Kronika

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Samorządy do raportu

2019-03-19

Ekspert forumIdei przybliża zagadnienie raportów o stanie samorządów, które w tym roku po raz pierwszy będą składali wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Zastąpmy prekampanię dłuższą i przejrzystą kampanią

2019-03-18

Ekspert forumIdei przedstawia argumenty za wydłużeniem kampanii wyborczej i wzmocnieniem przejrzystości finansów komitetów wyborczych. Kampania - choć dłuższa - będzie wówczas bardziej wnikliwie obserwowana, nie tylko przez organy wyborcze, ale też obywateli, media i konkurujących ze sobą kandydatów.

Masz Głos Masz Wybór

Ile jest samorządności w polskich samorządach?

2019-03-14

Aż 44% procent gmin w Polsce nie zapewnia dostępu do żadnego z trzech narzędzi partycypacji lokalnej: konsultacji społecznych, inicjatywy lokalnej oraz inicjatywy uchwałodawczej. Publikujemy raport ekspertów akcji Masz Głos dotyczący partycypacji społecznej.

➡ forumIdei/Blog

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Unijne środki na praworządność poza politycznymi podziałami

2019-03-13

Dyrektorka forumIdei komentuje zaaprobowany przez Radę Europejską nowy Program Obywateli, Równości, Praw i Wartości (PPW), który ma wspierać prodemokratyczne działania Europejczyków. Środki przeznaczone na PPW to 1,85 mld Euro na lata 2021-2028. Jest to trzy razy więcej, niż początkowo planowała Komisja Europejska.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Problemy z prekampanią wyborczą

2019-03-12

W nowej publikacji prezentujemy pomysł na przeciwdziałanie prekampanii wyborczej. Głównym postulatem jest wydłużenie trwania kampanii wyborczych do pół roku oraz wzmocnienie przejrzystości finansów kampanii.

➡ Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”

Koncert muzyki barokowej

2019-03-12

17 marca, o godz. 20 zapraszamy na koncert muzyki barokowej do Kościoła Rzymskokatolickiego Franciszkanów przy ul. Zakroczymskiej 1 w Warszawie. Po koncercie zbieramy datki na Fundusz Śpiewaj!

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Zamówienia do zmiany

2019-03-06

Ekspert forumIdei analizuje zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych zapowiadane jako odejście od formalistycznych, sztywnych procedur na rzecz wzmocnienia komunikacji i współpracy między zamawiającymi i wykonawcami.

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz: Jaka przyszłość migracji do Polski?

2019-03-01

Ekspertka forumIdei omawia statystyki dotyczące migracji zarobkowej do Polski i analizuje przyczyny zmniejszonej liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz sytuację demograficzną na Ukrainie.

Masz Głos Masz Wybór

Kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego

2019-02-28

Ruszyła kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Reprezentantów wybierzemy 26 maja. Prezentujemy kalendarz wyborczy informujący o ważnych datach i pozwalający przygotować się do uczestnictwa w wyborach.

27 lutego - Dzień Organizacji Społecznych

2019-02-27

Do góry