Aktualności

25.09.2020 Bez kategorii prawo
16.09.2020 Kraj służba cywilna

Spory o przyszły kształt koalicji rządzącej i powyborcze rozliczenia dokonujące się w partiach opozycji skutecznie odwracają uwagę od demontażu kolejnej instytucji systemu demokratycznego. Tym razem chodzi o służbę cywilną – piszą Jacek Kozłowski i Robert Sobiech.

31.08.2020 Kraj korupcja

Konsekwencją wejścia w życie przepisów z poselskiego projektu ustawy będzie to, że politycy, urzędnicy, a właściwie ktokolwiek, kto faktycznie lub choćby tylko pozornie będzie działać w celu ograniczenia pandemii, nie poniesie kary, choćby dopuścił się najcięższej zbrodni – pisze Grzegorz Makowski.

31.08.2020 Społeczeństwo opinia publiczna
14.09.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dotacje w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej uruchomionym w odpowiedzi na problemy związane z pandemią koronawirusa. Przyznaliśmy 47 dotacji na łączną kwotę 1 256 000 zł. Organizacje społeczne złożyły 320 wniosków.

24.08.2020 Kraj korupcja

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie poselskim stworzy podatny grunt dla kolejnych sytuacji budzących uzasadnione podejrzenia o korupcję i nadużycia – piszemy we wspólnym stanowisku organizacji społecznych w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

21.08.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia zaprasza organizacje społeczne pragnące włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.

19.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Na ścianach CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w centrum Warszawy powstał mural przedstawiający patrona szkoły. Miejsce jego realizacji, wreszcie czas powstania pracy sprawiły, że nowe dzieło Wilhelma Sasnala dobrze wpisuje się w aktualne, nie tylko w Polsce, spory o pamięć i przeszłość – pisze Piotr Kosiewski.

18.08.2020 Kraj

Publikujemy przyjęte przez Radę Fundacji Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019 oraz Sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego i zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

17.08.2020 Kraj

Z bólem i smutkiem żegnamy Henryka Wujca, działacza Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności” w okresie PRL, posła na Sejm w wolnej demokratycznej Polsce, niestrudzonego społecznika i orędownika dialogu i pojednania. Zawsze stojącego po stronie słabszych i krzywdzonych.

14.08.2020 Polska w świecie demokracja

Obecnie na Białorusi doszło do najwyższego stopnia kryzysu politycznego, jeśli nie zupełnej zapaści w przestrzeni politycznej. Społeczeństwo jest przekonane, że wybory zostały sfałszowane – pisze Pauluk Bykouski, dziennikarz, akredytowany przy MSZ Białorusi w charakterze korespondenta “Deutsche Welle”.

10.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zamieszki w związku z zatrzymaniem Margot, działaczki LGBT+ z kolektywu Stop Bzdurom to efekt trwających od wielu miesięcy działań propagandowych wymierzonych w środowisko LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki ze strony mediów rządowych.

07.08.2020 Kraj Polska

Zapowiedzi majstrowania przy podziale administracyjnym państwa słychać od dawna. Krążący ostatnio w mediach pomysł powrotu do 49 województw przypomina historię niesławnej reformy edukacji z 2016 r. – władza zaprasza na sentymentalną podróż w przeszłość, ale nie potrafi wyjaśnić jej sensu – pisze Dawid Sześciło.

30.07.2020 Kraj

Wspólnie z ponad 600 sygnatariuszami apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie prowadzenia prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

28.07.2020 forumIdei Europa

Niejasność to chleb powszedni unijnej polityki. Często pomaga ukryć partactwo, ale bywa też oznaką politycznej przezorności. Przykładem tego drugiego są postanowienia niedawnego szczytu w kwestii praworządności – pisze Piotr Buras.

21.07.2020 Społeczeństwo prawo

Sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Przedstawione rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia.