Aktualności

14.06.2024 forumIdei aktywność obywatelska

Niedawno wybory samorządowe to dobry moment, aby zastanowić się, na ile gminy otwierają mieszkańcom drzwi do współpracy i na ile mieszkańcy z tego korzystają. Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z dr Anną Dąbrowską (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego) i dr. hab. Adamem Gendźwiłłem, politologiem, socjologiem i geografem (Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

13.06.2024 Bez kategorii Białoruś

Z niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o wprowadzeniu strefy zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Rozumiejąc potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na granicy i doceniając działania służb państwowych, uważamy, że rozwiązania wprowadzane w rozporządzeniu idą zbyt daleko, naruszając podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

11.06.2024 Bez kategorii sygnaliści

W toku prac nad ustawą o ochronie sygnalistów Senat RP wprowadził poprawkę wykreślającą z zakresu przedmiotowego, w art.3 ust. 1 pkt 1, prawo pracy. W wyniku tej zmiany ustawa, nie będzie chronić sygnalistów zgłaszających naruszenia prawa pracy, które, jak pokazuje praktyka, mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia obywateli.

07.06.2024 forumIdei Unia Europejska

Z badań sondażowych wynika, że absolutnie najważniejszą kwestią dla wyborców w Polsce jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Czy jest ono kluczowe także dla wyborców w innych państwach Unii Europejskiej? Jakie inne tematy poruszane są w Europie na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego? Rozmowa dr. Pawła Marczewskiego z Aleksandrem Smolarem, byłym prezesem Fundacji im. Stefana Batorego.

29.05.2024 forumIdei Unia Europejska

Już 9 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że stosunkowo mało wiemy o tej instytucji. Jaka jest jego rola w unijnym procesie legislacyjnym, na jakie sprawy może mieć wpływ, a co jest poza jego kompetencjami? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Renatą Mieńkowską-Norkiene z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – autorką opracowania pod tytułem „Co może europoseł?”.

24.05.2024 forumIdei kultura

Jan Tokarski za książkę „W cieniu katastrofy. «Encounter», Kongres Wolności Kultury i pamięć XX wieku” (Znak) otrzymał Nagrodę im. Marcina Króla 2024. Ustanowiona w 2022 roku przez Fundację Batorego Nagroda przyznawana jest za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Autor otrzyma 50 000 zł.

22.05.2024 forumIdei media

Finansowanie kampanii wyborczych w Polsce jest nieprzejrzyste. Szczególnie jest to widoczne w kontekście prowadzenia agitacji w mediach społecznościowych. Fundacja Batorego po raz kolejny prowadzi analizę kampanii na największych platformach internetowych i w dalszym ciągu nie wiadomo, ile tak naprawdę politycy na nie wydają.

17.05.2024 forumIdei Unia Europejska

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało ok. 3 tygodni. Kampania ruszyła pełną parą, ale można odnieść wrażenie, że to kolejna odsłona wojny polsko-polskiej. Z tego naszego wewnętrznego konfliktu wydestylować można jednak przekazy, które bezpośrednio odwołują się do kontekstu UE. Co politycy i liderzy opinii mówią o Unii Europejskiej i jakie narracje trafiają do elektoratów? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr. hab. Marcinem Kotrasem z Uniwersytetu Łódzkiego, autorem analizy „Miłość, nienawiść oraz zdrowy rozsądek. Narracje środowisk politycznych wokół Unii Europejskiej”.

16.05.2024 forumIdei wybory

Równe i powszechne wybory są naczelną zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawa. Organizacje społeczne widzą konieczność wprowadzenia systemowych zmian w zakresie regulacji procesu wyborczego. Publikujemy propozycje, które są wynikiem prac ekspertów i doświadczeń organizacji społecznych, obserwujących zmiany oraz funkcjonowanie prawa wyborczego. Rekomendacje zmian zostały spisane po wyborach parlamentarnych w 2023 i uzupełnione o obserwacje z wyborów samorządowych w 2024 roku.

13.05.2024 Bez kategorii partie polityczne

Bez względu na kraj, region czy półkulę świata wiele osób polityką interesuje się już od najmłodszych lat. Ta fascynacja nierzadko znajduje ujście w aktywnym zaangażowaniu w działalność polityczną. Dziś ciężko znaleźć partię, która nie miałaby swojej młodzieżowej odpowiedniczki, mimo iż nie istnieje żadne prawo, które nakładałoby na nie obowiązek tworzenia owych struktur. Już sam ten fakt jest godny wyróżnienia. Praktyka bowiem pokazuje, że gdy organizacje polityczne nie są do czegoś prawnie zobligowane, to w zdecydowanej większości po prostu tego nie robią. Mowa tu choćby o parytecie płci czy suwaku na listach wyborczych.

10.05.2024 forumIdei kultura

Rozmowa o wielkich społecznych zmianach związanych z kwestią rewolucji awansu klasowego w socjalistycznej Polsce. Dr Paweł Marczewski rozmawia z dr Magdą Szcześniak, autorką książki nominowanej i do tegorocznej Nagrody imienia Marcina Króla: „Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce”.

30.04.2024 Kraj Unia Europejska

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnego świętowania 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE! Z okazji tej rocznicy z Fundacją Polskiej Rady Biznesu przygotowaliśmy naklejkę „20 lat Polski w UE”, którą oznaczyć można strony www i profile w mediach społecznościowych. Zaproszenie kierujemy do organizacji społecznych, samorządów, biznesu, mediów i wszystkich mieszkańców naszego kraju, którym bliskie są wartości europejskie.

26.04.2024 forumIdei kultura

Nominowana do Nagrody im. Marcina Króla książka „Moja ukochana i ja” (Wydawnictwo Literackie) to esej autobiograficzny, który wpisuje osobiste, jednostkowe doświadczenie osoby „nienormatywnej” tożsamościowo w lokalny kontekst ostatniego półwiecza. Jest to chwytająca za serce historia miłości, ale zarazem opowieść o hierarchiach, wykluczeniach i zdobywaniu uznania. Alicja Zaczek-Żmijewska rozmawia o książce z jej autorką – Renatą Lis.

19.04.2024 forumIdei kultura

„Transnaród. Polacy w poszukiwaniu politycznej formy” to opowieść o najnowszej historii Polski, ostatnich trzech dekadach: począwszy od roku 1989 przez pierwsze rządy Platformy Obywatelskiej, zwycięstwa wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, okres kryzysu tożsamości partii i czas pandemii, w którym odbyły się protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Z autorem książki-finalistki Nagrody im. Marcina Króla 2024 – dr. Jackiem K. Sokołowskim – rozmawia Krzysztof Izdebski.

26.04.2024 forumIdei demografia

„Aktywny Rodzic” to nazwa programu zawierającego pakiet rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy, odpowiadający na lukę w systemie wsparcia pomiędzy zakończeniem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego a rozpoczęciem opieki przedszkolnej dla dzieci powyżej 3. roku życia. Projekt ustawy wprowadzającej program pojawił się na początku kwietnia i od razu wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Proponowane rozwiązanie składa się z trzech komponentów: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Trzy komponenty odzwierciedlają trzy różne wybory w zakresie opieki nad dzieckiem, jakie podejmują rodzice.

12.04.2024 forumIdei kultura

„W cieniu katastrofy. „Encounter”, Kongres Wolności Kultury i pamięć XX wieku” autorstwa Jana Tokarskiego, to jedna z pięciu książek-finalistek Nagrody im. Marcina Króla 2024. Czy ramy w jakich funkcjonowali ówcześni autorzy Kongresu Wolności Kultury przypominają dzisiejsze czasy? Na ile obecna radykalna prawica jest zakorzeniona w tej z lat sześćdziesiątych? Jak oceniać współfinansowanie Kongresu Wolności Kultury przez CIA? Rozmawia dr Paweł Marczewski z Janem Tokarskim.

29.03.2024 forumIdei samorząd

Rozpoczęliśmy publikację cyklu raportów analizujących wyniki badań ilościowych i jakościowych polskiego społeczeństwa w trakcie kampanii wyborczych. Jakie kwestie są najbardziej istotne dla polskiego społeczeństwa przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego? Rozmawia Alicja Zaczek-Żmijewska z dr. Pawłem Marczewskim, autorem raportu „Nadzieja zdemobilizowanych. Nastroje społeczne przed wyborami samorządowymi i europejskimi”.

26.03.2024 forumIdei Polska

Kapituła Nagrody im. Marcina Króla wybrała pięć książek-finalistek trzeciej edycji Nagrody za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Książkę-laureatkę, której autor otrzyma 50 000 zł, poznamy 23 maja.

22.03.2024 forumIdei Europa

Czym jest mowa nienawiści i jak na nią reagować? Czy grozi nam zalew ksenofobicznego dyskursu? O narracjach obecnych w kampanii wyborczej w 2023 roku oraz przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego rozmawia Krzysztof Izdebski z Adą Tymińską (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), współautorką raportu „Ksenofobia w natarciu. Monitoring mowy nienawiści w kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych 2023”.

22.03.2024 forumIdei polityka wewnętrzna

Polki i Polacy mają okazję obserwować przebieg aż trzech komisji śledczych. Są one, przynajmniej jak na razie, jednym z bardziej widocznych przykładów próby rozliczenia afer poprzednich władz. Przepisy nadają komisjom daleko idące uprawnienia, które pozwalają posłom wcielić się w rolę prokuratorów i sędziów. Czy jednak – patrząc również na dotychczasowe doświadczenia – możemy się spodziewać, że prawda ujrzy światło dzienne, a winni poniosą konsekwencje?

22.03.2024 Bez kategorii sygnaliści

Przedstawiona przez rząd nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów z dn. 26 lutego br. (wcześniej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa) uwzględnia wiele rozwiązań proponowanych przez nas w społecznym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów.

15.03.2024 forumIdei samorząd

Jakie pytania zadać kandydatom w wyborach samorządowych, aby przekonać się, czy nie mamy do czynienia z samorządowymi populistami? Dlaczego warto pytać o rolę jednostek pomocniczych w gminie, np. o sołectwo? Czym zajmuje się gmina, powiat a czym województwo? Jak zagłosować poza miejscem zameldowania i dlaczego warto zainteresować się tym tematem przed końcem marca? Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z dr Justyną Przedańską (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Małgorzatą Łosiewicz (Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”).

08.03.2024 forumIdei demokracja

Według badań tylko 5% polskich internautów sięga do serwisów fact-checkingowych w celu weryfikacji informacji. Kto jest najbardziej narażony na działania dezinformacyjne w okresie kampanii wyborczej? Dlaczego krytyczne myślenie i kontrola własnych emocji są kluczowe, aby chronić się przed tym zjawiskiem? Alicja Zaczek-Żmijewska rozmawia z Martą Białek-Graczyk z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” i Urszulą Szeląg ze Stowarzyszenia Demagog.

08.03.2024 forumIdei demokracja

Najważniejsze jest, by Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją podstawową rolę – chronił prawa i wolności obywateli i obywatelek. Do tego nie wystarczy wyłącznie „przywrócenie” praworządności. Trzeba go od nowa zaprojektować. Temu służą społeczne projekty ustaw stworzone przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, które – w ramach większego pakietu – zostały 4 marca przekazane do parlamentu.

06.03.2024 Bez kategorii sądownictwo

Jako przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz demokracji, rządów prawa oraz ochrony praw i wolności człowieka, zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z apelem o przeprowadzenie wysłuchania publicznego nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W naszej ocenie projekt ustawy, szczególnie w jego obecnym brzmieniu, jest zbyt ważny, by nie skonsultować go ponownie z obywatelami i obywatelkami. Wysłuchanie publiczne jest zaś naturalnym instrumentem dla tego typu działań.

05.03.2024 Masz Głos Masz Wybór aktywność obywatelska

Rozpoczynamy akcję Pytaj.Wybieraj.Głosuj. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców do zadawania osobom kandydującym w wyborach samorządowych pytań o sprawy ważne dla ich miejscowości, aby wyborcy mogli głosować świadomie. Do przygotowania spotkań z udziałem mieszkańców i przedstawicieli komitetów wyborczych zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, media i inne zainteresowane środowiska lokalne.

04.03.2024 forumIdei prawo

4 marca społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz projekt przepisów wprowadzających przygotowany przez Zespół Ekspertów Prawnych skierowany został przez ugrupowania parlamentarne koalicji rządzącej do prac parlamentarnych.

23.02.2024 forumIdei polityka wewnętrzna

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa wybrzmiało w programach prawie wszystkich komitetów wyborczych, które startowały w październikowych wyborach. Czy są jakieś widoki na zmiany, a jeśli tak, to jak one powinny wyglądać? Rozmawia Krzysztof Izdebski z Grażyną Kopińską, b. dyrektorką Programu Przeciw Korupcji Fundacji Batorego i Stefanem Sękowskim, publicystą, ekonomistą i politologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

23.02.2024 Bez kategorii Ukraina

Mijają dwa lata od początku wielkiej wojny zapoczątkowanej pełnowymiarową inwazją Rosji na Ukrainę. W obronie swojej ojczyzny poległy tysiące żołnierzy ukraińskich, w barbarzyńskich atakach armii rosyjskiej na cele niewojskowe zginęły też dziesiątki tysięcy osób cywilnych. Miliony osób musiały opuścić miejsce zamieszkania.

21.02.2024 Bez kategorii Ukraina

W interesie Polski i całej Europy jest, aby Ukraina wygrała wojnę narzuconą jej przez Rosję. Dlatego też w interesie Polski i państw europejskich jest wsparcie militarne i gospodarcze dla Ukrainy. Wsparcie to musi być oparte na racjonalnych zasadach. Ramy racjonalności powinna wyznaczać analiza oparta na faktach oraz interes państwa, a nie fałszywe informacje i interesy konkretnych grup zawodowych lub społecznych.

20.02.2024 Bez kategorii

CERT Polska wykryło kampanię mailingową (tzw. phishing), która podszywając się pod Fundację im. Stefana Batorego, namawia do dokonywania wpłat online rzekomo na prowadzony przez Fundację Fundusz Solidarności z Ukrainą.

20.02.2024 forumIdei prawo

Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie ignorował zalecenia przedstawiane co roku w opracowywanym przez Komisję Europejską Raportu o praworządności. Przed nowymi władzami stoi duże wyzwanie, bo rekomendacje odnoszą się do wielu obszarów, nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale również w zakresie lobbingu, oświadczeń majątkowych, czy działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

20.02.2024 forumIdei Polska

W kolejnych przedsiębiorstwach nadzorowanych przez Skarb Państwa działa miotła wymieniająca rady nadzorcze, powoli następują też zmiany w zarządach. Tyle, że jakoś nie widać tych czytelnych kryteriów, które obiecywały Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

13.02.2024 forumIdei media

Zjawisko rozwoju nowych technologii nie już tylko tematem niszowym, którym zajmuje się garstka ekspertów i ekspertek. Wpływ narzędzi cyfrowych jest wyraźny w zasadzie w każdym przejawie działalności państwa i społeczeństwa. W edukacji, ochronie zdrowia i środowiska, ekonomii i gospodarce czy w wymiarze sprawiedliwości. Z tego powodu należy rozważać to zjawisko z punktu widzenia polityk publicznych i synchronizować działania władz w zakresie przewidywania i planowania wpływu technologii na państwo.

09.02.2024 forumIdei służba cywilna

Jaki jest stan korpusu służby cywilnej po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy oraz jaki jest wpływ urzędników na sprawność państwa? Czy są pomysły na poprawienie jakości służby cywilnej w Polsce? Rozmawia Krzysztof Izdebski z prof. Jolantą Itrich-Drabarek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr hab. Grzegorzem Makowskim (Szkoła Główna Handlowa oraz Fundacja Batorego).

02.02.2024 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Aktywni mieszkańcy, którzy wspólnie z samorządem chcą podejmować ważne lokalne sprawy, znajdą pomoc w prowadzonej przez nas od 2006 roku akcji Masz Głos. Na zgłoszenia grup mieszkańców lub organizacji społecznych do tegorocznej edycji akcji czekamy do 16 lutego.

02.02.2024 forumIdei przyjazna granica

Pod koniec 2023 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły porozumienie polityczne w sprawie paktu o migracji i azylu. Z czego się składa, kiedy stanie się obowiązującym prawem w UE oraz co oznacza on dla Polski? Jakie są opinie organizacji społecznych w Polsce na ten temat? Paweł Marczewski rozmawia z dr Martą Pachowską ze Szkoły Głównej Handlowej.

30.01.2024 ECFR Warszawa

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego.  

30.01.2024 forumIdei korupcja

W nowej edycji Indeksu Percepcji Korupcji Transparency International (Fundacja Batorego jest organizacją partnerską Transparency International) ocena Polski ponownie się pogorszyła. Polska uzyskała 54 punkty w 100-punktowej skali, gdzie zero punktów oznacza najgorszą ocenę a sto punktów najlepszą. W porównaniu do poprzedniej edycji Indeksu Polska pogorszyła też swoją pozycję w globalnym rankingu spadając z 45 na 47 miejsce.

26.01.2024 forumIdei media

Czy media publiczne realizują swoją misję? Czy to, co się obecnie z nimi dzieje daje nadzieję, że w najbliższym czasie będą one ją wypełniały? Jakie są wizje mediów publicznych i czy są one w ogóle możliwe do spełnienia? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr Dominiką Bychawską-Siniarską oraz Janem Dworakiem, byłym prezesem TVP (2004–06) oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2010–16).

24.01.2024 forumIdei edukacja

W 2019, w roku szkolnym kumulacji roczników po reformie likwidującej gimnazja, forumIdei Fundacji Batorego przeprowadziło badanie, które pokazało, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby uczniów szkół prywatnych blisko 30% rodziców posyła dzieci na płatne korepetycje. Ostatnie badanie wydatków rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024, przeprowadzone przez CBOS, dowodzi, że „ukryta prywatyzacja”, czyli uzupełnianie oferty publicznego systemu edukacji zajęciami opłacanymi z własnej kieszeni, postępuje.

19.01.2024 forumIdei sygnaliści

Rząd ogłosił przyspieszone prace nad wdrożeniem dyrektywy o ochronie sygnalistów. Zaproponowany projekt niewiele różni się od krytykowanej wersji przygotowanej jeszcze przez rząd PiS. Po apelach wielu środowisk wydaje się, że obecny rząd da więcej czasu na pracę i uwzględni, przynajmniej częściowo, propozycje strony społecznej. O tym, kim są sygnaliści, dlaczego należy ich chronić i co proponuje strona społeczna, rozmawia Krzysztof Izdebski z dr Anną Hlebicką-Józefowicz – partnerem w Kancelarii DZP i jedną z autorek społecznego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

18.01.2024 forumIdei prawo

Publikujemy nową wersję Społecznego Projektu ustawy o ochronie sygnalistów przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Instytut Spraw Publicznych, Fundacją Akademia Antykorupcyjna, Stowarzyszeniem Sieć Obywatelska Watchdog Polska i Związkiem Zawodowym Solidarność ’80. W związku z rozpoczęciem pracy przez rząd nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – przesłaliśmy dziś Projekt do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

12.01.2024 forumIdei prawo

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani i doprowadzeni do aresztu 9 stycznia wieczorem. Wtedy jeszcze Prezydent zarzekał się, że jego akt łaski z 2015 r. został wydany zgodnie z konstytucją, mimo to 11 stycznia zdecydował o wszczęciu nowej procedury w sprawie ułaskawienia obu polityków. Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z prof. Moniką Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

08.01.2024 Zespół Ekspertów Prawnych prawo

Zespół Ekspertów Prawnych obserwuje narastający chaos informacyjny wokół sprawy wygaśnięcia mandatów poselskich panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W swoim stanowisku zwraca uwagę na to, że pod względem prawnym sprawa nie budzi żadnych wątpliwości: mandaty poselskie obu osób wygasły 20 grudnia 2023 r.

22.12.2023 Bez kategorii

Wszystkim naszym Przyjaciołom i Przyjaciółkom życzymy radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt. Niech nowy 2024 rok przyniesie nam pokój, nadzieję i prawdziwie dobre zmiany.

20.12.2023 forumIdei edukacja

5 grudnia 2023 roku poznaliśmy wyniki PISA – międzynarodowego badania uczniów piętnastoletnich w obszarach kompetencji czytelniczych, matematycznych i wiedzy przyrodniczej. Diagnoza prowadzona jest od 2000 roku co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD (także w kilkudziesięciu innych krajach). Badanie PISA nie sprawdza szkolnej wiedzy uczniów, a raczej to, jak sobie z jej wykorzystaniem radzą.

19.12.2023 Bez kategorii Polska

Organizacje społeczne działające na rzecz integralności wyborów, transparentności życia publicznego oraz angażowania obywateli w życie społeczne, apelujemy do Pana Marszałka o opóźnienie zaplanowanego na dzień 21 grudnia b.r. głosowania nad wskazanymi przez kluby parlamentarne kandydaturami na członków PKW i zorganizowanie w Sejmie wysłuchania obywatelskiego.

18.12.2023 ECFR Warszawa

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności w zakresie komunikacji i mediów społecznościowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 stycznia.

14.12.2023 forumIdei wybory

To, co się wydarzyło 15 października 2023, jest fascynujące, ale także wymagające poznawczo – pisze na bloguIdei Mikołaj Cześnik.

08.12.2023 forumIdei Ukraina

O roli ludobójczego Wielkiego Głodu w kształtowaniu pamięci i tożsamości Ukraińców, obecnych nastrojach oraz perspektywach na przyszłość rozmawia dr Łukasz Pawłowski z Edwinem Bendykiem, prezesem Fundacji Batorego oraz publicystą tygodnika „Polityka”.

08.12.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Ostatni piątek listopada 2023 roku na długo zapadnie w świadomości prokuratorów, którzy pamięcią sięgają dalej niż okres, w którym swoje stanowisko zajmował najdłużej urzędujący w historii Polski Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Otóż w dniu jego odejścia pełną parą pracowały służby kadrowe prokuratury, przedkładając coraz to nowe powołania na najwyższe stanowiska służbowe.

06.12.2023 Bez kategorii polityka zagraniczna

Szukamy zaangażowanej i przedsiębiorczej osoby specjalizującej się w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na stanowisko Dyrektora/ki Warszawskiego Biura ECFR i starszego/ej analityka/czki ds. politycznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia.

01.12.2023 forumIdei aktywność obywatelska

15 października byliśmy świadkami ogromnej energii społecznej, której efektem była najwyższa frekwencja wyborcza w historii III RP. Jak zagospodarować tę energię? Rozmawia Alicja Zaczek-Żmijewska z dr Katarzyną Sztop-Rutkowską, inicjatorką fundacji Soclab i współautorką raportu „Generatory Społecznej Energii”: ⁠https://hub.oees.pl/wp-content/uploads/2023/11/Generatory-spolecznej-energii_2023_www_s_po_s.pdf.

28.11.2023 forumIdei Ukraina

Wzywamy polski rząd, Prezydenta i wszystkich interesariuszy o szybkie rozpoczęcie rozmów, które doprowadzą do wypracowania systemowego rozwiązania zapewniającego uczciwe warunki konkurencji między firmami transportowymi z Ukrainy i z Unii Europejskiej – piszą organizacje społeczne apelując do rządu i Prezydenta RP oraz do organizatorów blokady o podjęcie próby rozstrzygnięcia konfliktu w drodze rozmów oraz negocjacji.

24.11.2023 forumIdei demokracja

O działaniach policji i prokuratury w czasach „dobrej zmiany” oraz propozycjach poprawienia ich funkcjonowania rozmawia Krzysztof Izdebski z prokurator Katarzyną Kwiatkowską, prezeską stowarzyszenia Lex Super Omnia, oraz gen. Adamem Rapackim, byłym wiceszefem policji i byłym wiceministrem spraw wewnętrznych.

20.11.2023 forumIdei wybory

Od paru lat powtarzam, że polskie społeczeństwo przechodzi głęboką zmianę strukturalną i przesuwa się ku szeroko rozumianej modernizacji. Można obserwować liczne wskaźniki na poziomie zachowań: czy to sekularyzacja, czy wzrost wykształcenia, czy silna proeuropejskość. Słuchając mnie, znajomi mówili: jeśli społeczeństwo jest coraz bardziej nowoczesne, to dlaczego pronowoczesne opcje ciągle przegrywają?

17.11.2023 forumIdei Unia Europejska

Jakie zmiany instytucjonalne czekają Unię Europejską wobec planów rozszerzenia i jak wobec propozycji tych zmian powinna ustosunkować się Polska? Na ile realne są wewnętrzne reformy UE oraz jakich obszarów dotyczą? Łukasz Pawłowski rozmawia z dr hab. Moniką Sus oraz ambasadorem Janem Truszczyńskim.

17.11.2023 Fundusz im. Beaty Pawlak kultura

Anna Goc, autorka książki „Głusza” (Wydawnictwo Dowody, Warszawa 2022) portretującej złożoną i bogatą kulturę osób głuchych, otrzymała Nagrodę im. Beaty Pawlak 2023. Nagroda za materiał przybliżający inne kultury, religie i cywilizacje przyznawana jest corocznie z Funduszu im. Beaty Pawlak prowadzonego przez Fundację Batorego.

10.11.2023 forumIdei wybory

Z przeprowadzonych przez Fundację Batorego badań na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej wynika, że 39% Polek i Polaków (wywiady telefoniczne CATI) i 67% osób korzystających z Internetu (wywiady online CAWI) widziało kampanie profrekwencyjne organizacji społecznych. Wśród tych, którzy je widzieli aż 78% osób (badanie CATI) i 74% internautów (badania CAWI) uważa, że zachęciły one Polki i Polaków do udziału w wyborach.

10.11.2023 forumIdei aktywność obywatelska

W umowie koalicyjnej napisano, że strony będą prowadzić przyjazny dialog, by wypracować wspólne stanowiska i projekty aktów prawnych, a dialog ten będzie prowadzony z uwzględnieniem głosu społecznego. Dlaczego udział obywateli w procesie stanowienia prawa jest ważny? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Grażyną Kopińską z Obywatelskiego Forum Legislacji oraz dr. Maciejem Berkiem, głównym legislatorem Pracodawców RP oraz członkiem OFL.

10.11.2023 Fundusz im. Beaty Pawlak debaty

16 listopada po raz 21. przyznamy Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę poświęconą innym kulturom, religiom, cywilizacjom. Kapituła przedstawiła pięć nominowanych tytułów. Uroczystości wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie debata z udziałem autorek i autorów nominowanych książek.

07.11.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Koalicja Obywatelska zapowiada likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego i są na to duże szanse, bo żaden z jej potencjalnych koalicjantów w nowym rządzie się temu nie sprzeciwia. Powstaje jednak pytanie, czy i dlaczego likwidować Biuro?

04.11.2023 forumIdei korupcja

Powołanie nowego rządu jest tylko kwestią czasu. Stoi przed nim dużo wyzwań również w obszarze budowania odporności państwa na nadużycia i korupcję. A i tu jest z czego wybierać i należałoby zastanowić się jakie wyznaczyć priorytety. Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Grzegorzem Makowskim ze Szkoły Głównej Handlowej i Fundacji Batorego, który od wielu lat zajmuje się tematem przeciwdziałania korupcji.

27.10.2023 forumIdei prawo

Od wielu lat organizacje społeczne pracowały nad pomysłami, jak przywrócić praworządność w Polsce. Będzie to kluczowe zadanie dla nowego rządu. Od czego należy zacząć ten proces i jakie generalne zasady powinny temu towarzyszyć? O bezpieczeństwie prawnym obywateli oraz ich głosie w dyskusji na temat przywracania praworządności rozmawia Krzysztof Izdebski z dr Tomaszem Zalasińskim, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

23.10.2023 forumIdei wybory

Patrząc na wynik wyborów parlamentarnych, szczególnie interesująca wydaje się mobilizacja wśród osób młodych, czyli w przedziale wiekowym między 18 a 29 lat. To właśnie w tej grupie przy urnach pojawiło się aż 69.9%. Dla porównania, w wyborach parlamentarnych w 2019 roku tylko 46.4% w tej grupie wiekowej uprawnionych oddało głos.

18.10.2023 forumIdei wybory

W wyborach udział wzięło 74% osób uprawnionych do głosowania, w tym niemal 70% ludzi młodych. Tak wysoka frekwencja nie tylko ustanowiła rekord w historii demokratycznej Polski, ale włączyła nas do czołówki 5 krajów europejskich o najwyższej frekwencji wyborczej. To wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego i poważne zobowiązanie dla tych, którzy obejmą teraz władzę – piszą we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele i przedstawicielki kilkudziesięciu organizacji społecznych.

18.10.2023 Bez kategorii partie polityczne

Szybkie tempo prac, obchodzenie procedur, brak przejrzystości oraz pomijanie opinii partnerów społecznych i obywateli – to cechy charakterystyczne polskiego procesu legislacyjnego. Publikujemy XV raport Obywatelskiego Forum Legislacji podsumowujący kadencję 2019-2023. Raport zawiera najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego oraz analizę problemów w stanowieniu prawa w tym okresie.

17.10.2023 forumIdei wybory

Protest wyborczy jest podstawowym i powszechnym środkiem umożliwiającym sądową kontrolę prawidłowości przeprowadzenia i ważności wyborów. Możliwość wniesienia protestu wyborczego jest nieodłącznym elementem procedur wyborczych w Polsce. Protesty wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu rozpoznaje Sąd Najwyższy w postępowaniu nieprocesowym – pisze ekspertka Fundacji Batorego dr hab. Anna Rakowska.

12.10.2023 forumIdei wybory

Oddanie głosu w wyborach powszechnych to jedno z najważniejszych praw obywatelskich. To również przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. W ten właśnie sposób możemy wpływać na politykę i na to, kto i jakie decyzje dotyczące naszego życia i losów Polski będzie podejmował w kolejnych latach. Dlatego wzywamy wszystkich do licznego udziału w głosowaniu do parlamentu. Nasz głos się liczy. To my – obywatelki i obywatele – zdecydujemy o naszej przyszłości i dobru naszego kraju.

11.10.2023 forumIdei Polityka międzynarodowa

15 października w Polsce prócz wyborów parlamentarnych odbędzie się referendum ogólnokrajowe. Czwarte pytanie referendalne brzmi „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”. Niemal wszystkie wyrażenia użyte w tym zdaniu budzą poważne zastrzeżenia. Publikujemy analizę dr Marty Pachockiej nt. zasadności sposobu sformułowania tego pytania w świetle polityki azylowej Unii Europejskiej .

11.10.2023 forumIdei wybory

Czy wybory będą równe? Obserwacja rządów Zjednoczonej Prawicy pozwala na negatywną odpowiedź. Rząd ma w ręku instrumenty i wpływy, które znacznie wykraczają poza ramy tego, co dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Co więcej, konsekwentnie wykorzystuje je na rzecz interesu partyjnego, a nie dobra wspólnego. To stawia konkurentów politycznych w dużo gorszej pozycji i powoduje, że wyborczy wyścig nie jest prowadzony w duchu fair play – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.

09.10.2023 forumIdei wybory

Opublikowaliśmy cztery raporty przedstawiające wyniki badań ilościowych i jakościowych opisujących wyborców niezdecydowanych: co myślą o polityce i partiach politycznych, jakie sprawy są dla nich najważniejsze i jakie tematy oraz opowieści o Polsce wydają się im najbardziej przekonujące. Przyjrzeliśmy się także temu, jak zagłosują kobiety.

09.10.2023 forumIdei wybory

Który komitet wyborczy wydaje najwięcej na kampanię w social mediach? Jak komitety korzystają z mikrotargetowania? Czy kierują swoje kampanie zarówno do mężczyzn i kobiet? O czym mówią w swoich spotach? Jakie zasięgi osiągają ich reklamy? Prezentujemy cztery raporty poświęcone prowadzeniu kampanii wyborczej i referendalnej w mediach społecznościowych.

02.10.2023 Fundusz solidarności z Ukrainą Ukraina

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki zbiorowego zakwaterowania dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w czterech województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i śląskim do składania wniosków w konkursie dotacyjnym organizowanym we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji USA. Wnioski przyjmujemy od 2 do 16 października.

30.09.2023 forumIdei wybory

W dniu głosowania w lokalu wyborczym może dojść do nieprawidłowości, np. naruszenia ciszy wyborczej, niedopuszczenia wyborcy do głosowania na skutek nieujęcia go w spisie wyborczym, czy niewłaściwego zachowania członków obwodowej komisji wyborczej. Prawo, a nawet „obywatelski obowiązek” reagowania na takie lub inne nieprawidłowości w lokalu wyborczym ma każdy wyborca – pisze w komentarzu dr hab. Anna Rakowska.

29.09.2023 forumIdei wybory

Mniej niż połowa młodych Polek deklaruje, że weźmie udział w wyborach parlamentarnych. Większość, choć wie jakiej Polski chce dla siebie i swoich bliskich, nie korzysta z prawa wyborczego, bo nie wierzy, że ich głos się liczy. Dlaczego spośród wszystkich osób uprawnionych do wyborów to właśnie młode kobiety mogę zdecydować o wyniku wyborów parlamentarnych? O kampanii profrekwencyjnej „To Twój Wybór” rozmawia Alicja Zaczek-Żmijewska z Zofią Sanejko z Inicjatywy Głos Kobiet oraz Weroniką Jóźwiak ze Stowarzyszenia Tkalnia.

29.09.2023 Bez kategorii wybory

„Monopol władzy jest zawsze zły, czas to zmienić – czas zmienić rząd” – z tym stwierdzeniem zgadza się 54% respondentów w badaniu przeprowadzonym przez Datapraxis dla Fundacji Batorego. Przeciwnego zdania jest 21% respondentów, w większości wyborcy PiS. W raporcie przedstawiamy wyniki badań ilościowych i jakościowych opisujących wyborców niezdecydowanych: co myślą o polityce i partiach politycznych, jakie sprawy są dla nich najważniejsze i jakie tematy oraz opowieści o Polsce wydają się im najbardziej przekonujące.

29.09.2023 Bez kategorii Ukraina

Stosunki między Ukrainą a Polską przeżywają chwilę kryzysu. My, eksperci i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, uczestnicy Forum Polska-Ukraina/Ukraina-Polska organizowanego przez Międzynarodową Fundację Odrodzenie z Kijowa i Fundację Batorego z Warszawy – w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w animowaniu dialogu polityków, intelektualistów i środowisk obywatelskich – gotowi jesteśmy wesprzeć przeniesienie tego dialogu na nowy poziom: kierując go ku kwestiom związanym z solidarnością z Ukrainą w realiach rosyjskiej agresji i ku efektywnej integracji Ukrainy z UE.

22.09.2023 forumIdei samorząd

Z raportu „Indeks samorządności. Druga edycja 2023” wynika, że w 2022 r. nastąpiło dalsze ograniczenie autonomii gmin i miast na prawach powiatu. Opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego system wskaźników – Indeks Samorządności – spadł z 55,74 w 2021 do 51,91 w 2022. Dla porównania, Indeks Samorządności dla roku 2014 wynosił 73,6. O samorządności samorządów rozmawia Krzysztof Izdebski z dr. hab. Marta Lackowska oraz dr. hab. Dawid Sześciło – współautorami raportu.

22.09.2023 Bez kategorii wybory

Do aktywnego udziału w nadchodzących wyborach ma przekonać kobiety kampania profrekwencyjna „To Twój Wybór”, zainicjowana przez Inicjatywę Głos Kobiet, grupę organizacji społecznych działających na rzecz ochrony i promocji praw kobiet.

21.09.2023 forumIdei korupcja

Jedno z pytań kontrowersyjnego referendum, które partia rządząca postanowiła zorganizować wraz z wyborami w październiku 2023 roku, brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Niezależnie od sensowności tego pytania, prowokuje ono do bardziej ogólnej refleksji nad tym, czym w ogóle są przedsiębiorstwa państwowe, czy ich potrzebujemy, jakie jest ich miejsce w gospodarce i w polityce oraz jakie wiążą się ryzyka z istnieniem tego rodzaju podmiotów.

18.09.2023 forumIdei samorząd

Publikujemy drugą edycję Indeksu Samorządności, opracowanego w oparciu o dane za rok 2022. W 2022 nastąpiło dalsze ograniczenie autonomii gmin i miast na prawach powiatu. Opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego system wskaźników – Indeks Samorządności – spadł z 55,74 w 2021 do 51,91 w 2022. Dla porównania, Indeks Samorządności dla roku 2014 wynosił 73,6.

18.09.2023 Bez kategorii Polska

Ubiegły rok przyniósł dalsze pogorszenie warunków finansowania zadań przez samorządy. Realny strumień dochodów JST zmniejszył się względem 2021 roku. Jako uzupełnienie „Indeksu Samorządności” eksperci opracowali również interaktywną mapę pokazującą autonomię finansową każdej z gmin w Polsce.

18.09.2023 Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin społeczeństwo

Izabela Jaśkowiak z RSO Harangos i Darin Loka ze Stowarzyszenie Mova – język bez barier laureatami Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin. Serdecznie gratulujemy Laureatom i dziękujemy za codzienną pracę na rzecz migrantów i migrantek.

15.09.2023 forumIdei korupcja

Na ile kluczowe instytucje polskiego państwa (rząd i służba cywilna, sejm i senat, sądownictwo, prokuratura) oraz obywatele i organizacje społeczne potrafią zapobiegać i przeciwdziałać nadużyciom i korupcji? Na ten temat rozmawia Krzysztof Izdebski z dr hab. Grzegorzem Makowskim, ekspertem forumIdei Fundacji Batorego oraz współautorem raportu „Ocena odporności państwa na nadużycia władzy. Edycja 2023”.

14.09.2023 forumIdei wybory

Na potrzeby najbliższych wyborów wedle projektu rozporządzenia za granicą mają powstać 402 obwody głosowania. O tym, jak zagłosować za granicą pisze w komentarzu ekspertka Fundacji Batorego – dr hab. Anna Rakowska.

11.09.2023 Bez kategorii wybory

Mężowie zaufania wyznaczani są przez komitety wyborcze (ściślej – przez pełnomocników wyborczych), zaś obserwatorzy społeczni przez organizacje społeczne, a do ich „celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego” (art. 103c par. 1 KW). O ich roli, prawach oraz dlaczego warto pełnić funkcję męża zaufania lub obserwatora społecznego pisze dr hab. Jacek Haman.

08.09.2023 forumIdei wybory

Wyborcy mają możliwość, aby w najbliższych wyborach parlamentarnych 15 października zagłosować poza miejscem zamieszkania. Wniosek w tej sprawie można złożyć od 1 września do 12 października 2023 r. Wyborcy mogą zmienić miejsce głosowania albo pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. O tym, jak to zrobić, pisze w komentarzu ekspertka Fundacji Batorego – dr hab. Anna Rakowska.

09.09.2023 forumIdei wybory

Kto uzyska większość w Sejmie po zaplanowanych na 15 października wyborach parlamentarnych? Sondaże nie dają odpowiedzi na to pytanie. Trudno przewidywać nawet to, która partia zwycięży. Wiemy jednak, że o ostatecznym wyniku zadecydują wyborcy „niezdecydowani”. Jak duża jest to grupa, z kogo się składa i co jest dla tych ludzi ważne? Na temat wniosków z raportu „Polacy gotowi na zmianę. Wynik wyborów rozstrzygną niezdecydowani” rozmawia Łukasz Pawłowski z Szymonem Gutkowskim, członkiem zarządu Fundacji Batorego, strategiem marketingowym oraz współautorem raportu.

06.09.2023 Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin aktywność obywatelska

Kapituła Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin ogłasza nominacje do Nagrody w 2023 za działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń.

04.09.2023 Kraj wybory

Kto uzyska większość w Sejmie po zaplanowanych na 15 października wyborach parlamentarnych? Sondaże nie dają odpowiedzi na to pytanie. Trudno przewidywać nawet to, która partia zwycięży. Wiemy jednak, że o ostatecznym wyniku zadecydują wyborcy „niezdecydowani”. Jak duża jest to grupa, z kogo się składa i co jest dla tych ludzi ważne? O tym mówi najnowszy raport Fundacji im. Stefana Batorego „Polacy gotowi na zmianę” oparty na badaniach ilościowych i jakościowych.

01.09.2023 Bez kategorii wybory

O podejściu Polek i Polaków do partii politycznych, roli wroga i kompromisu w polskiej polityce, instrumentalizacji idei referendum oraz o głosowaniu przez Internet, rozmawia Krzysztof Izdebski z prof. Magdaleną Musiał – Karg z Zakładu Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prezeską Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

01.09.2023 forumIdei wybory

Sejm wybrał na swoim ostatnim posiedzeniu skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Oznacza to, że jeszcze przed wyborami może ona rozpocząć swoje prace. Pytanie tylko czy to opóźnienie nie pokrzyżuje planów Prawa i Sprawiedliwości i nie chodzi tu wcale o faktyczne poszukiwanie powiązań polskich polityków z rosyjską maszyną wpływów. Komisja była od początku pomyślana jako młot na opozycję wykuty na potrzeby kampanii wyborczej.

31.08.2023 Oświadczenia wybory

Wspieramy apel kilkudziesięciu organizacji społecznych z dnia 29 sierpnia 2023 skierowany do Państwowej Komisji Wyborczej o przygotowanie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, które zapewnią wyborcom możliwość realizacji prawa do wzięcia udziału albo odmowy wzięcia udziału w referendum zarządzonym na 15 października wraz z wyborami oraz do zachowania tajności głosowania.

29.08.2023 Bez kategorii wybory

W imieniu organizacji społecznych zwracamy się do Państwowej Komisji Wyborczej z apelem w związku z głosowaniem w wyborach do Sejmu i Senatu w połączeniu z referendum ogólnokrajowym, zaplanowanych na dzień 15 października 2023 r.

28.08.2023 forumIdei Ukraina

Polski rząd zapomniał, że ukraiński czarnoziem to nie tylko element twórczości polskich romantyków, ale realność, którą trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myśli się o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Spór Polski z Ukrainą o eksport ukraińskich produktów rolnych jak w soczewce pokazuje wpływ myślenia populistycznego na polską politykę zagraniczną i szerzej – politykę europejską.

25.08.2023 forumIdei wybory

Jakie są funkcje Obwodowych Komisji Wyborczych i dlaczego są one bardzo ważne? Kiedy pracuje Obwodowa Komisja Wyborcza? Dlaczego warto być jej członkiem, jak nim zostać oraz jakie cechy powinien mieć jej członek? Na pytania odpowiada dr hab. Jacek Haman, członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego.

25.08.2023 forumIdei wybory

O równości szans w finansowaniu kampanii wyborczej, dostępie do mediów publicznych, używaniu zasobów publicznych w okresie kampanii, okręgach wyborczych oraz misji obserwacyjnej OBWE w Polsce, rozmawia Krzysztof Izdebski z dr Darią Paprocką, współpracowniczką European Centre for Electoral Support, OBWE oraz Rady Europy.

24.08.2023 forumIdei Ukraina

Dzień Niepodległości Ukrainy to doskonała okazja, aby przyjrzeć się nie tylko międzynarodowemu kontekstowi rosyjskiej agresji. Ukraińscy badacze społeczni są zgodni, że wojna przyspieszyła konsolidację obywatelsko-narodową w Ukrainie. Wbrew oczekiwaniom Władimira Putina i obawom wielu obserwatorów na świecie, atak zamiast doprowadzić do społecznego rozpadu – wzmocnił procesy, które przed trzema dekadami przyniosły Ukrainie niepodległość – pisze Edwin Bendyk.

23.08.2023 forumIdei społeczeństwo

Jakie prawa mają osoby z niepełnosprawnością, jeśli chodzi o ułatwienia w oddawaniu głosów? Czy przysługuje im prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego? Kto może, a kto nie, pomagać osobie z niepełnosprawnością w oddawaniu głosu? Na pytania dotyczące ułatwień wyborczych odpowiada ekspertka Fundacji Batorego – dr hab. Anna Rakowska.

18.08.2023 forumIdei wybory

Wybory to nie tylko dzień głosowania – warto przyglądać się całemu procesowi wyborczemu. Jakie sytuacje w kampanii wyborczej powinny wzbudzić czujność wyborców? Na czym polega monitorowanie nadużywania zasobów publicznych w wyborach parlamentarnych? Jak zaangażować się w społeczną obserwację wyborów? Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z Zofią Lutkiewicz, prezeską Fundacji Odpowiedzialna Polityka.

16.08.2023 Oświadczenia edukacja

Protestujemy przeciwko procedowaniu prawa, które utrudni dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć wzbogacających pracę szkoły. Konsekwencjami wprowadzenia projektu nie będzie zwiększenie wpływu rodziców na to, jakie zajęcia organizowane są w szkołach. Będą nimi wzrost biurokracji w placówkach i ograniczenie możliwości współpracy organizacji prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic.

14.08.2023 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

O stypendium w wysokości 4900 zł mogą ubiegać się uczestniczki akcji Masz Głos i absolwentki Pracowni Samorządowej. Nabór wniosków potrwa do 7 września. Fundusz został utworzony przez Magdę Krzyżanowską-Mierzewską, córkę Olgi i Jerzego Krzyżanowskich, w celu wspierania aktywności kobiet angażujących się w działania na rzecz lokalnych wspólnot samorządowych.

12.08.2023 forumIdei wybory

Jaki wpływ na przyszłość polskiej demokracji będą miały najbliższe wybory? Jak powinno zachować się społeczeństwo obywatelskie wobec planowanego referendum? Jak ocenić uczciwość wyborów? Rozmowa dr Pawła Marczewskiego z prof. Andrzejem Rychardem, przewodniczącym Rady Fundacji Batorego.

11.08.2023 forumIdei Ukraina

Bandytami straszą nas dyktatorzy Putin i Łukaszenka. W ślad za nimi czynią to unisono premierzy polskiego rządu. Skutkiem jest erozja przestrzeni publicznej, w której ci mordercy cieszą się „reklamą” mitycznych najeźdźców, podczas gdy w istocie mogą być zagrożeniem dla pojedynczych ludzi w Polsce, ale nie dla bezpieczeństwa Polski – pisze na bloguIdei Tomasz Chłoń.

08.08.2023 Bez kategorii wybory

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. Decyzja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zamknęła dyskusje o kalendarzu wyborczym i dała sygnał do oficjalnej kampanii politycznej, która nieoficjalnie trwa już od wielu miesięcy.

28.07.2023 forumIdei Ukraina

Z jednej strony Ukraińcy wyzwolili już więcej terytorium niż Rosja zdobyła podczas wielomiesięcznej ofensywy, ale z drugiej strony te postępy są wolniejsze niż zakładane. A jak Ukraińcy patrzą na sytuację na froncie? Czy nadal wierzą w zwycięstwo? Czy mają zaufanie do państwa? I czy mogą być podatni na próby Kremla, który próbuje skłócić Ukraińców wewnętrznie, jak i grać na napięciach pomiędzy Ukraińcami a np. Polakami? Rozmowa Łukasza Pawłowskiego z Edwinem Bendykiem, prezesem Fundacji im. Stefana Batorego.

26.07.2023 forumIdei samorząd

Przyjęta właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) ma do tej instytucji, po stronie samorządowej, wprowadzić organizacje bardziej przychylne władzy. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) oraz Związek Samorządów Polskich (ZSP) mają tam trafić mimo, że OPOS skupia samorządy z zaledwie kilku regionów, a do ZSP nie należy nawet 10 proc. wszystkich gmin i powiatów. OPOS nie jest zresztą nawet organizacją (stowarzyszeniem samorządów). To wyłącznie parasolowe porozumienie kilku stowarzyszeń regionalnych.

21.07.2023 forumIdei demografia

Ile osób mieszka w Polsce? Ilu cudzoziemców osiedliło się, a ilu Polaków wyjechało na stałe? Rozmowa Pawła Marczewskiego z prof. Maciejem Duszczykiem z Ośrodka Badań nad Migracjami UW, współautorem raportu „Czy wiemy, ile nas jest?”.

21.07.2023 Bez kategorii Ukraina

Lipcowy szczyt w Wilnie rozczarował tych, którzy oczekiwali przyjęcia Ukrainy do NATO, ale wypracowano na nim szereg konkretnych rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo krajów członkowskich przed Rosją. Sojusznicy postanowili, że należy dać Rosji szansę na definitywne przegranie tej wojny.

19.07.2023 Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin aktywność obywatelska

Do 15 sierpnia 2023 czekamy na zgłoszenia do trzeciej edycji Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin za działania prowadzone w Polsce na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży. Nagroda w wysokości 30 000 zł wypłacana jest rokrocznie, ze środków Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin.

18.07.2023 forumIdei Unia Europejska

Rząd Zjednoczonej Prawicy zachowuje się jak dziecko, które jest przekonane, że jeśli zamiecie jakiś problem pod dywan, to ten magicznie się rozwiąże. Ale również i od opozycji oczekiwałbym większego zaangażowania w promowanie ustaleń tego dokumentu i zadeklarowania, że w przypadku wygranej wdrożą przedstawione w nim rekomendacje w ciągu pierwszych 100 dni nowego rządu – pisze Krzysztof Izdebski na blogu.

14.07.2023 forumIdei wybory

Dlaczego połączenie referendum w sprawie migrantów z wyborami parlamentarnymi nie jest zgodne z obowiązującym prawem, łamie ciszę legislacyjną i jest ingerencją w proces wyborczy? Jakie konsekwencje dla finansowania kampanii wyborczej miałoby połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Krzysztofem Urbaniakiem, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego.

13.07.2023 ECFR Warszawa

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności w zakresie komunikacji i mediów społecznościowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 sierpnia.

07.07.2023 forumIdei aktywność obywatelska

W jakim miejscu jest przedsiębiorczość społeczna w Polsce? Jaki ma potencjał? I jakie wyzwania może pomóc rozwiązać? Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z Mariuszem Andrukiewiczem, prezesem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej “Być razem”.

04.07.2023 Bez kategorii

Poszukujemy rzetelnej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby posiadającej wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu księgowości, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która gotowa jest objąć stanowisko Głównej księgowej/ Głównego księgowego.

01.07.2023 forumIdei Polityka międzynarodowa

Pomimo bezpodstawnych zarzutów Donalda Trumpa wobec uczciwości amerykańskich wyborów prezydenckich oraz kolejnych kłopotów z wymiarem sprawiedliwości byłego prezydenta, wciąż ma on poważne szanse, aby powrócić do Białego Domu. O uczciwości procesu wyborczego oraz rosnącej polaryzacji w Stanach Zjednoczonych rozmawia Łukasz Pawłowski z Konradem Mzykiem, amerykanistą i dziennikarzem Onet.pl.

30.06.2023 forumIdei demokracja

Kraje Unii Europejskiej są już na półmetku realizacji Krajowych Planów Odbudowy. Polska nie zrealizowała jeszcze żadnego kamienia milowego. Do końca programu zostały niewiele ponad dwa lata, a w tym czasie wiele więcej nie da się osiągnąć. Można więc śmiało stwierdzić, że rząd Zjednoczonej Prawicy zaprzepaścił szansę na bezprecedensowy rozwój naszego kraju – pisze Krzysztof Izdebski.

29.06.2023 forumIdei media

Wolność i niezależność mediów to jeden z filarów zdrowej demokracji. Znaczenie tego oczywistego stwierdzenia odkrywamy z pełną mocą wówczas, gdy ich wolność i niezależność są zagrożone przez działania władzy. Z takim zagrożeniem mamy do czynienia w Polsce, co potwierdziły informacje przekazane przez redaktorów naczelnych Onetu i Wirtualnej Polski – piszą we wspólnym oświadczeniu Edwin Bendyk, prezes Zarządu oraz Andrzej Rychard, przewodniczący Rady Fundacji Batorego.

23.06.2023 Bez kategorii edukacja

Sejm przyjął w ekspresowym tempie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna próba zmniejszania samodzielności szkół oraz ograniczania rodzicom praw do wpływu na edukację swoich dzieci. Niepokój budzą przepisy zmieniające tryb kontroli szkół niepublicznych. Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr Igą Kazimierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i aktywistką ruchu Obywatele dla Edukacji i jedną z liderek kampanii #WolnaSzkola.

22.06.2023 forumIdei demografia

Ile osób mieszka w Polsce? Ilu cudzoziemców osiedliło się, a ilu Polaków wyjechało na stałe? Czy jest nas 37 czy 38 milionów? A może więcej? Fundacja im. Stefana Batorego i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza wzięły pod lupę metodologię, na podstawie której liczona jest liczba ludności Polski oraz wyniki ostatniego Spisu Powszechnego.

20.06.2023 forumIdei organizacje społeczne

Wzrost zaufania do organizacji społecznych przy jednoczesnym spadku zaufania do instytucji demokratycznego państwa jest zatem dla aktywistek i społeczników angażujących się na rzecz polskiej demokracji wezwaniem do działania. By działać skuteczniej, organizacje potrzebują dobrze działającego państwa demokratycznego – przejrzystego, z dobrze funkcjonującym trójpodziałem władz i rozwiniętym dialogiem obywatelskim.

16.06.2023 forumIdei aktywność obywatelska

Jakie zmiany w samorządzie są potrzebne, aby potencjał wspólnot samorządowych został odpowiednio wykorzystany, a państwo było silniejsze? Dlaczego przywrócenie równowagi w relacjach pomiędzy rządowym centrum a władzami samorządowymi jest najpilniejszym zadaniem po wyborach? Rozmowa Edwina Bendyka, prezesa Fundacji im. Stefana Batorego, z dr hab. Adamem Gendźwiłłem, redaktorem i koordynatorem postulatów „Odnowa samorządności: jak przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom?”.

16.06.2023 forumIdei demokracja

Pierwszym krokiem do naprawy samorządu terytorialnego jest możliwie jak najszybsze przywrócenie równowagi w relacjach pomiędzy rządowym centrum a jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiamy 10 najważniejszych postulatów dotyczących relacji centrum-władze samorządowe, które mają pomóc odnowić samorządność: przywrócić samodzielność i sprawczość polskim samorządom.

09.06.2023 forumIdei kultura

Czy powstanie Gdyni było oczywiste? O blaskach i cieniach przedwojennej Gdyni rozmawia Łukasz Pawłowski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki „Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939”, jednej z nominowanych książek do Nagrody im. Marcina Króla.

02.06.2023 forumIdei kultura

Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Konstantym Gebertem, autorem książki „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”, laureatem Nagrody im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą. Rozmowa odbyła się przed ogłoszeniem tegorocznego laureata.

02.06.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 maja 2023 stanowi jaskrawy przejaw łamania demokratycznego porządku ustrojowego RP, ukształtowanego postanowieniami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. – piszą w stanowisku członkowie i członkinie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

02.06.2023 Oświadczenia polityka wewnętrzna

Niekonstytucyjna ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 pogłębia kryzys praworządności i erozję państwa prawa. Ustawa narusza podstawy funkcjonowania systemu demokratycznego i zagraża jego najważniejszemu mechanizmowi, jakim są wolne i równe wybory – piszą we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego – Andrzej Rychard oraz prezes Zarządu – Edwin Bendyk.

30.05.2023 forumIdei aktywność obywatelska

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie umie nie tylko działać, wie także jak budować lepszą przyszłość. Organizacje społeczne wraz z ekspertami i ekspertkami od miesięcy pracują nad propozycjami dla przyszłości Rzeczpospolitej. W wielu obszarach wymagających naprawy, poprawy lub modernizacji, społeczeństwo obywatelskie ma gotowe propozycje rozwiązań i aktów legislacyjnych. Przedstawiliśmy je 3 czerwca w Gdańsku podczas „Rozmowy obywatelskiej o przyszłości” zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, Fundację im. Stefana Batorego i Europejskie Centrum Solidarności. Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania.

26.05.2023 forumIdei kultura

Nagrodę im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą otrzymał Konstanty Gebert za „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło” opublikowane przez Wydawnictwo Agora.

26.05.2023 forumIdei samorząd

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku zmieniła współpracę terytorialną Polski i Ukrainy. Czym jest dyplomacja samorządowa? Jaki jest stan polsko-ukraińskiej dyplomacji samorządowej? I czy Polska jest dobrym przykładem, od którego Ukraina ma się uczyć samorządności? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr. Igorem Kseniczem, autorem publikacji „Polsko-ukraińska dyplomacja samorządowa w obliczu wojny”.

25.05.2023 Bez kategorii media

Działania podjęte przez Przewodniczącego KRRiT wobec spółki Inforadio ocenić należy jako motywowane politycznie represje wobec niezależnej stacji radiowej, korzystającej z podstawowych praw i wolności. To sytuacja niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa i budząca nasz głęboki niepokój oraz sprzeciw – piszą członkowie Zarządu Fundacji Batorego.

24.05.2023 forumIdei sądownictwo

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad prezydenckimi projektami ustaw o sędziach pokoju. Czy ta propozycja faktycznie jest szansą, by nasze sądy działały lepiej, a obywatele mieli większe zaufanie do sądów? W przedstawionej propozycji brakuje próby wykorzystania największego potencjału tej instytucji – oparcia się o autorytet sędziego pokoju wynikający z jego charakteru, mądrości i życiowej postawy – pisze na bloguIdei Piotr Sowłowij.

23.05.2023 forumIdei Polska

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zmiana tego typu, wprowadzana w związku z konkretnym postępowaniem, jest oczywiście sprzecznym z konstytucją instrumentalizowaniem prawa i naruszeniem i tak już prawie nieistniejącej niezależności niektórych sędziów TK. Dlatego projekt ten nie powinien być procedowany – piszą w stanowisku członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych.

19.05.2023 Bez kategorii kultura

Rozmowa o niezgodzie na determinizm kulturowy, korzeniach populizmu oraz miejscu kultury w polityce populistycznej. Czy w oparciu o hasła narodowo-religijne można odbudować wspólnotę? Paweł Marczewski rozmawia z historykiem idei prof. Leszkiem Koczanowiczem.

16.05.2023 forumIdei społeczeństwo

Pod koniec marca Eurostat opublikował najnowszą prognozę demograficzną dla EU i krajów członkowskich. Zgodnie z obliczeniami unijnego urzędu statystycznego Polska znalazła się w grupie 13 krajów europejskich, w których do 2050 roku na każdą osobę w wieku 65+ będą przypadały mniej niż dwie osoby w wieku produkcyjnym. To oznacza, że już dziś powinniśmy przygotować się na głębokie zmiany gospodarcze i społeczne, jakie pociągnie za sobą tak duża zmiana w strukturze ludności.

12.05.2023 forumIdei kultura

O tym, jak nie poddać się fatalistycznym wizjom przyszłości, myśleć o niej konstruktywnie i przełożyć te myśli na działania; o tym, jak projektować działania protopijne, czyli stopniowo ulepszające rzeczywistość oraz o przykładach protopii w polskich miastach – z Joanną Erbel, autorką nominowanej do finału Nagrody im. Marcina Króla 2023 książki „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” wydawnictwa Wysoki Zamek, rozmawia Alicja Zaczek-Żmijewska.

09.05.2023 forumIdei Polityka międzynarodowa

Zespół Ekspertów Prawnych przygotował list do Komitetu Ministrów Rady Europy, w którym apeluje o zapewnienie Polakom prawa – obecnie łamanego – do uczciwego procesu gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. I przypomina, że w Polsce nie brakuje organizacji prawniczych i obywatelskich, które nie ustają w walce o przywrócenie praworządności.

05.05.2023 forumIdei edukacja

Łamanie praw uczniów to nie marginalny przypadek w polskiej szkole, ale codzienność. Czy uczniowie znają swoje prawa? W jakich obszarach są one najczęściej łamane? Do kogo uczniowie zgłaszają się, gdy dzieje się coś niepokojącego? I wreszcie: co uczniowie mogą zrobić, aby ich prawa były bardziej respektowane? W kolejnym odcinku podcastu Batory w Polityce Alicja Zaczek-Żmijewska rozmawia z Łukaszem Korzeniowskim, prezesem Stowarzyszenia Umarłych Statutów.

03.05.2023 forumIdei demokracja

Budujemy szeroką koalicję organizacji i ruchów społecznych na rzecz obywatelskiego projektu naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Poprosimy o poparcie reprezentantów i reprezentantki organizacji i ruchów społecznych, które zajmują się całą gamą działań – od edukacji, poprzez ochronę środowiska, aż do wspierania osób w kryzysie bezdomności. Chcielibyśmy, aby przygotowany przez nas projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym cieszył się poparciem organizacji społeczeństwa obywatelskiego jako ponadpartyjna, apolityczna propozycja reformy instytucji państwa w zgodzie z Konstytucją i zasadami legalizmu.

28.04.2023 forumIdei Polityka międzynarodowa

Czy Unia Europejska potrzebuje własnej armii? Jak w tym kontekście oceniać zapowiedzi ministra Mariusza Błaszczaka, że Polska do 2035 roku wyda z budżetu na zbrojenia 640 mld zł, do tego kilkaset miliardów z pożyczek pod obligacje, co razem daje fantastyczną sumę około biliona złotych w ciągu 12 lat? O marzeniach o bezpieczeństwie i ich cenie rozmawia Łukasz Pawłowski z dr. Piotrem Łukasiewiczem, analitykiem ds. bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych w Polityce Insight, pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego i byłym ambasadorem RP w Afganistanie.

27.04.2023 Fundusze Powierzone Ukraina

Ogłosiliśmy dziś listę 30 organizacji społecznych, które otrzymały dotacje z Funduszu solidarności z Ukrainą, w którym oferujemy pomoc organizacjom podejmującym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie miejsc i przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobiegania konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

21.04.2023 forumIdei samorząd

Samodzielność kompetencyjna gmin spadła w okresie 2014–2021. Odbyło się to głównie metodą małych kroków, pozbawiających gminy fragmentów decyzyjności. Jak wyglądają kompetencje samorządów? Na ile finanse lokalne są oddane do dyspozycji autonomicznej samorządu, a na ile są „pieniędzmi znaczonymi”? I jak realnie wykonywane są zadania samorządu? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Martą Lackowską, współautorką Indeksu Samorządności. 2023.

21.04.2023 forumIdei demokracja

Kiedy rozwój technologiczny w obszarze sztucznej inteligencji nabrał tempa niektórzy chcą go zatrzymać. To duża naiwność i chybiony pomysł na rozwiązanie problemu. Zamiast odwracania biegu rzek, potrzebujemy większej kontroli i więcej demokracji. Tam gdzie działają niezależne instytucje, tam też istnieje szansa, że postęp technologiczny się „ucywilizuje”.

14.04.2023 Bez kategorii ekologia

Wydany przez Open Society Foundations raport International System Change Compass: The Global Impications of Achieving European Green Deal zwraca uwagę ambitnymi, a jednocześnie realistycznymi z geopolitycznego punktu widzenia założeniami. Przede wszystkim skłania do bliższego przyjrzenia się globalnemu Południu.

07.04.2023 forumIdei polityka zagraniczna

Jakie są konsekwencje agresji Rosji przeciwko Ukrainie dla polityki Niemiec w wymiarze polityki bezpieczeństwa, stosunków z Rosją i USA, zbrojeń, polityki energetycznej i relacji z Chinami? Dlaczego wydarzenia ostatniego roku są punktem zwrotnym (Zeitenwende) i najgłębszą cezurą w niemieckiej polityce ostatnich dekad wykraczającą daleko poza turbulencje spowodowane fiaskiem Ostpolitik oraz co to oznacza dla Polski? Rozmowa Łukasza Pawłowskiego z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

06.04.2023 forumIdei wybory

W pierwszym odruchu wypada potwierdzić tytułowe pytanie. Z podobnego założenia zdają się również wychodzić autorzy najnowszej nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Przewidzieli oni m.in. obniżenie progów frekwencji wymaganych do uznania ważności referendów, zarówno tych tematycznych, jak i odwoławczych. Jest to jednak droga na skróty i może się okazać, że na jej końcu nie będzie więcej demokracji. Szkoda też, że Senat nie zdecydował się na przeprowadzenie dyskusji o tym, jak te przepisy poprawić i w miejsce zgłoszenia nowych i lepszych propozycji wybrał odrzucenie jej w całości.

05.04.2023 forumIdei Ukraina

Raport poświęcony jest konsekwencjom agresji Rosji przeciwko Ukrainie dla polityki Niemiec w wymiarze polityki bezpieczeństwa, stosunków z Rosją i USA, zbrojeń, polityki energetycznej i relacji z Chinami. Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) pokazuje, dlaczego wydarzenia ostatniego roku są punktem zwrotnym (Zeitenwende) i najgłębszą cezurą w niemieckiej polityce ostatnich dekad wykraczającą daleko poza turbulencje spowodowane fiaskiem Ostpolitik.

03.04.2023 forumIdei samorząd

Eksperci forumIdei Fundacji Batorego opracowali Indeks Samorządności. To pierwsza próba kompleksowego uchwycenia zmian siły samorządu lokalnego oraz relacji rząd-samorząd na przestrzeni ostatnich lat (2014-2021). Indeks ilustruje alarmujący proces recentralizacji dotykający różne obszary polskiej samorządności. Kolejne edycje Indeksu Samorządności umożliwią systematyczną ocenę sfery życia o kluczowym znaczeniu dla jakości życia mieszkańców i mieszkanek Polski oraz dla kondycji polskiej demokracji.

30.03.2023 forumIdei Europa

Przez lata europejskie elity narzekały na brak angażowania się Stanów Zjednoczonych w wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Prezydent Joe Biden, nie tylko na nowo związał Stany Zjednoczone Umową Paryską, ale też naprawdę dokonał niezwykłego przyspieszenia w przestawianiu amerykańskiej gospodarki na zielone technologie. Przyjęcie za oceanem Inflation Reduction Act (IRA) stworzyło nadzwyczaj dogodne warunki do rozwoju zielonego przemysłu w USA, ale jednocześnie przyprawia o ból głowy europejską klasę polityczną. Teraz zaczęliśmy obawiać się, że aktywność amerykańska wyssie z Unii zielone i innowacyjne pomysły, a może nawet cały innowacyjny przemysł.

29.03.2023 forumIdei aktywność obywatelska

W dniach 3-4 kwietnia w Sopocie podczas III Samorządowego Kongresu Finansowego spotkają się przedstawiciele_lki rządu, samorządów, biznesu, nauki i organizacji społecznych. Fundacja jest Partnerem merytorycznym wydarzenia. Szczególnie gorąco zapraszamy na organizowane przez nas sesje: „Powrót centralizacji. Indeks relacji rząd-samorząd”, podczas której po raz pierwszy publicznie zaprezentujemy „Indeks Samorządności” opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego oraz na spotkanie „Śniadania Obywatelskie jako skuteczna i atrakcyjna forma konsultacji społecznych”.

24.03.2023 forumIdei aktywność obywatelska

Polacy wykazali się ogromną mobilizacją i zaangażowaniem w pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dlaczego znajomość lokalnego kontekstu jest ważna, jeśli chodzi o działalność dużych organizacji humanitarnych w Polsce? Czy można spodziewać się bardziej kompleksowej polityki państwa w integracji uchodźców? Rozmowa dr. Pawła Marczewskiego z dr Karoliną Podgórską na temat wniosków z raportu „Polska Szkoła Pomagania” opisującego doświadczenia organizacji społecznych w pomaganiu uchodźcom.

20.03.2023 ECFR Warszawa

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności w zakresie komunikacji i mediów społecznościowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia.

20.03.2023 forumIdei społeczeństwo

Kapituła Nagrody im. Marcina Króla wybrała pięć książek-finalistek drugiej edycji Nagrody za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Książkę-laureatkę, której autor otrzyma 50 000 zł, poznamy 25 maja.

17.03.2023 forumIdei samorząd

W czerwcu 2021 roku weszły w życie zmiany prawne usprawniające funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin. Ustawodawca wyposażył je w konkretne uprawnienia, m.in. obowiązek konsultowania uchwał dotyczących młodzieży. Jakie są dobre praktyki młodzieżowych rad? Jak poradziły sobie w pandemii oraz jaki jest ich stosunek do „wielkiej polityki”? Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z Karoliną Pawlak, koordynatorką projektów Fundacji Civis Polonus oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

16.03.2023 forumIdei aktywność obywatelska

Modele generatywne sztucznej inteligencji (AI) to tektoniczna zmiana w krajobrazie technologii, ale też potężne implikacje dla społeczeństwa obywatelskiego. Choć jest szansa, że generatywna AI może przyczynić się do rozwoju technologicznego, a tym samym do rozwiązania licznych problemów, to jednocześnie niesie ona ze sobą zagrożenia, które wymagają poważnej uwagi.

10.03.2023 forumIdei Polska

W Trybunale Konstytucyjnym czeka, skierowana tam przez prezydenta Dudę, ustawa reformująca postępowanie dyscyplinarne sędziów, od przyjęcia której zależy przyznanie Polsce środków na realizację KPO. Jednak w Trybunale trwa pat, a ustawa staje się przedmiotem politycznych przepychanek. O skutkach klinczu, zakończonej kadencji Julii Przyłębskiej oraz o obywatelskim projekcie ustawy o TK Krzysztof Izdebski rozmawia z Marcinem Matczakiem, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

10.03.2023 forumIdei edukacja

Rok po pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę i wybuchu spowodowanego przez nią kryzysu wymuszonej migracji ukazał się ważny raport Polska szkoła pomagania, przygotowany przez badaczki i badaczy związanych z Konsorcjum Migracyjnym, w którym zrzeszonych jest szereg organizacji z całej Polski pomagających uchodźcom i migrantom.

03.03.2023 forumIdei wybory

Nowelizacja Kodeksu wyborczego została odrzucona przez Senat i teraz ponownie trafi do Sejmu. O sensie tych zmian oraz powodach, dlaczego powinna zostać zawetowane przez prezydenta, rozmawia dr Łukasz Pawłowski z prof. Jackiem Raciborskim, członkiem Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego.

27.02.2023 forumIdei edukacja

W końcu stycznia, w Centrum Nauki Kopernik odbył się „Szczyt Edukacyjny” zorganizowany przez Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji (SOS dla Edukacji). Szczyt miał na celu sformułowanie propozycji konkretnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych, które miałyby służyć realizacji postulatów zawartych w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji – wizji rozwoju polskiej oświaty.

24.02.2023 forumIdei Ukraina

W pierwszą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę rozmawiamy o globalnym znaczeniu, jakiego nabrała ta wojna. Jaką pozycję wobec niej zajmują obecnie USA, Chiny, Globalne Południe i Europa? Czy jako symboliczny Zachód zdajemy ten historyczny egzamin? Czy polskie elity zdają sobie sprawę ze stawki zmagań, które toczą się za naszą wschodnią granicą? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Łukaszem Pawłowskim oraz Edwinem Bendykiem o sprawach międzynarodowych, z polskiej perspektywy.

24.02.2023 Oświadczenia Ukraina

Obchodząc rocznicę niesprawiedliwej i niesprowokowanej inwazji na Ukrainę oraz potępiając ciągłą agresję rosyjskiego reżimu, pozostajemy zaangażowani we wspieranie niezależnej Ukrainy.

22.02.2023 1 procent Polska

Michalina Łabacz zachęca do przekazania 1,5% podatku Fundacji Batorego. Dołącz i wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce!
KRS: 0000101194

17.02.2023 Oświadczenia Polska

Przedstawiamy oświadczenie w sprawie fałszywych informacji i godzących w dobre imię Fundacji insynuacji sformułowanych w materiałach nadawanych przez Telewizję Polską nt. prowadzonego przez nas programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

17.02.2023 1 procent Polska

Andrzej Chyra zachęca do przekazania 1,5% podatku Fundacji Batorego. Dołącz i wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce!
KRS: 0000101194

15.02.2023 forumIdei społeczeństwo

Poznaliśmy dwadzieścia tytułów książek nominowanych do Nagrody im. Marcina Króla. Nagroda przyznawana jest za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Pięć książek-finalistek poznamy w połowie marca, a książkę-laureatkę pod koniec maja.

14.02.2023 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Laureaci Super Samorząd i Super Głos zostali wybrani z grona 180 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos. Nagrodę otrzymały organizacje społeczne i nieformalne grup mieszkańców oraz władz samorządowych, które w tandemie i po partnersku współpracowały przy realizacji oddolnych inicjatyw poprawiających funkcjonowanie lokalnych społeczności. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 lutego o 12:00.

10.02.2023 forumIdei edukacja

SOS dla Edukacji od dwóch lat działa na rzecz przemyślanych zmian w oświacie. W gronie organizacji społecznych podjęto prace nad Obywatelskim Paktem dla Edukacji. Rozmowa dr Łukasza Pawłowskiego z Alicją Pacewicz oraz Łukaszem Korzeniowskim o propozycjach niedawno zakończonego Szczytu Edukacyjnego.

09.02.2023 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Zostali wybrani z grona 180 grup uczestniczących w ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos. Już 14 lutego dowiemy się, kto z nich jest laureatem nagrody Super Samorząd, a kto laureatem nagrody Super Głos. Uroczystość wręczenia nagród 21 lutego.

03.02.2023 Oświadczenia

W związku z nieprawdziwą informacją podaną 2 lutego przez ministra Przemysława Czarnka w programie Bronisława Wildsteina „O co chodzi” w TVP Info o rzekomym otrzymaniu przez Fundację „od PKN Orlen w latach 2010-2015 siedmiu milionów złotych bez jakichkolwiek zobowiązań” kierujemy do ministra wezwanie do przeprosin za naruszenie dóbr osobistych, a do mediów powielających tę nieprawdziwą informację, żądanie sprostowania w trybie ustawy o prawie prasowym.

03.02.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Sejm z półrocznym opóźnieniem zajął się ustawą, która ma wdrożyć w Polsce unijną Dyrektywę work-life balance. Jej najważniejszym celem jest osiągnięcie większej równości na rynku pracy między kobietami i mężczyznami poprzez sprawiedliwszy podział obowiązków opiekuńczych nad dziećmi.

01.02.2023 Dotacje aktywność obywatelska

Zapraszamy organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 tys. zł otrzymać można na działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa i działania skierowane do społeczności przyjmującej np. informacyjne i aktywizujące. Na wnioski czekamy do 28 lutego.

01.02.2023 forumIdei korupcja

Ukazała się nowa edycja Indeksu Percepcji Korupcji Transparency International (Corruption Perception Index – CPI), partnera Fundacji Batorego w działaniach antykorupcyjnych. Polska po zeszłorocznej, krótkiej stabilizacji, znów obniżyła swój wynik – do 55 punktów i spadła w rankingu państw na 45 miejsce. To najgorsza ocena od 2012 roku.

27.01.2023 forumIdei sądownictwo

Rozmowa o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która została negatywnie oceniona przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego. Czemu nowelizacja nie spełnia standardów rzetelnej legislacji? Dlaczego uchwalone zmiany nie usuwają istoty naruszeń w zakresie niezależności sądownictwa oraz nie spełniają nawet minimalnych wymogów przewidzianych w kamieniach milowych? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Agnieszką Frąckowiak-Adamską.

25.01.2023 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

W ramach konkursu organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Konkurs organizowany jest przez Operatorów dwóch programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

24.01.2023 Oświadczenia wybory

Pośpiesznym i nieprzemyślanym zmianom w Kodeksie wyborczym procedowanym obecnie przez Parlament sprzeciwia się wiele organizacji społecznych! Przedstawiamy stanowisko Fundacji Batorego oraz innych 47 organizacji.

24.01.2023 forumIdei

Zespół Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego wyraża zaniepokojenie zmianami prawa wyborczego projektowanymi przez rządzący obóz Zjednoczonej Prawicy. Zmiany kodeksu wyborczego bywają konieczne, ale zawsze wymagają szczególnej rozwagi, starannych eksperckich analiz i możliwie szerokiego konsensu głównych sił politycznych.

23.01.2023 forumIdei sądownictwo

Apelujemy, zwłaszcza do Senatu, o przyjęcie systemowych rozwiązań prawnych dotyczących statusu sędziów powołanych przez niespełniającą wymogów niezależności KRS, które sprawią, że wykonane zostaną w duchu lojalności zobowiązania międzynarodowe dotyczące niezależności sądownictwa, którymi Polska jest związana.

20.01.2023 forumIdei wybory

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP decydują o tym, kto będzie kontrolował parlament i rząd, a w konsekwencji, jak będzie stanowione i wykonywane prawo. Frekwencja wyborcza w tych elekcjach oscyluje w okolicach 47%, co przekłada się na kilkanaście milionów głosujących, z tego kilkaset tysięcy za granicą. O napiętym kalendarzu wyborczym, informowaniu o wyborach, jakości i organizacji pracy obwodowych komisji wyborczych oraz systemie szkoleń – pisze w komentarzu forumIdei dr hab. Bartłomiej Michalak.

19.01.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Na początku stycznia 2023 roku na stronach RCL pojawiła się szósta wersja projektu wdrażającego dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Póki co, projekt utknął na etapie prac rządowych. Rząd zamiast go ulepszać, z wersji na wersję go pogarsza. Wątpię, czy zostanie uchwalony w tej kadencji Sejmu. Tymczasem dyrektywa unijna jest stosowana bezpośrednio i brak jej implementacji lub wadliwa implementacja naraża państwo na procesy z sygnalistami, którzy mogliby przez to ucierpieć – pisze Grzegorz Makowski na bloguIdei.

19.01.2023 forumIdei polityka wewnętrzna

Pod koniec listopada 2022 roku na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się optymistycznie brzmiąca informacja zatytułowana: Stabilna sytuacja finansowa samorządów po III kwartale 2022 r. Użyte tu określenia „stabilna sytuacja” oraz „dobra sytuacja” są przesadnie optymistyczne. Obserwowany obraz kojarzy się raczej z utrzymującą się stagnacją, a w przypadku niektórych wskaźników, ze stopniowym ich pogarszaniem się – piszą w analizie dla forumIdei dr Julita Łukomska oraz prof. Paweł Swianiewicz.

16.01.2023 forumIdei wybory

22 grudnia 2022 roku grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego i niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany, jak przekonują autorzy projektu, mają zapewniać jak najwyższy poziom frekwencji wyborczej w nadchodzących wyborach. Dlaczego eksperci oceniają ten projekt negatywnie? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Krzysztofem Urbaniakiem, współautorem opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

13.01.2023 forumIdei demografia

Przedstawiamy opinię Adama Gendźwiłła, Jacka Hamana i Krzysztofa Urbaniaka o procedowanym właśnie w Sejmie poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Eksperci wskazują główne problemy, jakie rodzi projekt: tryb procedowania zmian, brak oszacowania kosztów i efektywności, nadmierne obciążenie komisji obwodowych, zmiany w zasadach kontroli obywatelskiej, zmiana reguł agitacji wyborczej i zaniechanie ustawodawcze: brak korekty demograficznej.

04.01.2023 forumIdei Polska

Propozycje zmian w Kodeksie Wyborczym zwykle przychodzą niedopracowane, spóźnione i nie w porę, bo zainteresowanie polityków prawem wyborczym nieproporcjonalnie wzmaga się przed nadchodzącymi wyborami.

22.12.2022 forumIdei sądownictwo

Czy Julia Przyłębska została prawidłowo wybrana na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Jak ocenić projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z dr hab. Moniką Florczak-Wątor z Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

14.12.2022 Pracownia Samorządowa aktywność obywatelska

Najnowszy poradnik Pracowni Samorządowej dla radnych, wójtów, burmistrzów: jak w czasach kryzysu rozwiązywać problemy w nowy, otwarty i partycypacyjny sposób. „Zaprojektuj rozwiązanie” pokazuje
znaczenie procesu, działania w grupie i przekraczania indywidualnych ograniczeń przez dialog z otoczeniem.

09.12.2022 forumIdei korupcja

Dzień 9-go grudnia, to ustanowiony przez ONZ w 2003 roku Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Podobnie jak światowe dni walki z rakiem, cukrzycą, czy inne tego rodzaju dni, nie służy on raczej świętowaniu, ale przypomnieniu, że takie zjawiska istnieją, są groźne i nie da się ich nigdy w pełni wyeliminować z naszego życia – pisze na #blogIdei Grzegorz Makowski.

09.12.2022 forumIdei korupcja

Dostęp do informacji o tożsamości beneficjentów rzeczywistych jest kluczowy dla przeciwdziałania korupcji oraz walki z praniem brudnych pieniędzmi. Konsekwencje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 22 listopada 2022 r. mogą stanowić zagrożenie dla tych prowadzenia tych działań – pisze na #blogIdei Krzysztof Izdebski.

09.12.2022 forumIdei demokracja

Co łączy populistycznych polityków? Jakie są rodzaje populizmu oraz jego przyczyny? Rozmowa Łukasza Pawłowskiego z antropologiem politycznym prof. Janem Kubikiem o wynikach badań nad populizmem przeprowadzonych przez badaczy z siedmiu europejskich uniwersytetów w ramach projektu POPREBEL.

08.12.2022 Bez kategorii organizacje społeczne

Wspólnie z inicjatywą „Nasz Rzecznik”, OFOP i innymi organizacjami społecznymi zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn odwołania dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni RPO. Działania Pani Doktor stanowiły bowiem dowód wiarygodności i otwartości urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a jej troska o tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji budowała zaufanie do tej instytucji.

06.12.2022 Zespół Ekspertów Prawnych prawo

Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa TK z naruszeniem przepisów, co rodzi pytanie o to, czy jej wybór był ważny. Pomijając nawet te uzasadnione wątpliwości, jej kadencja upływa 20 grudnia 2022 r. i nie będzie miała możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję – piszą eksperci i ekspertki z Zespołu Ekspertów Prawnych.

06.12.2022 forumIdei aktywność obywatelska

Raport z badania jakościowego przeprowadzonego przez ośrodek Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS oraz forumIdei Fundacji Batorego. Wywiady z młodymi ludźmi, na analizie których opiera się raport dotyczyły ścieżek wiodących do zaangażowania społecznego, ich oceny form zaangażowania, w tym działań lokalnych, społecznych i politycznych, oraz definiowania i oceny demokracji.

24.11.2022 forumIdei ekologia

W dokumencie końcowym zapisano zobowiązanie do ograniczenia użycia węgla, a nie jego eliminację, ani też eliminację paliw kopalnych, do czego wiele państw dążyło. Odegrały tu rolę największe państwa: Chiny, Rosja i petro-państwa (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie) – o COP27 rozmawiają Patrycja Sasnal i Edwin Bendyk w najnowszym odcinku podcastu Batory w Polityce.

01.12.2022 Oświadczenia wybory

Organizacje społeczne zajmujące się różnymi aspektami wyborów – w tym Fundacja Batorego – wysłały list do OBWE, zachęcający do wysłania do Polski pełnej misji obserwacyjnej, która przyjrzy się nie tylko wydarzeniom w dniu głosowania i w trakcie kampanii wyborczej, lecz również wszystkiemu, co ma miejsce na długo przed jej oficjalnym rozpoczęciem.

18.11.2022 forumIdei wybory

Na podpis Prezydenta czeka ustawa zmieniająca termin wyborów samorządowych. Jest ona odpowiedzią na szereg problemów zgłaszanych w debacie publicznej od dłuższego czasu. Niestety, odpowiedzią zupełnie nieadekwatną. Na podstawie trafnie opisanej diagnozy podjęto kroki, które nie rozwiązują wskazywanych problemów, lecz przesuwają je o pół roku – pisze w komentarzu forumIdei dr hab. Jarosław Flis.

17.11.2022 forumIdei demokracja

Jakie tematy były kluczowe w kampanii wyborczej w wyborach do Kongresu? Czy Donald Trump, który zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich w 2024 roku, ma jeszcze szanse na powrót do Białego Domu? Czy w Partii Republikańskiej szykują się przetasowania? Co wybory oznaczają dla Polski i Europy w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę? A także o polaryzacji w USA oraz lekcjach dla Polski rozmawia Krzysztof Izdebski z Łukaszem Pawłowskim.

17.11.2022 Fundusz im. Beaty Pawlak kultura

Konstanty Gebert za książkę „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”, został laureatem Nagrody im. Beaty Pawlak 2022 za najlepszą publikację na temat innych kultur, religii i cywilizacji. Nagroda o wartości 10 000 zł przyznawana jest z Funduszu im. Beaty Pawlak prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego. Nagrodę wręczono w tym roku po raz 20.

10.11.2022 forumIdei Europa

Minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk kontynuuje rozmowy w Brukseli by odblokować środki z KPO. Czy poza problemami z przestrzeganiem praworządności są inne kwestie, które stoją na przeszkodzie, aby do Polski popłynęło 35,4 mld euro? Na czym polegają kamienie milowe opisane w KPO? Jakie są scenariusze losów KPO dla Polski? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z europosłem Janem Olbrychtem.

07.11.2022 forumIdei Europa

Zorganizowana 25 października pod auspicjami niemieckiego kanclerza oraz Komisji Europejskiej berlińska debata na temat odbudowy Ukrainy prezentowana była swego rodzaju jako ekspercki „warsztat”, bez zapowiedzi nowych obietnic finansowych dla Kijowa. Pomimo to, śledząc przebieg dyskusji można mieć poczucie niedosytu – uprawnionego zwłaszcza wówczas, kiedy rozumie się konieczność wypracowania klarownej formuły wsparcia już teraz.

04.11.2022 forumIdei partie polityczne

Pojawiają się wątpliwości, czy aktualny stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, będący następstwem reformy zapoczątkowanej w 2015 roku, gwarantuje pełną realizację prawa do sądu na poszczególnych etapach procesu wyborczego. Agata Pyrzyńska w analizie wyszczególnia te etapy i czynności, w których naruszenie konstytucyjnego standardu prawa do sądu może powodować daleko idące konsekwencje dla ważności procesu wyborczego.

04.11.2022 forumIdei samorząd

Jakie wyzwanie niesie kryzys energetyczny dla małych gmin w Polsce? W jaki sposób mogą one oszczędzać energię oraz jak rozmawiać na ten temat z lokalną społecznością? Rozmowa Alicji Zaczek-Żmijewskiej z Joanną Wons-Kletą, wójtką gminy Pawonków oraz uczestniczką Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.

25.10.2022 forumIdei aktywność obywatelska

Technologie stały się trwałym, a nawet w niektórych obszarach dominującym, elementem życia publicznego. Ten trend widoczny jest również w Polsce, i co jeszcze ważniejsze – będzie nabierał znaczenia w kolejnych miesiącach. Przed polskim rządem wyzwanie w postaci wdrożenia przepisów dotyczących m.in. aktów o rynkach i usługach cyfrowych (Digital Markets Act, Digital Services Act). Ta ostatnia regulacja jest szczególnie istotna, gdyż bezpośrednio będzie wpływać na wolność debaty w internecie – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.

21.10.2022 Oświadczenia prawo

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dziś wyrok w sporze między Fundacją Batorego a Fundacją Ordo Iuris, który może wpłynąć na sytuację wielu fundacji w Polsce. Zdaniem NSA – niezależnie od tego, czy fundacja prowadzi swoje działania wyłącznie ze środków własnych, zbiórek publicznych lub darowizn od osób i instytucji prywatnych – można przyjąć, że wykonuje zadania publiczne i w związku z tym jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej.

20.10.2022 Fundusz im. Beaty Pawlak kultura

Poznaliśmy pięć tytułów nominowanych do tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak przyznawanej autorom_kom najlepszych publikacji na temat innych kultur, religii i cywilizacji. Nagroda przyznawana jest z Funduszu utworzonego w 2003 roku z darowizny zapisanej w testamencie przez Beatę Pawlak – dziennikarkę i pisarkę, która zginęła w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej wyspie Bali 12 października 2002 roku.

18.10.2022 forumIdei edukacja

Od jakości i dostępności podstawowych usług społecznych – ochrony zdrowia, edukacji i mieszkalnictwa – zależy, czy polskie społeczeństwo nie odwróci się od wspierania uchodźców wojennych, którzy znaleźli się w naszym kraju – pisze w komentarzu Paweł Marczewski.

12.10.2022 Fundusz im. Beaty Pawlak kultura

Dziś wspominamy dziennikarkę i pisarkę Beatę Pawlak. Zginęła 20 lat temu, 12 października 2002 roku na Bali jako jedna z 200 ofiar zamachu terrorystycznego.

04.10.2022 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

Kapituła Funduszu im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich zdecydowała, komu przekazuje stypendia. Trafią one do trzech sołtysek – wszystkie są związane ze środowiskiem akcji Masz Głos. Wybór nie był łatwy – wnioski złożyło 45 kandydatek.

28.09.2022 forumIdei demokracja

Do publicznych konsultacji przekazany został projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie utrzymana została – nieznana Konstytucji RP – konstrukcja stanów quasi-nadzwyczajnych: zagrożenia i pogotowia, na której opiera się cała koncepcja ustawy – pisze w analizie prof. Hubert Izdebski.

23.09.2022 Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin aktywność obywatelska

22 września uroczyście wręczyliśmy Nagrodę im. Olgi Kersten-Matwin. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja „Nieobecna. Polska polityka migracyjna”, w której udział wzięła Aleksandra Chrzanowska (tegoroczna Laureatka), Maria Złonkiewicz (zeszłoroczna Laureatka) oraz Magdalena Biejat (posłanka na Sejm RP, Lewica) i Michał Szczerba (poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska).

23.09.2022 forumIdei ekologia

Pozytywny stosunek Polaków do korzystania z energii atomowej utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2016 roku było to 61 proc. społeczeństwa, teraz – 64 proc. Przyczyną takiego nastawienia jest obecnie wzrost cen i chęć pełnego uniezależnienia się energetycznego od Rosji. Niemniej, podnoszenie tematu elektrowni atomowych, jako rozwiązania na już, nie ma sensu. Musi minąć kilkanaście lat, zanim Polska będzie mogła włączyć reaktory – pisze na bloguIdei Urszula Schwarzenberg-Czerny.

21.09.2022 Bez kategorii ekologia

We Francji nastąpiła niespotykana sytuacja: po ostatnich wyborach zarówno stanowiska premierki, marszałkini izby niższej, jak i szefowej klubu partii prezydenckiej przypadły kobietom. Pani premier Élisabeth Borne jest de facto równocześnie szefową rządu oraz superministrą ekologii. Ekologią ma zajmować się nie tylko pozostała siódemka ministrów i sekretarzy stanu, lecz… cały rząd. Jak zmieni to Francję? Analiza Oliviera Schneidera i Miłosza Tatary.

19.09.2022 Zespół Ekspertów Prawnych demokracja

Krytycznie oceniamy złożony w Sejmie przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt specjalnej ustawy, której przyjęcie miałoby skutkować przesunięciem terminu wyborów władz samorządowych z jesieni 2023 na wiosnę 2024 roku. W naszym przekonaniu wydłużenie kadencji powszechnie wybieranych organów o arbitralnie ustalony okres narusza konstytucyjną zasadę kadencyjności – piszą eksperci i ekspertki z naszego Zespołu Ekspertów Prawnych i Zespołu Ekspertów Wyborczych.

17.09.2022 Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin aktywność obywatelska

Aleksandra Chrzanowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Joanna Talewicz, prezeska Zarządu Fundacji w Stronę Dialogu zostały Laureatkami Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin przyznawanej za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży, przebywających w Polsce.

16.09.2022 forumIdei demokracja

Wydarzenia ostatnich kilku lat pokazały, że pluralizm polityczny, jawność, uczciwość oraz równość szans wyborczych, będące podstawowymi miernikami jakości demokracji, nie są dane raz na zawsze i mogą być zagrożone. Równe warunki dla rywalizujących ze sobą podmiotów dotyczą równych praw i szans w finansowaniu kampanii wyborczej, dostępu do mediów i równego traktowania przez państwo – pisze w analizie forumIdei dr Marcin Walecki.

15.09.2022 forumIdei Europa

Wszystko wskazuje na to, że po wyborach we Włoszech będziemy mieli do czynienia z koalicją partii prawicowych. Co jest źródłem popularności Braci Włochów i dlaczego Włosi uważają, że należy oddać im władzę? Czy od nowego rządu należy spodziewać się zmiany polityki wobec Unii Europejskiej oraz Rosji? Czy zwrot Włoch w prawą stronę będzie początkiem szerszego trendu w Europie? Najnowsza rozmowa Łukasza Pawłowskiego z prof. Janem Zielonką o zbliżających się wyborach we Włoszech 25 września.

13.09.2022 forumIdei/Blog służba cywilna

Bez dobrej administracji trudno oczekiwać, że państwo nie tylko będzie zdolne do modernizacji i odpowiedzi na cywilizacyjne wyzwania w dłuższej perspektywie, ale i właściwej reakcji na kryzysy i zagrożenia, które pojawiają się tu i teraz – pisze na bloguIdei Grzegorz Makowski.

09.09.2022 forumIdei organizacje społeczne

Lublin wydaje się modelowym miastem, jeśli chodzi o współpracę między władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta szczególnie się zacieśniła po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jakie są bariery takiej współpracy i jak je przezwyciężono? Czego miasto się może nauczyć od organizacji, a czego organizacje ze współpracy z władzami? Rozmowa Krzysztofa Izdebskiego z Anną Dąbrowską, prezeską Homo Faber oraz Krzysztofem Stanowskim, dyrektorem Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin.

08.09.2022 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Poszukujemy energicznej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby interesującej się finansowymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe w programie dotacyjnym wspierającym organizacje społeczne w Polsce. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/ki ds. finansów w wymiarze pełnego lub części etatu w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym.

06.09.2022 forumIdei/Blog kultura

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod koniec sierpnia br. ogłosiło konkursu na dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi. Pojawiła się szansa na zażegnanie kryzysu, jaki w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się wywołać rządzącym. Pod jednym warunkiem jednak: sam konkurs będzie dobrze zorganizowany oraz wybrana zostanie osoba, której wiedza i kompetencje będą gwarantowały dobre prowadzenie jednej z najważniejszych instytucji kultury nie tyko w Polsce, ale w całym naszym regionie – pisze na bloguIdei Piotr Kosiewski.

31.08.2022 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Fundusz im. Olgi i Jerzego Krzyżanowskich został utworzony w celu wspierania aktywności kobiet angażujących się w działania na rzecz lokalnych wspólnot samorządowych. W tym wpisie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z tym Funduszem. Wnioski można składać do 7 września.

31.08.2022 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

Kapituła Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin ogłasza nominacje do Nagrody w 2022 za działania na rzecz uchodźców i uchodźczyń.

29.08.2022 Bez kategorii Polska

Implementacja dyrektywy work-life balance nie jest wielkim przewrotem, ale raczej znaczącym krokiem w dobrą stronę. Niedobrze by było, gdyby polski rząd zwlekał nawet z takim drobnym krokiem o wiele dłużej – pisze na bloguIdei Paweł Marczewski.

24.08.2022 forumIdei Ukraina

Ukraina świętuje 24 sierpnia 31. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Tego samego dnia minie pół roku od agresji Rosji, która miała ograniczyć tę niepodległość i pozbawić ukraiński naród suwerenności. Choć ciągle nie wiadomo, jaki będzie wynik wojny, Ukraina przetrwała jako państwo. Ukraińskie społeczeństwo jest zintegrowane bardziej niż kiedykolwiek, zdecydowana większość Ukraińców patrzy z optymizmem w przyszłość i wierzy w zwycięstwo w walce z Rosją – pisze Edwin Bendyk na bloguIdei.

18.08.2022 forumIdei

W najnowszym podcaście prof. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Izdebskim ocenia opracowany przez Zespół Ekspertów Prawnych projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

18.08.2022 Bez kategorii

Poszukujemy firmy, która zajmie się prowadzeniem bufetu pracowniczego w naszym biurowcu przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Bufet posiada zaplecze i jest w pełni wyposażony. Zapraszamy do kontaktu!

16.08.2022 forumIdei/Blog Polityka międzynarodowa

World Urban Forum 2022 w Katowicach, mimo całego swojego rozmachu, świetnej organizacji oraz obecności licznego grona praktyków i innowatorów z całego świata zostanie przeze mnie zapamiętane jako wydarzenie, na którym przede wszystkim zabrakło prawdziwych pytań i prawdziwych odpowiedzi – pisze na bloguIdei Artur Celiński.

10.08.2022 forumIdei Ukraina

Ukraińcy równolegle do działań zmierzających do pozyskania pieniędzy opracowali zasady ich wydawania. Warto śledzić, jak wdrażane są przedstawione propozycje, bo wydają się być modelowym rozwiązaniem przy okazji realizowania inwestycji w innych krajach – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.

27.07.2022 forumIdei polityka wewnętrzna

Autorzy podsumowują obserwacje dotyczące zarówno niedawnego rozdania samorządom dotacji przyznawanych w ramach Polskiego Ładu, jak i wcześniejszych konkursów oraz łącznych danych odnoszących się do wszystkich przekazywanych dotacji.

22.07.2022 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Polska szkoła znalazła się w głębokim kryzysie, dlatego wspólnie z koalicją organizacji społecznych SOS dla Edukacji pracowaliśmy nad Obywatelskim Paktem dla Edukacji. Pakt przedstawia postulaty i rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian w polskiej szkole, tak by odpowiadała na wyzwania XXI wieku.

20.07.2022 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy zakończył proces oceny wniosków w konkursie na dotacje instytucjonalne. Decyzją Komisji Programu – zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej – dotacje na łączną kwotę 2 168 835 EUR otrzymają 22 organizacje.

18.07.2022 Zespół Ekspertów Prawnych polityka wewnętrzna

Przedstawiamy przygotowany przez Zespół Ekspertów Prawnych obywatelski projekt Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który przywraca niezależność sądu konstytucyjnego, wprowadza mechanizmy zabezpieczające go przed zawłaszczeniem przez jedną opcję polityczną oraz czyni Trybunał bardziej przejrzystym i otwartym na obywatelki i obywateli.

15.07.2022 forumIdei/Blog ekologia

Liberalizm przez dekady służył jako listek figowy dla ideologii uzasadniającej władzę silnych nad słabymi, uzasadnienia indywidualnego i klasowego egoizmu. I jest to bagaż, który musi obecnie zrzucić – pisze na bloguIdei Leszek Jażdżewski.

14.07.2022 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

Do 15 sierpnia 2022 czekamy na zgłoszenia do drugiej edycji Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin za działania prowadzone w Polsce na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży. Nagroda w wysokości 30 000 zł wypłacana jest rokrocznie, ze środków Funduszu im. Olgi Kersten-Matwin, utworzonego przy Fundacji im. Stefana Batorego.

06.07.2022 Bez kategorii demokracja

Obywatelskie Forum Legislacji apeluje o podjęcie prac nad projektem przepisów o zmianie terminu wyborów samorządowych w trybie komisyjnym, z co najmniej 21-dniowym terminem konsultacji publicznych. Wzywa także do przeprowadzenia procesu legislacyjnego na poziomie parlamentarnym, w zwykłym trybie, podczas co najmniej kilku posiedzeń, dzięki czemu będzie możliwe uzupełnienie przedstawionych wcześniej opinii i konsultacji z najbardziej zainteresowanymi środowiskami.

06.07.2022 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy uruchamiamy nowy konkurs dotacyjny „Media dla demokracji” skierowany do organizacji społecznych. Dotacje od 70 000 do 137 500 EUR można przeznaczyć na realizację działań służących wzmocnieniu mediów w Polsce – zwłaszcza lokalnych i obywatelskich, aby w sposób pełniejszy i bardziej skuteczny realizowały funkcje kluczowe z perspektywy współczesnej demokracji i ochrony porządku demokratycznego. Budżet konkursu to 750 000 EUR.

27.06.2022 forumIdei monitoring

Mamy chyba dwa wyjścia – albo zupełnie zrezygnować z systemu oświadczeń majątkowych, albo go zaorać i wymyślić od nowa. Obecna sytuacja jest bowiem zbudowana na wielkim oszustwie, że taki system w ogóle istnieje. A to tylko i wyłącznie jego fasada – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.

24.06.2022 forumIdei demokracja

W związku z wojną w Ukrainie, Polska jako największy sąsiad odgrywa i będzie odgrywać istotną rolę, jako kraj przyjmujący uchodźców, a później jako partner odbudowy Ukrainy po wojnie. W tych procesach już uczestniczą i będą uczestniczyć organizacje społeczne. Otrzymują one i będą otrzymywać fundusze na realizację projektów pomocowych. W interesie wszystkich jest, żeby te pieniądze nie były narażone na nadużycia i marnotrawione – pisze na bloguIdei Grzegorz Makowski.

23.06.2022 forumIdei Europa

Choć partia Emmanuela Macrona wygrała wybory, trudno uznać jej wynik za sukces. O tym z kim Ensemble! mogłaby wejść w koalicję, a także o wpływie wyników wyborów na politykę zagraniczną Francji – w kolejnym odcinku podcastu „Batory w Polityce” – z Aleksandrem Smolarem, byłym prezesem Fundacji im. Stefana Batorego rozmawia Łukasz Pawłowski.

23.06.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

Przedstawiamy sprawozdanie z działań Fundacji za 2021 rok. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem prac programów dotacyjnych (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, Dotacje Fundacji Batorego, Fundusze Powierzone i Dla Białorusi), programu akcyjnego (Masz Głos, Masz Wybór) oraz programu eksperckiego (forumIdei Fundacji Batorego) i programów afiliowanych (Warszawskie Biuro ECFR oraz Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom). Na końcu znajduje się streszczone sprawozdanie finansowe.

10.06.2022 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Za nami niezwykły majowy weekend w Zegrzu Południowym pod Warszawą, który spędziliśmy w gronie 140 osób: uczestników i uczestniczek akcji Masz Głos, koordynatorów/-ek i ekspertów/-ek. W czasie zlotu odbyły się dyskusje, warsztaty kompetencyjne i zajęcia z ekspertami-praktykami akcji. Odpowiadali oni między innymi o Żywej Bibliotece, przygotowywaniu strategii rozwoju sołectwa, animowaniu społeczności wiejskiej, prawach drzew. Polecamy relację!

03.06.2022 Bez kategorii Europa

Akceptacja Krajowego Planu Odbudowy dla Polski stała się faktem. Odkładając na bok dyskusje, czy Komisja Europejska postąpiła słusznie, należy wywrzeć presję na rząd, by wprowadził mechanizmy, które zagwarantują, że informacje o wydatkach ze środków Funduszu Odbudowy będą przejrzyste i dostępne dla ogółu obywateli – pisze na bloguIdei Krzysztof Izdebski.

31.05.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

Wyzwania systemowego wsparcia uchodźców na poziomie lokalnym i krajowym sformułowane w czasie Samorządowego Okrągłego Stołu zorganizowanego we Wrocławiu 8-9 maja 2022 roku zostały zebrane w „Białej księdze”. Eksperci z naszej Fundacji – razem z ponad 120 ekspertami i ekspertkami z organizacji społecznych, samorządu i związków, przedstawicielami i przedstawicielkami nauki, biznesu i nauki – brali udział w pracach zespołów problemowych, które zaprezentowały swoje rekomendacje.

31.05.2022 Aktywni Obywatele

Poszukujemy energicznej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby interesującej się finansowymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe w programie dotacyjnym wspierającym organizacje społeczne w Polsce.

27.05.2022 forumIdei kultura

Nagrodę im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2021 roku polską książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą otrzymał „Miejski grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością” autorstwa Rafała Matyi opublikowana przez wydawnictwo Karakter. Nagroda dla autora wynosi 50 000 zł. Serdecznie gratulujemy!

27.05.2022 Oświadczenia monitoring

W związku z nadzwyczajnymi potrzebami wynikającymi z konieczności derusyfikacji polskiej gospodarki, stoimy na stanowisku, że rząd powinien wystąpić o całość dostępnych dla Polski środków i z dodatkowych środków finansować proces uniezależnienia od paliw kopalnych polskiej gospodarki.

25.05.2022 Bez kategorii Białoruś

Wojna w Ukrainie wzmacnia orientację proeuropejską Białorusinów i wypiera prorosyjską. To zapewne najważniejsza z konsekwencji inwazji na Ukrainę dla białoruskiego społeczeństwa – pisze na bloguIdei Wadim Możejko.

24.05.2022 Bez kategorii debaty

W myśleniu o trosce nie chodzi o naiwną wiarę, że ludzie są z natury dobrzy, lecz o konsekwentne odzyskanie wspólnotowości dla myśli lewicowej, o wyrwanie progresywizmu z toksycznego sojuszu z indywidualizmem – pisze na bloguIdei Agnieszka Graff.

19.05.2022 Bez kategorii debaty

Polskim inteligentom może się wydawać, że jest „cichosza” i nie ma idei. Tymczasem tak naprawdę idee się przemieściły z liberalnego forum do naszych prywatnych przestrzeni i nie ma miejsca, gdzie te idee mogą się na powrót spotkać – pisze na bloguIdei Michał Łuczewski.

06.05.2022 Bez kategorii debaty

Do metafory uśpionego rozumu należy zresztą dodać pewną korektę: przez kilka ostatnich dekad rozum usypiał się sam. Sam się zakwestionował, podważył i zdetronizował jako narzędzie oświecenia, które także zostało poddane miażdżącej krytyce – pisze na bloguIdei Agata Bielik-Robson.

02.05.2022 forumIdei debaty

Współczesny rozum wcale nie śpi, ale w swojej aktywności napotyka przeszkody, jakim nie potrafi sprostać. Dochodzi do ściany zarówno dlatego, że wartości są skonfliktowane, jak i dlatego, że dotarliśmy do granic wydolności dotychczasowego słownika polityczno-filozoficznego – pisze na bloguIdei Przemysław Czapliński.

29.04.2022 Bez kategorii

Z przykrością informujemy, że 26 kwietnia zmarła Jadwiga Chruściel, córka dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” oraz Fundatorka utworzonego w 2015 roku Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel.

28.04.2022 Bez kategorii

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja.  

12.04.2022 forumIdei polityka wewnętrzna

Publikujemy XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji zawierający najważniejsze dane statystyczne na temat rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu i Senatu oraz analizę największych problemów w stanowieniu prawa w tym okresie. Autorzy formułują również rekomendacje, których wdrożenie poprawi jakość procesu legislacyjnego.

26.04.2022 Bez kategorii

Co było źródłem zwycięstwa Emmanuela Macrona w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji? Jaki jest stosunek Francuzów do rynku, roli państwa i elit? Jaka jest przyszłość Marine Le Pen na francuskiej scenie politycznej? Rozmowa Łukasza Pawłowskiego z Aleksandrem Smolarem, byłym prezesem Fundacji Batorego.

26.04.2022 forumIdei polityka wewnętrzna

W ocenie Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP w części dotyczącej wyłączenia wydatków przeznaczanych na potrzeby związane z obronnością Rzeczypospolitej z zakresu państwowego długu publicznego stanowi zmianę niepotrzebną i szkodliwą dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz jego obywateli.

22.04.2022 forumIdei/Blog ekologia

Wojna w Ukrainie na pewno wpłynie na polską transformację energetyczną, choć ciężko definitywnie określić w jaki sposób. Powstające scenariusze ekonomiczne, militarne, jak i te wynikające z nauki o klimacie, pokazują w jak bardzo złożonej sytuacji jesteśmy – pisze Urszula Schwarzenberg-Czerny na bloguIdei.

20.04.2022 forumIdei Ukraina

Dla większości ukraińskich ekspertów i analityków, zajmujących się badaniem ukraińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, 24 lutego 2022 roku stał się punktem granicznym między pokojowym rytmem działania a nowymi warunkami, do których przyjęcia zmusiła pełnowymiarowa wojna, rozpętana przez rosję – pisze Hennadyj Maksak.

20.04.2022 forumIdei kultura

Kapituła Nagrody im. Marcina Króla wybrała pięć książek-finalistek pierwszej edycji Nagrody za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. To spośród nich w maju wyłoniona zostanie książka-laureatka, której autor otrzyma 50 000 zł.

14.04.2022 Bez kategorii

Poszukujemy sumiennej, dobrze zorganizowanej odpowiedzialnej osoby interesującej się kwestiami obrony praw człowieka, równych szans i integracji, znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze.

14.04.2022 forumIdei Ukraina

Planowanie przyszłości nie ma jedynie znaczenia technicznego, lecz jest także ważne ze względów motywacyjnych. Wiadomo, że celem głównym jest uzyskanie pokoju na warunkach zaakceptowanych przez Ukraińców. Wizja rzeczywistości po wojnie to dodatkowy czynnik zachęcający do zaangażowania i poświęcenia nie tylko w przyszłą odbudowę, ale także w bieżącą walkę z agresorem – pisze na bloguIdei Edwin Bendyk.

13.04.2022 Bez kategorii Europa

Fundacja Batorego jest jedną z sześciu organizacji partnerskich, które otrzymywać będą darowizny zebrane w ramach inicjatywy European Banks for Ukraine. Środki z prowadzonej przez europejskie banki zbiórki zasilą prowadzony przez Fundację Fundusz Solidarności z Ukrainą, z którego finansowane są dotacje dla polskich organizacji społecznych świadczących pomoc uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy.

07.04.2022 forumIdei demokracja

Dlaczego Fidesz Viktora Orbana wygrał wybory z taką przewagą? Czemu zjednoczenie węgierskiej opozycji się nie powiodło i czy porównanie jej sytuacji do polskiej opozycji jest uzasadnione? Jaka jest różnica między systemami wyborczymi obu państw? O książce „Reguły, zamiary, praktyki. Prawo wyborcze i wybory 2017–2020”. Rozmowa z dr hab. Jarosławem Flisem (Uniwersytet Jagielloński, członek Zespołu Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego).

08.04.2022 Bez kategorii społeczeństwo

Ukraińcy wywodzący się z różnych mniejszości broniąc niepodległości, tożsamości narodowej, demokracji i integralności terytorialnej przed rosyjską agresją są najlepszym dowodem na witalność obywatelskiego i wielokulturowego narodu ukraińskiego, akceptującego coraz bardziej własną różnorodność.

29.03.2022 Zespół Ekspertów Prawnych demokracja

Rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego nie mają żadnego umocowania w przepisach polskiej Konstytucji, która gwarantuje każdemu prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia jego sprawy przez sąd właściwy, niezależny i niezawisły, a także prawo do niezależnego i niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży Konstytucji, demokracji, rządów oraz praw jednostki – czytamy w stanowisku Zespołu Ekspertów Prawnych.

29.03.2022 forumIdei aktywność obywatelska

Wydawałoby się, że samorząd jest dobrze zakorzeniony w społecznej świadomości i jest filarem ustroju demokratycznego, jednak w ostatnich latach samorządy znalazły się pod znaczną presją działań rządu, a epidemia dodatkowo „oddaliła” urzędy od mieszkańców. Co w nowej sytuacji Polki i Polacy myślą o samorządzie i demokracji lokalnej? – poznanie odpowiedzi na to pytanie było celem badania przeprowadzonego na zamówienie Fundacji Batorego.

25.03.2022 Bez kategorii media

Badacze zajmujący się cyberprzestępczości uważnie przyglądają się działaniom hakerów, bo widzą z ich strony nie tylko wsparcie dla Ukrainy, ale i zupełnie nowe zagrożenia. Umiejętności Anonymous i Armii IT są większe, niż wyznaczony zakres ich dotychczasowych działań. Niektórzy mogą zechcieć wniknąć także do rosyjskiej infrastruktury krytycznej i nawet niechcący spowodować szkody, które dotkną zwykłych obywateli – pisze Urszula Schwarzenberg-Czerny na bloguIdei.

10.03.2022 Bez kategorii Ukraina

W pełni solidaryzujemy się z osobami uciekającymi przed wojną w Ukrainie i uważamy, że przemyślane, dopracowane przepisy ułatwiające niesienie im pomocy powinny wejść w życie jak najszybciej. Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się rozwiązaniom zwiększającym ryzyko korupcji, które pozostały w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uchwalonej przez Sejm RP 9 marca 2022 roku.

04.03.2022 Bez kategorii Ukraina

Od najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Polski osoby uciekające przed atakami rosyjskich wojsk. Wśród nich są zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak również osoby pochodzące z innych państw, które w Ukrainie znalazły swój dom. Pamiętajmy, że wszyscy oni uciekają przed tym samym wrogiem i są w takiej samej sytuacji. Wszyscy oni muszą zostać wpuszczeni do Polski i traktowani na takich samych zasadach – piszą we wspólnym stanowisku organizacje społeczne.

03.03.2022 Bez kategorii media

Informacja, czy raczej w tym wypadku propaganda jest elementem działań zbrojnych. Jak pokazał przykład Birmy, a wcześniej – choć tu jeszcze przy wykorzystaniu tradycyjnego radia – Rwandy, kanały informacyjne mogą pełnić w czasie konfliktu rolę równoznaczną z serią z karabinu maszynowego. Ale to nie tylko kwestia zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa Ukraińcom. Brak zablokowania czy usunięcia profilu ministerstwo obrony Rosji odczytuję również, patrząc jednocześnie na ofiary cywilne tej wojny, jako przejaw braku empatii – pisze Krzysztof Izdebski na bloguIdei.

03.03.2022 Bez kategorii edukacja

Prezydent Andrzej Duda zawetował tak zwane „lex Czarnek”, czyli ustawę poszerzającą kompetencje mianowanych przez MEiN kuratorów w zakresie nadzoru nad szkołami. To dobra wiadomość dla całej szkolnej społeczności – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, a także dla samorządów, prowadzących instytucje oświatowe. Szczególnie dziś, kiedy przed polskimi szkołami staje zadanie przyjęcia bardzo dużej liczby uczennic i uczniów z ogarniętej wojną Ukrainy – pisze Paweł Marczewski na bloguIdei.

03.03.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

Przekażemy 2,5 miliona złotych na wsparcie instytucjonalne dla organizacji społecznych, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Dotacje z Funduszu Solidarności z Ukrainą otrzymać mogą organizacje świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową dla osób przekraczających granicę, a także oferujące długoterminowe wsparcie podczas ich pobytu w Polsce (w tym pomoc w znalezieniu zakwaterowania i zatrudnienia, opieki na dziećmi, adaptacji w nowych warunkach, etc.).

02.03.2022 Bez kategorii edukacja

Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex Czarnek. Środowisko organizacji społecznych, uczniów, rodziców, związków zawodowych i samorządów skupionych w akcji Wolna Szkoła do końca walczyło o odrzucenie Lex Czarnek apelując do rozsądku i sumień rządzących. Będziemy dalej wspierać nauczycieli i nauczycielki, dyrektorów i dyrektorki, uczennice i uczniów. Będziemy pomagać w przezwyciężaniu wyzwań, które stoją dziś przed polską szkołą – piszą we wspólnym stanowisku organizatorki i organizatorzy kampanii Wolna Szkoła.

28.02.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

Zadaniem dziś najpilniejszym jest powstrzymanie Federacji Rosyjskiej i zakończenie działań wojennych, zapewnienie bezpieczeństwa ludności ukraińskiej, zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Pilność tych zadań nie może jednak przesłaniać wyzwań, jakie z całą mocą odsłonił obecny kryzys. Na przykład Europejski Zielony Ład i transformacja energetyczna polegające na odejściu od paliw kopalnych są niezbędne nie tylko ze względów klimatycznych, ale stały się koniecznym warunkiem budowy nowej architektury strategicznego bezpieczeństwa – piszą Edwin Bendyk i Andrzej Rychard.

25.02.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę wiele organizacji społecznych rozpoczęło działania na rzecz osób poszkodowanych i uciekających z terenów objętymi działaniami wojennymi. Prezentujemy listę zbiórek.

24.02.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

My, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, stanowczo protestujemy przeciwko atakowi wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy, zmuszonymi do walki zbrojnej w obronie swojego kraju oraz wszystkimi ofiarami agresji, która trwa już od 2014 roku i do dziś przyniosła śmierć tysiącom osób, a miliony zmusiła do opuszczenia swoich domów. W tej strasznej godzinie próby nie jesteście sami!

22.02.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

Konflikt rosyjsko-ukraiński nie ma charakteru wyłącznie charakteru geopolitycznego (czy Ukraina ma być częścią strefy wpływów Rosji, czy też integrować się z UE) czy aksjologicznego (w oparciu o jaki system wartości powinna się rozwijać ukraińska państwowość), ale egzystencjalny. Dotyczy on w zasadniczym stopniu prawa Ukraińców i Ukrainy do odrębności, czy wręcz do istnienia – pisze Andrzej Szeptycki na bloguIdei.

21.02.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ogłosiliśmy konkurs na dotacje instytucjonalne. Ponad 2,2 mln euro czeka na organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w jednym z czterech obszarów programu, ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności.
Dotacje będą wynosić od 50 do 100 tys. euro. Wnioski można składać od 1 marca do 21 kwietnia 2022 (do godz. 12.00 w południe).

17.02.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

Koalicja SOS dla Edukacji organizuje od jesieni 2021 w różnych częściach kraju debaty partycypacyjne z udziałem wszystkich, których dotyczy sytuacja w szkołach: samorządowców, nauczycieli, uczniów i rodziców. Koalicja opublikowała właśnie „Narzędziownik” z podtytułem „Przewodnik dla samorządów, które nie boją się partycypacji” zawierający scenariusze debat, a także merytoryczne i techniczne wskazówki dotyczące ich organizacji. Na podobne wyzwania ludzkość nie znalazła wielu lepszych remediów niż rozmowa – pisze Joanna Cieśla na blogIdei.

17.02.2022 Bez kategorii demokracja

Czy istnieje ryzyko paraliżu prac sejmowej komisji śledczej w sprawie Pegasusa? Co zmieniło się w funkcjonowaniu instytucji państwowych od czasu afery Rywina? W jakim celu władza dąży do zaostrzania kodeksu karnego? W kolejnym odcinku podcastu „Batory w Polityce”, z dr hab. Adamem Bodnarem, dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, b. Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawia Edwin Bendyk.

16.02.2022 Zespół Ekspertów Prawnych Polska

Wniosek Prokuratora Generalnego i ewentualny „wyrok” w sprawie K 1/22 stanowią jedynie kolejny akt samowykluczania się Polski ze wspólnoty prawa, jaką jest Unia Europejska. Wzywamy Trybunał Konstytucyjny do umorzenia postępowania w sprawie – piszą członkowie i członkinie Zespołu Ekspertów Prawnych w oświadczeniu dotyczącym badania przez Trybunał Konstytucyjny unijnego rozporządzenia w sprawie warunkowości.

10.02.2022 forumIdei samorząd

Do tej pory samorząd kojarzył się w powszechnym odbiorze społecznym jako całkiem sprawny dostawca „ciepłej wody w kranie”. W czasie pandemii okazało się, że wspólnoty lokalne potrafią się skutecznie organizować również w sytuacjach kryzysowych, mimo że polityka władzy centralnej raczej nie sprzyjała oddolnym inicjatywom, a niekiedy rzucała im kłody pod nogi – pisze na bloguIdei Dawid Sześciło.

11.02.2022 Bez kategorii demokracja

Ładowarkę wymienisz na nową. Kran też. A demokrację? Możesz tylko naprawić. Maciej Stuhr w pierwszym spocie kampanii zachęca: Naprawmy to, bo możemy. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1% na naprawę demokracji.

09.02.2022 Pracownia Samorządowa samorząd

Zakończyliśmy rekrutację do Pracowni Samorządowej 2022. Przez najbliższe dwa lata 32 samorządowców różnego szczebla z całej Polski będzie wzbogacać swoją wiedzę związaną z wykonywaniem zadań samorządu, rozwijać umiejętności komunikacji i współpracy z mieszkańcami oraz testować nowe rozwiązania dla lokalnych problemów.

08.02.2022 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Podczas jedenastego finału akcji Masz Głos poznaliśmy siedmiu laureatów nagrody Super Samorząd i dziesięć inicjatyw wyróżnionych nagrodą Super Głos. Retransmisję gali można zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. Do nagrody Super Samorząd nominowanych zostało 15 lokalnych duetów: organizacja społeczna lub grupa nieformalna i władze samorządowe ich miejscowości lub gmin, które razem zrealizowały oddolną inicjatywę.

03.02.2022 Bez kategorii polityka wewnętrzna

Czym jest Pegasus i dlaczego jest on niebezpieczny dla demokracji? Jakie możliwości techniczne posiada ten system i skąd wiemy, że był on wykorzystywany wobec sędziów, polityków i dziennikarzy w Polsce i na Węgrzech? W jaki sposób systemowo rozwiązać brak kontroli nad działaniami służb specjalnych w celu zagwarantowania konstytucyjnego prawa do prywatności i intymności? Rozmowa z Wojciechem Klickim, prawnikiem z Fundacji Panoptykon.

03.02.2022 Bez kategorii polityka wewnętrzna

Powołana przez Senat komisja nadzwyczajna stoi przed szansą zwiększenia świadomości Polek i Polaków na temat braku efektywnej kontroli nad działaniami służb specjalnych. Jednak, mimo najlepszych chęci, działania wyższej izby parlamentu to jeszcze za mało, by oczekiwać szybkich zmian. Czy temu zadaniu podoła sejmowa komisja śledcza?

29.01.2022 Bez kategorii Polska

Ustanawiamy Nagrodę im. Marcina Króla za najlepszą książkę z dziedziny historii idei i badań nad przyszłością, filozofii i myśli społecznej i politycznej, refleksji nad cywilizacją i kulturą, wprowadzającą nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia. Nagroda ma zachęcać do pogłębionej refleksji nad zjawiskami i trendami współczesności oraz wyzwaniami przyszłości, tworzenia nowych idei i prób opisu rzeczywistości, poszukiwania odpowiedzi na kryzys demokracji i wartości demokratycznych oraz poszerzania przestrzeni intelektualnego dyskursu ponad podziałami.

27.01.2022 Bez kategorii Europa Wschodnia

Jak Zachód reaguje na działania Moskwy wobec Kijowa? Na czym polegają różnice w podejściu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych? Czym różni się polityka Francji i Niemiec od agresywnej postawy Rosji? W kolejnym podkaście z cyklu „Batory w Polityce” Edwin Bendyk rozmawia z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura European Council on Foreign Relations.

27.01.2022 Bez kategorii korupcja

Najnowsza edycja indeksu Transparency International pokazuje jak trwałym, czy wręcz endemicznym w wielu miejscach na świecie jest korupcja. Niemal dwie trzecie spośród 180 państw objętych badaniem boryka się z poważną, wszechobecną korupcją. Po raz kolejny źle wypada Polska, która utrzymała wynik z zeszłego roku, uzyskując 56 punktów na 100 możliwych. Jeszcze w 2015 roku nasz kraj był oceniany na 63 punkty, pnąc się w górę od 2012 roku – pisze na blogIdei Grzegorz Makowski.

20.01.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

O co chodzi w ustawie dotyczącej regulacji wolności słowa w Internecie? W najnowszym podkaście „Batory w Polityce” o złożoności tej problematyki oraz o tym, jak powinny wyglądać ramy prawne funkcjonowania mediów społecznościowych z Krzysztofem Izdebskim, ekspertem Fundacji im. Stefana Batorego, rozmawia Edwin Bendyk.

17.01.2022 Bez kategorii

W gronie organizacji społecznych apelujemy do senatorów o przygotowanie projektu ustawy, która ureguluje wykorzystanie przez polskie służby narzędzi do inwigilacji. Uważamy, że niekontrolowana totalna inwigilacja za pomocą Pegasusa narusza istotę gwarantowanego przez Konstytucję RP i prawo międzynarodowe prawa do prywatności i intymności, a osoby, które jej doświadczają stają się nagie względem aparatu państwa.

13.01.2022 Bez kategorii aktywność obywatelska

Do 28 stycznia 2022 czekamy na zgłoszenia osób, które pełnią funkcję: radnej/radnego, wójciny/wójta, burmistrzyni/burmistrza lub prezydentki/prezydenta miasta, otwartych na współpracę z mieszkańcami, gotowych na szukanie i testowanie nowych rozwiązań funkcjonowania samorządów, z doświadczeniem uczestnictwa w akcji Masz Głos lub współpracujących z organizacjami społecznymi ze swojej gminy lub miasta.

11.01.2022 Bez kategorii

W gronie organizacji społecznych, przedstawicieli środowiska samorządowego, przedstawicieli i przedstawicielek szkół, rodziców i uczniów apelujemy do Mateusza Morawieckiego o odrzucenie #LexCzarnek. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie uprawnień organu nadzoru kosztem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także straszenie nauczycieli karą więzienia czy wreszcie likwidacja podstaw kształcenia obywatelskiego w szkole średniej, nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły.

05.01.2022 Bez kategorii

Poszukujemy kreatywnej, energicznej osoby, lubiącej i rozumiejącej media społecznościowe, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe, zajmując się komunikacją i promocją prowadzonych przez Fundację działań na rzecz wspierania demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

28.12.2021 forumIdei kultura

Mam poczucie, że w tej chwili w Polsce strategia wykorzystywania sztuki przez polityków jest zbliżona raczej do modelu dziewiętnastowiecznego. Sztuka ma wyrażać pożądany przez rządzącą partię wizerunek państwa i władzy, buntowników toleruje się niechętnie – pisze Anna R. Burzyńska na blogIdei.

21.12.2021 forumIdei prawo

Reklama wyborcza w internecie, przede wszystkim w szeroko rozumianych, mediach społecznościowych, będzie coraz popularniejszym nośnikiem treści politycznych. A już obecnie uznajemy jej duży wpływ na życie publiczne. O tym jak propozycje Komisji Europejskiej wpłyną na reklamę w Internecie w kontekście wyborów pisze Krzysztof Izdebski na #blogIdei.

17.12.2021 Bez kategorii zamówienia publiczne

Prezentujemy raport podsumowujący pięcioletni pilotaż paktu uczciwości w Polsce, w którym obserwator społeczny dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji monitoringu. W raporcie piszemy o tym, jakie rekomendacje i wnioski płyną z naszego monitoringu zamówienia publicznego realizowanego w ramach Paktu Uczciwości.

13.12.2021 Bez kategorii

Dziś już wiemy, że idee pierwszej Solidarności nie stały się fundamentem dla nowo budowanej III RP, bo stać się nie mogły. Kapitalizm oparty na prymacie PKB i indywidualizmie nie pasował do ideału „jedni drugich brzemiona noście”. Polityka oparta na pochwale siły, skuteczności i cynizmu nie pasowała do wzniosłych ideałów życia w prawdzie – pisze Krzysztof Mazur na #blogIdei.

10.12.2021 forumIdei samorząd

Kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię dotknął również samorządy. W odpowiedzi na trudności finansowe tną inwestycje lub zadłużają się. Gminy najmocniej dotknięte trudnościami nie mają natomiast co liczyć na pomoc rządu – większość spośród tych miast, w których dochody własne spadały najszybciej, nie otrzymała w ogóle żadnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pisze prof. Paweł Swianiewicz.

07.12.2021 Bez kategorii kultura

MKiDN ma prawo kształtować politykę personalną w podległych sobie instytucjach kultury, ale nominowanie na dyrektora Zachęty osoby bez doświadczenia zarządczego i znaczących osiągnięć w przygotowywaniu wystaw nie gwarantuje zmiany na lepsze. Gwarancją rozwoju tej wzorcotwórczej instytucji kultury polskiej byłby konkurs na stanowisko dyrektorskie, przeprowadzony w sposób wiarygodny i przejrzysty, najlepiej z międzynarodowym udziałem – piszą Edwin Bendyk i Piotr Kosiewski na #blogIdei.

30.11.2021 Bez kategorii ekologia

Czy eko-Rzeczpospolita jest możliwa? Czy do takiego rozwiązania świadomie dąży spolaryzowana scena polityczna? Jakie zdanie mają politycy różnych opcji w kwestii odejścia od węgla, budowy elektrowni atomowych czy utrzymania bioróżnorodności? Na te pytanie odpowiada Urszula Schwarzenberg-Czerny we wpisie na blogu podsumowującym naszą debatę.

25.11.2021 forumIdei korupcja

Decyzja podjęta dzisiaj przez Trybunał tak naprawdę niewiele zmienia. Efektywność systemu oświadczeń majątkowych, a tym samym cała polityka antykorupcyjna państwa pozostaje nieefektywna. I nie ma tu większego znaczenia, że kolejne grupy osób nie zostały objęte obowiązkiem ujawniania swojego majątku – pisze Krzysztof Izdebski.

24.11.2021 forumIdei prawo

24 listopada ma odbyć się posiedzenie TK, na którym rozstrzygnięta ma zostać sprawa zainicjowana wnioskiem Prokuratora Generalnego, w którym zakwestionowano zgodność z Konstytucją interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dokonanej przez ETPCZ w wyroku Xero Flor Sp. z o.o. przeciwko Polsce. Naruszenie to miałoby według wnioskodawcy polegać na rzekomo niezgodnym z Konstytucją uznaniu przez ETPCZ, że wymogi rzetelnego postępowania sądowego miały zastosowanie do postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej. Przedstawiamy stanowisko ZEP w tej sprawie.

19.11.2021 Bez kategorii

Poszukujemy energicznej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby interesującej się sprawami naszych wschodnich sąsiadów, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe w programie dotacyjnym wspierającym inicjatywy obywatelskie w krajach Partnerstwa Wschodniego. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku asystenta/ki koordynatora.

19.11.2021 Bez kategorii

Poszukujemy sumiennej, dobrze zorganizowanej odpowiedzialnej osoby posiadającej wiedzę z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/rki.

19.11.2021 Bez kategorii kultura

Piotr Piotrowski widział muzeum sztuki jako agorę, gdzie odbywa się debata społeczna na istotne, często bolesne tematy. Takimi tematami są przecież prawa osób LGBT+ czy prawa kobiet. Nie byłoby tych wystaw, gdyby nie było osób, które tworzą prace odnoszące się do rzeczywistości. W sytuacji nasilającej się presji ze strony władzy państwowej to samorządy i prowadzone przez nie instytucje mogą stać się ostoją wolności. – pisze Waldemar Tatarczuk.

18.11.2021 Bez kategorii sygnaliści

Występując w imieniu organizacji, które od wielu lat wskazywały na konieczność prawnej sygnalistów, oceniamy, że przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 14 października 2021 r. stanowi krok w dobrym kierunku. Projektodawca powinien skorzystać też z innych rozwiązań, które pozostają fakultatywne na gruncie Dyrektywy UE. Rozwiązania te zawarliśmy w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów.

17.11.2021 Fundusz im. Beaty Pawlak kultura

Tegorocznymi Laureatkami Nagrody im. Beaty Pawlak zostały Jagoda Grondecka za reportaże poświęcone sytuacji w Afganistanie tuż przed ponownym przejęciem władzy w kraju przez talibów publikowane w 2021 w „Krytyce Politycznej” oraz Aleksandra Lipczak za „Lajla znaczy noc”, reportersko-eseistyczną książkę poświęconą Andaluzji, która przez prawie 800 lat była pod panowaniem arabskim oraz jej wielokulturowej – chrześcijańsko-arabsko-żydowskiej – tożsamości.

16.11.2021 Bez kategorii

11 listopada dotarła do nas wiadomość, że Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej złożyła pozew o rozwiązanie Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał”. Rozprawa w Sądzie Najwyższym ma się odbyć w Moskwie 25 listopada br. Ten akt politycznej agresji dotyka nas głęboko. Znamy przełomowy wkład „Memoriału” w pracę nad pamięcią, dzięki której Europa leczy się po totalitarnym doświadczeniu XX wieku. Apelujemy do opinii światowej o obronę.

15.11.2021 Bez kategorii

Ciche przesuwanie się granic tego, co w opinii społecznej dobre i moralne jest niezwykle poważnym i niebezpiecznym procesem. Dotyczy to zwłaszcza takich dramatycznych sytuacji kryzysowych, z jaką mamy dziś do czynienia. To dlatego tak ważne jest to, co w odruchu serca robią mieszkańcy regionu pogranicznego czy niezmordowani aktywiści niosący pomoc potrzebującym i apelujący do naszych sumień – pisze Piotr Buras.

10.11.2021 Bez kategorii demokracja

Do pytań o brak symbolicznych aktów pamięci i żałoby trzeba dopisać pytanie o deficyt odpowiedzialności i rozliczalności publicznej tych, którzy podejmowali (a częściej nie podejmowali) decyzji o strategii i taktyce walki z pandemią. W Polsce problem odpowiedzialności za jeden z najwyższych w Europie odsetków nadmiarowych zgonów i inne oczywiste klęski w walce z pandemią nie zaistniał na dobre w debacie publicznej – pisze Dawid Sześciło.

03.11.2021 forumIdei polityka wewnętrzna

W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych do polskich gmin trafiło łącznie 19,3 mld zł, co daje 506 zł na głowę mieszkańca. Jest to zatem kwota ponad czterokrotnie większa, niż ta rozdzielona w ramach II i III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad pół miliarda złotych więcej ponownie trafiło do gmin rządzonych przez osoby związane z PiS, kosztem gmin, gdzie władzę sprawuje opozycja – piszą prof. Jarosław Flis i prof. Paweł Swianiewicz w analizie dla forumIdei Fundacji Batorego.

03.11.2021 Bez kategorii

Przyznaliśmy pierwsze dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pomagającym. Celem Funduszu jest pomoc organizacjom społecznym i grupom nieformalnym prowadzącym działania pomocowe, ratownicze i interwencyjne na granicy polsko-białoruskiej. Dotację otrzymały Grupa Równik Praw z Wrocławia, Grupa No Borders z Warszawy i Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina. Wnioski o dotację przyjmujemy w trybie ciągłym.

02.11.2021 forumIdei

Na całym świecie groza masowej śmierci wywołała społeczną potrzebę wspólnego przeżywania żałoby. Pięciodniową żałobę ogłosiła Argentyna, podobnie opłakiwali swoich zmarłych Hiszpanie, w laickich Czechach w Pradze na Rynku Starego Miasta upamiętniono każdego zmarłego symbolicznym krzyżem, a w kościołach uderzono w dzwony. Ofiary pandemii nie wywołały w Polsce podobnej społecznej emocji. Dlaczego? Nie odczuwaliśmy takiej potrzeby czy żałoba nikomu się nie opłacała z politycznych względów? – pyta Edwin Bendyk w najnowszym wpisie na blogu.

31.10.2021 Oświadczenia ekologia

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi podpisaliśmy apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie kryterium klimatycznego jako obowiązkowego elementu Oceny Skutków Regulacji. Apelujemy, aby obecnie funkcjonujący formularz Oceny Skutków Regulacji, w części dotyczącej wpływu projektowanej na środowisko naturalne, został uzupełniony o ocenę, w jaki sposób dany projekt regulacji wpłynie na realizację celów redukcji emisji do 2030 roku i celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

28.10.2021 Bez kategorii

Zarówno ustawodawca, jak i organy państwa prowadzące czynności wobec osób przekraczających granicę powinny uczynić właśnie ten przepis konstytucyjny podstawą swojego działania. Na naszych oczach rażące naruszanie prawa przez organy państwowe staje się nowym standardem i ma charakter systemowy. Efektem tych działań jest pogłębienie kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim. Apelujemy do władz o bezzwłoczne przywrócenie zasad praworządności i ochrony praw człowieka.

26.10.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

Samorządność młodych ludzi, podobnie jak w przypadku dorosłych jest wciąż zadaniem. Choć w ostatnich 30 latach sporo zrobiliśmy, nadal mamy wiele przed sobą, zarówno jeśli chodzi o szukanie adekwatnych form partycypacji młodych ludzi jak i jeśli chodzi o zasięg, czyli dawanie jak najszerszej grupie młodych ludzi okazji do współtworzenia rzeczywistości wokół nich, czy na poziomie, szkoły dzielnicy, gminy – pisze Olga Napiontek.

21.10.2021 Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj edukacja

Przyznaliśmy stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w wybranych państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami. W tym roku stypendium z Funduszu otrzymało siedmioro studentów, którzy rozpoczną studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

19.10.2021 Bez kategorii kultura

Ogłaszamy tegoroczne nominacje do Nagrody im. Beaty Pawlak! W tym roku nominowani są: Jagoda Grondecka za artykuły na temat Afganistanu publikowane w 2021 w „Krytyce Politycznej”, Hanka Grupińska za „Dalekowysoko. Tybetańczycy bez ziemi”, Wielka Litera, Warszawa 2020, Aleksandra Lipczak za „Lajla znaczy noc”, Karakter, Kraków 2020, Dionisios Sturis za „Zachód słońca na Santorini”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2021, Ludwika Włodek za „Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji”, Czarne, Wołowiec 2020.

15.10.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

„W obronie społeczności lokalnych i regionalnych” – to hasło zgromadziło 13 października setki przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej Polski. Sołtyski i sołtysi, wójtowie i wójciny, burmistrzynie, burmistrzowie, prezydentki i prezydenci miast, starostowie i starościny, marszałkowie i markszałkinie województw przyjechali do Warszawy, by zaprotestować przeciwko przedstawionemu przez rząd programowi Polskiego Ładu w jego obecnym kształcie.

08.10.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

Żadne argumenty nie usprawiedliwiają politycznej instrumentalizacji spraw najważniejszych dla Polek i Polaków, a do takich należy niewątpliwie przynależność Polski do Unii Europejskiej i europejskiej przestrzeni wartości. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października zbliżyło nas niebezpiecznie do granicy, której przekroczenie oznaczać będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Nie chcemy jej przekraczać, trwamy przy swoim wyborze, chcemy pozostać w Europie – piszą we wspólnym stanowisku Edwin Bendyk, Prezes Zarządu oraz Andrzej Rychard, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego.

08.10.2021 Dotacje aktywność obywatelska

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. W odpowiedzi na dramatyczną sytuację, prowadzącą do rażących naruszeń praw człowieka, uruchamiamy Fundusz Pomocy Pomagającym. Wsparcie otrzymać mogą organizacje i grupy nieformalne świadczące bezpośrednią pomoc humanitarną, medyczną, prawną, a także organizacje dokumentujące i nagłaśniające przypadki naruszanie prawa polskiego, międzynarodowego i ochrony praw człowieka i prowadzące monitoring sytuacji na granicy działania rzecznicze na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

08.10.2021 Bez kategorii prawo

Orzeczenie o niekonstytucyjności przepisów TUE stanowi nie tylko rażące naruszenie prawa Unii Europejskiej, ale także naruszenie Konstytucji, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Orzeczenie TK stanowi zanegowanie wykładni unijnej zasady państwa prawa, zasady lojalnej współpracy i zasady skutecznej ochrony sądowej ustalonej przez TSUE, m.in. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne polskich sądów. Przystępując do UE, Polska zobowiązała się do przestrzegania orzecznictwa TSUE – pisze Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego.

07.10.2021 Bez kategorii samorząd

„Samorządna Rzeczpospolita” to najkrótsza z możliwych definicja ustroju dla Polski, jaką sformułował NSZZ „Solidarność” podczas I Zjazdu w 1981 roku. Efektem prac delegatów był dokument programowy uchwalony 7 października. Tekst przyjęty przez związek zawodowy zdumiewa, bo choć nie brakuje w nim tez odnoszących się do spraw pracowniczych, to jest on całościowym projektem przedstawiającym pomysł na Polskę wyraźnie konkurujący z wizją podtrzymywaną przez władze PRL i strzegącą swej politycznej hegemonii Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą – pisze Edwin Bendyk.

30.09.2021 Bez kategorii

Przyznaliśmy stypendia na I rok studiów z Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka. Środki Funduszu przeznaczamy na stypendia dla młodych ludzi z rodzin o niskich dochodach, którzy bez pomocy stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych. W tym roku stypendia na I rok studiów otrzymało 12 osób, na II rok studiów 8 osób, a na III rok – 6 osób.

28.09.2021 Bez kategorii

Przyznaliśmy stypendia na I rok studiów z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości. O stypendia mogli ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych. W roku 2021 stypendium otrzymały dwie osoby.

28.09.2021 Bez kategorii

W latach 80. ubiegłego wieku polski Kościół potrafił zainteresować się sztuką współczesną i obejmować ją nieraz łagodnym mecenatem, a nasi artyści żywo interesowali się kwestiami religijnymi i narodowymi, widząc w nich nie tyle źródło opresji, co raczej tożsamości. to doświadczenie. Obawiam się, że dziś obie sfery, sztuka i religia, przyjmują chętnie role w wojnie kulturowej, wskazywane im przez polityków – pisze Paweł Rojek na #blogIdei.

27.09.2021 Bez kategorii edukacja

Dwunastoletnia dziewczynka zwraca się do starszych koleżanek słowami ministra Czarnka. Drugi spot kampanii Wolna Szkoła – “Lekcja nr 2” to ostrzeżenie przed szkołą dyskryminacji, nienawiści i przemocy wobec innych, której twarzą i symbolem stał się minister Czarnek. Kampania #WolnaSzkola to akcja uświadamiająca dramatyczne dla polskiej szkoły konsekwencje planowanych przez rząd zmian w prawie oświatowym.

23.09.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

Przyznaliśmy pierwsze dotacje z utworzonego w maju 2021 Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego. Dotacje w wskości 1000 zł otrzymało 16 młodzieżowych grup nieformalnych na działania, które popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu, upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian, angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

16.09.2021 Bez kategorii

W ostatnim czasie doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Fundacji przez nieznanych sprawców. W konsekwencji cyberataku intruz mógł uzyskać dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Fundacji, w tym danych osobowych. Wszystkich, którzy w związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych mają pytania lub obawy związane z incydentem, prosimy o kontakt: [email protected], tel. 730 011 652.

22.09.2021 Bez kategorii kultura

Rządy PiS w kulturze przebiegają w rytm walk o zachowanie niezależności kolejnych „przejmowanych” instytucji, oburzenia wokół kolejnych aktów cenzury, nieustannych pokazów niechęci rządzących do „niesłusznych” luminarzy kultury – na czele z Olgą Tokarczuk. Rewolucja PiS w kulturze przypomina rozgrzebany plac budowy, gdzie kilkakrotnie zmieniano wykonawcę budowli i nikt specjalnie nie wierzy, że budynek ostatecznie powstanie w takim kształcie, w jakim został zaplanowany – pisze Jakub Majmurek na blogIdei.

10.09.2021 Społeczeństwo demografia

Według scenariusza Eurostatu w latach 2020-2050 liczebność Polek i Polaków zmaleje o blisko 4 miliony, jednocześnie grupa osób w wieku 65+ wzrośnie o 3,3 mln. Oznacza to, że osoby starsze niż 65 lat będą stanowiły w 2050 roku ponad 30% populacji, w porównaniu z niecałymi 20% – dziś. Będzie nas wyraźnie mniej i będzie wśród nas coraz więcej seniorów – pisze Paweł Marczewski.

07.09.2021 Fundusze Powierzone aktywność obywatelska

Już po raz szósty ze środków Funduszu Wandy i Jadwigi Chruściel przyznaliśmy stypendia dla wyróżniających się w nauce uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej. W tym roku szkolnym pomoc stypendialną na sumę 45 400 zł otrzymywać będzie 14 uczniów i 7 studentów.

03.09.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

17 września przyznaliśmy Nagrodę im. Olgi Kersten-Matwin za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa. Laureatkami Nagrody w wysokości 30 tys. złotych zostały Khedi Alieva z Fundacji Kobiety Wędrowne i Marysia Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info i Fundacji Polska Gościnność.

02.09.2021 Społeczeństwo Europa Wschodnia

Publikujemy pierwszy z cyklu tekstów z okazji 30 lat niepodległej Ukrainy. Iza Chruślińska zwraca uwagę na te aspekty postrzegania Ukrainy w Polsce, które blokują lub utrudniają rozumienie istotnych zmian zachodzących u naszych sąsiadów.

31.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

31 sierpnia w Gdańsku, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów lokalnych, organizacji społecznych, nauczycielskich i oświatowych związków i stowarzyszeń podpisali apel, w którym stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym, zmierzającym do zniszczenia samodzielności polskiej szkoły.

26.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Rząd chce odebrać szkołom, a tym samym dzieciom i rodzicom, wolność wyboru i krytycznego myślenia, nauczyć nietolerancji, oportunizmu i konformizmu. Cofnąć szkołę do minionego stulecia. Nie pozwólmy na to – mówią organizatorzy i organizatorki kampanii społecznej Wolna Szkoła.

25.08.2021 Kraj aktywność obywatelska

Polska faktycznie zamknęła swoje granice przed uchodźcami. Straż Graniczna ignoruje prośby o schronienie od ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami. Przypominamy polskiemu rządowi jego zobowiązania wynikające z obowiązującego w Polsce prawa międzynarodowego.

24.08.2021 Polska w świecie Europa

Akt ogłoszenia niepodległości Ukrainy uchwalony przez Radę Najwyższą 24 sierpnia 1991 r. to punkt przełomowy w wieloletnim procesie odzyskiwania ukraińskiej suwerenności. Mimo uznania nowego państwa przez społeczność międzynarodową suwerenność i integralność państwa i narodu ukraińskiego nie dla wszystkich jest faktem oczywistym.

18.08.2021 Kraj aktywność obywatelska

Od lat niepokoi mnie, że w Polsce różnice zdań są ignorowane lub przeradzają się w konflikty i podziały. Martwi mnie, że polska szkoła zamiast kultury debaty uczy konformizmu i pozorów jednomyślności – pisze Agnieszka Graff.

18.08.2021 Społeczeństwo samorząd

Opublikowaliśmy analizę Dawida Sześciło o polskim modelu zarządzania wielopoziomowego. Czy przewidziany ustawowo podział kompetencji między rząd i samorząd okazał się racjonalny i sprzyjający skutecznej walce z pandemią? Czy kompetencje i potencjał organizacyjny instytucji wojewodów były wystarczające?

17.08.2021 Kraj edukacja

Projekt ustawy uważamy za szkodliwy dla prawidłowego funkcjonowania oświaty i dobra uczniów i uczennic. Proponowane zmiany zagrażają jakości pracy szkoły, stabilności oraz niezależności nauczania i wychowania – ostrzegają organizacje społeczne.

11.08.2021 Kraj demokracja

W momencie nowoczesności, w jakim się znaleźliśmy, lokalność, miasta – szerzej: małe ojczyzny – odgrywają wielką rolę, stąd struktury samorządowe rzeczywiście są ważne – pisze na bloguIdei Karolina Wigura.

09.08.2021 Społeczeństwo społeczeństwo

Jeżeli chcemy budować mechanizm oddolnego i zdecentralizowanego radzenia sobie z problemami, to nie możemy przychodzić z narzuconymi z góry definicjami tego, co jest problemem, a co nim nie jest – pisze Andrzej Rychard.

02.08.2021 Kraj samorząd

Założenia Polskiego Ładu przekuwane są na konkrety rozwiązań ustawowych bardzo powoli i trudno na razie ocenić, jakie będą ich szczegółowe skutki. Jedno wydaje się jasne: nie jest to program pogłębiania autonomii samorządów – pisze Paweł Swianiewicz na bloguIdei.

02.08.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

217 organizacji społecznych otrzymało dotację w drugim konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy! 113 wnioskodawców otrzyma małe dotacje, a 104 dotacje duże. Na wsparcie organizacji przeznaczymy 10,6 mln euro.

29.07.2021 Polska w świecie prawo

22 lipca Komisja Europejska opublikowała roczny raport o stanie praworządności w UE. Rozdział dotyczący Polski pokazuje, że na skutek polityki rządu praworządność zapadła na głęboką wielonarządową niewydolność – pisze Szymon Ananicz na bloguIdei.

27.07.2021 Polska w świecie media

Do coraz dłuższego katalogu kwestii, w których Polska musi się tłumaczyć z łamania przepisów prawa europejskiego, wkrótce dołączyć może problem rynku medialnego i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych – pisze Szymon Ananicz.

23.07.2021 Kraj aktywność obywatelska

Taką kwotę otrzymaliśmy w tym roku z przekazów 1% podatku PIT. Jesteśmy szczęśliwi, że tak wielu ludzi dobrej woli zdecydowało się nas wesprzeć, by razem działać na rzecz Polski demokratycznej, praworządnej, sprawiedliwej, a przede wszystkim obywatelskiej!

20.07.2021 Kraj polityka wewnętrzna
20.07.2021 Społeczeństwo polityka wewnętrzna

Narzekano, że Tarcze Antykryzysowe w wielu przypadkach nie działały i nie zapewniały należytej ochrony. Społeczne osłony, mające chronić najuboższych i najmocniej dotkniętych trudną sytuacją na rynku pracy w czasie pandemii, okazały się w porównaniu z nimi zrobione z kartonu – pisze Paweł Marczewski na #blogIdei.

14.07.2021 Społeczeństwo demokracja

Eko-Rzeczpospolita stwarza warunki dla procesu demokratycznej deliberacji niezbęd-nej do zapewnienia legitymizacji zielonemu państwu, którego instytucje będą odpowiedzialne za ko-ordynację procesu transformacji – pisze Edwin Bendyk.

15.07.2021 Kraj polityka wewnętrzna

Pytanie prawne zadane TK pochodziło od Izby Dyscyplinarnej SN, a więc organu, który w świetle utrwalonego orzecznictwa TSUE nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego – pisze Zespół Ekspertów Prawych.

12.07.2021 Polska w świecie Unia Europejska

Jeśli miarą jakości stosunków zagranicznych i bezpieczeństwa międzynarodowego są relacje z sojusznikami o trwałym, strategicznym znaczeniu, to dawno Polska nie była w tak złej sytuacji. Decyzje obozu władzy spychają Polskę na margines europejskiej i światowej polityki – pisze Edwin Bendyk na bloguIdei.

07.07.2021 Kraj demokracja

W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej. Jak ograniczyć ryzyko 'wielkiej korupcji’ dla Polski i UE – piszą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras.

28.06.2021 Polska w świecie społeczeństwo

Niezależnie od generalnie pozytywnej oceny krótkookresowych konsekwencji masowej mobilności po 2004 roku sprawą nieoczywistą pozostają efekty długookresowe – te związane z procesami demograficznymi, zmianami strukturalnymi polskiego rynku pracy czy wreszcie sferą postaw i zachowań społecznych – pisze Paweł Kaczmarczyk.

28.06.2021 Społeczeństwo edukacja

Proponuje się zmianę ustrojową, którą przez analogię do „wrogiego przejęcia porządku konstytucyjnego” można określić jako wrogie przejęcie porządku ustawowego – pisze Hubert Izdebski w analizie propozycji zmian w prawie oświatowym.

28.06.2021 Kraj

Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie znalazł się w Wielkiej Brytanii, wykładał filozofię polityczną na Uniwersytecie Oksfordzkim.

19.06.2021 Społeczeństwo

Szkoły nie tylko nie będą coraz lepsze, ale trzeba się liczyć ze znacznym pogorszeniem ich poziomu – o planowanych przez MEiN zmianach w prawie oświatowym pisze Paweł Marczewski.

17.06.2021 Kraj edukacja

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym, przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projektowane zmiany to zamach na autonomię szkoły – piszą.

15.06.2021 Polska w świecie korupcja

Większość Europejczyków (62%) uważa, że korupcja jest istotnym problemem. Blisko trzy czwarte (72%) Polaków jest przekonanych, że korupcja w Polsce to duży problem – podsumowuje Grzegorz Makowski.

11.06.2021 Polska w świecie

16 czerwca dojdzie do spotkania Biden-Putin. Paraliż polityki zagranicznej UE i polityczny rozdźwięk między Unią a USA postrzegane są przez Rosję jako sprzyjające wykorzystaniu środków siłowych. Jakie wnioski płyną z działań Rosji i jak możemy uniknąć kolejnego kryzysu? Analiza Szymona Ananicza.

02.06.2021 Kraj samorząd

Dawid Sześciło przekonuje, że samorząd po Polskim Ładzie można będzie opisać jako agenta administracji rządowej uzależnionego w większości od uznaniowych transferów finansowych z budżetu centralnego.

02.06.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do 15 sierpnia czekamy na zgłoszenia kandydatów i kandydatek do pierwszej edycji Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin dla osób działających na rzecz szukających w Polsce schronienia uchodźczyń i uchodźców, migrantek i migrantów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży.

27.05.2021 Kraj

Jesteśmy przekonani, że pomysły i działania rządu związane z projektem KPO i programem Polski Ład są zagrożeniem dla polskich samorządów, a skala proponowanych zmian oznacza, że wkrótce możemy być świadkami zmiany ustrojowej – piszą członkowie_kinie Zespołu Ekspertów Samorządowych.

26.05.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Regularnie powraca pogląd o braku zaangażowania lub wręcz apatii młodych, z drugiej – nie milkną głosy, że niesprecyzowane „odmłodzenie” polskiej polityki będzie lekarstwem na jej najbardziej dolegliwe bolączki – pisze Paweł Marczewski.

21.05.2021 Kraj Polska

Od 30 lat nie mieliśmy w Polsce pokolenia o tak wysokiej samodzielności generacyjnej i poczuciu tożsamości jak dzisiejsi młodzi. To pokolenie jest przekonane o konieczności przeprowadzenia zmian – pisze Michał Boni.

17.05.2021 Polska w świecie prawo

Wyrok ETPCz stwierdzający naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka rodzi po stronie państwa obowiązek uchylenia lub zmiany wadliwych przepisów albo zastosowania innych adekwatnych środków naprawczych – mówią nasi eksperci.

12.05.2021 Kraj

Nasi eksperci odpowiadają posłowi PiS Zbigniewowi Dolacie w sprawie naszej analizy podziału środków z III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10.05.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Uruchamiamy Fundusz oferujący wsparcie finansowe lokalnym grupom nieformalnym. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie (choć nie tylko) z mniejszych miast i miejscowości.

10.05.2021 Kraj

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności przepisów TUE – piszą eksperci.

28.04.2021 Bez kategorii samorząd

Gmina, gdzie włodarz jest z PiS, otrzymuje ponad 10-krotnie większe dotacje od gmin rządzonych przez przedstawicieli opozycji – wynika z raportu analizującego przyznawanie dotacji z III transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

27.04.2021 Kraj aktywność obywatelska

Apelujemy o pilne upublicznienie prac nad KPO i udostępnienie nowej wersji KPO przed przekazaniem jej do Komisji Europejskiej w celu zasugerowania ewentualnych uzupełnień i poprawek.

23.04.2021 Społeczeństwo edukacja

Do 1 czerwca 2021 czekamy na zgłoszenia tegorocznych maturzystów do Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko i Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka, w których oferujemy stypendia na I rok studiów.

21.04.2021 Polska w świecie demokracja

Dziś jest szczególnie istotne, aby w Trybunale w Strasburgu zasiadł/a w nowej kadencji sędzia z Polski spełniający/a bez najmniejszych wątpliwości wymogi sformułowane w Konwencji – piszą eksperci.

21.04.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do nowej edycji akcji Masz Głos przystąpiło aż 314 organizacji i grup nieformalnych z 215 gmin. Uczestnicy działają przeważnie na wsiach (130) i w mniejszych miejscowościach (98), z dużych miast jest 86 uczestników. Nowością są inicjatywy młodzieży z obszaru wsparcia psychicznego i większy udział środowisk kobiecych.

18.04.2021 Kraj demokracja

Rozstrzygnięcie TK obarczone jest istotną wadą prawną, bowiem w jego wydaniu uczestniczyła osoba nieuprawniona do orzekania, a także dwie osoby, które podlegały wymogowi wyłączenia ze składu orzekającego z uwagi na poważne wątpliwości co do ich bezstronności – czytamy w stanowisku.

16.04.2021 Kraj demokracja

Nie akceptujemy rozstrzygania o naszych prawach i wolnościach przez politycznie zależny trybunał Julii Przyłębskiej, lekceważenia w jego pracach podstawowych zasad rzetelnego procesu, w tym kwestii niezależności i bezstronności sędziów.

13.04.2021 Polska w świecie Europa

Unia wchodzi w nową fazę integracji. Czy ten nowy rozdział stanie się także nowym etapem modernizacji naszego kraju? Publikujemy pierwszy raport z serii, w której szukamy odpowiedzi na pytania o Polskę, o jakiej marzymy i o Polskę, jaka jest możliwa.

01.04.2021 Społeczeństwo korupcja

„Afera Obajtka” nie jest tylko kolejną z wielu afer związanych z ośrodkiem władzy. Pokazuje ona skalę patologii życia publicznego związaną przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego – pisze Grzegorz Makowski.

26.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Od ogłoszenia wyroku TK Julii Przyłębskiej i wywołanej przezeń erupcji społecznego gniewu minęło już kilka miesięcy. Wściekłość widoczna na ulicach miast i – co ważniejsze – miasteczek oraz radykalny spadek notowań PiS opóźnił publikację orzeczenia o ponad kwartał, ale jej nie powstrzymał – pisze Ryszard Łuczyn na blogIdei.

24.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi zwracamy się do Prezes Sądu Najwyższego z petycją o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu.

19.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Krajowy Plan Odbudowy oraz Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce będą kluczowymi dokumentami określającymi sposób wydatkowania gigantycznych środków finansowych z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowej perspektywy budżetowej UE – pisze Edwin Bendyk na #blogIdei.

18.03.2021 Społeczeństwo demokracja

Między 22 a 31 marca odbędzie się seria wysłuchań publicznych na temat dokumentów kształtujących rozwój naszego kraju na najbliższą dekadę: Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa. To kluczowe, by organizacje społeczne wzięły w nich udział. Zgłoszenia przez stronę www.wysluchanieplanodbudowy.pl.

12.03.2021 Polska w świecie Unia Europejska

Senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju to istotny głos w sprawie systemu programowania i zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Pojawiła się konkretna propozycja legislacyjna w przededniu nowej perspektywy budżetowej, w okresie negocjacji Umowy Partnerstwa – pisze Adam Gendźwiłł.

09.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zakończyła się ocena wniosków wstępnych złożonych w II konkursie na projekty tematyczne. Z 1540 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 366 przeszło do drugiego etapu. Wnioskodawcy mogą składać wnioski pełne do 19 kwietnia do godziny 12.00 w południe.

11.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

„Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem” – to jedno z najlepszych haseł protestów, które trwają od jesieni 2020 roku. Publikujemy zbiór kilkudziesięciu esejów, w których autorki i autorzy przyglądają się językowi, obrazom, symbolom, gestom używanym podczas manifestacji i w mediach. Czy mamy do czynienia z rewolucją? Co stało się z podmiotem?

11.03.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 postawiła kobiety w bardzo trudnym położeniu. Usunięto bowiem z systemu prawnego przesłankę przerwania ciąży związaną ze stanem płodu, W jaki sposób Polki mogą szukać ochrony swoich praw w szerzej rozumianym systemie prawa – pisze Monika Gąsiorowska.

11.03.2021 Polska w świecie Europa Wschodnia

Opór wobec reżimu Łukaszenki jest zjawiskiem, do którego Białorusinki i Białorusini dojrzewali przez lata. Teraz chcą być niezależni od Rosji, demokratyczni. Jakie zmiany w ich systemie wartości sprawiły, że wkroczyli na drogę walki o demokrację? – piszą Piotr Rudkouski i Hienadź Korszunau.

04.03.2021 Kraj polityka wewnętrzna

Rząd zapowiada nacjonalizację szpitali samorządowych. Eksperci wykazują brak uzasadnienia merytorycznego, kwestionują moment na zmiany i pytają, jaki jest prawdziwy sens tej propozycji? Rozmowa z Dawidem Sześciło, członkiem Zespołu Ekspertów Samorządowych.

02.03.2021 Kraj prawo

Od 2015 roku obserwujemy proces ograniczania kompetencji samorządu i przenoszenia jego zadań na poziom centralny. Zamiar przejęcia szpitali samorządowych przez administrację centralną wpisuje się w tę tendencję, co skłania do wniosku, że planowane zmiany mają cel ściśle polityczny: osłabienie samorządu.

26.02.2021 Kraj kościół

Czy po wydarzeniach ostatnich miesięcy, kiedy to katoliccy hierarchowie poparli podjęte przez polityków Zjednoczonej Prawicy działania zmierzające do wprowadzenia praktycznego zakazu aborcji, Kościół może nadal być uznawany za społeczny autorytet? – pyta Dominika Kozłowska.

25.02.2021 forumIdei aktywność obywatelska

Jakie szersze zjawiska społeczne wywołały bunt kobiet? Jak wyczerpanie się języków komunikacji wpłynęło na podmiot zbiorowy? Co język protestów mówi nam o kondycji polskiego społeczeństwa? Rozmowa z krytykiem literackim, prof. Przemysławem Czaplińskim.

19.02.2021 Polska w świecie demokracja

Wystarczy spędzić kilka minut w księgarni, aby zobaczyć, że nie brakuje tam analiz kryzysu liberalizmu w obliczu populizmu i autorytaryzmu. Brakuje natomiast recepty jego odnowy, zapanowania, umownie mówiąc: „nowego liberalizmu” – pisze Timothy Garton Ash.

15.02.2021 Kraj kościół

Kościół w Polsce cierpi na syndrom „tłustego kocura”, dużego i zadowolonego, który pławi się w cieple Jana Pawła II, przekonany, że nic nie trzeba ruszać, ani zmieniać. Co najwyżej należy umacniać własną strefę wpływów przez zewnętrzne działania i przez decyzje administracyjne – pisze Maciej Zięba OP.

15.02.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Do 8 marca czekamy na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów i aktywistek z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Akcja Masz Głos pomoże w skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych.

12.02.2021 Kraj demokracja

Wspólnie z ponad 100 organizacjami społecznymi podpisaliśmy list, w którym sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów.

05.02.2021 Kraj

Polski samorząd stanął na progu poważnego kryzysu. W tej grze stawka jest wyjątkowo wysoka. Zarówno przyszłość Polski, jak też jakość naszego codziennego życia zależy do tego, czy samorządy przetrwają ten trudny czas – pisze Paweł Kubicki na #blogIdei

11.02.2021 Kraj media

Andrzej Rychard – Przewodniczący Rady Fundacji i Edwin Bendyk – Prezes, wyrażają solidarność z protestującymi mediami. Osłabianie ich kondycji materialnej decyzjami administracyjnymi, politycznymi lub za pomocą niesprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych to atak na ich niezależność, a tym samym zamach na demokratyczny porządek – piszą.

03.02.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepisy antyaborcyjne.

02.02.2021 Kraj prawo

Wśród wielu wad uzasadnienia Zespół wskazuje między innymi na to, że TK otwarcie i bezprawnie przypisał sobie w nim prawo do decydowania o sprawach fundamentalnych dla obywateli nie tylko zamiast ustrojodawcy, ale również w sposób sprzeczny z jego wolą.

26.01.2021 Kraj

Poszukujemy solidnej, dobrze zorganizowanej osoby, interesującej się problematyką przejrzystości finansów publicznych i przeciwdziałania korupcji na stanowisko asystenta/asystentki w projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE.

28.01.2021 Kraj demokracja

W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze podzielono w taki sposób, że najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów – pisze w analizie zespół pod kierownictwem prof. Dawida Sześciło.

28.01.2021 Polska w świecie korupcja

Od 2015 wynik Polski w Indeksie Percepcji Korupcji się pogarsza. Znaleźliśmy się w gronie takich państw jak Bośnia i Hercegowina, Gwatemala, Liban, Malawi, Malta. Obóz prawicy przed nadejściem pandemii znacznie poszerzył pole dla korupcji i innych nadużyć, upartyjniając sądy, prokuraturę i służbę cywilną – pisze Karolina Szymańska na blogIdei.

26.01.2021 Kraj samorząd

Pandemia uderzyła w finanse lokalne i regionalne równie mocno, jak w budżet państwa. Najbardziej skutki pandemii odczuły budżety większych miast (miast na prawach powiatu), gdzie obok spadku dochodów z podatków centralnych (PIT i CIT) załamały się też wpływy z podatku od nieruchomości, najmu lokali komunalnych, czy biletów w komunikacji publicznej – pisze Dawid Sześciło.

22.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Gdy 22 października minionego roku Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ogłaszał wyrok w sprawie przepisu pozwalającego na aborcję ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jego przewodnicząca prawdopodobnie nie spodziewała się, że wywoła jeden z największych – a przypuszczalnie nawet największy – bunt w III RP – pisze Ryszard Łuczyn.

21.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Półroczne starania i trzykrotna próba Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz w staraniach o wybór na RPO pokazały, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce istnieje i jest w stanie wypowiadać się w ważnych społecznie oraz istotnych dla obywateli i obywatelek sprawach autonomicznym, silnym, wspólnym głosem – pisze Edwin Bendyk na blogIdei.

21.01.2021 Bez kategorii aktywność obywatelska

O projekcie zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jego związku z protestami obywatelskimi oraz zgodności projektu z konstytucją, a także o sytuacji prawnej przedsiębiorców. Czy mamy do czynienia z osaczaniem obywateli przez państwo? Rozmowa z mec. Tomaszem Zalasińskim.

19.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Pytanie „Czy jesteśmy dobrymi przodkami?” kilkadziesiąt lat temu postawił doktor Jonas Salk, pionier szczepionki przeciwko polio. Dziś potrzeba nam nowej polityki budowanej z myślą nie tylko o starszych, ale o obecnych i przyszłych młodych pokoleniach – pisze w komentarzu Katarzyna Sztop-Rutkowska.

18.01.2021 Kraj prawo

Proponowana nowelizacja jest przejawem przedmiotowego traktowania obywateli korzystających ze swoich praw i wolności oraz oczekujących, że wątpliwości odnośnie do legalności ich działań będą wyjaśniane w uczciwym postępowaniu przed niezależnymi i bezstronnymi organami – piszą w oświadczeniu eksperci ZEP.

13.01.2021 Kraj demokracja

Różnica wysokości wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomiędzy samorządami, gdzie rządzą włodarze z koalicji rządzącej, a tymi, w których rządzą liderzy opozycji jest dramatyczna. Pomocy finansowej nie otrzymało ponad 80% gmin „opozycyjnych” i tylko 14% samorządów z rządzonych przez włodarzy związanych z PiS – piszą Jarosław Flis i Paweł Swianiewicz.

04.01.2021 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Otrzymaliśmy 60 wniosków pełnych, a decyzją Komisji Programu dotacje otrzyma 32 wnioskodawców, 1 wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Łączna kwota przyznanych dotacji to niemal 4,2 mln euro przeznaczonych na działania wspierające sektor obywatelski w Polsce.

18.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Dotacje w wysokości od 25 do 125 tys. euro czekają na organizacje społeczne prowadzące działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków ich działalności.

08.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Jakie powinny być priorytety kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz jaka wizja tego urzędu przyświeca społecznej kandydatce Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz? O jej program i wizję urzędu pytał Edwin Bendyk. Polecamy najnowszy odcinek podcastu „Batory w Polityce”.

12.01.2021 Społeczeństwo aktywność obywatelska

1588 wniosków wstępnych złożono w II konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. To aż o 271 więcej niż w I konkursie dotacyjnym! Najwięcej, bo 810 wniosków dotyczy działań służących angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną.

08.01.2021 Kraj kościół

Kościół w Polsce zawsze panował nad wyobraźnią zbiorową tylko pośrednio i stosunkowo słabo. Działał nie tyle docierając do źródeł tej wyobraźni, przez tworzenie i proponowanie idei i rozwiązań, symboli i wyzwań politycznych, ile raczej przez tworzenie dla tej wyobraźni środowiska, które kształtowało ją, ale też ograniczało jej rozwój – mówił Tomasz Polak na debacie Kościół, wspólnota, dialog.

04.01.2021 Kraj polityka zagraniczna

Po wielu miesiącach rozmów – i kilku latach prób – węgierska opozycja ogłosiła wspólny start w wyborach parlamentarnych wiosną 2022 r. Przywódcy sześciu partii zapowiedzieli 20 grudnia 2020 r. wystawienie wspólnych kandydatów w okręgach jednomandatowych i jednej listy partyjnej ) – pisze Andrzej Sadecki.

28.12.2020 Polska w świecie demokracja

Kompromis zawarty podczas szczytu UE w grudniu 2020 roku nie kończy batalii o ochronę rządów prawa. Przedstawiamy plan dalszych działań dla instytucji unijnych, organizacji społecznych, partii europejskich i państw członkowskich.

28.12.2020 Polska w świecie Europa

Wincuk Wiaczorka o odrodzeniu się języka białoruskiego podczas rewolucji 2020 roku i o tym, dlaczego „Mury” lepiej się śpiewa po białorusku niż po rosyjsku, o wykładach podwórkowych i o tym, że „bez języka białoruskiego nie masz ani brandu, ani trendu!”.

21.12.2020 Kraj samorząd

Apelujemy do polskiego rządu o odejście od stopniowo wprowadzanej polityki nowego centralizmu i jak najszybsze wypracowanie – w dialogu z władzami lokalnymi
i regionalnymi – systemowych rozwiązań finansowych wspierających polskie samorządy.

16.12.2020 Kraj

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE,  posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych.  Zgłoszenia przyjmujemy do 8 stycznia.

09.12.2020 Polska w świecie korupcja
07.12.2020 Kraj korupcja

Odrzucenie pomocy z Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii może przynieść korzyść wyłącznie władzy i jej poplecznikom. Rządową alternatywą dla przedsiębiorców na skraju zapaści ma być kolejny centralny fundusz dysponujący promilem środków, które możemy otrzymać od Unii – pisze Marcin Waszak.

30.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln euro.

02.12.2020 Kraj

Trzeba mieć świadomość, że doświadczenie roku 2020 będzie trwało. Żyjemy w świecie, w którym rośnie liczba rodzajów ryzyka i liczba szoków z nimi związanych. To nie jest tylko pandemia, ale także zmiany klimatu, klęski żywiołowe, deficyt wody pitnej czy ataki w cyberprzestrzeni – mówił Jerzy Hausner na debacie „Państwo i społeczeństwo w czasie pandemii”.

27.11.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Wspólnie z innymi organizacjami społecznymi stanowczo sprzeciwiamy się używaniu policji do pacyfikacji pokojowych manifestacji. Żądamy natychmiastowego zaprzestania eskalacji bezprawnych działań i policyjnej przemocy i apelujemy do policjantek i policjantów o powstrzymanie się od bezprawnych działań.

26.11.2020 Kraj samorząd

Krok po kroku pandemia odsłania kolejne zaniedbane obszary naszego państwa. Po systemie ochrony zdrowia i administracji sanitarno-epidemiologicznej, dostajemy coraz więcej sygnałów o fatalnym działaniu innej, na co dzień mało eksponowanej części aparatu państwa, czyli terenowej administracji rządowej – pisze Dawid Sześciło.

25.11.2020 Polska w świecie demokracja

Broniąc swojej strategii w sporze o unijny budżet i mechanizm jego warunkowości, rząd PiS posługuje się manipulacją i nieprawdą. Wprowadzając w błąd opinię publiczną, podgrzewa emocje skierowane przeciwko Unii Europejskiej, partnerom europejskim i zachodniemu modelowi społecznemu – piszą Piotr Buras i Szymon Ananicz.

24.11.2020 Społeczeństwo debaty
24.11.2020 Kraj demokracja

Korupcji zawsze sprzyjają okoliczności, w których władza jest skoncentrowana w jednym ośrodku, ma pole do dyskrecjonalnych decyzji i działa nietransparentnie uniemożliwiając obywatelom rozliczanie decyzji publicznych – piszemy w analizie „Tarcze antykryzysowe. Dokończenie budowy państwa PiS?”

20.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Likwidacja betonowej wyspy ciepła, pasieka społeczna w mieście, poprawa połączeń kolejowych, zbliżenie społeczności polskiej i ukraińskiej – to przykłady działań nagrodzonych w tym roku w akcji Masz Głos. Nagrody Super Samorząd otrzymało siedem społeczności lokalnych: mieszkańców i władz.

18.11.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Wraz z innymi organizacjami społecznymi z Europy apelujemy do UE o przyjęcie odpowiednich przepisów, które będą chronić ludzi w Europie przed atakami SLAPP (ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation), czyli strategicznym akcjom prawnym przeciwko udziałowi w życiu publicznym.

16.11.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Parlament Europejski i Rada UE zdecydowały o dodaniu 800 milionów euro do programu „Prawa i wartości”, czyli głównego funduszu, z którego w latach 2021-2027 UE finansować będzie projekty organizacji społecznych. Oznacza to podwojenie środków na ten cel do ok. 1.4 miliardów euro.

12.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

20 listopada poznamy laureatów nagrody Super Samorząd 2020. Na nagrodę mają szansę ci uczestnicy akcji Masz Głos, którzy w edycji 2019/2020 zrealizowali działanie lokalne we współpracy z władzą samorządową. Mogło ono dotyczyć np. animacji środowiska lokalnego, ochrony środowiska lub monitoringu władzy.

02.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Ogłosiliśmy wyniki I konkursu na projekty tematyczne. Dotacje otrzyma 223 wnioskodawców, 112 z nich otrzyma małe dotacje, a 111 – duże. Łączna kwota dotacji to ponad 10,3 mln EUR na działania wzmacniające społeczeństwo obywatelskie, grupy narażone na wykluczenie i na działania z zakresu ochrony praw człowieka.

02.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Mamy sytuację nadzwyczajną. Odpowiedzią nie jest polityka stanu nadzwyczajnego, ale poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne i los naszego kraju, szacunek dla ładu konstytucyjnego i zasad państwa prawnego, jakim jest Rzeczpospolita – pisze Edwin Bendyk.

18.11.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Fundusz Civitates przekazał ponad 2 miliony euro w dotacjach dla 11 organizacji społecznych zajmujących się niezależnym, obywatelskim dziennikarstwem z całej Europy. Czas trwania dotacji wynosi 3 lata. Wśród grantobiorców znalazły się dwie polskie organizacje: Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO i Fundacja Pismo.

30.10.2020 Bez kategorii aktywność obywatelska

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Jako obywatelki i obywatele, a także jako działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji i możliwości.

29.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

27.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

W sytuacji narastającego kryzysu wywołanego przez pandemię potrzebujemy w Polsce jedności i solidarności, a nie działań powiększających i tak już głębokie podziały społeczne – piszą we wspólnym oświadczeniu Edwin Bendyk – prezes Zarządu Fundacji Batorego oraz Andrzej Rychard – przewodniczący Rady Fundacji.

27.10.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Polki i Polacy protestują nie tylko przeciwko zakwestionowaniu podstawowych praw człowieka, złamaniu zasad praworządności, ale także przeciwko prowokacji politycznej. Bo tak należy określić próbę rozstrzygnięcia kwestii aborcji w sytuacji narastającego kryzysu zdrowotnego i społecznego – pisze Edwin Bendyk.

26.10.2020 Kraj

Uważamy, że sądy krajowe powinny skorzystać z dostępnych im mechanizmów ochrony praw i wolności człowieka, w tym do rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa oraz jego prokonstytucyjnej wykładni – pisze w stanowisku nasz Zespół Ekspertów Prawnych.

23.10.2020 Polska w świecie demokracja

Prawdopodobne zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich 2020 roku w USA byłoby dobrą wiadomością dla Europy i Polski. Ale nawet jeśli pójdą za tym dążenia do zawarcia nowego partnerstwa transatlantyckiego, odbudowa tego sojuszu oznaczać będzie szereg trudnych decyzji – pisze Piotr Buras.

23.10.2020 Kraj demokracja

Koniecznie jest spojrzenie na dwa aspekty związane z pomysłem przeprowadzenia wyborów w czasie pandemii COVID-19 w 2020 roku. Z jednej strony możemy mówić o wpływie pandemii na potencjalne wybory. Z drugiej zaś trzeba też dostrzegać wpływ organizacji takich wyborów na sam przebieg pandemii – piszą Andrzej Rychard i Jacek Haman.

22.10.2020 Kraj aktywność obywatelska

Co tydzień w czwartek zapraszamy do posłuchania rozmowy Edwina Bendyka, prezesa Fundacji Batorego i publicysty tygodnika „Polityka” z zaproszonymi gośćmi o problemach, szansach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość.

21.10.2020 Polska w świecie demokracja

W Bułgarii deficyt praworządności wynika nie tyle z ambicji władz do przeprowadzenia antyliberalnej rewolucji (jak choćby na Węgrzech), ile z pragmatyzmu elit skupionych na „por­waniu państwa” – pisze Spasimir Domaradzki.

14.10.2020 Polska w świecie demokracja

Ani właśnie ogłoszony raport Komisji Europejskiej o stanie rządów prawa w UE, ani też aktualna wersja projektu rozporządzenia wprowadzającego mechanizm warunkowości wypłaty środków unijnych nie są adekwatne do skali problemu – piszą Piotr Buras i Szymon Ananicz.

13.10.2020 Kraj partie polityczne

Koalicja rządząca zrekonstruowała swój rząd. Zasięg zmian jest duży, a konsekwencje mogą być poważne. Widać więcej ryzyk niż szans na lepsze funkcjonowanie władzy centralnej. Rekonstrukcja wygląda bardziej na bawienie się urzędami, czy żonglowanie nimi niż ich formowanie zgodnie z wiedzą o działaniu instytucji państwa – pisze Andrzej Zybała

05.10.2020 Społeczeństwo kultura

Laureatem Nagrody im. Beaty Pawlak za 2019 rok został Mirosław Wlekły za książkę „Raban! O kościele nie z tej ziemi” Wydawnictwa AGORA, a Laureatką za 2020 rok została Agnieszka Pajączkowska za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny” Wydawnictwa Czarne.

21.10.2020 Kraj demokracja

Na zaproszenie Instytutu Strategie 2050 do konsultacji „Założeń do projektu ustawy o jawności finansowania działalności politycznej w Polsce” przedstawiamy nasze opinie nt. proponowanych przez autorów rozwiązań. Wyrażamy też obawę, że w obecnej kadencji parlamentu nawet szczytne dążenia mogą zostać wykorzystane jako oręż do walki z opozycją.

09.10.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Dziś stawką jest nie tylko to, kto obejmie urząd po Adamie Bodnarze ale również to, czy instytucja RPO zachowa swoją niezależność, a zatem czy będzie w stanie realizować powierzoną jej misję ochrony naszych praw – pisze na blogu Szymon Ananicz.

09.10.2020 Kraj edukacja

Paweł Marczewski pisze o tym, jak pandemia zaostrza strukturalne problemy polskiej oświaty: pogłębia nierówności między uczniami z różnych środowisk, przyspiesza odpływ wykwalifikowanych specjalistów z zawodu nauczycielskiego i pogarsza jakość nauczania.

09.10.2020 Polska w świecie Polityka międzynarodowa

Znakiem szczególnym aktualnych relacji polsko-niemieckich nie jest ich kryzys, lecz postępujący zanik aspiracji do tworzenia osi politycznej o znaczeniu istotnym dla EU. Relacjami politycznymi między Warszawą a Berlinem rządzi także logika interesów i opartych na nich kalkulacji – pisze Piotr Buras z ECFR Warsaw.

16.09.2020 Kraj służba cywilna

Spory o przyszły kształt koalicji rządzącej i powyborcze rozliczenia dokonujące się w partiach opozycji skutecznie odwracają uwagę od demontażu kolejnej instytucji systemu demokratycznego. Tym razem chodzi o służbę cywilną – piszą Jacek Kozłowski i Robert Sobiech.

09.10.2020 Kraj edukacja

Czego dowiedzieliśmy się o kondycji polskiego systemu edukacji i jakie piętno odcisnęła na nim epidemia? Marta Zahorska przeanalizowała dziewięć ogólnopolskich badań nad warunkami zdalnej edukacji w Polsce prowadzonych między kwietniem a lipcem 2020.

28.09.2020 Polska w świecie polityka zagraniczna

Rządy Francji i Polski toczą spór o wartości i polityki zagraniczną. Ale obie strony mogą spróbować odbudować relacje wzajemne. Lutowa wizyta Macrona nie mogła skorygować rozbieżności między Paryżem a Warszawą w głównych punktach unijnej agendy – od klimatu, przez integrację obronną, po politykę wobec Rosji – pisze Paweł Zerka na bloguIdei.

02.10.2020 Polska w świecie Europa Wschodnia

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR prezentujemy teledysk z wykonaniem pieśni „Mury” Jacka Kaczmarskiego przez białoruską pieśniarkę Nastę Niakrasavą przy akompaniamencie Jacka Kleyffa.

25.09.2020 Społeczeństwo prawo

Wniosek grupy posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika jest bezzasadny i stanowi nadużycie prawa – dowodzi Zespół Ekspertów Prawnych.

31.08.2020 Kraj korupcja

Konsekwencją wejścia w życie przepisów z poselskiego projektu ustawy będzie to, że politycy, urzędnicy, a właściwie ktokolwiek, kto faktycznie lub choćby tylko pozornie będzie działać w celu ograniczenia pandemii, nie poniesie kary, choćby dopuścił się najcięższej zbrodni – pisze Grzegorz Makowski.

31.08.2020 Społeczeństwo opinia publiczna

Jak poziom zaufania społecznego w Polsce przełożył się na zachowania obywateli w czasie pandemii? Jak sama pandemia wpłynęła na zaufanie społeczne? Paweł Marczewski analizuje wyniki badań zaufania społecznego w stanie pandemii.

14.09.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Przyznaliśmy ostatnią transzę dotacji w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w odpowiedzi na problemy związane z pandemią koronawirusa. Przyznaliśmy w nim 49 dotacji na łączną kwotę 1,3 mln zł. Organizacje społeczne złożyły 320 wniosków.

24.08.2020 Kraj korupcja

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie poselskim stworzy podatny grunt dla kolejnych sytuacji budzących uzasadnione podejrzenia o korupcję i nadużycia – piszemy we wspólnym stanowisku organizacji społecznych w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

21.08.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia zaprasza organizacje społeczne pragnące włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.

19.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Na ścianach CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w centrum Warszawy powstał mural przedstawiający patrona szkoły. Miejsce jego realizacji, wreszcie czas powstania pracy sprawiły, że nowe dzieło Wilhelma Sasnala dobrze wpisuje się w aktualne, nie tylko w Polsce, spory o pamięć i przeszłość – pisze Piotr Kosiewski.

18.08.2020 Kraj

Publikujemy przyjęte przez Radę Fundacji Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019 oraz Sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego i zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

17.08.2020 Kraj

Z bólem i smutkiem żegnamy Henryka Wujca, działacza Komitetu Obrony Robotników i „Solidarności” w okresie PRL, posła na Sejm w wolnej demokratycznej Polsce, niestrudzonego społecznika i orędownika dialogu i pojednania. Zawsze stojącego po stronie słabszych i krzywdzonych.

14.08.2020 Polska w świecie demokracja

Obecnie na Białorusi doszło do najwyższego stopnia kryzysu politycznego, jeśli nie zupełnej zapaści w przestrzeni politycznej. Społeczeństwo jest przekonane, że wybory zostały sfałszowane – pisze Pauluk Bykouski, dziennikarz, akredytowany przy MSZ Białorusi w charakterze korespondenta „Deutsche Welle”.

10.08.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zamieszki w związku z zatrzymaniem Margot, działaczki LGBT+ z kolektywu Stop Bzdurom to efekt trwających od wielu miesięcy działań propagandowych wymierzonych w środowisko LGBT+, niedopuszczalnych w cywilizowanym świecie wypowiedzi polityków obozu rządzącego oraz nagonki ze strony mediów rządowych.

07.08.2020 Kraj Polska

Zapowiedzi majstrowania przy podziale administracyjnym państwa słychać od dawna. Krążący ostatnio w mediach pomysł powrotu do 49 województw przypomina historię niesławnej reformy edukacji z 2016 r. – władza zaprasza na sentymentalną podróż w przeszłość, ale nie potrafi wyjaśnić jej sensu – pisze Dawid Sześciło.

30.07.2020 Kraj

Wspólnie z ponad 600 sygnatariuszami apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie prowadzenia prac nad wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

28.07.2020 forumIdei Europa

Niejasność to chleb powszedni unijnej polityki. Często pomaga ukryć partactwo, ale bywa też oznaką politycznej przezorności. Przykładem tego drugiego są postanowienia niedawnego szczytu w kwestii praworządności – pisze Piotr Buras.

21.07.2020 Społeczeństwo prawo

Sprzeciwiamy się projektowanym zmianom w ustawie Prawo oświatowe. Przedstawione rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia.

14.07.2020 forumIdei zamówienia publiczne

Epidemia, która w pierwszym kwartale 2020 roku dotknęła kolejno kraje Azji, Europy i nieco później obu Ameryk i Afryki, zmusiła rządy niemal wszystkich krajów do podejmowania szybkich decyzji. Przed rządzącymi stanęło pytanie, jak działać w tej nadzwyczajnej sytuacji – pisze Grażyna Kopińska.

09.07.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Z nadejściem pandemii nasiliły się głosy o konieczności tzw. renacjonalizacji Unii Europejskiej. Panuje też spore zamieszanie dotyczące tego, co Unia Europejska zrobiła w sprawie COVID-19 – pisze Renata Mieńkowska-Norkiene.

06.07.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

Ogłaszamy kolejne dotacje przyznane w Funduszu Solidarnościowym Działaj Dalej, który uruchomiliśmy dla organizacji społecznych, aby pomóc im w wyzwaniach związanych z pandemią koronawirusa. Tym razem dotacje na łączną kwotę 114,5 tys. zł otrzymało 6 organizacji.

30.06.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

30 czerwca o 12.00 zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w konkursie na projekty sektorowe w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W konkursie wpłynęło 395 wniosków. Decyzja o zakwalifikowania projektu do etapu składania wniosków pełnych zostanie podjęta do 25 sierpnia 2020.

30.06.2020 Kraj organizacje społeczne

29 czerwca na dorocznym posiedzeniu Rady Fundacji z dalszego przewodnictwa zrezygnował kierujący jej pracami od 2009 roku prof. Marcin Król. Na przewodniczącego Rady na nową trzyletnią kadencję Rada wybrała prof. Andrzeja Rycharda, socjologa, dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członka Zarządu Fundacji w latach 2004-2010.

02.07.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Jezuita, myśliciel, współtwórca i redaktor naczelny odrodzonego w 1981 roku „Przeglądu Powszechnego” skupiającego środowisko wybitnych intelektualistów i ludzi kultury. W okresie stanu wojennego był kapelanem internowanych działaczy Solidarności w areszcie na Białołęce.

25.06.2020 Kraj polityka wewnętrzna

Samorządy stały się głównymi zakładnikami sporu o termin wyborów. A na sam koniec tego dramatu zostały jednym z kluczowych tematów nowej kampanii wyborczej – pisze Edwin Bendyk.

15.06.2020 Społeczeństwo

Z 1308 wniosków wstępnych zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 385 przeszło do drugiego etapu. Zgodnie z zasadami konkursu, do etapu wniosków pełnych zakwalifikowały się najwyżej ocenione projekty, których łączne budżety stanowią 150% kwoty przeznaczonej na alokację.

24.06.2020 Kraj demokracja

Apelujemy do kandydatów opozycji demokratycznej, by w drugiej turze poparli tego spośród siebie, który będzie reprezentował wartości wolności, demokracji i sprawiedliwości oraz wezwali do takiego poparcia swoich wyborców.

29.06.2020 Społeczeństwo społeczeństwo

Przyznaliśmy pierwsze dotacje z Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej. Wsparcie na łączną kwotę 440 tys. zł otrzymało 15 organizacji, które złożyły wnioski do 16. czerwca. Wnioski do Funduszu przyjmujemy mailowo do 30 listopada.

23.06.2020 Społeczeństwo sygnaliści

O postępach prac nad wdrażaniem w Polsce dyrektywy UE o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa oraz nowym narzędziu, które pozwala te postępy na bieżąco obserwować pisze Marcin Waszak z forumIdei.

23.06.2020 Kraj wybory

Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020 roku mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu konstytucyjnego. Udział w nich staje się szansą na przywrócenie praworządności. Jednak aby tak się stało, trzeba mieć świadomość, jakie wady zawiera ustawa z 2 czerwca 2020 – pisze Magdalena Wrzalik.

22.06.2020 forumIdei samorząd

Samorządy zarządzane przez polityków partii rządzącej mają lepszy dostęp do coraz większej liczby centralnie zarządzanych funduszy. Ostateczny cel wydaje się jasny – samorząd ma być wyłącznie narzędziem realizacji polityki ustalanej centralnie – pisze prof. Dawid Sześciło.

19.06.2020 forumIdei demokracja

Rozpętana przez sztab wyborczy Andrzeja Dudy nagonka na osoby nieheteronormatywne ma na celu zmobilizowanie konserwatywnej obyczajowo części elektoratu urzędującego prezydenta. W imię doraźnych korzyści politycznych stwarza poważne zagrożenie dla osób LGBTQ+ – pisze Paweł Marczewski.

16.06.2020 Polska w świecie aktywność obywatelska

Komisja Europejska przedstawiła projekt siedmioletniego budżetu UE, który ma być głównym narzędziem do osiągnięcia celów zawartych w strategii (2020/442). Ubolewamy, że nowy projekt budżetu nie uznaje wkładu, jaki organizacje społeczne wnoszą do europejskich społeczeństw.

15.06.2020 forumIdei wybory

Wybory prezydenckie, które odbędą się 28 czerwca, nie będą w pełni zgodne z Konstytucją. Zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć w ułomnej procedurze – ale innej nie będzie w najbliższym czasie – pisze Adam Gendźwiłł.

09.06.2020 Bez kategorii wybory

„Prawdziwą stawką nie jest wybór konkretnego kandydata, lecz dalszy los demokracji i rządów prawa w Polsce.” Publikujemy wspólne stanowisko Zarządu oraz Zespołów Ekspertów Prawnych i Wyborczych w sprawie wyborów prezydenckich 28 czerwca.

15.06.2020 Kraj debaty

W środę, 17 czerwca o godz. 18:30 zapraszamy na trzecią debatę w cyklu „Polska w czasach zarazy”. Paweł Marczewski z gośćmi: Pawłem Bukowskim, Elżbietą Korolczuk i Joanną Tyrowicz rozmawiać będą m.in. o tym, czy refleksje z czasu pandemii okażą się impulsem do długotrwałych i głębokich zmian modelu społecznego.

09.06.2020 forumIdei Polska

Powszechne zagrożenie sanitarne, takie jak epidemia nowego patogenu, wprowadza faktyczny stan nadzwyczajny. Atmosfera strachu i niepewności zmienia relacje międzyludzkie i staje się legitymacją dla nadzwyczajnych działań władzy. To czas, kiedy budzi się Lewiatan, by zdecydowanymi działaniami ochronić ciało społeczne przed niebezpieczeństwem – pisze Edwin Bendyk.

05.06.2020 Kraj debaty

Zapraszamy do obejrzenia drugiej debaty w cyklu “Polska w czasach zarazy”. Z zaproszonymi gośćmi analizowaliśmy, jaki model rządzenia i koordynacji działań zbiorowych lepiej zdaje egzamin wobec zagrożeń współczesnego świata.

04.06.2020 Kraj samorząd
04.06.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

Zapraszamy do złożenia wniosku o wsparcie Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej, który uruchomiliśmy w związku z wyzwaniami i problemami, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa.

08.06.2020 Aktywni Obywatele

Ze względu na epidemię COVID-19, która wpływa na działanie organizacji społecznych, Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli wyraziło zgodę na zniesienie obowiązku wkładu własnego w projektach tematycznych i sektorowych, finansowanych w Programie.

03.06.2020 Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” społeczeństwo
02.06.2020 Kraj debaty

W środę, 3 czerwca o godz. 18.30 zapraszamy na debatę „Rządy Prawa i Sprawiedliwości. Demokracja, autorytaryzm, chaos”, czyli pierwszą debatę w cyklu „Polska w czasach zarazy”, który poświęcimy kondycji polskiego państwa i społeczeństwa. Prezes Fundacji Batorego, Aleksander Smolar rozmawiać będzie z prof. Agatą Bielik-Robson, prof. Rafałem Matyją i prof. Andrzejem Rychardem. Na transmisję zapraszamy na nasz profil na Facebooku, w każdą czerwcową środę o tej samej porze.

01.06.2020 forumIdei sądownictwo

Sąd w Karlsruhe otwarcie przeciwstawił się Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i podał w wątpliwość uprawnienia banku do skupu obligacji państw członkowskich UE. Tym samy uderzył w fundamenty zarówno polityki monetarnej strefy euro, jak i porządku prawnego UE. – piszą Piotr Buras i John Dalhuisen.

29.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Za sukces Polski samorządnej uznaje się również przebudzenie obywatelskie, które przejawia się między innymi w rozwoju ruchów miejskich, które swoją pozycję zbudowały na konstruktywnej krytyce polityk miejskich realizowanych przez samorządy – pisze Paweł Kubicki na bloguIdei.

27.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Jestem z pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie niemal równocześnie z wejściem Polski w system demokratyczny. W ciągu tych 30 lat zdecydowanie najbliższa stała mi się demokracja lokalna, która realizuje się w ramach wspólnoty samorządowej – pisze Katarzyna Sztop-Rutkowska.

27.05.2020 Kraj samorząd

30-lecie samorządu to także trzy dekady obecności samorządu w działaniach Fundacji Batorego. Od 1990 roku – niemal od początku naszego istnienia – uważaliśmy, że wzmacnianie lokalnych wspólnot to sposób na sprawnie funkcjonujące państwo, silną demokrację, efektywną gospodarkę i większą aktywność obywateli.

25.05.2020 Społeczeństwo samorząd

Zapraszamy na ostatnią rozmowę w cyklu „Próba. Polska w czasie epidemii”. 28 maja naszym gościem będzie Szymon Osowski, prawnik, prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, z którym w 30. rocznicę samorządu terytorialnego porozmawiamy o sile i problemach lokalnych wspólnot.

22.05.2020 forumIdei samorząd

Okres pandemii pokazał ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Samorządy stoją przed trudnymi decyzjami związanymi nie tylko z kurczącymi się budżetami, ale też bezpośrednimi skutkami pandemii – pisze Anna Wawrzyniak.

22.05.2020 forumIdei samorząd

27 maja 1990 odbyły się wybory do rad gmin, pierwsze w pełni wolne wybory zamykające ustrój PRL. Zastąpiły go zasady decentralizacji, pomocniczości i terytorialnej samorządności. Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty, podczas której rozmawialiśmy o lekcjach, które powinniśmy odebrać z 30 lat Polski samorządnej i o zadaniach do odrobienia na najbliższe dekady.

20.05.2020 forumIdei samorząd

Czy pod rządami Zjednoczonej Prawicy postępuje degradacja finansowej kondycji i autonomii samorządów? Jak na budżety samorządowe może wpłynąć nadchodzący kryzys? Jakie formy wsparcia pomogłyby władzom lokalnym sprostać wyzwaniom? Autorzy raportu odpowiadają na te pytania w oparciu o dane z lat 2014-2019.

19.05.2020 forumIdei Europa Wschodnia

Trzy miesiące debaty publicznej na temat migracji, podejmowanych działań politycznych oraz aktywności samych migrantów w Polsce i na świecie, jakie minęły od wybuchu pandemii COVID-19, ujawniły kilka istotnych zjawisk – pisze Marta Jaroszewicz.

22.05.2020 Społeczeństwo demokracja

Zapraszamy do posłuchania kolejnej rozmowy z cyklu „Próba. Polska w czasie epidemii”. Naszym gościem była prof. Ewa Łętowska, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia NSA i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, z którą rozmawialiśmy m.in. o granicach praw obywatelskich.

18.05.2020 forumIdei samorząd

Do 30 lipca wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) muszą sporządzić raporty o stanie gminy. Eksperci Fundacji Batorego przeanalizowali sto ubiegłorocznych raportów i podpowiadają samorządowcom, jakich błędów unikać, a jakie pomysły warto powtórzyć, aby raport był dokumentem interesującym dla mieszkańców.

13.05.2020 Kraj demokracja

Choć należy dążyć do wypracowania takich procedur, w których koszty kompromisów będą minimalne i akceptowalne, to całkowicie usunąć ich się nie da. A to oznacza, że nawet rozwiązania względnie dobre, ale jednostronnie narzucone, będą kontestowane – pisze na bloguIdei Jacek Haman.

11.05.2020 forumIdei debaty

Jak wyjść z obecnego kryzysu w oparciu o obowiązujące przepisy Konstytucji? Zapraszamy do obejrzenia nagrania debaty online z udziałem Jarosława Flisa, Piotra Trudnowskiego, Zuzanny Dąbrowskiej i Łukasza Warzechy.

04.05.2020 forumIdei wybory

Polskie prawo wyborcze daje od 2011 roku możliwość głosowania korespondencyjnego wyborcom zagranicznym. Instytucja głosowania korespondencyjnego jest dobrze znana także w innych krajach. Czy zatem słuszne są obawy, że nie sprawdzi się ona w Polsce w wyborach prezydenckich w maju 2020 roku? Publikujemy komentarz dr. hab. Jacka Hamana.

04.05.2020 forumIdei demokracja

Jak przeprowadzić wybory korespondencyjne, aby były demokratyczne oraz bezpieczne dla obywateli i obywatelek? Przedstawiamy 8 warunków, które zdaniem działającego przy Fundacji Batorego Zespołu Ekspertów Wyborczych muszą być spełnione.

04.05.2020 Polska w świecie debaty
30.04.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Dla państw UE pandemia koronawirusa oznacza przede wszystkim kryzys zdrowia publicznego, groźbę zapaści gospodarczej oraz społecznej destabilizacji. Ale istnieje duże ryzyko, że z perspektywy lat okres pandemii zostanie również zapamiętany jako zły czas dla demokracji – pisze Szymon Ananicz.

30.04.2020 Społeczeństwo organizacje społeczne

6 maja ruszył konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy na projekty wspierające rozwój sektora obywatelskiego, czyli zwiększające stabilność organizacji społecznych, służące rozwojowi jego poszczególnych branż lub organizacji działających w wybranym regionie kraju.

28.04.2020 forumIdei demokracja

Przez ostatnie lata obóz prawicy krok po kroku realizował plan przebudowy ustroju Polski. PiS zdołał wyłączyć wszystkie bezpieczniki chroniące nas przed autorytarnymi zapędami władzy. A koronawirus staje się pretekstem, żeby ośmieszyć i zniszczyć ostatnią demokratyczną instytucję – wolne wybory – pisze Grzegorz Makowski.

11.05.2020 Społeczeństwo demokracja

Zapraszamy do obejrzenia nagrania trzeciej rozmowy z cyklu on-line pod patronatem tygodnika „Polityka”: „Próba. Polska w czasie epidemii”. 14 maja naszym gościem był prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Rady Fundacji Batorego.

28.04.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków wstępnych złożonych w I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne. Przeszło ją aż 1308 z 1317 wniosków. Następnym etapem będzie ocena merytoryczna, którą przeprowadzać będą niezależni eksperci.

28.04.2020 forumIdei samorząd

Pogarszająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS CoV-2 wpłynęła na sektor publiczny na niespotykaną dotąd skalę. Niemal z dnia na dzień wiele urzędów i instytucji publicznych zamknięto, a realizacja obowiązków na nich spoczywających uległa reorganizacji – piszą Agnieszka Krzyżak i Paweł Litwiński.

27.04.2020 forumIdei Polska

Publikujemy opinię prawną dr Tomasza Zalasińskiego w sprawie charakteru prawnego wniosku Poczty Polskiej S. A. o udostępnienie danych ze spisu wyborców, przedstawionego w dniu 24 kwietnia 2020 wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast.

04.05.2020 Społeczeństwo debaty

7 maja o 19.00 zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu on-line pod patronatem tygodnika „Polityka”: „Próba. Polska w czasie epidemii”. Naszym gościem będzie prof. Krystyna Skarżyńska, psycholożka związana z Instytutem Psychologii SWPS, z którą porozmawiamy o wartościach i postawach społecznych.

27.04.2020 Społeczeństwo

30 kwietnia o 19:00 zapraszamy na rozmowę z Joanną Mytkowską, dyrektorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z którą porozmawiamy o perspektywach, czyli o sytuacji finansowej środowiska artystycznego i instytucji kultury, kierunkach działań artystycznych i kulturze w wersji zdalnej.

24.04.2020 forumIdei debaty

Zapraszamy na debatę, którą organizujemy w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu. Zamiast podsumowania tych ostatnich 30 lat wraz z samorządowcami oraz ekspertami zastanowimy się nad możliwymi konsekwencjami epidemii koronawirusa dla przyszłości samorządu.

24.04.2020 Społeczeństwo

Zespół Ekspertów Prawnych informuje, że pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny w rozstrzygnięciu z 20 kwietnia 2020, jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.

23.04.2020 Kraj wybory

Wspólnie z organizacjami społecznymi apelujemy do przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców.

23.04.2020 forumIdei sygnaliści

Epidemia koronawirusa pokazała wyraźnie, że w Polsce osoby zgłaszające nadużycia w miejscach pracy są narażone na szykany. O możliwościach prawnej ochrony sygnalistów i braku akceptacji dla ich działań pisze Marcin Waszak.

21.04.2020 Masz Głos Masz Wybór debaty

Druga rozmowa w cyklu online „Próba. Polska w czasie epidemii”. Gościem spotkania był prof. Bogdan de Barbaro. Rozmawialiśmy m. in. o tym, jakiej wiedzy o nas samych, o społeczeństwie dostarcza pandemia.

15.04.2020 Kraj Polska

Jak Polacy radzą sobie z epidemią? Czy jesteśmy gotowi na drastyczną zmianę trybu życia? Czy akceptujemy ograniczenia nakładane przez władzę? Publikujemy raport z badań przeprowadzonych przez prof. Krystynę Skarżyńską i dr Konrada Maja z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

16.04.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w 1. konkursie programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Otrzymaliśmy 1317 wniosków! Budżet całego Programu to 30 mln euro, w tym na trzy konkursy dotacyjne 26.7 mln euro.

17.04.2020 Społeczeństwo samorząd

Epidemia koronawirusa postawiła samorządy przed największym wyzwaniem w historii. Czy w takich sytuacjach potrzebne jest przekazanie szerszych kompetencji decyzyjnych wójtom, burmistrzom i prezydentom miast? – pisze Dawid Sześciło.

15.04.2020 Społeczeństwo opinia publiczna

Obecna władza ciężko zapracowała sobie na nieufność rozmaitych grup i organizacji społecznych. Wybierając przepisy, do których się stosuje, a całkowicie ignorując inne, tylko tę nieufność pogłębia – pisze na bloguIdei Paweł Marczewski.

14.04.2020 Społeczeństwo Polityka międzynarodowa

Zamykanie granic przed ludźmi, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa nie może oznaczać zamykania granic przed współpracą – pisze prof. Stanisława Golinowska w najnowszej analizie „Przekleństwo braku koordynacji”

10.04.2020 forumIdei sygnaliści

Pracownicy służby zdrowia to bohaterowie naszych czasów. Ograniczanie wypowiedzi pracowników medycznych to pogwałcenie swobód obywatelskich, z konstytucyjnymi gwarancjami wolności słowa oraz prawa do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji włącznie – pisze Marcin Waszak.

10.04.2020 Społeczeństwo debaty

Zapraszamy na cykl spotkań on-line realizowany przez nas wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i tygodnikiem „Polityka”. Z naszymi ekspertami i ekspertkami porozmawiamy o tym, jakie widzą zagrożenia i gdzie upatrują nadziei.

09.04.2020 forumIdei Europa

Wszystko wskazuje na to, że w Bawarii nastąpił wyjątkowy w porównaniu z innymi landami wzrost liczby zachorowań. O znaczeniu bawarskich wyborów dla tempa zachorowań oraz wpływie epidemii na niemiecką politykę piszą dr hab. Jarosław Flis oraz dr hab. Kamil Marcinkiewicz.

09.04.2020 Bez kategorii demokracja

Przeprowadzone w warunkach epidemii wybory nie staną się „świętem demokracji”. Ich wyniki będą kwestionowane, a wybrany w nich Prezydent – pozbawiony niezbędnej legitymizacji. Publikujemy stanowisko Zespołów Ekspertów Prawnych i Wyborczych.

03.04.2020 forumIdei/Blog Polityka międzynarodowa

Wbrew rozpowszechnionej opinii, że państwa autorytarne są skuteczniejsze w walce z pandemią, Białoruś znajduje się póki co na szarym końcu, jeśli chodzi o odpowiedź władz na zagrożenie spowodowane COVID-19 – pisze Zofia Lutkiewicz.

06.04.2020 forumIdei sygnaliści

Wraz z 56 organizacjami z innych krajów podpisaliśmy apel o ochronę osób ujawniających nadużycia i zagrożenia w trakcie kryzysu pandemicznego. Przypadki zwolnień pracowników służby zdrowia za ujawniane przez nich zaniedbania, to praktyka niedopuszczalna z punktu widzenia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa.

02.04.2020 Bez kategorii aktywność obywatelska

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu Stowarzyszenia Klon/Jawor dla pracowników i pracowniczek NGO. Ankiety na temat wpływu koronawirusa na organizacje społeczne zbierane są do 11 kwietnia. Rzetelna diagnoza pozwoli na bardziej dostosowane do potrzeb wsparcie dla sektora pozarządowego.

01.04.2020 forumIdei/Blog demokracja

Priorytetem Polski jest dziś zwalczenie epidemii koronawirusa, a nie zorganizowanie wyborów prezydenckich w maju bez względu na trudności i zagrożenia. Forsowanie utrzymania ich terminu za wszelką cenę nie jest dowodem na sprawne działanie państwa, ale raczej jego niedowład – pisze Adam Gendźwiłł.

02.04.2020 forumIdei samorząd

Czy samorządowcy działają w zgodzie z Konstytucją i interesem publicznym? Odpowiedź brzmi: tak! Organizacja wyborów podczas epidemii mogłoby ich narazić na odpowiedzialność karną za narażenie zdrowia i życia mieszkańców.

30.03.2020 forumIdei prawo

Zespół Ekspertów Prawnych działający przy Fundacji apeluje do większości parlamentarnej oraz opozycji o stworzenie gwarancji prawnych, by prawidłowość oceny ważności wyborów prezydenckich w 2020 r. nie budziła wątpliwości.

26.03.2020 forumIdei prawo

Czy podczas ogłoszonego w Polsce stanu epidemii jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich zgodnie ze standardami organizacji wyborów w państwie demokratycznym wyznaczonymi przez Konstytucję RP, a także przez akty prawa międzynarodowego? Opinia prawna Piotra Uziębły.

27.03.2020 forumIdei społeczeństwo

Jeśli nie chcemy, by kryzys zniszczył nasze społeczeństwa, nie możemy postawić nikogo przed dylematem: kupić jedzenie czy zapłacić za mieszkanie albo dojazd do lekarza – piszą w komentarzu Edwin Bendyk i Paweł Marczewski.

23.03.2020 forumIdei wybory

Bartłomiej Michalak analizuje czy przeprowadzenie wyborów w warunkach trwającej w Polsce epidemii koronawirusa oraz związanych z nią problemów i ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu epidemii jest możliwe z logistycznego oraz wyborczo-prawnego punktu widzenia.

23.03.2020 Kraj wybory

Wolne wybory wymagają spełnienia wielu warunków. Wśród nich szczególnie ważne jest zapewnienie ich powszechności i równości. Nade wszystko wybory nie powinny przyczyniać się do zwiększenia zagrożenia epidemicznego, a więc zagrożenia zdrowia i życia nas wszystkich.

23.03.2020 forumIdei wybory

Terminowe przeprowadzanie wyborów prezydenckich 2020 wiąże się z problemami różnego rodzaju i wagi. Jarosław Flis wskazuje na powiązanie wyborów ze strukturą wiekową społeczeństwa i zróżnicowanym zagrożeniem, związanym z epidemią koronawirusa.

20.03.2020 Polska w świecie korupcja

The Open Society Initiative for Europe zaprasza do składania wniosków na inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie korupcji i nieprawidłowościom w zarządzaniu instytucjami publicznymi.

20.03.2020 Polska w świecie demokracja

Niezależne dziennikarstwo to podstawa demokratycznego państwa. Fundusz Civitates, utworzony przez kilkanaście fundacji z Europy i Stanów Zjednoczonych, ogłasza konkurs dla organizacji społecznych prowadzących niezależne media obywatelskie. Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca.

17.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Fundacja Batorego szczególną uwagę przywiązuje do działań mających na celu wzmacnianie demokracji w Polsce. Demokracja nigdy nie jest dana z góry, raz na zawsze. Dzisiaj uświadamiamy to sobie bardziej niż w nieodległej przeszłości. Buduj z nami Polskę obywatelską, otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!

16.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i utrudnienia w pracy wielu organizacji, przesuwamy termin I konkursu na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Wnioski można składać do 15 kwietnia do godz. 12.00 w południe.

13.03.2020 forumIdei społeczeństwo

Obywatele wcale niekoniecznie identyfikują się z narzucanymi im etykietami. W życiu społecznym nie jesteśmy skazani na konfrontację – mówiła Anna Giza-Poleszczuk podczas konferencji „Po transformacji: dwie strategie wobec przyszłości”

13.03.2020 Polska w świecie

W związku z pandemią koronawirusa pracujemy zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy oraz telefoniczny (w godzinach 9.00-17.00). Podajemy numery telefonów i adresy e-mail. Jeśli nie odbierzemy telefonu, prosimy o pozostawienie wiadomości z podaniem numeru, na który możemy oddzwonić.

12.03.2020 Kraj

W związku z pandemią koronawirusa zwracamy się do organizacji społecznych z apelem o aktywne włączenie się w propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności, której celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

09.03.2020 forumIdei partie polityczne

Konflikt między PiS a PO oraz różnice między strategiami tych dwóch partii zaliczyłabym do konfliktów w ramach elit – mówiła dr hab. Małgorzata Jacyno na konferencji „Po transformacji: dwie strategie wobec przyszłości”.

06.03.2020 Społeczeństwo debaty

Zapraszamy na debatę „Jaki samorząd na trudne czasy?” z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego, mieszkańców i mieszkanek oraz ekspertów i ekspertek. To pierwsza z cyklu debat „Polska Samorządów”, które w jubileuszowym roku 30-lecia samorządu organizuje Fundacja im. Stefana Batorego. Punktem wyjścia do dyskusji z udziałem władz samorządowych, ekspertów/-ek i mieszkańców/-ek jest opublikowany przez […]

06.03.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego webinarium poświęconego społecznej opiece nad drzewami i przeciwdziałaniu wycinkom. Ekspertka odpowiadała na najczęściej zadawane pytania.

03.03.2020 Kraj korupcja

Obóz prawicy w okresie swoich rządów stworzył grunt pod rozwój „wielkiej korupcji”, burząc trójpodział władzy i system wzajemnej kontroli między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą – pisze Grzegorz Makowski w naszej najnowszej analizie.

27.02.2020 Społeczeństwo aktywność obywatelska

27 lutego świętowaliśmy Dzień Organizacji Społecznych.  

19.02.2020 forumIdei korupcja

Kiedy korupcja zostaje wbudowana w system polityczny i skupiona w kręgach elit politycznych, staje się mnie zauważana dla obywateli. Nie oznacza to jednak, że nie ma negatywnego wpływu na ich życie – pisze Grzegorz Makowski.

13.02.2020 Kraj

Poszukujemy dobrze zorganizowanej, solidnej i komunikatywnej osoby, ciekawej wyzwań związanych z różnorodnością prowadzonych przez Fundację działań. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 lutego 2020.

12.02.2020 forumIdei debaty

25 lutego 2020 o godz. 10:00-14.15 zapraszamy na konferencję poświęconą analizie obecnej sytuacji w polskim sądownictwie oraz docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości.

10.02.2020 Aktywni Obywatele

Rusza konkurs na projekty tematyczne! Na wnioski wstępne czekamy od 10 lutego do 31 marca. O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich.

14.02.2020 Aktywni Obywatele

Czego organizacje społeczne z Polski mogą nauczyć się od podmiotów z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii? Jak znaleźć partnerów do projektu? Rozmawialiśmy o tym podczas webinarium programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

06.02.2020 forumIdei

Drogą do wyjścia z kryzysu demokracji liberalnej jest społeczne zakorzenienie tego ustroju. Można tego dokonać przez zrównoważony rozwój, pisze Małgorzata Kowalska.

11.02.2020 Masz Głos Masz Wybór aktywność obywatelska

Prezentujemy zapis z webinarium organizowane w ramach akcji Masz Głos. Internetowe seminarium poświęcone było tematowi regeneracji po wypaleniu aktywistycznym w organizacji społecznej.

06.02.2020 forumIdei przyjazna granica

Proponujemy rozwiązania, które pozwolą przekształcić granicę polsko-ukraińską w granicę nowoczesnego sąsiedztwa oraz zrównoważyć wyzwania bezpieczeństwa z wyzwaniami współczesnej mobilności i potrzebami społeczności lokalnych.

31.01.2020 forumIdei

Bez zmiany wyobrażeń na temat tego, czym ma być polska wspólnota obywatelska, nie będzie możliwa żadna realna zmiana społeczna, mówił Andrzej Leder na konferencji forumIdei „W jakim kraju chcemy żyć?”.

31.01.2020 Aktywni Obywatele

Zapraszamy na webinarium informacyjne programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, które odbędzie się 12 lutego, o godzinie 16.50. Poruszymy na nim m. in. najważniejsze założenia programu, opowiemy o obszarach tematycznych i szczegółach przyznawania dotacji. Webinarium jest bezpłatne.

31.01.2020 forumIdei

Zbliżamy się powoli do państw postrzeganych jako najbardziej zagrożone korupcją w UE, takich jak Węgry, Rumunia i Bułgaria, pisze Grzegorz Makowski o nowych wynikach Indeksu Percepcji Korupcji opublikowanych przez Transparency International.

21.01.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Do 10 lutego czekamy na zgłoszenia ekspertów i ekspertek do oceny wniosków dotyczących projektów tematycznych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 2 marca. 2020.

21.01.2020 forumIdei polityka wewnętrzna

Publikujemy Opinię prawną prof. Piotra Bogdanowicza z Zespołu Ekspertów Prawnych na temat skutków wyroku TSUE w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w świetle prawa UE.

16.01.2020 Polska w świecie Polityka międzynarodowa

Wielcy gracze przesuwają pionki na kilku frontach i dbają, by konflikty toczyły się w krajach trzecich – o słabości polskiej polityki zagranicznej w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

21.01.2020 Aktywni Obywatele aktywność obywatelska

Znany jest już harmonogram spotkań regionalnych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. W lutym odbędą się spotkania w Opolu, Białymstoku, Koszalinie, Zielonej Górze, Rzeszowie i Ełku, a w marcu w Olsztynie i Kielcach.

27.12.2019 Aktywni Obywatele

8-9 stycznia 2020 zapraszamy do Warszawy do Domu Towarowego Braci Jabłkowskich (ul. Bracka 25) na konferencję otwierającą program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z tzw. Funduszy EOG.

27.12.2019 Polska w świecie

Publikujemy raport powstały we współpracy z European Stability Initiative podsumowujący zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości pod rządami PiS z rekomendacjami jak wyhamować erozję państwa prawa w Polsce.

27.12.2019 Masz Głos Masz Wybór

Jedno z największych wyzwań, przed którym stają działacze i działaczki organizacji społecznych działający z pasją – wypalenie aktywistyczne. Polecamy zapis webinarium poświęcony temu problemowi.

09.01.2020 Polska w świecie Unia Europejska

Prezentujemy aplikację „Polska w UE. Quiz wiedzy” opracowaną przez Stowarzyszenie Verbum Nobile na podstawie naszej publikacji „Unia. Czy ją znamy?” wydanej we współpracy z Przedstawicielstwem UE w Polsce.

27.12.2019 Kraj usługi publiczne

Zwiększenie liczby mieszkań na wynajem jest korzystne nie tylko dla lokatorów, ale dla całej gospodarki ponieważ łagodzi negatywne konsekwencje kryzysów – przekonuje prof. Piotr Lis w analizie dotyczącej aktywnej polityki mieszkaniowej w Polsce.

27.12.2019 Kraj

„Byt prawnie dziwnie usytuowany” – mówią urzędnicy gminni o urzędnikach wyborczych. Publikujemy raport dr. hab. Jacka Hamana dotyczący skutków powstania Korpusu Urzędników Wyborczych.

27.12.2019 Polska w świecie Europa Wschodnia

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekonuje, że po szczycie Rosja-Ukraina Zełenski znalazł się w bardzo niewygodnej sytuacji oraz analizuje co ustalenia podjęte w Paryżu oznaczają dla Polski.

27.12.2019 forumIdei/Blog

Wyłonienie siedmiu spośród dziewięciu członków PKW przez kluby poselskie stwarza poważne ryzyko przeniesienia sporu pomiędzy partiami na instytucję, która nie tylko czuwa nad organizacją wyborów, ale też kontroluje partyjne finanse i prawidłowość przeprowadzania kampanii wyborczych, analizuje dr Adam Gendźwiłł.

27.12.2019 Polska w świecie Europa Wschodnia

Jak zarządzać jedną z najbardziej obleganych granic zewnętrznych UE, czyli naszą granicą z Ukrainą? Publikujemy podsumowanie badań diagnozujących problemy oraz pokazujących dobre praktyki.

10.12.2019 Społeczeństwo

Grażyna Kopińska analizuje skuteczność petycji jako ważnego instrumentu demokracji bezpośredniej, sposobu na odzyskanie zaufania obywateli do władz lub przełamania bierności obywateli.

13.09.2019 Społeczeństwo polityka wewnętrzna

Analiza Dawida Sześciły wskazuje źródła kryzysu polskiej służby zdrowia, a jako remedium rekomenduje decentralizację – uczynienie z samorządów gospodarza opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach.

25.10.2019 Społeczeństwo organizacje społeczne

Kapituły zarządzanych przez nas Funduszy powierzonych przyznały stypendia. W tym roku akademickim stypendia o łącznej wartości blisko 360 tys. zł otrzymało 73 uczniów i studentów.

25.10.2019 Społeczeństwo demokracja

Analiza zarządzania strachem jako strategii politycznej na przykładzie kampanii antyuchodźczej prowadzonej przez polskich prawicowych polityków w latach 2015-2017.

25.10.2019 Kraj demokracja

Kryzys związany z prezesem NIK nadwyręża zaufanie do państwa. Problemu można było uniknąć przeprowadzając rzetelny, transparentny wybór na stanowisko szefa NIK i dopuszczając do niego obywateli – pisze Grzegorz Makowski.

25.10.2019 Kraj partie polityczne

Dr Tomasz Zalasiński komentuje odpowiedzi Komitetów Wyborczych na pytania o to jak powinien wyglądać proces stanowienia prawa, które zadali członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji.

25.10.2019 Kraj społeczeństwo

Polska szkoła po czterech latach braku polityki edukacyjnej PiS. Analiza Pawła Marczewskiego z forumIdei.

30.09.2019 Kraj debaty

3 października o godz. 16.30 zapraszamy na debatę, na której zastanowimy się nad możliwością zreformowania programu 500+.

30.09.2019 Polska w świecie aktywność obywatelska

W związku z nadchodzącymi negocjacjami wieloletniego budżetu UE inicjujemy międzynarodową kampanię na rzecz zwiększenia unijnych środków dla organizacji obywatelskich, które promują wartości europejskie i występują w ich obronie.

19.07.2019 Akcja Masz Głos aktywność obywatelska

Z