Fundusze
powierzone

Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin

Fundusz utworzony przez rodzinę zmarłej 23 lipca 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, autorki książki „Córki i matki. 9 składników serdeczności”, specjalizującej się w pomocy psychoterapeutycznej dla osób z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego oraz we wsparciu osób pomagających uchodźcom i migrantom z rejonów konfliktu.

Ze środków Funduszu – zgodnie z życzeniem darczyńcy – finansowana jest coroczna nagroda w wysokości 30 000 zł, przyznawana za działania na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i przymusowej migracji, szczególnie dzieci i młodzieży, przebywających w Polsce.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele fundatora oraz przedstawiciele Fundacji Batorego. Do kapituły po pierwszym roku jej działania dołączy laureat/ka nagrody z poprzedniego roku.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać organizacje społeczne, osoby i instytucje, które: działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracują z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy.

Ogłoszenie wyników następuje 17 września w dniu urodzin patronki nagrody. Wręczeniu nagrody towarzyszy dyskusja na tematy związane z migracjami i uchodźstwem.


Regulamin Nagrody im. Olgi Kersten-Matwin

 1. Nagroda im. Olgi Kersten-Matwin przyznawana jest osobom, które działają na rzecz uchodźczyń i uchodźców, migrantek i migrantów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, szukających w Polsce schronienia przed zagrożeniami dla życia i zdrowia spowodowanymi dyskryminacją, prześladowaniami, wojną, konfliktami zbrojnymi, katastrofami, kataklizmami, strukturalnym ubóstwem.
 2. Nagroda przyznawana jest osobom, które prowadziły działalność w ostatnim roku i które w chwili zgłaszania kandydatury nadal ją prowadzą.
 3. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać organizacje społeczne, osoby i instytucje, które: działają na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, współpracują z takimi osobami lub znają je z bezpośredniego doświadczenia, w tym jako odbiorcy i odbiorczynie świadczonej pomocy.
 4. Zgłoszenie kandydatur do nagrody należy przesłać na udostępnionym formularzu do 15 sierpnia.
 5. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. dane zgłaszającej/ego (w przypadku osoby indywidualnej – imię i nazwisko oraz mail i telefon kontaktowy, w przypadku organizacji – jej nazwę oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe osób upoważnionych do jej reprezentacji)
  2. przedstawienie zgłaszanej kandydatury (imię i nazwisko zgłaszanej do Nagrody osoby, opis dokonań, podejmowanych działań i inicjatyw)
  3. uzasadnienie wyjątkowości kandydatury (dlaczego zgłoszona kandydatura zasługuje na nagrodę?)
  4. wskazanie dwóch osób (wraz z ich afiliacjami i danymi kontaktowymi), które mogą poświadczyć dokonania kandydata/ki.
 6. Nagrodę w wysokości 30 000 zł przyznaje Kapituła Funduszu w składzie: Khedi Alieva, Stanisław Matwin, Mamadou Diouf, Marta K. Nowak, Zofia Winawer, Maria Złonkiewicz, Agnieszka Zowczak. W kolejnych latach do kapituły dołączy laureat/tka nagrody za miniony rok.
 7. Kapituła w wyborze laureata/ki kierować się będzie oceną: sposobu wypełniania misji pomocy osobom z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, zachowania szacunku dla ich podmiotowości i integralności, umiejętności przekazania kompetencji pozwalających na zdobycie samodzielności i adaptację w Polsce, konsekwencji i zaangażowania w prowadzone działania.
 8. Wybór laureata/ki odbywa się podczas obrad Kapituły. W przypadku równoważnych kandydatur nagroda może być podzielona.
 9. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 10. Ogłoszenie wyników następuje 17 września w dniu urodzin patronki nagrody. Wręczeniu nagrody towarzyszy dyskusja na tematy związane z migracjami i uchodźstwem.
 11. Nagroda po potrąceniu podatku zostaje przekazana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez laureata/kę.

 

Nagroda 2022

W 2022 roku Nagrodę otrzymały Aleksandra Chrzanowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, za zaangażowanie na granicy polsko-białoruskiej, opracowanie systemu pomocowego i działania w Grupie Granica oraz Joanna Talewicz, prezeska Zarządu Fundacji w Stronę Dialogu, za stałą pomoc integracyjną, edukacyjną, psychologiczną, prawną i aktywizacyjną dla osób uchodźczych pochodzenia romskiego z Ukrainy.

Nagroda 2021

W 2021 roku Nagrodę im. Olgi Kersten-Matwin otrzymały ex aequo Khedi Alieva z Fundacji Kobiety Wędrowne oraz Marysia Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info, Fundacji Polska Gościnność.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholożka i psychoterapeutka z ogromną wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła dzięki temu, że nie zamknęła się w jednym terapeutycznym obszarze.

Swoją prywatną praktykę poświęciła problemom kobiet. Mogła w niej wykorzystać swoje wszystkie doświadczenia, nie tylko zawodowe. Była znakomitą terapeutką, dzięki swojej otwartości na ludzi, zaufaniu jakie budziła i poczuciu bezpieczeństwa, które dawała zawsze mając czas dla swoich pacjentek/tów. Pracowała przez 45 lat, do ostatniego dnia, 23 lipca 2020 roku.

Olga była huraganem pozytywnej energii. Poznałyśmy się na studiach w 1972 roku. Burza czarnych włosów, niesamowity uśmiech, ciepłe spojrzenie i radość życia. Przyciągała jak magnes, bo wszystko co robiła było naturalne i szczere. Ona naprawdę lubiła ludzi i wierzyła w siłę dobra. Była bezinteresowna, troskliwa, bardzo delikatna. I rozumiała, że nawet bardzo bliskie relacje potrzebują przestrzeni i nie znoszą zachłanności. Była moją wspaniałą i mądrą przyjaciółką.

Jej pasją było pisanie, robiła to początkowo dla siebie i najbliższych. Była historiografką swojej rodziny, nie tylko w poważnym tonie, ale też w anegdotach, wierszach, dedykacjach. Ale miała też projekty na książki, z których jeden zdążyła zrealizować. W Polsce w 2014 roku ukazała się jej książka „Córki i matki. 9 składników serdeczności”, napisana na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy jaką miała po latach pracy terapeutycznej z kobietami. Hanna Samson we wstępie do książki napisała „To ważna książka dla kobiet, które nie chcą bez końca obwiniać swoich matek, a także dla tych, które chcą mądrze wspierać swoje dorosłe córki, pozwalając im na niezależność”. Staraniem bliskich i przyjaciół Olgi każda biblioteka publiczna w Polsce otrzyma dar w postaci jej książki.

Olga nie umiała przejść obojętnie obok człowieka poszkodowanego czy potrzebującego. Zajmowała się osobami skrzywdzonymi przez pracodawców, osobami z problemami uzależnień, ludźmi cierpiącymi na zespół stresu pourazowego (PTSD), m.in. ratownikami pracującymi na miejscu katastrofy lotniczej Swissair 111 w 1998 roku. Zainicjowała i prowadziła pierwszy warsztat o PTSD dla przewodników pracujących w obozie koncentracyjnym Auschwitz.  Los uchodźców, a szczególnie uchodźców-dzieci, był bardzo bliski jej sercu. Współpracowała z organizacjami zajmującymi się imigrantami, także w Polsce, by pomagać tym, którzy pomagają, będąc codziennie współuczestnikami dramatów swoich podopiecznych.

Iza Wierzbicka

Nominowani 2021:

Elmi Abdi z Fundacji dla Somalii, za wsparcie osób z doświadczeniem migracji przymusowej, szczególnie z krajów Afryki i krajów muzułmańskich, prowadzenie międzykulturowych lekcji o Afryce.
Khedi Alieva z Fundacji Kobiety Wędrowne, za działania na rzecz społeczności przymusowych migrantów i migrantek, w szczególności kobiet i dzieci z Czeczenii i innych krajów Kaukazu i Azji Centralnej.
Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie, za stałe i wieloletnie wsparcie cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w Polsce (w tym szczególnie uchodźczyń i uchodźców).
Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne, za długoterminowe wsparcie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, odpowiadanie na potrzeby grup niezauważanych, uczenie komunikacji międzykulturowej.
Ewa Kozdraj ze Stowarzyszenia „Dla Ziemi”, za działania na rzecz migrantów i uchodźców na Lubelszczyźnie, szczególnie na rzecz kobiet i dzieci przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Łukowie i Bezwoli.
Marysia Złonkiewicz z inicjatywy Chlebem i Solą, portalu uchodźcy.info, Fundacji Polska Gościnność, za prowadzenie autorskiego programu pomocy edukacyjnej dla dzieci, wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym w pokonywaniu trudów codziennego życia w Polsce.

Nagroda w wysokości 30 tys. zł, ufundowana przez rodzinę zmarłej w 2020 roku Olgi Kersten-Matwin, psycholożki i psychoterapeutki, specjalizującej się w pomocy osobom z doświadczeniem traumy i stresu pourazowego, zostanie wręczona 17 września o godz. 17.30 w siedzibie Fundacji Batorego w rocznicę urodzin patronki Funduszu.

Ogłoszeniu laureata/ki i wręczeniu Nagrody towarzyszyć będzie debata „Uchodźca, imigrant, gość – między prawem moralnym, prawami człowieka a racją stanu” którą poprowadzi prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk.  Debata będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

[email protected]

Agnieszka Zowczak
tel. 22 536 02 09

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można przelewem na konto:

Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa

konto: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz im. Olgi Kersten-Matwin”.

Dla płatności zagranicznych:
IBAN: PL74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
SWIFT: CITIPLPX

Dodatkowe informacje

Ulgi podatkowe od darowizny

Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu:

 • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
 • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Obywatele USA i Wielkiej Brytanii mogą przekazać darowiznę za pośrednictwem naszych siostrzanych Fundacji:

 • w USA poprzez Fundację Friends of the Batory Foundation, posiadającą status: „Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code”, który pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych w wysokości do 30%,
 • w Wielkiej Brytanii poprzez Stefan Batory Trust, UK, który umożliwia uzyskanie podatkowej ulgi.

 

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]