Bez kategorii Polska
18.09.2023

Mapa potencjału finansowego gmin

Ubiegły rok przyniósł dalsze pogorszenie warunków finansowania zadań przez samorządy. Realny strumień dochodów JST zmniejszył się względem 2021 roku. Jako uzupełnienie „Indeksu Samorządności” eksperci opracowali również interaktywną mapę pokazującą autonomię finansową każdej z gmin w Polsce.