Bez kategorii
04.07.2023

Poszukujemy osoby na stanowisko Głównej księgowej/ Głównego księgowego

Poszukujemy rzetelnej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby posiadającej wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu księgowości, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która gotowa jest objąć stanowisko Głównej księgowej/ Głównego księgowego.

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie trzyosobowym zespołem księgowo-kadrowym obsługującym prace kilkudziesięcioosobowego zespołu programowego i administracyjnego,
 • prowadzenie pełnej księgowości Fundacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi: ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym sprawozdania OPP), deklaracji podatkowych, informacji do GUS i innych przewidzianych prawem dokumentów,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych i księgowych oraz inwentaryzacją i archiwizacją dokumentacji finansowej i kadrowej,
 • nadzór nad płynnością finansową, kontrola operacji finansowych oraz zatwierdzanie przelewów,
 • nadzór i realizacja zadań w zakresie kadrowym oraz płacowym,
 • nadzór nad prawidłowym rozliczeniem delegacji krajowych, zagranicznych oraz różnic kursowych
 • monitoring przepisów i wdrażanie nowych rozwiązań rachunkowo-finansowo-podatkowych,
 • współpraca z zarządem i kierownictwem Fundacji przy przygotowaniu budżetów rocznych i wieloletnich,
 • współpraca z audytorami i podmiotami zewnętrznymi (banki, urzędy skarbowe, ZUS, GUS, zarządzający aktywami Fundacji, ubezpieczyciele).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub B2B, w tym 3-miesięczny okres próbny,
 • pracę w trybie hybrydowym (docelowo min. 2 dni pracy stacjonarnej, w okresie próbnym – 3-4 dni pracy w biurze),
 • wynagrodzenie 10.000-14.000 zł brutto (uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia),
 • ciekawą, urozmaiconą pracę w przyjaznym, stymulującym otoczeniu z doświadczonym i zaangażowanym zespołem,
 • udział w interesujących, ambitnych projektach realizowanych w interesie publicznym, dających poczucie sensu i sprawstwa,
 • możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych umiejętności i doskonalenia warsztatu,
 • benefity pracownicze: możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, funduszu świadczeń socjalnych, dofinansowania kart Multi Sport, ubezpieczenia grupowego, uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse),
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej / głównego księgowego,
 • ugruntowana, praktyczna znajomość zasad rachunkowości, prawa podatkowego i prawa pracy,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy fachowej do proponowania najlepszych rozwiązań rachunkowo-finansowo-podatkowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane:

 • znajomość prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej, w tym zarządzanie dotacjami (sprawozdawczość, rozliczanie, administracja),
 • znajomość programu finansowo-księgowego Impuls EVO,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy, rzetelności, samodzielności, terminowości i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • inicjatywy i aktywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami,
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności zarządzania zespołem.

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny  prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Księgowość”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2023. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 7 sierpnia.

Klauzula zgody do zamieszczenia w zgłoszeniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl