Fundusze
powierzone

Fundusz Małgorzaty Szejnert

Fundusz utworzony został w 2001 roku z darowizny Małgorzaty Szejnert, która przekazała Fundacji 14 000 akcji firmy Agora SA o wartości 855 881,76 zł. Fundusz ma charakter funduszu wieczystego. Dochody z inwestowania kapitału Funduszu przeznaczane są na działania statutowe Fundacji uzgodnione z Fundatorką, w tym szczególnie działania skierowane lub prowadzone przez młodych, projekty przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu, projekty edukacyjne i wyrównujące szanse.

W latach 2002-2016 roku ze środków Funduszu wspierane były działania organizacji społecznych dotyczące ochrony zdrowia i pomocy dla osób niepełnosprawnych w programie Kolorowa Akademia oraz dotacje dla organizacji prowadzących lokalne programy stypendialne w programie Równe Szanse. W latach 2018 – 2019 z dochodów z Funduszu wsparte zostały działania młodzieżowych klubów historycznych, a w 2021 roku dotacje Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego i Funduszu Praw Kobiet.

Od 2002 roku z dochodów z inwestowania środków Funduszu sfinansowane zostały 233 dotacje na kwotę 1 183 270 zł.

Dotacje 2022

Fundacja Ośrodka KARTA
Rozpoczęcie pierwszego etapu prac nad kroniką Michała Więcki.
14 200 zł 

Dotacje 2021

Fundacja Akceptacja, Poznań (w ramach Funduszu Praw Kobiet)
Prowadzenie grupy wsparcia dla dziewcząt.
22 600 zł 

Fundacja „LEXPERTS”, Poznań (w ramach Funduszu Praw Kobiet) 
Pomoc prawna dla kobiet z Poznania i Płocka represjonowanych za udział w protestach w obronie praw kobiet.
18 500 zł

Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, Gdańsk (w ramach Funduszu Praw Kobiet) 
Wsparcie dla kobiet z kilkunastu miejscowości w województwie pomorskim: bezpłatne badania prenatalne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, materiały edukacyjne dotyczące ciąży, praw kobiet w ciąży oraz informacje o możliwości uzyskania pomocy medycznej w przypadku wykrycia wad płodu. 29 600 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Częstochowa (w ramach Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego)
Przemarsz klimatyczny przez Częstochowę.
1 000 zł 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Szczecin (w ramach Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego)
Organizacja strajku klimatycznego w Szczecinie.
1 000 zł 

Dotacje 2019

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, Warszawa
Dotacja na prowadzenie Młodzieżowych Klubów Historycznych, 30 000 zł

Dotacje 2018

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, Warszawa
Dotacja na prowadzenie Młodzieżowych Klubów Historycznych, 20 000 zł

Dotacje 2015

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Srokowo
Program stypendialny „Bociek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Srokowo – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 26 stypendiów na rok szkolny 2015/2016.
12 200 zł

Stowarzyszenie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, Pustelnik
Program stypendialny „Równe szanse” dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 10 stypendiów na rok szkolny 2015/2016

10 000 zł

Stowarzyszenie Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. A. Bąkowskiej, Gołotczyzna
Program stypendialny „Omnibus” skierowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 18 stypendiów na rok szkolny 2015/2016.
12 000 zł

Dotacje 2014

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 24 stypendia na rok szkolny 2014/2015
15 000 zł

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Nakło nad Notecią
Program stypendialny „Młody Talent Krajny i Pałuk” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu nakielskiego (gminy: Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Sadki, Szubin) – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 6 stypendiów na rok szkolny 2014/2015
5 000 zł

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Srokowo
Program stypendialny „Bociek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Srokowo – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 12 stypendiów na rok szkolny 2014/2015
11 500 zł

Stowarzyszenie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, Pustelnik
Program stypendialny „Równe szanse” dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 9 stypendiów na rok szkolny 2014/2015
10 000 zł

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, Skulsk
Program stypendialny dla uczniów gimnazjum w Skulsku – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2014/2015
8 000 zł

Dotacje 2013

Srokowskie Stowarzyszenie „Sukces Każdego Dziecka”, Srokowo
Program stypendialny „Bociek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Srokowo – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 19 stypendiów na rok szkolny 2013/2014.
12 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zarzecze, Zarzecze
Program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z gminy Zarzecze – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 3 stypendia na rok szkolny 2013/2014.
3 500 zł

Stowarzyszenie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, Pustelnik
Program stypendialny „Równe szanse” dla uczniów gimnazjów w Pustelniku i Stanisławowie – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 11 stypendiów na rok szkolny 2013/2014.
10 000 zł

Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Skulskiej, Skulsk
Program stypendialny dla uczniów gimnazjum w Skulsku – z dotacji oraz innych zebranych funduszy przyznano 15 stypendiów na rok szkolny 2013/2014
8 000 zł

Dotacje 2012

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Milicz
„Podróż w nieznane” – zajęcia teatralne dla 6 podopiecznych Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego i 6 ich rówieśników, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie „Na Górze”, Chodzież
Zajęcia teatralne i towarzyszące im warsztaty ceramiczne (tworzenie glinianych instrumentów muzycznych) dla 14 młodych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i okolic – oraz 8 gimnazjalistów z Miasteczka Krajeńskiego, przygotowanie i trzykrotna prezentacja przedstawienia (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
1 900 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele”, Warta
Zajęcia teatralne dla 21 podopiecznych Stowarzyszenia i 6 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru, udział w przeglądzie twórczości artystycznej.
9 900 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, Wschowa
Zajęcia teatralne dla 12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (8 – 20 lat), wspierane przez 10 wolontariuszy z Gimnazjum i Liceum, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, Błonie
„Teatr z uśmiechem – razem w szkole i na scenie” – zajęcia teatralne dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka (10 uczniów z niepełnosprawnością), przygotowanie i trzykrotna prezentacja przedstawienia, 2 wyjazdy do teatrów, udział w przeglądzie teatralno-muzycznym.
8 700 zł

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”, Kębło
Zajęcia teatralne dla 13 mieszkających w internacie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, warsztaty z batiku i zajęcia plastyczne prowadzące do przygotowania tkanin, scenografii i kostiumów, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
4 400 zł

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „Tacy Sami”, Głubczyce
Zajęcia teatralne dla 11 dzieci z niepełnosprawnością i 15 ich rówieśników (rodzeństwo i dzieci terapeutów), przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru, wyjście na spektakl w Domu Kultury.
9 000 zł

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Małopolska Jednostka Wojewódzka, Kraków
Zajęcia teatralne dla 5 podopiecznych Towarzystwa (wspomaganych przez 3 tłumaczy przewodników) i 6 dzieci z niepełnosprawnością z Gminy Wieliczka prowadzone w Wieliczce, przygotowanie i prezentacja przedstawienia.
8 000 zł

Dotacje 2011

Rozwiń Skrzydła, Somonimo
Integracyjne zajęcia teatralne i taneczne dla 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (w tym 7 niepełnosprawnych) z gminy Somonino, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazd do teatru.
8 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Każdy ma szansę”, Olbięcin
„Mlekołaki” – zajęcia teatralne dla 14 mieszkających w internacie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazd do teatru.
8 200 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Z potrzeby serca”, Dębica
„Synestezja” – zajęcia teatralne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych (20 osób) i liceum ogólnokształcącego (20 osób) przy wsparciu 20 licealistów wolontariuszy, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, zajęcia wspierające z psychologiem i logopedą (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
9 400 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Zrozumieć ich świat”, Międzyrzec Podlaski
„Iskierka” – zajęcia teatralne dla 12 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przygotowanie i prezentacja dwu spektakli, udział w przeglądzie artystycznym, wyjazd do teatru.
9 900 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka, Świdnik
Zajęcia teatralne dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przygotowanie i prezentacja spektaklu, udział w przeglądach artystycznych.
5 400 zł

Stowarzyszenie „Szkoła bez barier”, Łapy
„Kółko teatralne” – zajęcia teatralne dla 15 uczniów (w tym 10 niepełnosprawnych) szkoły podstawowej z klasami terapeutyczno-rozwojowymi, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazdy do teatrów.
9 000 zł

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek”, Wojcieszów
„Pomóż mi wyrazić siebie” – zajęcia teatralne dla 12 uczniów szkół specjalnych z Wojcieszowa i Złotoryi oraz 6 podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Świerzawy, przygotowanie i prezentacja spektaklu, wyjazdy do teatru.
8 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płońsku, Płońsk
Integracyjne zajęcia teatralne dla 15 niepełnosprawnych i 10 zdrowych podopiecznych Towarzystwa, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, udział w przeglądach artystycznych, wyjazd do teatru.
10 000 zł

Dotacje 2010

Fundacja Pomocy Dzieciom Wiejskim, Bliżyce
„Krok dalej” – zajęcia teatralne, plastyczne i muzyczne dla 15 niepełnosprawnych uczniów szkół prowadzonych przez Fundację, przygotowanie i prezentacja przedstawień.
8 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie, Sicienko
„Kolory sztuki” – zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne inspirowane barwami dla 10 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 wolontariuszy ze szkolnego Koła Caritas, przygotowanie i prezentacja krótkich form scenicznych oraz przedstawienia, wyjazdy do teatru.
8 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Dominikowice
„Razem w życiu i na scenie” – warsztaty teatralne i plastyczne dla 10 niepełnosprawnych dzieci z Zespołu Szkół w Dominikowicach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku oraz 13 uczniów ze szkolnego kółka teatralnego, prezentacje przygotowanych przedstawień, wyjazdy do teatru.
6 000 zł

Stowarzyszenie Łańcuchów, Łańcuchów
Zajęcia teatralne dla 37 dzieci (w tym 10 niepełnosprawnych) ze szkoły podstawowej, przygotowanie przedstawień i parady ulicznej, udział w przeglądach zespołów artystycznych, wyjazdy do teatru.
9 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, Piekoszów
Zajęcia teatralne i pantomimiczne dla 30 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 10 ich rodzeństwa, przygotowanie i prezentacja przedstawień, udział w przeglądzie artystycznym, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych „Ulka”, Bochnia
„Wokół miłości i sercowych dolegliwości” – zajęcia teatralne i edukacyjne dla 10 dzieci niepełnosprawnych i 9 ich rówieśników, osnute wokół dwu tematów: miłości w różnych okresach historycznych i zdrowego serca (zdrowego trybu życia), prezentacje przygotowanych scenek i przedstawienia finałowego, spotkanie z pisarką, historykiem i lekarzem.
7 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych „Promyk”, Szczytno
„Dzieci w krainie żywiołów” – zajęcia teatralne i plastyczne dla 17 niepełnosprawnych podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie, w cyklach związanych tematycznie z wodą, ziemią, ogniem i wiatrem.
5 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Uśmiech Dziecka”, Żagań
„Scena: nie taki diabeł straszny” – zajęcia teatralne dla 15 uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, prezentacja przygotowanych przedstawień.
6 000 zł

Stowarzyszenie Słubfurt, Słubice
„Fun-atycy” – warsztaty teatralne i cyrkowe dla 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 10 dzieci ze szkolnej grupy „Ale’cyrk”, przygotowanie widowiska i pikniku, udział w przeglądzie zespołów artystycznych, wyjazdy do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Podaruj Radość”, Szprotawa
„Najcenniejsza jest przyjaźń” – zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne dla 45 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 15 ich rówieśników, prezentacje przygotowanych spektakli, udział w przeglądach artystycznych, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Fundacja dla Dzieci „Dar Serca”, Bielsko–Biała
Dotacja na leczenie trzech niepełnosprawnych dziewczynek.
2 500 zł

Fundacja dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego, Gorzów Wielkopolski
Dotacja na leczenie niepełnosprawnej osoby.
1 500 zł

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Dotacja na leczenie i rehabilitację czterech niepełnosprawnych osób.
7 000 zł

Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś”, Wrocław
Dotacja na rehabilitację dwóch niepełnosprawnych chłopców.
2 500 zł

Fundacja na rzecz Dzieci z Wadami Serca „Cor Infantis”, Lublin
Dotacja na leczenie chorego chłopca.
2 000 zł

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Złotów
Dotacja na sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej osoby.
1 800 zł

Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”, Kraków
Dotacja na zakup kamizelki oscylacyjnej dla chorej dziewczynki.
2 000 zł

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Rabka Zdrój
Dotacja na leczenie chorej osoby.
1 000 zł

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”, Sławno
Dotacja na leczenie niepełnosprawnego chłopca.
1 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wałcz
Dotacja na rehabilitację dwójki niepełnosprawnych dzieci.
2 000 zł

Osoby indywidualne
Cztery darowizny na: leczenie chorego dziecka, leczenie dwu niepełnosprawnych dzieci i ich chorej matki, likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnej osoby, zakup transmitera dźwięku dla niesłyszącego dziecka.
7 500 zł

Dotacje 2008

Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna, Trzebinia
Zajęcia teatralne dla 20 niepełnosprawnych podopiecznych świetlicy terapeutycznej oraz ich 10 rówieśników, przygotowanie spektaklu opartego na animacji dużych tkanin i przedstawienia kukiełkowego o tematyce wybranej przez dzieci, wyjazdy do teatru, udział instruktorów w szkoleniach.
8 100 zł

Fundacja na rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, Śrem
„Mój kolorowy świat” – zajęcia teatralne dla 6 dzieci niepełnosprawnych oraz 9 ich rówieśników i rodzeństwa, przygotowanie dwu spektakli, wyjazdy do teatru, działania wspierane przez 20 uczniów ze szkolnych klubów wolontariatu.
8 400 zł

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Poddębice
„Nasz teatr” – zajęcia teatralne dla 15 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich 23 rówieśników i rodzeństwa, zajęcia prowadzone w dwu tematycznych cyklach opartych na filmach, wyjazdy do teatru.
7 500 zł

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Bogatyni, Bogatynia
„Magiczna moc wyobraźni” – zajęcia teatralne dla 7 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Koła TPD i Pracowni Integracyjnej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz 7 dzieci ze szkoły podstawowej, warsztaty taneczne i teatralne dla wolontariuszy, opiekunów i nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
7 900 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie, Wojnowo
„W Teatrolandii” – zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne nawiązujące do zagadnień z życia codziennego dla 15 dzieci niepełnosprawnych oraz 15 wolontariuszy ze szkolnego Koła Caritas, przygotowanie i prezentacja dwóch przedstawień, wyjazdy do teatru.
9 500 zł

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, Gąsawa
„Pięknie, ładnie, teraz wszystko jest jak trzeba” – zajęcia teatralne i plastyczne dla 15 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowanie przedstawienia i spektaklu ulicznego, wyjazdy do teatru.
8 100 zł

Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja, Przeworsk
„Integracyjne zajęcia teatralne” – zajęcia teatralne i muzyczne dla dwóch grup: 25 dzieci ze szkoły podstawowej oraz 12 dzieci niepełnosprawnych z klas specjalnych, przygotowanie przez każdą grupę spektaklu Stworzenie świata oraz równoległa ich prezentacja ze wspólnym finałem; wyjazdy do teatru.
9 900 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Podaruj Radość, Szprotawa
„Świat wokół mnie” – zajęcia teatralne, taneczne i plastyczne dla 30 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz ich 20 rówieśników i rodzeństwa, przygotowanie oraz prezentacje spektakli, udział w przeglądach artystycznych; wyjazd do teatru.
8 500 zł

Złocienieckie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka, Złocieniec
„Teatrolandia” – zajęcia teatralne dla 14 niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i 16 zaniedbanych środowiskowo dzieci podopiecznych Stowarzyszenia, przygotowanie i prezentacje dwóch spektakli, wyjazd do teatru.
9 100 zł

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Wrocław
Dotacja na leczenie chorej dziewczynki.
2 000 zł

Fundacja Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, Toruń
Dotacja na likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnej studentki.
2 500 zł

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Dotacja na leczenie i rehabilitację 12 niepełnosprawnych dzieci.
19 500 zł

Hipomedical 2, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 s.c., Złotów
Dotacja na rehabilitację 3 niepełnosprawnych dzieci.
5 500 zł

Osoby indywidualne
Dwie darowizny na: leki dla osoby chorej na mukowiscydozę, leczenie i rehabilitację niepełnosprawnego chłopca.
3 500 zł

Dotacje 2007

Barwickie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Razem, Barwice
„Poznaj i pomaluj swój świat” – czterodniowe bloki zajęć w różnych porach roku: wyjazdy (gospodarstwo ekologiczne, Drawski Park Narodowy, ogród botaniczny, muzeum i kino) oraz inspirowane nimi zajęcia artystyczne, zabawy relaksacyjne i integracyjne dla 20 niepełnosprawnych dzieci (część dotacji w wysokości 9 300 zł).
4 650 zł

Fundacja im. Brata Alberta, Świetlica Terapeutyczna w Karczemce, Aleksandrów Kujawski
„Kulturalno-oświatowy zawrót głowy” – cykliczne zajęcia w ośrodkach kulturalno-oświatowych (Muzeum Papieru, Muzeum Piernika, Ogród Botaniczny, Planetarium, teatr, kino itp.) dla 26 niepełnosprawnych podopiecznych Świetlicy; zajęcia plastyczne i teatralne inspirowane wycieczkami (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 500 zł

Fundacja Ostoja, Kamienna Góra
„Poznajemy życie na wsi i wiejskie tradycje” – wizyta w gospodarstwie rolnym, warsztat pieczenia chleba w skansenie i inspirowane tymi wydarzeniami cykliczne warsztaty teatralne (przygotowanie spektaklu, lalek i dekoracji) dla 10 dzieci niepełnosprawnych; wystawienie spektaklu na spotkaniu integracyjno-informacyjnym.
7 060 zł

Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski, Gołdap
„Z przygodą na ty” – działania Klubu Turystyczno-Żeglarskiego zrzeszającego 10 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i kilkunastu uczniów innych szkół: cotygodniowe spotkania oraz nauka pływania, wycieczka rowerowa, spływ kajakowy, rajd pieszy i integracyjny obóz żeglarski.
6 850 zł

Stowarzyszenie Na Górze, Chodzież
„Moja miłość jest dorosła” – cykl zajęć związanych tematycznie z różnymi rodzajami miłości, wyrażanie emocji i przemyśleń za pomocą malarstwa, poezji, prozy, fotografii oraz filmu dokumentalnego; na zakończenie wystawa prac, projekcja filmu i wieczorek poetycki; projekt adresowany do młodzieży niepełnosprawnej od 15 roku życia (część dotacji w wysokości 9 910 zł).
6 630 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Sośno Sosna, Sośno
„Co słonko widziało” – cykliczne spotkania 30 niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (gry i zabawy ruchowe połączone z elementami rytmiki i tańca, muzykoterapia, trening kulinarny, różne techniki plastyczne) dotyczące najbliższego otoczenia dzieci (dom rodzinny, tradycje rodzinne, ważne daty w kalendarzu, zdrowe odżywianie, ulubione bajki, wiersze i książki) oraz tematyki przyrodniczej; na zakończenie Karnawałowy Bal Integracyjny z wystawą prac i występami uczestników projektu; powołanie grupy wsparcia dla rodziców.
7 060 zł

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Bądźmy Razem, Aleksandrów Kujawski
„Razem weselej” – spotkania wolontariuszy z niepełnosprawnymi podopiecznymi w ich domach oraz comiesięczne duże spotkania integracyjne w szkole, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne, wspólna wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego, konkurs plastyczny, porady psychologiczne i prawnicze dla rodziców podopiecznych, impreza finałowa z przeglądem form artystycznych osób niepełnosprawnych i rozstrzygnięciem konkursu.
8 050 zł

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Tokarach, Kawęczyn
„Bawimy się w teatr muzyczny” – warsztaty teatralne, logopedyczne, plastyczno-techniczne, muzyczno-ruchowe prowadzące do wystawienia bajek Królowa Śniegu i Czerwony Kapturek prze 30 osobową grupę dzieci (15 niepełnosprawnych); wycieczka do teatru (spektakl i kulisy); bal karnawałowy; dla rodziców i opiekunów dzieci: warsztaty z psychologiem, spotkanie z lekarzem pediatrą.
8 460 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Leżak, Dęblin
„Cyrkowe sztuki cenię nie tylko na arenie” – zajęcia artterapeutyczne (plastyczne i teatralne z elementami sztuki cyrkowej) dla 30 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, imprezy integracyjne z udziałem wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także szkolenie z pedagogiki cyrku dla nauczycieli i wychowawców.
8 660 zł

Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących Olimpijczyk, Olecko
„Tacy sami” – zajęcia rekreacyjno-sportowe i kompensacyjne dla dzieci młodszych (gry i zabawy ruchowe, rytmika i pływanie) oraz zajęcia świetlicowe dla ok. 100 wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących, a dla ich rodziców spotkania Klubu Rodzinnego prowadzone przez pedagogów (część dotacji w wysokości 6 850 zł).
1 980 zł

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Strzał w 10, Olsztyn
„Poezja skrzydłami dzieci” – zajęcia dla 10 dzieci z Zespołem Downa i takiej samej liczby zdrowej młodzieży inspirowane wierszami J. Brzechwy i J. Tuwima: plastyczne (lepienie, rysowanie), rytmiczne (przedstawianie wierszy), ekologiczne (ptaki i rezerwaty przyrody), kurs tańca przeplatany czytaniem wierszy, teatrzyk; podsumowanie projektu – bal z wystawą prac i prezentacją teatrzyku; projekt realizowany w Piszu.
8 700 zł

Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo, Łopuszno
Zajęcia plastyczno-manualne (kwiaty, kompozycje i tradycyjne ozdoby choinkowe z bibuły) połączone z terapią muzyczną dla 17 dzieci, głównie objętych nauką indywidualną w domach, oraz imprezy integracyjne dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia; wystawa prac w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury.
5 700 zł

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Dotacje na leczenie i rehabilitację 9 niepełnosprawnych dzieci.
13 600 zł

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Szczecin
Dotacja na leczenie i rehabilitację chłopca chorego na zanik mięśni.
1 600 zł

Neuron Sp. z o.o, Bydgoszcz
Dotacja na rehabilitację dziewczynki.
1 300 zł

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa
Dotacja na badania historii wolności słowa w Polsce: dokumentacja działalności niezależnych wydawnictw w latach 1976-1989, w tym pierwszej niezależnej oficyny wydawniczej NOWA.
10 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, Człuchów
Dotacja na stypendium dla studenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej (I semestr roku akademickiego 2006/2007).|
1 000 zł

Osoby indywidualne
Cztery darowizny na: lekarstwa i sprzęt rehabilitacyjny dla 5 chorych dzieci, likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej, zakup materaca i poduszki przeciwodleżynowej dla chorej osoby, czesne za studia podyplomowe w dziedzinie pedagogiki specjalnej.
4 500 zł

Dotacje 2006

Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury, Orzysz
„W drodze do integracji” – cykliczne warsztaty artterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z udziałem dzieci zdrowych: zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wokalne; wycieczka do teatru, wystawa prac uczestników projektu w Urzędzie Miasta i Domu Kultury, środowiskowa impreza integracyjna połączona z występami uczestników zajęć; stworzenie grupy wsparcia i cykliczne konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
10 000 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zawoja
„Cztery pory roku w stadninie koni” – wyjazdy do stadniny koni dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, ich opiekunów, rodzeństwa oraz młodzieży ze Studium Opieki nad Osobą Niepełnosprawną, hipoterapia i warsztaty plastyczne, na zakończenie projektu wystawa prac w Galerii Sztuki Zamek w Suchej Beskidzkiej.
4 400 zł

Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce, Sępólno Krajeńskie
„Zostań przyjacielem …” – integracyjne zajęcia terapeutyczne z udziałem muzyków Filharmonii Pomorskiej, zajęcia dogoterapeutyczne, malowanie rękami i stopami, lepienie z gliny.
3 360 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie, Sicienko
„Kolorowy świat” – zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych w większości objętych nauczaniem indywidualnym w domu, wyjazdy do teatru, utworzenie grupy wsparcia i punktu konsultacyjnego dla rodziców.
10 000 zł

Stowarzyszenie Krąg, Września
„W kręgu – bliżej siebie, bliżej innych” – cykliczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z przedszkola integracyjnego i dzieci pochodzących z ubogich rodzin: oraz konsultacje ze specjalistami i zajęcia terapeutyczne dla rodziców i opiekunów, spotkania grupy samopomocowej (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
2 000 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców Promyk Nadziei, Borne Sulinowo
„Edukacja, rewalidacja, usprawnianie ruchowe” – zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne dla dzieci upośledzonych umysłowo, ćwiczenia na basenie, imprezy okolicznościowe, wycieczka.
10 000 zł

Stowarzyszenie Nadzieja Przyszłości, Pszczółki
„Integracyjne warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci upośledzonych fizycznie i umysłowo i ich zdrowych rówieśników: zajęcia plastyczne, teatralne, nauka autoprezentacji, opracowanie scenariusza, zajęcia aktorskie, również z wykorzystaniem kamery, projektowanie i wykonanie strojów, scenografii i rekwizytów.
6 100 zł

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Żarki
„Terapeutyczne wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin” – warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne, nauka dbania o swój wygląd, fotografowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w różnych porach roku, kulig, wycieczka do parku wodnego, wystawy prezentujące prace plastyczne i fotograficzne dzieci i młodzieży oraz występy dla społeczności lokalnej.
7 500 zł

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Razem, Sławno
„Czarodziejski ogród” – terapia zajęciowa dla dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników prowadzona w blokach warsztatowych: plastycznym, teatralnym i muzykoterapeutycznym; przygotowanie przedstawienia i prezentacja inscenizacji w Domu Kultury; wyjazdy do Teatru Lalek.
6 500 zł

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp”, Brzeszcze
„Wracamy do domu Andersena” – cykl zajęć prowadzonych w 20-osobowych sekcjach integracyjnych: teatralnej i plastycznej, „Baśniowy podwieczorek” – czytanie bajek Andersena; bal karnawałowy, kulig, majówka w leśniczówce, festyn z okazji Dnia Dziecka.
4 780 zł

Stowarzyszenie „Wspierajmy się”, Bełżyce
„Sobotnie spotkania” – zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich zdrowych rówieśników prowadzone w blokach tematycznych: postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, moje miejsce w grupie, rozwiązywanie problemów, ja i moje otoczenie.
7 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Dzieci Niepełnosprawnych, Wadowice
„Zimą też może być ciekawie” – nauka pływania, warsztaty artystyczne (malowanie na szkle, gipsowe odlewy, technika serwetkowa) połączone z wystawą prac, kulig i zabawy na śniegu zakończone ogniskiem, wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów.
6 300 zł

Wiejskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo, Łopuszno
„Akademia plastyczna i hipoterapia” – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik (origami przestrzenne i płaskie, mozaika, makramy, rzeźba, graffiti), hipoterapia i zajęcia na basenie dla dzieci niepełnosprawnych objętych nauką indywidualną w domach (część dotacji w wysokości 7 000 zł).
6 500 zł

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Trzynaście dotacji na leczenie i rehabilitacje 15 chorych dzieci oraz dofinansowanie zakupu protezy dla osoby niepełnosprawnej.
18 000 zł

Hipomedical, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka Sp. J., Stawnica
Dwie dotacje rehabilitację dwojga dzieci chorych na dziecięce porażenie mózgowe.
3 000 zł

Hipomedical 2, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 s.c., Złotów
Dwie dotacje na rehabilitację dwójki chorych dzieci.
3 000 zł

Neuron Sp. z o.o., Bydgoszcz
Dotacja na rehabilitację chorego dziecka.
1 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Kwidzyn
Dotacja na rehabilitację chorego dziecka.
1 500 zł

Osoby indywidualne
Siedem darowizn na: likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu, zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego, leczenie 3 niepełnosprawnych dzieci z rodziny zastępczej, leczenie niepełnosprawnego chłopca, specjalistyczne wyposażenie i oprogramowanie dla niewidomego dziecka, sprzęt rehabilitacyjny dla dziecka chorego na mózgowe porażenie, specjalny rower dla niepełnosprawnego dziecka.
9 000 zł

Dotacje 2005

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Kraków
„Klub terapeutyczny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Słomniki: zajęcia integracyjne, plenery plastyczne, zajęcia muzyczne, teatralne i ruchowe, hipoterapia, edukacja ekologiczna, zajęcia w kuchni i w ogrodzie, równolegle specjalny program wspierający rodziców (część dotacji w wysokości 9 873 zł).
4 101 zł

Poddębickie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Poddębice
Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej indywidualnym systemem nauczania: zajęcia z udziałem zdrowych uczniów, wspólne zwiedzanie okolic, wyjazdy do kina i teatru, organizowanie okolicznościowych imprez, występów teatralnych, zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, wizyty w sklepach i urzędach (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 500 zł

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski, Koło w Wysokiem Mazowieckiem, Wysokie Mazowieckie
Aktywizacja zawodowa i kształtowanie aktywnych postaw niepełnosprawnych ze względu na wzrok: szkolenia z podstaw obsługi komputera, przedsiębiorczości, zarządzania organizacjami i własnym biznesem, integracyjny kurs tańca towarzyskiego, trening interpersonalny, zajęcia ruchowe na basenie (część dotacji w wysokości 9 924 zł).
4 962 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Biskupcu, Biskupiec
„Ceramiczne muzykowanie” – warsztaty ceramiczne, stworzenie zespołu muzycznego grającego na własnoręcznie wykonanych glinianych instrumentach, przygotowanie programu, występy w Biskupcu, Ostródzie i Nidzicy (część dotacji w wysokości 9 460 zł).
4 730 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Mikołajkach, Mikołajki
„Zaczarowana muzyka” – warsztaty ceramiczne dla upośledzonych umysłowo podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego: wykonanie glinianych instrumentów muzycznych, utworzenie zespołu muzycznego Skrzaty, przygotowanie programu muzycznego i jego prezentacja na spotkaniach integracyjnych i przeglądzie zespołów muzyczno-tanecznych (część dotacji w wysokości 9 000 zł).
4 500 zł

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Kocku, Kock
„Pozwólmy wróblom ćwierkać” – zajęcia teatralne, taneczne i muzyczne, doskonalenie i korekcja mowy, basen, zajęcia plastyczne, utworzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk
„Uczymy się i działamy wspólnie” – warsztaty fotograficzne, plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, promowanie idei wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych, wystawy prac fotograficznych i plastycznych, imprezy integracyjne: ognisko, rajd, paraolimpiada (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 500 zł

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom, Sępólno Krajeńskie
Warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wystawa prac własnych, wyjazdy na wystawy, redagowanie gazetki Życie codzienne Integracyjnego Klubu Aktywności Społecznej (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł

Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym Oligus, Bełżyce
„Mamo, zobacz…” – integracyjne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mieszkającej w Domu Pomocy Społecznej oraz pełnosprawnych rówieśników, zakończone wystawą prac i Świętem Rodziny (część dotacji w wysokości 9 800 zł).
4 900 zł

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, Sawin
„Żwirek i Muchomorek – z przyjacielem łatwiej” – spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych przyjaciół-partnerów: wspólne odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne i teatralne, terapia ruchowa z elementami pantomimy, punkt konsultacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 7 000 zł).
3 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Solec Kujawski
„Szkoła integracji na szóstkę” – spotkania integracyjne prowadzone w dwumiesięcznych cyklach: plastycznym, muzyczno-ruchowym i teatralno-recytatorskim; porady psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego dla rodziców.
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Radość Życia, Żary
„Czarno-białe odcienie teatru” – zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży z Grabiku: warsztaty teatralno-muzyczne, wyjazdy do teatru w Zielonej Górze i Waisswaser (część dotacji w wysokości 9 300 zł).
4 650 zł

Stowarzyszenie na rzecz Ośrodka Aktywności, Lubawa
„Stwórzmy przyjaźniejszy świat” – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych wspomagające uczenie się i funkcjonowanie na optymalnym poziomie, warsztaty artystyczne, koło komputerowe, utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny – poradnictwo i warsztaty dla rodziców i rodzin dzieci niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły, Ujsoły
„Wyjść z cienia” – cykl spotkań integrujących dzieci niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym: zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, przygotowanie świąt, wycieczki oraz uruchomienie szkoły dla rodziców.
3 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie Równe Szanse, Złotniki Kujawskie
„Najcenniejsze okruchy życia” – zajęcia plastyczne, teatralne, fotograficzne, krajoznawcze i turystyczne dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych tematycznie nawiązujące do pór roku (część dotacji w wysokości 7 650 zł).
3 825 zł

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nasza Nadzieja, Nowa Ruda
„Droga do integracji” – działania edukacyjno-teatralne w dwóch integracyjnych klubach terapeutycznych w Bożkowie i Ścinawce Średniej urozmaicone wyjazdami do wrocławskich teatrów, konkursami plastycznymi i dużymi imprezami integracyjnymi (część dotacji w wysokości 7 000 zł).
3 500 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej, Trzebownisko
„Szkółka sobotnia dla dzieci i młodzieży” – skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pochodzącej z ubogich rodzin: warsztaty psychoterapeutyczne, wyjazdy na basen, urozmaicone zajęcia edukacyjne, teatralne i muzyczne (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 500 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier, Zakliczyn
Integracyjne imprezy kulturalno-rekreacyjno-sportowe nawiązujące do barw pór roku i przypadających na nie świąt, warsztaty plastyczne, teatralne, muzyczne, wyjazdy do teatrów, wizyty w pracowniach artystów (część dotacji w wysokości 9 794 zł).
4 897 zł
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Tuchola
Utworzenie grupy teatralnej dla dzieci specjalnej troski, przygotowanie przedstawienia przy wsparciu wolontariuszy, udział w Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych, występy dla społeczności lokalnej.
3 456 zł
Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Olimp, Brzeszcze
„W domu Andersena” – cykliczne zajęcia integracyjne: ogrodnicze, literacko-dziennikarskie, teatralne, plastyczne, turystyczno-krajoznawcze, komputerowe (część dotacji w wysokości 9 958 zł).
4 979 zł
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Leżak, Dęblin
„Poznajmy się przez sztukę i zabawę” – warsztaty artystyczne dla dzieci autystycznych i dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego, grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych, imprezy integracyjne (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 500 zł
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej, Kłodawa
„Kolorowe nutki” – zajęcia muzyczne (nauka gry na fletach, kastanietach, trójkątach, tamburynach, gitarze, syntezatorze), utworzenie zespołu wokalno-muzycznego dzieci niepełnosprawnych, występ na spotkaniu integracyjnym wieńczącym realizację projektu (część dotacji w wysokości 6 000 zł).
3 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Dzieci Niepełnosprawnych, Wadowice
Integracyjne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: zajęcia plastyczne, umuzykalniające i terapeutyczne, wystawy prac, doradztwo i pomoc dla rodziców i opiekunów (część dotacji w wysokości 8 000 zł).
4 000 zł
Hipomedical, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka Sp. J., Złotów
Dwie dotacja na rehabilitację chorych dzieci.
6 000 zł
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Dziesięć dotacji na rehabilitację chorych dzieci.
28 500 zł
Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Stecrom Sp. z o.o., Stobno
Dotacja na rehabilitację chorego dziecka.
2 500 zł
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, Człuchów
Stypendium dla studenta Politechniki Koszalińskiej.
3 000 złDotacje 2004Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko, Kraków
Cykl zajęć dla niepełnosprawnych dzieci z gminy Słomniki (zajęcia integracyjne, muzyczne, teatralne i ruchowe, plenery plastyczne, hipoterapia, praca w ogrodzie) oraz specjalny program dla rodziców: spotkania z rehabilitantami, psychologami i pedagogami (część dotacji w wysokości 8 000 zł).
5 000 zł
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, Konin
„Klub ucznia” – program działań edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych z gmin Mielnica i Paprotnia: wyrównywanie szans edukacyjnych, aktywna rehabilitacja, praca z komputerem, zajęcia sportowe(część dotacji w wysokości 8 000 zł).
4 000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wolbrom
„Gliniane cudeńka” – program terapii przez sztukę, z udziałem wolontariuszy oraz lokalnej społeczności, w ramach którego dzieci niepełnosprawne uczą się formowania, wypalania i malowania prac z gliny (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 000 zł
Stworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i rehabilitacyjne oraz terapię przez sztukę (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
2 000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Gryfice
„Ceramiczny świat fantazji” – integracyjne zajęcia plastyczne (technika formowania, zdobienia i wypalania wyrobów z gliny) dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci zdrowych (część dotacji w wysokości 5 600 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski, Gołdap
„Bądźmy razem” – kontynuacja działań twórczych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej intelektualnie, w których realizację włączeni są rodzice i wolontariusze.
5 000 zł
„Rozwińmy żagle” – program spotkań, szkoleń, zimowisko i obóz żeglarski dla dzieci zdrowych i dzieci upośledzonych umysłowo (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski
„Trzy kolory – żółty, biały, zielony” – program spotkań edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych z miejscowości powiatu gorzowskiego: zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, zabawy sportowe i taneczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier, Zakliczyn
„Zobaczmy świat” – program zajęć kulturalnych: plenerowe warsztaty plastyczne i muzyczne, wycieczki, wystawy, spotkania z artystami ludowymi oraz warsztaty teatralne z udziałem dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu gminy Zakliczyn (część dotacji w wysokości 8 000 zł).
4 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Nadzieja, Libiąż
„Tysiąc żurawi na szczęście” – program działań artystycznych i terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników: zajęcia teatralne, plastyczne i taneczne, przygotowanie spektaklu teatralnego, spotkania integracyjne z udziałem rodziców i wolontariuszy (część dotacji w wysokości 8 400 zł).
4 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Reda
„Idziemy razem” – program działań artystycznych (tanecznych i teatralno-muzycznych, m.in.: udział w Przeglądzie Zespołów Tanecznych, występy dla szkół integracyjnych) oraz turystycznych dla dzieci niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 8 000 zł).
4 000 zł
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Praszka
Program zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników z udziałem rodziców i wolontariuszy: konkursy literackie, warsztaty plastyczne, plenerowe imprezy integracyjne.
4 000 zł
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, Oddział Śląski, Lędziny
„Warsztaty ceramiczne” – warsztaty dla dzieci i młodzieży z alkoholowym zespołem płodowym FAS: zajęcia ceramiczne, obóz artystyczny oraz wystawa prac (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Świętochłowice
„Integracyjne spotkania z przyrodą” – warsztaty plastyczne, fotograficzne i ekologiczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Kaletach Drukarni i okolicznych wioskach (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
4 000 zł
Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Marianowo
Zajęcia w Wiejskiej Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: zajęcia muzyczno-ruchowe, gospodarstwa domowego, plastyczne, wspólne wycieczki na koncerty i do teatru oraz zajęcia relaksacyjne (część dotacji w wysokości 6 000 zł).
5 000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego, Węgrów
„Jeszcze jedna księga przygód Koziołka Matołka” – cykl spotkań skierowany do dwudziestoosobowej grupy młodzieży niepełnosprawnej, oparty na przygodach tytułowego bohatera: rozwijanie zainteresowań czytelnictwem, kursy tańca, wyprawy do lasu, zawody sportowe, gry ruchowe, przygotowanie i prezentacja spektaklu (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Dwie dotacja na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.
10 000 zł
Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Wrocław
Dotacja na przeszczep szpiku kostnego dziecka.
3 000 zł
Parczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół Stokrotka, Parczew
Dotacja na leczenie dziecka.
4 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Doliny Wiaru, Wojtkowa
Dotacja na adaptację pomieszczeń dawnego budynku szkoły dla potrzeb biblioteki wiejskiej.
3 000 zł
Osoby indywidualne
Trzy darowizny na: na zakup wózka inwalidzkiego oraz pomp insulinowych dla dwojga dzieci.
13 000 złDotacje 2003Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny, Sokółka
„Bez granic” – prace nad przygotowaniem spektaklu Teatru Prawd Dziwnych (teatr ruchu, gestu i dźwięku) z udziałem dzieci niepełnosprawnych, dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Gimnazjum nr 1, Barczewo
„W stronę wyobraźni” – warsztaty ceramiczne, plastyczne, teatralne oraz organizacja wystawy podsumowującej kilkumiesięczną pracę uczniów Gimnazjum, w którym uczy się grupa młodzieży niepełnosprawnej.
4 900 zł
Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej, Czarna Białostocka
„Tacy sami – szkoła tolerancji” – świetlicowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników: terapia przez plastykę, muzykę, zajęcia teatralne i ruchowe, gry i zabawy (część dotacji w wysokości 8 000 zł).
4 000 zł
Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom, Sępólno Krajeńskie
„Promienna scena” – zajęcia terapeutyczne (plastyczne, muzyczne, informatyczne i rekreacyjno-sportowe) i imprezy integracyjne, a spektakle teatralne tutejszego Teatru Plastycznego są prezentowane społeczności lokalnej.
10 000 zł
Stowarzyszenie Hobbiton, Sierakowo Sławieńskie
„Ceramika i dźwięk” – warsztaty, w trakcie których dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawni rówieśnicy zajmują się wykonywaniem instrumentów muzycznych z gliny; na zakończenie odbywa się wystawa wykonanych instrumentów, wspólne próby i wielki koncert w trakcie IV Jarmarku Hobbita (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
„Magia gór…magia teatru” – cykl zajęć teatralnych z elementami plastyki, muzyki i tańca oraz cykl zajęć przyrodniczo-turystycznych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; realizowany w 2 gminach powiatu kłodzkiego (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych DROGA, Białogard
„Integracyjna pracownia teatralna” – wspólne działania dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w Teatrze Emocji „EM”; zajęcia obejmują ćwiczenia dykcji, ruchu, poznawanie języka teatru, literatury teatralnej oraz przygotowanie spektaklu teatralnego (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
5 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo, Barczewo
„Ty i ja” – cykl warsztatów i spotkań artystycznych (techniki pracy w glinie) oraz warsztaty teatralne zakończone wystawieniem spektaklu.
5 400 zł
Świetlica Socjoterapeutyczna, Bliżej Siebie, Nowa Ruda
„Kolorowa akademia – drobinki kryształu” – program edukacji artystycznej (malowanie z natury, technika monotypii, projektowanie znaków graficznych) dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
4 700 zł
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Solec Kujawski
„Integracyjne warsztaty twórczego ruchu” – warsztaty obejmujące rytmikę, taniec, muzykowanie i zajęcia plastyczne, których celem jest integracja niepełnosprawnych dzieci z pełnosprawnymi rówieśnikami.
4 500 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Morąg
„Integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością lokalną” – warsztaty plastyczne i zajęcia teatralne, nauka śpiewu i recytacji z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
7 000 zł
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, Warszawa
Cztery dotacje na opłacenie kosztów leczenia i rehabilitacji chorych dzieci.
4 500 zł
Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę, Toruń
Dotacja na opłacenie kosztów leczenia chorego dziecka.
2 000 zł
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych, Krosno
Dotacja na działalność świetlicy dla dzieci z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych.
5 500 zł
Osoby indywidualne
Cztery darowizny na: pomoc dla chorych, niepełnosprawnych dzieci, opłacenie niezbędnych wydatków związanych z sytuacją życiową samotnej matki i jej dzieci, leczenie i rehabilitację dwóch chorych dziewczynek.
7 000 złDotacje 2002Fundacja na rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych Plus, Kraków
Warsztaty i spotkania terapeutyczne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz integracyjne warsztaty artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich pełnosprawnego rodzeństwa i rówieśników.
4 000 zł

Krajowe Towarzystwo Autyzmu,
Słupsk
Prowadzenie grup wsparcia i indywidualnych porad dla rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.
3 200 zł

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
Lublin
Szkolenie komputerowe dla osób niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych opiekunów.
4 000 zł

Polski Związek Głuchych
,Bydgoszcz
Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci niesłyszących, ich rodziców, rodzeństwa i dziadków w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Polski Związek Głuchych
, Łódź
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z wadami słuchu i ich zdrowych rówieśników (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Polski Związek Głuchych
, Rzeszów
Przygotowanie i prowadzenie otwartych grup wsparcia dla niedosłyszących nastolatków – uczniów gimnazjów i liceów w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Polski Związek Głuchych,
Wrocław
Prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z wadą słuchu (część dotacji w wysokości 5 500 zł).
3 000 zł

Polski Związek Głuchych,
Gdańsk
Prowadzenie zajęć teatralnych, plastycznych i muzycznych dla dzieci niesłyszących i ich słyszącego rodzeństwa.
9 500 zł

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Pomocna Dłoń
, Sosnowiec
Prowadzenie zajęć w ramach dzielnicowej świetlicy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
2 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem
, Zamość
Prowadzenie warsztatów i poradnictwa dla matek dzieci niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Sprawnych Inaczej
, Koronowo
Organizacja imprez okolicznościowych i imprez o charakterze integracyjnym (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
, Izabelin k/Warszawy
Adaptacja i druk brajlowskiej wersji podręcznika na temat przygotowywania dokumentów na potrzeby osób niepełnosprawnych (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
3 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
, Morąg
Integracja dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami i wolontariuszami z gimnazjum w ramach prowadzonej świetlicy terapeutycznej.
4 870 zł

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
, Zabrze
Budowanie systemu wsparcia dla rodzin borykających się z niepełnosprawnością dzieci (część dotacji w wysokości 5 000 zł).
3 000 zł

Hipomedical, Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji Zabajka Sp. J.,
Złotów
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dwójki dzieci.
5 900 zł

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
Milicz
„Podróż w nieznane” – zajęcia teatralne dla 6 podopiecznych Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego i 6 ich rówieśników, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie „Na Górze”, Chodzież
Zajęcia teatralne i towarzyszące im warsztaty ceramiczne (tworzenie glinianych instrumentów muzycznych) dla 14 młodych osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i okolic – oraz 8 gimnazjalistów z Miasteczka Krajeńskiego, przygotowanie i trzykrotna prezentacja przedstawienia (część dotacji w wysokości 10 000 zł).
1 900 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem Możemy Wiele”, Warta
Zajęcia teatralne dla 21 podopiecznych Stowarzyszenia i 6 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru, udział w przeglądzie twórczości artystycznej.
9 900 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”, Wschowa
Zajęcia teatralne dla 12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (8 – 20 lat), wspierane przez 10 wolontariuszy z Gimnazjum i Liceum, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
7 000 zł

Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, Błonie
„Teatr z uśmiechem – razem w szkole i na scenie” – zajęcia teatralne dla 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka (10 uczniów z niepełnosprawnością), przygotowanie i trzykrotna prezentacja przedstawienia, 2 wyjazdy do teatrów, udział w przeglądzie teatralno-muzycznym.
8 700 zł

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych „Szansa”, Kębło
Zajęcia teatralne dla 13 mieszkających w internacie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, warsztaty z batiku i zajęcia plastyczne prowadzące do przygotowania tkanin, scenografii i kostiumów, przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru.
4 400 zł

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepełnosprawnych „Tacy Sami”, Głubczyce
Zajęcia teatralne dla 11 dzieci z niepełnosprawnością i 15 ich rówieśników (rodzeństwo i dzieci terapeutów), przygotowanie i prezentacja przedstawienia, wyjazd do teatru, wyjście na spektakl w Domu Kultury.
9 000 zł

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Małopolska Jednostka Wojewódzka, Kraków
Zajęcia teatralne dla 5 podopiecznych Towarzystwa (wspomaganych przez 3 tłumaczy przewodników) i 6 dzieci z niepełnosprawnością z Gminy Wieliczka prowadzone w Wieliczce, przygotowanie i prezentacja przedstawienia.
8 000 zł