20.11.2020

Nagrody Super Samorząd 2020 rozdane!

Likwidacja betonowej wyspy ciepła, pasieka społeczna w mieście, poprawa połączeń kolejowych, zbliżenie społeczności polskiej i ukraińskiej – to przykłady działań nagrodzonych w tym roku w akcji Masz Głos prowadzonej przez Fundację Batorego. Nagrody Super Samorząd otrzymało siedem społeczności lokalnych: mieszkańców i władz. 

Nagroda trafiła też do władz samorządowych, które współpracowały z aktywistami – Laureatami Super Samorząd 2020. Jury szczególnie doceniło solidarne działanie, ponieważ pandemia pogłębiła pokusy, by szukać oszczędności budżetowych w sferze realizacji zadań publicznych.

Laureaci nagrody Super Samorząd 2020:

woj. podkarpackie

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej władze samorządowe gminy Dubiecko za działania zbliżające mniejszość polską i ukraińską na Podkarpaciu,

woj. śląskie

  • Portal informacyjny Koniecpol.info oraz władze samorządowe miasta i gminy Koniecpol za zainteresowanie całej społeczności inicjatywą lokalną i wykorzystanie jej do załatwienia mniejszych oraz większych spraw mieszkańców,

woj. dolnośląskie

  • Sołectwo Pawłoszewo i władze samorządowe gminy Wołów za wspólną z mieszkańcami pracę nad dokumentem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo i opiekę nad najbliższym otoczeniem,

woj. lubuskie

  • Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld i władze samorządowe gminy Lubsko, samorząd województwa lubuskiego za starania o poprawę połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry,
  • Moja BoraBora oraz władze samorządowe miasta Gorzów Wielkopolski za wielowydziałową wizję lokalną, której efektem są plany zagospodarowania przestrzeni, zgodne z potrzebami mieszkańców i możliwościami budżetowymi gminy,

woj. wielkopolskie

  • Fundacja Pszczoła i władze samorządowe miasta Piły za założenie pasieki społecznej,

woj. mazowieckie

  • Stowarzyszenie Zielona Akcja oraz władze samorządowe miasta Radomia za likwidację betonowej wyspy ciepła w środku miasta.

Tegoroczna edycja akcji Masz Głos i konkursu Super Samorząd odbywa się w niezwykle trudnych warunkach pandemii COVID-19. Od pierwszych dni kryzysu widać jednak, że bez zaangażowania i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz struktur samorządu znacznie trudniej byłoby poradzić sobie z zagrożeniem. To najlepsze potwierdzenie, że aktywność lokalna ma fundamentalne znaczenie a jej wspieranie głęboki sens. Dlatego Fundacja Batorego będzie rozwijać akcję Masz Głos, która wyrosła na jeden z flagowych programów naszej organizacji – mówi Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Laureatów wybrało jury: Jerzy Stępień, Katarzyna Kubicka-Żach, Mikołaj Cześnik, z grona 121 grup aktywistów związanych akcją Masz Głos w edycji 2019/2020.

Tandemy lokalne

Nawet w środowisku akcji Masz Głos, z którego są laureaci, słychać było o problemach w dostępie do informacji publicznej, tak deklarowało 39% respondentów w wewnętrznym badaniu (kwiecień 2020). 20% mówiło o zawieszaniu planowanych konsultacji i konkursów (23%). W niektórych samorządach nasiliła się podczas epidemii skłonność do zamykania się władz – kuleje współpraca z mieszkańcami i radnymi. Tym bardziej istotne jest pokazywanie, że można współpracować, a nawet taka współpraca w trudnych czasach to dobry sposób na podzielenie się zadaniami.

Fundacja Batorego przyznaje nagrodę Super Samorząd od 2011 r. Dotychczas otrzymało ją 49 organizacji społecznych, a kolejnych 182 znalazło się w gronie finalistów i wyróżnionych.

***

Akcja Masz Głos to program wspierania aktywności lokalnej, który Fundacja Batorego realizuje w skali całego kraju przy wsparciu partnerów regionalnych: Stowarzyszenie POLITES, Homo Faber, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Do tegorocznej edycji akcji Masz Głos zgłosiła się rekordowa liczba 383 uczestników. Kolejna edycja akcji ruszy w roku 2021.