Polska w świecie aktywność obywatelska
21.08.2020

Dotacje na działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia zaprasza organizacje społeczne pragnące włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.

Fundacja Instytut Społeczeństwa Otwartego – Sofia (OSIS) przy wsparciu Fundacji Społeczeństwa Otwartego (OSFs) i we współpracy z Europejską Siecią Społeczeństwa Otwartego (OSEN), zrzeszającą organizacje obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, zaprasza organizacje społeczne pragnące włączać zmarginalizowane i wykluczone społeczności w działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do składania wniosków o dotacje.

Pojęcie sprawiedliwości klimatycznej łączy prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną i zasady równości z transformacją gospodarek i ma za cel zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiska. Coraz bardziej brakuje włączającej dyskusji o sprawiedliwym podziale obciążeń i korzyści wynikających z dostosowania do zmian klimatycznych. Do tej pory mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej w zasadzie nie uczestniczyli w tych rozmowach, mimo znaczącego wpływu przyszłych decyzji i polityk na ich życie. Kryzys wywołany wirusem COVID-19 przyniesie nieprzewidywalne konsekwencje i prawdopodobnie spowoduje konieczność wyboru pomiędzy polityką utrzymania miejsc pracy a polityką dot. zmian klimatycznych.

Kraje, których dotyczy konkurs: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia.

Uprawnieni wnioskodawcy (muszą spełnić wszystkie z wymienionych warunków): zarejestrowane organizacje społeczeństwa obywatelskiego lub grupy nieformalne reprezentowane przez zarejestrowane organizacje; organizacje non-profit, które kierują się w swoich działaniach wartościami takimi jak demokracja, równość i sprawiedliwość klimatyczna, bezpartyjne, z siedzibą w wymienionych wyżej krajach.

Priorytetowo będą traktowane projekty prowadzone przez lokalnych działaczy i lokalne organizacje, realizowane poza stolicami państw. Udział w konkursie  stołecznych organizacji i grup nie jest wykluczony.

Projekty mogą otrzymać dotacje do wysokości 25 tys. USD. Czas realizacji projektów to maksymalnie 12 miesięcy. Termin składania wniosków mija 15 września 2020.

Szczegóły dotyczące wymagań konkursowych oraz formularze wniosków znajdują się na stronie OSIS.