Kraj
26.01.2021

Oferta pracy w projekcie Pakty Uczciwości

Poszukujemy solidnej, dobrze zorganizowanej osoby, interesującej się problematyką przejrzystości finansów publicznych i przeciwdziałania korupcji na stanowisko asystenta/asystentki w projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE.

Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w projekcie Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE (paktuczciwosci.pl), finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Do zadań asystenta/asystentki będzie należało wsparcie logistyczne trzyosobowego zespołu projektowego oraz kilkuosobowej grupy konsultantów zewnętrznych, w tym:

 • – utrzymywanie komunikacji z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu: prowadzenie korespondencji, organizacja spotkań, sporządzanie relacji z ich przebiegu;
 • – prowadzenie dokumentacji projektowej oraz gromadzenie materiałów na potrzeby sprawozdań i raportów z monitoringu;
 • – wsparcie działań analitycznych prowadzonych w projekcie;
 • – dokumentowanie przebiegu monitoringu na stronie projektu: www.paktuczciwosci.pl;
 • – wsparcie działań upowszechniających rezultaty projektu.

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

 • – ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunkach: politologia, socjologia, prawo i administracja, zarządzanie publiczne (możliwość podjęcia pracy w trakcie ostatniego roku studiów magisterskich);
 • – płynna znajomość języka angielskiego w piśmie i w mowie;
 • – biegła obsługa pakietu MS Office, internetowych komunikatorów oraz narzędzi tworzenia i edycji dokumentów typu Google Docs;
 • – wysokie umiejętności organizacyjne, terminowość i skrupulatność w wykonywaniu zadań.

Mile widziane:

 • – znajomość problematyki przejrzystości i przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym;
 • – znajomość prawa zamówień publicznych;
 • – znajomość prowadzenia i audytu projektów finansowanych w ramach funduszy spójności UE;
 • – znajomość specyfiki branży kolejowej.

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 • – dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i skrupulatności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami;
 • – elastyczności i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów;
 • – wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, współpracy z partnerami i podwykonawcami;
 • – samodzielnego myślenia.

Oferujemy:

 • – zatrudnienie w wymiarze 2/5 – 3/5 etatu na okres 11 miesięcy (do 31 grudnia 2021) – wymiar pracy do uzgodnienia;
 • – wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;
 • – możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawym projekcie;
 • – możliwość korzystania z pakietu medycznego i ubezpieczenia grupowego.

Termin podjęcia pracy – luty 2021

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-Pakty Uczciwości”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2021. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 10 lutego.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne.