11.01.2022

Apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z procedowania zmian w prawie oświatowym

Panie Premierze,

jako przedstawiciele organizacji nauczycielskich, związków zawodowych oświaty, korporacji samorządowych oraz organizacji społecznych, zwracamy się do Pana z apelem o wycofanie się z:

– procedowania zmian w prawie oświatowym, zwiększających kompetencje kuratorów, odbierających autonomię uczniom, uczennicom, rodzicom i szkołom, a także ograniczającym kompetencje samorządów lokalnych w zakresie sposobu pracy szkół oraz ich sieci;

– zmian w podstawie programowej, likwidujących w szkołach ponadpodstawowych “Wiedzę o społeczeństwie” i wprowadzających przedmiot „Historia i teraźniejszość”;

– wycofanie się z wprowadzenia do prawa oświatowego sankcji karnych wobec dyrektorów placówek.

Rodzice powinni mieć możliwość decydowania o tym, jak realizowany jest w szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Po zmianach w prawie oświatowym każdą ich inicjatywę, realizowaną we współpracy z organizacjami społecznymi będzie mógł zablokować kurator. Centralne władze oświatowe będą mogły wprowadzać dodatkowe zajęcia lub treści bez uzgodnień ze społecznością szkolną. Nawet jeśli ich treść nie będzie odpowiadała rodzicom i uczniom, nie będą mogli się sprzeciwić ani odmówić udziału w nich.

Nowy przedmiot “Historia i teraźniejszość” zmusi uczniów i uczennice do przyswajania treści, które stanowią wyraz jednostronnego przekazu. Elementy edukacji obywatelskiej, zawarte dotąd w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych w przedmiocie “Wiedza o społeczeństwie” (na poziomie podstawowym) zostaną już od 1 września 2022 zredukowane do minimum. Dobrej jakości kształcenie obywatelskie powinno być priorytetem każdego rządu. Żeby być patriotą trzeba także być świadomym obywatelem.

Ograniczone zostaną kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjność w sprawie odwołania dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zostaną sprowadzone do roli administratorów budynków. Ograniczona zostanie możliwość rozwijania zajęć dodatkowych i wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej. Zmiany utrudnią dyrektorom i nauczycielom korzystanie ze wsparcia organizacji społecznych w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oddadzą kuratorowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić.

Możliwości wzbogacania zajęć i ich dopasowania do potrzeb uczniów już teraz są znacznie ograniczone poprzez zbyt niską subwencję oświatową, a także z powodu spadku dochodów własnych samorządów przy jednoczesnym wzroście kosztów zadań oświatowych (pandemia, inflacja). W wyjątkowo trudnym czasie pandemii polskie szkoły potrzebują wsparcia, stabilności organizacyjnej, współpracy wszystkich instytucji działających w tym obszarze, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, wsparcie psychiczne, poszanowanie praw człowieka oraz możliwość rozwoju. Tymczasem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek proponuje zmiany, które mogą to całkowicie uniemożliwić, forsując zmiany, których zmęczona okresem pandemii edukacja, zupełnie nie potrzebuje.

Oczekujemy, że aktywność resortu edukacji zostanie skierowana na rzeczywiste problemy oświaty, takie jak: brak wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla młodzieży, zmiany w systemie prowadzenia egzaminów maturalnych, braki kadrowe i niskie wynagrodzenia w oświacie. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie uprawnień organu nadzoru kosztem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także straszenie nauczycieli karą więzienia czy wreszcie likwidacja podstaw kształcenia obywatelskiego w szkole średniej, nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły.

Podpisy organizacji:
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Forum Darczyńców
Fundacja “EduTank”
Fundacja Ośrodka “Karta”
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Autonomia
Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”
Fundacja Pole Dialogu
Fundacja Res Publica
Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Fundacja na rzecz Praw Ucznia
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Szkatułka
Edukacja w działaniu
Fundacja Wolność od Religii
Gildia Reżyserów Polskich
Grupa Ponton
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
InEuropa
Instytut Spraw Publicznych
Kultura Liberalna
Komitet Obrony Demokracji
Musszelka – Fundacja
NIE dla chaosu w szkole
Obywatele RP
OFOP
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Ostrowski Spacer Protestacyjny „Łańcuch Światła”
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka
PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie
Protest z Wykrzyknikiem
Ranking Szkół LGBTQ+
Ruch Samorządowy Tak Dla Polski
Obywatele dla Edukacji – Ruch Społeczny
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji
Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”
Amnesty International Polska
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Fabryka Równości – Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kobiety Filmu
IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich
Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
Strategie 2050 – Think Tank
Szajn – Fundacja
Szkoła bohaterek i bohaterów
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

 

Prezydenci Miast
Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Rafał Burski- Prezydent Miasta Bydgoszczy
Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca
Janusz Chwierut – Prezydent Oświęcimia
Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa
Aleksandra Dulkiewicz- Prezydent Gdańska
Andrzej Dziuba – Prezydent Tychów
Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania
Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu
Krzysztof Kosiński – Prezydent Ciechanowa
Jerzy Łużniak – Prezydent Jeleniej Góry
Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg
Beata Moskal – Słaniewska – Prezydent Świdnicy
Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka
Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna
Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia
Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
Rafał Trzaskowski – Prezydent Warszawy
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Opola
Jacek Wiśniewski – Prezydent Miasta Mielca
Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

Zastępcy prezydentów
Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice
Magdalena Czarzyńska – Jachim – wiceprezydentka Sopotu
Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania
Maciej Gramatyka – Zastępca Prezydenta Miasta Tychy
Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Włocławka
Renata Kaznowska – Wiceprezydent Warszawy
Bartłomiej Sabat – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Mariusz Śpiewok – Wiceprezydent Gliwic

Wojciech Piniewski – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Burmistrzowie
Zdzisław Banaś – Burmistrz Siewierza
Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec
Andrzej Jasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy
Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki
Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna
Robert Luchowski – Burmistrz Żnina
Leszek Michalak – Burmistrz Żarowa
Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Pawel Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice
Stanisław Piechula – Burmistrz Gminy Mikołów
Arkadiusz Poprawa – Burmistrz Obornik Śląskich
Roman Ptak – Burmistrz Niepołomic
Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna
Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta Krynica Morska
Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Czeladzi
Mariola Szczęsna – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Janusz Wróbel – Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański

Maciej Żebrowski – Burmistrz Miasta Wałcz

Zastępcy burmistrzów
Przemysław Major – Drugi Zastępca Burmistrz Miasta Cieszyna
Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lubliniec
Beata Ociepa – Zastępca Burmistrza Świdwina
Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych

Piotr Widz – Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Wójtowie i zastępcy
Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne
Dariusz Czaiński – Sekretarz Gminy Przywidz
Renata Gawlik – Wójt Gminy Biskupice
Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa
Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno
Krzysztof Grudziński – Zastępca Wójta Gminy Baruchowo
Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański
Dorota Krezymon – Wójt Gminy Dragacz
Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów
Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin
Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity
Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Nowiny
Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice
Stanisław Sadowski – Wójt Gminy Baruchowo
Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Jerzy Ulbin -Wójt Gminy Dobromierz
Jacek Warsiński – Wójt Gminy Konarzyny
Tadeusz Wiewiórski – Wójt Gminy Wielgie
Rafał Wiśniewski – Zastępca Wójta Gminy Chrostkowo
Michał Postek – Zastępca Wójta Gminy Izabelin
Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin
Marszałkowie i Marszałkinie Sejmów Dzieci i Młodzieży oraz Parlamentu Młodych
Krzysztof Bruździak – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2020
Rafał Kozłowski – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021
Anna Kuska – Marszałkini Parlamentu Młodych RP 2021
Mateusz Majkut – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021
Stanisław Roszczyk – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021
Aleksandra Rycharska – Marszałkini Parlamentu Młodych RP 2020
Konrad Piotr Wojtowicz – Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 2018, Marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży 2018
Mikołaj Wolanin – Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017

Jan Zapolski-Downar – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2020

Radni
Roman Bera – Radny Rady Miejskiej w Kwidzynie
Wojciech Błaszkowski – Radny Miasta Gdańska
Michał Broda – Radny Miasta Szczawno-Zdrój
Anna Brok – Radna Województwa Dolnośląskiego
Jarosław Buzarewicz – Radny Powiatu Wałbrzyskiego
Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Paweł Karpiński – Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Marta Kozłowska – Radna Rady Miejskiej Wrocławia

Anna Łukasiak – Radna Miasta Sopotu, członkini Komisji Edukacji

Senatorowie
Zygmunt Frankiewicz – Senator RP. Prezes Związku Miast Polskich

Wadim Tyszkiewicz – Senator RP, wiceprzewodniczący komisji samorządu

oraz

Babka od histy – Agnieszka Jankowiak – Maik
Nieszablonowa pedagożka – Marta Szymczyk