Bez kategorii
19.11.2021

Poszukujemy koordynatora/ki w programie dotacyjnym

Poszukujemy sumiennej, dobrze zorganizowanej odpowiedzialnej osoby posiadającej wiedzę z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji, znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/rki.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie:

 • utrzymywanie kontaktu z grantobiorcami,
 • monitoring realizacji projektów,
 • analiza i ocena postępów w realizacji zaplanowanych działań i prawidłowości wykorzystania dotacji przez grantobiorców,
 • analiza i ocena sprawozdań cząstkowych i końcowych z realizacji działań i wydatkowania dotacji,
 • przygotowywanie poleceń wypłaty rat dotacji,
 • prowadzenie dokumentacji wspieranych projektów, podsumowywanie ich realizacji i osiągniętych efektów,
 • organizacja działań wspierających dla grantobiorców.

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

 • dobra znajomość problematyki praw człowieka, orientacja w środowisku organizacji pozarządowych działających w obszarze przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office oraz systemu Office 365.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy zawodowej lub wolontariacie w organizacjach społecznych, grupach nieformalnych, instytucjach publicznych, etc. zajmujących się problematyką praw człowieka,
 • doświadczenie w działalności grantodawczej (ocenie wniosków, monitoringu projektów, zarządzania procesem)
 • doświadczenie w pracy z bazami danych w systemie CRM.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, harmonijnej współpracy z partnerami i podwykonawcami,
 • zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • kreatywności, elastyczności i otwartości na pomysły innych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą,
 • wynagrodzenie 5000 zł – 6000 zł brutto (uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia),
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawych inicjatywach,
 • możliwość korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 lutego 2022.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W liście motywacyjnym prosimy o podanie kontaktu do dwóch osób lub instytucji mogących udzielić referencji kandydatowi/kandydatce. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja_Prawa Człowieka”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 grudnia 2021. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 9 grudnia.