12.02.2021

Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów

Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów. Nie ma demokracji bez silnego autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji i artykułowania społecznych potrzeb i aspiracji. To dzięki nim instytucje publiczne, organy władzy, policja, struktury gospodarcze i uczestnicy życia publicznego podlegają społecznej kontroli. Wolne i odpowiedzialne media dostarczają rzetelnych informacji, upowszechniają wiedzę, tworzą przestrzeń do wymiany opinii, prowadzenia otwartej debaty i politycznego sporu.

Niezależne media opierające się na rzetelnym, odpowiedzialnym dziennikarstwie są niezbędne w epoce masowej, zindywidualizowanej komunikacji, jaką otworzył internet. Choć każdy może mieć opinię, nie każdy ma kompetencje, by analizować coraz większe strumienie danych i zamieniać je na użyteczne informacje. Nie każdy ma zasoby i umiejętności, by prowadzić żmudne śledztwa dziennikarskie odsłaniające istotne fakty ze świata polityki i biznesu.

Rola niezależnych mediów nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy przestrzeń społecznego komunikowania staje się polem działań, których celem jest sianie niepewności, rozprzestrzeniania kłamstw i teorii spiskowych, wzmaganie strachu i wrogości do innych. W czasach rosnącej dezinformacji, szerzących się fakenewsów i mowy nienawiści, głos niezależnych mediów odwołujących się do sprawdzonych faktów i opartych na wiedzy opinii staje się ważnym punktem odniesienia umożliwiającym odróżnienie prawdy od fałszu. Ta ważna rola niezależnych mediów potwierdza się codziennie w okresie pandemii.

Dla realizacji swojej społecznej misji media potrzebują prawnych gwarancji wolności i niezależności. Potrzebują też niezależnych od władzy źródeł finansowania. Istotnym, w wielu przypadkach jedynym, źródłem dochodów dla mediów są dziś wpływy z reklam. Dlatego próba ograniczenia tych wpływów za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność.

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej „składkę od przychodów reklamowych”, czyli w istocie dodatkowy podatek poważnie ograniczający wpływy z reklamy, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jest niczym innym jak zamachem na niezależne media, próbą ograniczenia ich niezależności i zasięgu oddziaływania. Próba ta podejmowana jest w sytuacji pandemii, która uderzyła w podstawy funkcjonowania  wielu organizacji i przedsiębiorstw, w tym instytucji medialnych.

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania ich wolności i niezależności. W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.

 1. Akcja Demokracja
 2. Archiwum Osiatyńskiego
 3. Bytomski Klub Samorządowy
 4. Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
 5. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 6. Forum Darczyńców w Polsce
 7. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 8. Forum Unia Młodych
 9. Fundacja Polki Mogą Wszystko
 10. Fundacja Aktywności Lokalnej
 11. Fundacja Autonomia
 12. Fundacja Bęc Zmiana
 13. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 14. Fundacja Centrum Praw Kobiet
 15. Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 16. Fundacja Cicha Tęcza
 17. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 18. Fundacja CultureLab
 19. Fundacja dla Polski
 20. Fundacja Dobra Wola
 21. Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”
 22. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 23. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 24. Fundacja EFC
 25. Fundacja Feminoteka
 26. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem
 27. Fundacja Idealna Gmina
 28. Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
 29. Fundacja im. Stefana Batorego
 30. Fundacja Kultura Liberalna
 31. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 32. Fundacja Liberté!
 33. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 34. Fundacja Morze Aktywności
 35. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 36. Fundacja Ośrodka Karta
 37. Fundacja Panoptykon
 38. Fundacja Picture Doc
 39. Fundacja Pole Dialogu,
 40. Fundacja Polsat
 41. Fundacja Res Publica
 42. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 43. Fundacja Stocznia
 44. Fundacja Szkoła z Klasą
 45. Fundacja Tolerancyjna Polska
 46. Fundacja w Stronę Dialogu
 47. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 48. Grupa Ponton
 49. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 50. Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka
 51. Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 52. Inicjatywa Różowa skrzyneczka
 53. INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa
 54. Instytut Spraw Publicznych
 55. Kampania Przeciw Homofobii
 56. Klub Seniora Relaks
 57. Kobiety Filmu
 58. Kolektyw Sputnik Photos
 59. Komitet Obrony Demokracji
 60. Kongres Kobiet
 61. Krytyka Polityczna
 62. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
 63. Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem dziecięcym KROK DALEJ
 64. Miasteczko Wolność
 65. Musszelka
 66. Obywatele Kultury
 67. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 68. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 69. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 70. Plakaciary Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
 71. Polska Akcja Humanitarna
 72. Stowarzyszenie “Tuczno, moje małe Kujawy”
 73. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 74. Pomorskie Centrum Praw Człowieka
 75. Projekt: Polska
 76. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 77. Stowarzyszenie “Wójtowice Powrót do Przyszłości”
 78. Stowarzyszenie “Zdanie”
 79. Stowarzyszenie “Złotoryja dla demokracji”
 80. Stowarzyszenie Amnesty International
 81. Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera
 82. Stowarzyszenie BoMiasto
 83. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 84. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 85. Stowarzyszenie Homo Faber
 86. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 87. Stowarzyszenie Integracyjne “Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie
 88. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 89. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 90. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 91. Stowarzyszenie Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej
 92. Stowarzyszenie Nasze Łomianki
 93. Stowarzyszenie Oświata Polska
 94. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 95. Stowarzyszenie Państwomiasto
 96. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 97. Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo
 98. Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”
 99. Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 100. Stowarzyszenie Verbum Nobile
 101. Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
 102. Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa
 103. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 104. Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych,
 105. Towarzystwo “Haj”
 106. Towarzystwo Dziennikarskie
 107. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)