06.04.2020

Apel o ochronę osób ujawniających nadużycia i zagrożenia w trakcie kryzysu pandemicznego

Wraz z 56 organizacjami z innych krajów podpisaliśmy apel o ochronę osób ujawniających nadużycia i zagrożenia w trakcie kryzysu pandemicznego. Ostatnie przypadki zwolnień pracowników służby zdrowia w reakcji na ujawniane przez nich zaniedbania, zwiększające ryzyko zakażeń w szpitalach, to praktyka niedopuszczalna z punktu widzenia konstytucyjnych gwarancji wolności słowa, a także prawa obywateli do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Oznacza też sprzeniewierzenie się europejskim standardom ochrony sygnalistów, które Polska na mocy Dyrektywy z 23 października 2019 r. zobowiązana jest wdrożyć.

Apel w języku polskim: Zobacz w PDF

Apel w języku angielskim: Zobacz w PDF