Społeczeństwo społeczeństwo
02.07.2020

Zmarł o. Stanisław Opiela

Jezuita, myśliciel, współtwórca i redaktor naczelny odrodzonego w 1981 roku „Przeglądu Powszechnego” skupiającego środowisko wybitnych intelektualistów i ludzi kultury. W okresie stanu wojennego był kapelanem internowanych działaczy Solidarności w areszcie na Białołęce.

Po 1989 roku wspierał przemiany demokratyczne zachodzące w Polsce i tworzenie niezależnych instytucji. W latach 1988-1990 był członkiem prowadzonego przez Fundację Klubu „Europa”, później regularnym uczestnikiem naszych debat i konferencji.

Zajmował się filozofią, kulturą, sprawami międzynarodowymi, społeczno-politycznymi i religijnymi. Był przyjacielem integracji Polski z Europą i orędownikiem dialogu polsko-rosyjskiego. Mądry, prawy, głęboki, odważnie i niezależnie myślący, wrażliwy na ludzi i ludzkie sprawy. Oddany przyjaciel i sojusznik. Będzie nam bardzo brakowało Jego obecności i Jego uwag.

o Stanisław Opiela, fot. Jezuici.pl

Ojciec Stanisław Opiela SJ był jedną z ważniejszych postaci w polskiej historii ostatnich dekad i aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Wokół reaktywowanego przez niego w 1981 roku „Przeglądu Powszechnego” skupił środowisko wybitnych intelektualistów i ludzi kultury. Jezuicki miesięcznik w ostatniej dekadzie PRL-u stał się jedną z najważniejszych enklaw wolności. W okresie stanu wojennego był kapelanem obozu internowanych w Białołęce. W latach 1985-1991 był prowincjałem wielkopolsko-mazowieckim jezuitów.

W 1992 roku wyjechał do Rosji, by po 172 latach od delegalizacji, reaktywować tamtejszy zakon jezuitów. Był sekretarzem Konferencji Biskupów Federacji Rosyjskiej. W Moskwie redagował kwartalnik „Toczki-Puncta” i wykładał na rosyjskich uczelniach. W 2001 roku, gdy z przyczyn politycznych odmówiono mu wjazdu do Rosji, ponowie zaangażował się w życie publiczne i intelektualne w Polsce.

Ważna dla niego była obecność naszego kraju w Europie i zaangażowanie katolików w proces integracji europejskiej. Pracował m.in. w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Strasburgu. Współpracował z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy. Ponownie włączył w redagowanie „Przeglądu Powszechnego”.

Zmarł wieczorem 29 czerwca br. w Warszawie. Miał 82 lata.