ECFR Warszawa
30.01.2024

Poszukujemy koordynatora_ki projektów w Warszawskim Biurze ECFR

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego.  

Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego Biura ECFR, w tym: 

 • Współpraca w przygotowaniu i realizacji strategii i planu działań Biura 
 • Koordynacja projektów prowadzonych przez Biuro: organizacja spotkań, seminariów eksperckich i wydarzeń publicznych, promocja publikacji  
 • Prowadzenie działań informacyjnych i rzeczniczych, budowa i utrzymywanie relacji z partnerami w Polsce i zagranicą, koordynacja działań medialnych  
 • Prowadzenie komunikacji na stronie www i w kanałach społecznościowych 
 • Współpraca z centralą i biurami ECFR  
 • Wsparcie i koordynacja działań fundraisingowych 
 • Prowadzenie codziennych procesów administracyjnych i finansowych Biura 
 • Zarządzanie pracą praktykantów i stażystów.

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje 

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie (preferowane kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia) 
 • Wysokie umiejętności organizacyjne, zdolność do terminowego prowadzenia kilku projektów jednocześnie  
 • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole 
 • Dobra znajomość mediów społecznościowych 
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (poziom C1)

Mile widziane: 

 • Znajomość środowiska Office 365, CiviCRM i WordPress 
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami,  szczególnie w międzynarodowym środowisku, z wysokim tempem pracy i w bieżącej koordynacji z wieloma partnerami  
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjno-biurowych 
 • Doświadczenie w działaniach rzeczniczych i komunikacyjnych.

Od kandydatów/ek oczekujemy: 

 • dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami 
 • elastyczności i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów 
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, współpracy z partnerami i podwykonawcami 
 • samodzielnego myślenia.  

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą 
 • stymulujące środowisko pracy w innowacyjnym, paneuropejskim think tanku 
 • możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z wysoce zmotywowanymi i zaangażowanymi osobami z całej Europy 
 • otwartą kulturę pracy, w której doceniane są osiągnięcia pracowników 
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego, karty Multisport

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 lutego 2024. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem  mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu 

Klauzula zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Stefana Batorego dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa). Kontakt z IOD: [email protected]. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym oceny nadesłanych aplikacji i podjęcia rozmów rekrutacyjnych.
 2. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W zakresie w jakim podanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego jest regulowane przez przepisy Kodeksu pracy, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Fundację w celu określonym powyżej w pkt 1, przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu, dane osobowe zostaną usunięte w terminie do 6 miesięcy od zakończenia postępowania.
 4. Dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom współpracującym z Fundacją w celu zapewnienia obsług IT Fundacji, doradztwa prawnego, doradztwa kadrowego itp. Podmioty te najczęściej działają na zasadzie powierzenia danych przez Fundację.
 5. Kandydat ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora. Jak również ma prawo złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na ich niewłaściwe przetwarzanie.

Więcej informacji odnośnie przetwarzania danych tutaj:  https://www.batory.org.pl/polityka-prywatnosci/