30.10.2020

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzącej, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji i możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

 

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

1. Archiwum Osiatyńskiego
2. Centrum Praw Kobiet
3. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
4. Forum Darczyńców w Polsce
5. Forum Obywatelskiego Rozwoju
6. Fundacja ARTinTRANSLATION
7. Fundacja Autonomia
8. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
9. Fundacja Centrum Cyfrowe
10. Fundacja EduTank
11. Fundacja Feminoteka
12. Fundacja im. Stefana Batorego
13. Fundacja Katarzyny Kozyry
14. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
15. Fundacja Liberte
16. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
17. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
18. Fundacja Panoptykon
19. Fundacja Pole Dialogu
20. Fundacja Res Publica
21. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
22. Fundacja SaveOneChild
23. Fundacja im. Roberta Schumana
24. Fundacja w Stronę Dialogu
25. Fundacja Szkoła z Klasą
26. Fundacja Sztuczna
27. Greenpeace Polska
28. Grupa Ponton
29. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
30. Inicjatywa Wolne Sądy
31. Instytut Progresywnego Myślenia
32. Instytut Spraw Publicznych
33. Instytut Zdrowia i Hortiterapii
34. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
35. Kampania Przeciw Homofobii
36. Kobiety Filmu
37. Komitet Obrony Demokracji
38. Kongres Kobiet
39. Krytyka Polityczna
40. Kultura Liberalna
41. Musszelka
42. Obywatele dla Edukacji
43. Obywatele Kultury
44. Obywatele RP
45. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP
46. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
47. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
48. Projekt: Polska
49. Razem dla Konarzewa
50. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
51. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
52. Stowarzyszenie Amnesty International
53. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
54. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
55. Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska
56. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
57. Stowarzyszenie Klon/Jawor
58. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
59. Stowarzyszenie Państwomiasto
60. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
61. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
62. Wiosna bez Barier
63. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem