27.10.2020

Oświadczenie w sprawie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat aborcji

Trybunał Konstytucyjny na posiedzeniu 22 października 2020 r. orzekł, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży ze względów embriopatologicznych jest antykonstytucyjny. Zasadnicze wady prawne powodują, że wyroku tego nie można uznać za istniejący. Decyzja Trybunału niesie jednak z sobą daleko idące konsekwencje społeczne i polityczne.

Polki i Polacy masowo zaprotestowali w całej Polsce przeciwko próbie ograniczenia praw kobiet. Od czwartku 22 października trwają akcje sprzeciwu o bezprecedensowej skali, którym towarzyszą skrajne emocje. Protestujący gromadzą się nie zważając na zagrożenie związane z epidemią podkreślając tym samym stawkę swojego zaangażowania. Tą stawką są wartości i prawa podstawowe: godność, wolność, autonomia osobista, prywatność, a także solidarność.

Społeczna reakcja nie powinna jednak była nikogo zaskoczyć, masowe protesty towarzyszyły każdej próbie ingerencji w prawa kobiet, wystarczy wspomnieć Czarny Protest jesienią 2016 roku. Z tych względów najnowszą decyzję obozu władzy i działanie metodą faktów dokonanych, poprzez instrumentalne wykorzystanie prawa i jego instytucji trudno interpretować inaczej, niż jak polityczną prowokację, dla której nie ma usprawiedliwienia.

W sytuacji narastającego kryzysu wywołanego przez pandemię potrzebujemy w Polsce jedności i solidarności, a nie działań powiększających i tak już głębokie podziały społeczne. Nie może być i nie ma zgody na wykorzystywanie kryzysu do prowadzenia walki politycznej. Nie może być i nie ma zgody na instrumentalizację godności i cierpienia. Nie może być i nie ma zgody na dyskryminację kogokolwiek ze względu na płeć, wiek, wyznanie, niepełnosprawność, tożsamość kulturową, etniczną, orientację seksualną.

Fundacja im. Stefana Batorego powstała, by wspierać działania na rzecz demokracji, wolności, praw człowieka, równego traktowania. Misja ta zobowiązuje do wspierania i solidaryzowania się z inicjatywami na rzecz tych wartości. Dlatego dziś solidaryzujemy się z kobietami w obronie ich podstawowych praw.

Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji Batorego
Andrzej Rychard, przewodniczący Rady Fundacji Batorego