forumIdei aktywność obywatelska
29.03.2023

Spotkania na Local Trends

W dniach 3-4 kwietnia w Sopocie podczas III Samorządowego Kongresu Finansowego spotkają się przedstawiciele_lki rządu, samorządów, biznesu, nauki i organizacji społecznych. Fundacja jest Partnerem merytorycznym wydarzenia. Szczególnie gorąco zapraszamy na organizowane przez nas sesje: „Powrót centralizacji. Indeks relacji rząd-samorząd”, podczas której po raz pierwszy publicznie zaprezentujemy „Indeks Samorządności” opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego oraz na spotkanie „Śniadania Obywatelskie jako skuteczna i atrakcyjna forma konsultacji społecznych”.

W programie III Samorządowego Kongresu Finansowego znalazło się aż trzydzieści sesji, warsztaty oraz prezentacje w ramach Sceny Dobrych Praktyk.

Zapraszamy na spotkania współorganizowane przez Fundację:

3 kwietnia

Podczas spotkania po raz pierwszy publicznie zostanie zaprezentowany „Indeks Samorządności” opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego. Będziemy rozmawiali o tym, jaki obraz relacji rząd-samorząd wynika z zebranych danych? Czy dziś samorząd ma nadal możliwość swobodnego realizowania zadań, dla których został powołany? Czy „Indeks Samorządności” jest narzędziem, które oddaje sytuację samorządu lokalnego w Polsce?
W panelu wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych: Jakub Banaszak, prezydent Chełma, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Joanna Wons-Kleta, wójtka Pawonkowa, Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Na pytania samorządowców i publiczności odpowiedzą autorzy Indeksu: Marta Lackowska, Radomir Matczak, Paweł Swianiewicz, Dawid Sześciło, Katarzyna Wojnar.Sesję poprowadzi: Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

17.20 – 17.45 Śniadania Obywatelskie jako skuteczna i atrakcyjna forma konsultacji społecznych

Jak namówić mieszkańców do rozmowy na trudne tematy, których w czasach kryzysów przybywa? Fabryka Inicjatyw Obywatelskich „Łączy nas Iława” i władze samorządowe Iławy praktykują dialog w formule Śniadań Obywatelskich. Ich niezobowiązujący charakter i przestrzeń miejska, w której się odbywają, są trafnym wyborem – w spotkaniach uczestniczy wielu mieszkańców z różnych grup wiekowych i środowiskowych. W spotkaniu udział wezmą: Edyta Kocyła-Pawłowska, prezeska stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy oraz Alicja Zaczek-Żmijewska, specjalistka ds. Public Relations, Fundacja Batorego.


Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie www.localtrends.pl

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.