Programy dotacyjne

Fundusz Praw Kobiet

W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, uruchamiamy Fundusz Praw Kobiet oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

Środki z Funduszu przeznaczone są na:

 • pomoc doraźną:
  prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych
 • wsparcie i doradztwo:
  prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji
 • działania prawne i rzecznicze:
  podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: [email protected] lub telefoniczny: +48 796 332 145

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

 • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Praw Kobiet”
 • online na naszej stronie

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00

Fundacja Akceptacja, Poznań
Wsparcie dla kobiet i osób transpłciowych poprzez poradnictwo, prowadzenie telefonu zaufania i grup wsparcia, udzielanie pierwszej pomocy przedszpitalnej, pomoc osobom w kryzysie bezdomności i społeczności romskiej. 49 000 zł

Fundacja Animus, Złotoryja
Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, grupa wsparcia dla młodych kobiet, punkt interwencyjno-konsultacyjny. 30 000 zł

Fundacja Klimat i Emocje, Gdańsk
Dostarczanie wiedzy i świadczenie pomocy psychologicznej osobom wykluczonym transportowo i socjoekonomicznie oraz aktywistom społecznym; prowadzenie grupy wsparcia i konsultacji indywidualnych dla kobiet. 17 000 zł

Fundacja „LEXPERTS”, Poznań
Pomoc prawna dla kobiet z Poznania i Płocka represjonowanych za udział w protestach w obronie praw kobiet. 30 000 zł

Fundacja Nie Tylko Matka Polka, Toruń
Pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet zatrzymywanych i poszkodowanych podczas protestów, udział w procedurach sądowych i interwencyjnych. 18 500 zł

Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, Gdańsk
Wsparcie dla kobiet z kilkunastu miejscowości w województwie pomorskim: bezpłatne badania prenatalne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczne, materiały edukacyjne dotyczące ciąży, praw kobiet w ciąży oraz informacje o możliwości uzyskania pomocy medycznej w przypadku wykrycia wad płodu. 29 600 zł

Fundacja Preludium, Poznań
Wsparcie psychologiczne, siostrzana grupa wsparcia dla aktywistek (online), webinaria  związane z tematyką odporności psychicznej, przeciwdziałania wypaleniu aktywistycznemu, a także na tematy związane z prawami reprodukcyjnymi. 25 000 zł

Fundacja Równość org.pl, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wzmacnianie kobiet i osób LGBTQIA w południowo-wschodniej Polsce, zwłaszcza poza dużymi miastami. 20 000 zł

Fundacja #SayStop, Warszawa
Pomoc prawna, wsparcie psychologicznie, infolinia dla ofiar mobbingu i molestowania seksualnego w wojsku i służbach mundurowych, stacjonarne interwencyjne pogotowie psychologiczne, treningi samoobrony, spotkania integracyjne, spotkania grup wsparcia. 30 00 zł

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra
Świadczenie pomocy prawnej i psychologiczno-psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej i seksualnej, dyskryminacji i wykluczenia. 43 000 zł

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Łódź
Porady prawne, szkolenia z bezpieczeństwa, superwizje dla aktywistek, wsparcie psychologiczne dla kobiet oraz osób LGBT+, interwencje kryzysowe, wsparcie dla dzieci i rodziców, sieciowanie, wsparcie, wymiana doświadczeń. 30 000

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Człowieka “Wśród Równych”, Starogard Gdański
Punkt pomocy psychologicznej dla kobiet z powiatu starogardzkiego i tczewskiego – diagnostyka i terapia, wdrożenie indywidualnych programów wsparcia, konsultacje, diagnozy psychologiczne, grupy wsparcia. 16 000

Agnieszka Zowczak
Alina Wasilewska

[email protected]