26 listopada 2020
forumIdei
Jak być liberałem konserwatywno-socjalistycznym?

Debata forumIdei z udziałem Timothego Gartona Asha oraz Henryki Bochniarz, Macieja Gduli i Zdzisława Krasnodębskiego.

  • debaty

Czy tradycyjne podziały ideowe mają obecnie sens? Często stawiana jest teza kwestionująca podział na lewicę i prawicę. W licznych analizach współczesnych społeczeństw dominować zaczynają podziały: na elity i masy, na technokratów i populistów, na metropolie i prowincje, na kosmopolitów i nacjonalistów…

Czy nie jest jednak tak, że następuje rekompozycja wartości i celów, wokół których – w ramach nowych czy tradycyjnych rodzin ideowych i politycznych – zaczynają się gromadzić obywatele? Dawno temu Leszek Kołakowski napisał błyskotliwy esej Jak być konserwatywno-liberalnym socjalista? Timothy Garton Ash w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaki ma być nowoczesny liberalizm parafrazuje słynną formułę polskiego filozofa i myśli o nowym konserwatywno-socjalistycznym liberalizmie, który będzie potrafił odpowiedzieć nie tylko na potrzeby wolności i efektywności, ale również na ludzkie pragnienie wspólnoty i tożsamości, solidarności i równości.

Wykład wprowadzający wygłosił Timothy Garton Ash (European Studies St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki), a skomentowali:

  • Henryka Bochniarz (Konfederacja Lewiatan)
  • Maciej Gdula (poseł na Sejm RP, Uniwersytet Warszawski)
  • Zdzisław Krasnodębski (poseł do Parlamentu Europejskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie)

Prowadzenie: Aleksander Smolar (doradca zarządu Fundacji im Stefana Batorego)

Timothy Garton Ash – historyk i politolog. Profesor w European Studies St. Antony’s College, Uniwersytet Oksfordzki. Publikuje felietony w „The Guardian”. Stale współpracuje z „New York Review of Books”, „The New York Times” oraz „Washington Post”. Wydał m.in. The Revolution of ’89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague (1990, wyd. polskie Wiosna obywateli. Rewolucja 1989: widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, 1990), Free World. Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time (2004, wyd. polskie Wolny świat: dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów, 2005), Free Speech: Ten Principles for a Connected World (2016, wyd. polskie Wolne słowo. Dziesięć zasad dla usieciowionego świata, 2018).

Henryka Bochniarz – doktor ekonomii. Założycielka i była prezydent Konfederacji Lewiatan. Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w UE. Była Wiceprzewodnicząca i Członkini Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Należy do think-tanku European Council on Foreign Relations. Była minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991). Kandydatka na urząd Prezydenta RP (2005).

Maciej Gdula – dr hab., socjologii i publicysta, pracownik Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (Klub Parlamentarny Lewicy). Autork prac dotyczących kapitału społecznego i zaufania społecznego. Członkiem Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Wydał m.in. Style życia i porządek klasowy w Polsce (red. z Przemysławem Sadurą, 2012), raport Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta (2017) oraz Nowy autorytaryzm (2018).

Zdzisław Krasnodębski – dr hab., socjolog, filozof i publicysta, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu w Bremie. Od 2014 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Członek rady programowej tej partii. Był wiceprzewodniczący Europarlamentu VIII kadencji.. Opublikował m. in. Upadek idei postępu (1991), Demokracja peryferii (2003), Większego cudu nie będzie (2011).

Aleksander Smolar – politolog, w latach 1999-2020 roku prezes Fundacji im. Stefana Batorego, obecnie doradca zarządu. Emerytowany pracownik naukowy francuskiego Centre National de la Recherche Scientifique. Współtwórca i redaktor naczelny emigracyjnego pisma „Aneks”. Współzałożyciel i członek Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (ECFR).