cover
17.09.2023
forumIdei

Indeks samorządności. Druga edycja 2023

W 2022 nastąpiło dalsze ograniczenie autonomii gmin i miast na prawach powiatu. Opracowany przez ekspertów Fundacji Batorego system wskaźników – Indeks Samorządności – spadł z 55,74 w 2021 do 51,91 w 2022. Dla porównania, Indeks Samorządności dla roku 2014 wynosił 73,6. W 2022 największy spadek autonomii lokalnej do­tyczył siły politycznej samorządu, w drugiej kolej­ności siły ustrojowej, a w stosunkowo niewielkim stopniu – potencjału zadaniowo-finansowego.

Mapa potencjału finansowego gmin