forumIdei

Podcasty
Co tydzień Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego i publicysta tygodnika „Polityka” rozmawia z zaproszonymi gośćmi o problemach, szansach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu w każdy czwartek.

21 stycznia
Czy obywatele są osaczani przez państwo?
O projekcie zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jego związku z protestami obywatelskimi oraz zgodności projektu z konstytucją, a także o sytuacji prawnej przedsiębiorców. Czy mamy do czynienia z osaczaniem obywateli przez państwo? Rozmowa z mec. Tomaszem Zalasińskim.

14 stycznia 2021
Niesprawiedliwy podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

O protestach samorządowców i przedsiębiorców, zaufaniu do władzy i jej uczciwości oraz o tym, jak wygląda demografia polityczna polskiego samorządu. Rozmowa z dr hab. Jarosławem Flisem.

7 stycznia 2021

O społecznej kandydaturze na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? Jakie powinny być priorytety kolejnego ombudsmana oraz jaka wizja tego urzędu przyświeca społecznej kandydatce? Jakie są nowe pole działania dla RPO? Rozmowa z mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, społeczną kandydatką na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

31 grudnia 2020

Prawa obywatelskie w 2020 roku
Dlaczego rok 2020 był ważny z punktu widzenia praw obywatelskich oraz z jakimi problemami borykaliśmy jako społeczeństwo? Jak można ocenić jakość regulacji prawnych dotyczących pandemii, m.in. swobodnego przemieszczania się? Jakie życzenia dla swojej następczyni lub swojego następcy ma ustępujący Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar?

24 grudnia 2020

Przyszłość miast i ruchów miejskich
Jak pandemia wpłynęła na sytuację polskich miast? Na ile zmiany związane z pandemią mogą być trwałe? Na czym polega istota sukcesów ruchów miejskich? Rozmowa z dr hab. Pawłem Kubickim o samorządzie, miastach i ruchach miejskich.

W jakim kierunku idzie unijna oraz polska transformacja energetyczna?
17 grudnia 2020

Uwagę opinii publicznej podczas ostatniego szczytu UE skupiała kwestia groźba weta Polski i Węgier wobec unijnego budżetu, czego udało się uniknąć. Innym ważnym osiągnięciem szczytu było porozumienie ws. zwiększenia celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 do co najmniej 55 proc. w 2030 roku. Jaką strategię powinna przyjąć Polska w negocjacjach na temat transformacji energetycznej? Jakie są ścieżki do osiągnięcia redukcji emisji cieplarnianych z polskiej perspektywy? Rozmowa z Marcinem Korolcem.

Czas wielkiej korupcji?
10 grudnia 2020

Czy erozja tradycyjnych, liberalnych filarów demokracji kreuje grunt pod wielką korupcję? Jaki jest związek pomiędzy pogłębiającym się w ostatnich latach w Polsce kryzysem praworządności a korupcją? Rozmowa z dr hab. Grzegorzem Makowskim.


Przyszłość strajku kobiet
3 grudnia 2020

O skali protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jego genezie, sposobie działania oraz przyszłości – rozmowa z Klementyną Suchanow, jedną z liderek tego ruchu społecznego.


Czy będzie weto w sprawie budżetu?
26 listopada 2020

10–11 grudnia 2020 odbędzie się szczyt Unii Europejskiej, który zdecydować ma o przyszłości unijnego budżetu. Rozmowa z europosłem Janem Olbrychtem o możliwym wecie ze strony Polski i Węgier dla budżetu oraz Funduszu Odbudowy, co wiąże się z rozporządzeniem uzależniającym wypłatę środków unijnych od przestrzegania rządów prawa.


Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii
19 listopada 2020

Czy mamy powody do patrzenia z niepokojem na finanse samorządowe? Jakie są źródła finansowania samorządu oraz które z nich są teraz zagrożone? Jakie konsekwencje na jakość życia może mieć pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów? Rozmowa z prof. Pawłem Swianiewiczem.


Sukces czy porażka zdalnego nauczania?
12 listopada 2020

Jak poradzili sobie nauczyciele w sytuacji pandemii? Dlaczego podstawa programowa wymaga zmiany? Rozmowa z dr hab. Martą Zahorską o rozdźwięku w ocenie zdalnego nauczania między MEN a światem rzeczywistym.


Jak rozwiązać kryzys po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
5 listopada 2020

Prof. Płatek ma propozycję prawnego rozwiązania kryzysu, do którego doszło po orzeczeniu TK Julii Przyłębskiej 22 października, delegalizującym aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Istotą tego rozwiązania jest oddzielenie kwestii zakazu aborcji od penalizacji, czyli ścigania za złamanie zakazu w ramach postępowań karnych. Rozmowa Edwina Bendyka z prof. Moniką Płatek.


Co oznacza rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie aborcji
29 października 2020

Jakie jest wyjście z tej sytuacji dla kobiet w ciąży z uszkodzonym płodem? Jaka jest możliwość wycofania się z sytuacji, w której się znaleźliśmy? Rozmowa z Anną Rakowską-Trelą.


Czy powiązanie unijnych funduszy z praworządnością ma sens
22 października 2020

Bruksela pracuje nad mechanizmem, który ma powiązać wypłatę unijnych pieniędzy z przestrzeganiem zasady praworządności. Czy powstanie skuteczny mechanizm? Rozmowa z Piotrem Burasem.