forumIdei

Podcasty
Co tydzień Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego i publicysta tygodnika „Polityka” rozmawia z zaproszonymi gośćmi o problemach, szansach i wyzwaniach, jakie stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu w każdy czwartek.

1 września 2021

Sprzeciw wobec zmian w edukacji

O nastrojach w szkole, zmianach w prawie oświatowym, kampanii Wolna Szkoła, realnych problemach polskiej szkoły oraz pozytywnej wizji edukacji. Rozmowa z dr Igą Kazimierczyk, prezeską Fundacji Przestrzeń dla Edukacji i aktywistką ruchu Obywatele dla Edukacji i jedną z inicjatorek kampanii #WolnaSzkola.

17 czerwca 2021

Powrót do centralistycznej i przemocowej szkoły z PRL?

W projekcie ustawy dotyczącej zmian w prawie oświatowym Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zwiększenie roli kuratorów, którzy będą mogli swobodnie zwalniać dyrektorów. Co to oznacza dla dzieci, rodziców i nauczycieli? Jak wpłynie to na jakość pracy szkoły, jej autonomię oraz ofertę programową? Rozmowa z Zofią Grudzińską (Fundacja Przestrzeń dla Edukacji oraz ruch Obywatele dla Edukacji), nauczycielką i psycholożką.

4 czerwca 2021

Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości

Rozmowa o raporcie “Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości”. Jak w ciągu ostatniej dekady zmieniła się sytuacja młodych w Polsce? Jakie czynniki kształtują obecnie tożsamość młodego pokolenia Polek i Polaków? Rozmowa z dr. Michałem Bonim, autorem raportu.

27 maja 2021

Odwrót od samorządności w Polskim Ładzie i Krajowym Planie Odbudowy
Rozmowa o działaniach rządu związanych z projektem Krajowego Planu Odbudowy i ogłoszonym niedawno programem Polski Ład. Czy są one zagrożeniem dla polskich samorządów? Czy skala proponowanych zmian oznacza, że wkrótce możemy być świadkami zmiany ustrojowej? Rozmowa z dr Adamem Gendźwiłłem.

14 maja 2021

Uczciwość i sprawność – jak wydamy środki z KPO
Samorząd, organizacje społeczne i pracodawcy zaangażowali się w prace nad KPO i przedstawiają swoje postulaty, które mają zapewnić, że środki z Funduszu Odbudowy zostaną wydane mądrze i sprawiedliwie. O procesie uzgadniania KPO, wysłuchaniach obywatelskich, równowadze między dotacjami i pożyczkami dla rządu i samorządu oraz monitorowaniu wydatków Edwin Bendyk rozmawia z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu.

30 kwietnia 2021

Ryzyko upartyjnienia środków unijnych
Analiza podziału trzeciej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) po raz kolejny potwierdza, że pieniądze trafiają głównie do swoich, według partyjnego klucza. O deficytach Krajowego Planu Odbudowy oraz ryzyku podobnej dystrybucji środków unijnych, jak w RFIL. Rozmowa z Markiem Wójcikiem (Związek Miast Polskich).

23 kwietnia 2021
O dialogu i współpracy w samorządzie

O Pracowni Samorządowej: projekcie skierowanym do władz samorządowych, które chcą wprowadzić w swoich gminach model funkcjonowania samorządu otwartego na współpracę i dialog ze społecznością lokalną oraz o zmianie w sposobie komunikacji władz lokalnych z mieszkańcami w czasie pandemii. Rozmowa z Szymonem Osowskim.

15 kwietnia 2021
Nowy rozdział. Transformacja UE a Polska

O czterech kołach zamachowych transformacji Unii Europejskiej oraz co z tego wynika dla Polski. Rozmowa z Szymonem Ananiczem.

8 kwietnia 2021

Zielony Ład – populizm – polityka
Jak pandemia wpłynęła na postrzeganie zmian klimatycznych oraz jakie są polityczne i społeczne uwarunkowania zielonej transformacji w Polsce? Czy Europejski Zielony Ład padnie w Polsce łupem populistów, czy da się tego uniknąć? Rozmowa z dr hab. Przemysławem Sadurą.

25 marca 2021

Wysłuchania KPO: kwiatek do kożucha, czy realne konsultacje?
Po trzech wysłuchaniach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy ponad 140 mówców, wśród nich samorządowcy, partnerzy z Rady Dialogu Społecznego, organizacje pozarządowe, obywatele, dali konkretny wkład w KPO. Jakie były postulaty organizacji społecznych, co wybrzmiało oraz jak wykorzystać zasoby organizacji społecznych we współtworzeniu polityk publicznych? Rozmowa z Karoliną Dreszer-Smalec, prezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

18 marca 2021

Wysłuchania publiczne w sprawie Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa
Między 22 a 31 marca odbędzie się seria wysłuchań publicznych dotyczących dokumentów kształtujących rozwój naszego kraju na najbliższą dekadę – Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa. Dlaczego warto wziąć w nich udział? Rozmowa z Kubą Wygnańskim, prezesem Fundacji Stocznia.

4 marca 2021

Recentralizacja w systemie opieki zdrowotnej
Rząd zapowiada nacjonalizację szpitali samorządowych. Eksperci wykazują brak uzasadnienia merytorycznego, kwestionują moment na przeprowadzanie zmian i pytają, jaki jest w takim razie prawdziwy sens tej propozycji? Rozmowa z prof. Dawidem Sześciło, członkiem Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego.

25 lutego 2021

O kondycji polskiego społeczeństwa z perspektywy języka protestów
Jakie szersze zjawiska społeczne wywołały bunt kobiet? Jak wyczerpanie się języków komunikacji wpłynęło na podmiot zbiorowy? Co język protestów mówi nam o kondycji polskiego społeczeństwa? Rozmowa z krytykiem literackim, prof. Przemysławem Czaplińskim.

18 lutego 2021

Jak odpowiedzieć na centralizm wobec samorządu?
O instytucjonalnej próbie zmniejszenia skali centralizmu wobec samorządu, inicjatywie ustawodawczej Senatu dotyczącej projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju oraz innych problemach samorządu. Rozmowa z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.

11 lutego 2021

Krajowy Plan Odbudowy – wciąż bez konsultacji i strategicznego podejścia

Zgodnie z regulacjami unijnymi KPO będzie zawierać inwestycje i reformy, których celem jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarek po pandemii koronawirusa. W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na czym polegają propozycje strony ekologicznej oraz biznesowej? Czy pracom dotyczącym KPO towarzyszy strategiczna myśl? Jak KPO łączy się z Europejskim Zielonym Ładem? Rozmowa z Izabelą Zygmunt (Polska Zielona Sieć).

4 lutego 2021

Polityka i protest

W jakiej sytuacji społecznej znaleźliśmy się po publikacji wyroku TK w sprawie zakazu aborcji? Czy jesteśmy w sytuacji rozchodzenia się struktur politycznych oraz oczekiwań społeczeństwa? O mobilizacji niezadowolenia społecznego oraz wpływie protestu na politykę. Rozmowa z prof. Andrzejem Rychardem.

28 stycznia 2021

Co wynika z cyfrowego impeachmentu Trumpa?

Czy rolą firm internetowych jest ocenianie prawidłowości debaty publicznej? Czy potrzebujemy w Unii Europejskiej niezależnego arbitra, który oceniałby zasadność ewentualnej blokady w mediach społecznościowych? Jak należy traktować inicjatywę polskich władz, jeśli chodzi o wolność w Internecie? Rozmowa z Katarzyną Szymielewicz.

21 stycznia 2021
Czy obywatele są osaczani przez państwo?
O projekcie zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, jego związku z protestami obywatelskimi oraz zgodności projektu z konstytucją, a także o sytuacji prawnej przedsiębiorców. Czy mamy do czynienia z osaczaniem obywateli przez państwo? Rozmowa z mec. Tomaszem Zalasińskim.

14 stycznia 2021
Niesprawiedliwy podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

O protestach samorządowców i przedsiębiorców, zaufaniu do władzy i jej uczciwości oraz o tym, jak wygląda demografia polityczna polskiego samorządu. Rozmowa z dr hab. Jarosławem Flisem.

7 stycznia 2021

O społecznej kandydaturze na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich
Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich? Jakie powinny być priorytety kolejnego ombudsmana oraz jaka wizja tego urzędu przyświeca społecznej kandydatce? Jakie są nowe pole działania dla RPO? Rozmowa z mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, społeczną kandydatką na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

31 grudnia 2020

Prawa obywatelskie w 2020 roku
Dlaczego rok 2020 był ważny z punktu widzenia praw obywatelskich oraz z jakimi problemami borykaliśmy jako społeczeństwo? Jak można ocenić jakość regulacji prawnych dotyczących pandemii, m.in. swobodnego przemieszczania się? Jakie życzenia dla swojej następczyni lub swojego następcy ma ustępujący Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar?

24 grudnia 2020

Przyszłość miast i ruchów miejskich
Jak pandemia wpłynęła na sytuację polskich miast? Na ile zmiany związane z pandemią mogą być trwałe? Na czym polega istota sukcesów ruchów miejskich? Rozmowa z dr hab. Pawłem Kubickim o samorządzie, miastach i ruchach miejskich.

W jakim kierunku idzie unijna oraz polska transformacja energetyczna?
17 grudnia 2020

Uwagę opinii publicznej podczas ostatniego szczytu UE skupiała kwestia groźba weta Polski i Węgier wobec unijnego budżetu, czego udało się uniknąć. Innym ważnym osiągnięciem szczytu było porozumienie ws. zwiększenia celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 do co najmniej 55 proc. w 2030 roku. Jaką strategię powinna przyjąć Polska w negocjacjach na temat transformacji energetycznej? Jakie są ścieżki do osiągnięcia redukcji emisji cieplarnianych z polskiej perspektywy? Rozmowa z Marcinem Korolcem.

Czas wielkiej korupcji?
10 grudnia 2020

Czy erozja tradycyjnych, liberalnych filarów demokracji kreuje grunt pod wielką korupcję? Jaki jest związek pomiędzy pogłębiającym się w ostatnich latach w Polsce kryzysem praworządności a korupcją? Rozmowa z dr hab. Grzegorzem Makowskim.


Przyszłość strajku kobiet
3 grudnia 2020

O skali protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jego genezie, sposobie działania oraz przyszłości – rozmowa z Klementyną Suchanow, jedną z liderek tego ruchu społecznego.


Czy będzie weto w sprawie budżetu?
26 listopada 2020

10–11 grudnia 2020 odbędzie się szczyt Unii Europejskiej, który zdecydować ma o przyszłości unijnego budżetu. Rozmowa z europosłem Janem Olbrychtem o możliwym wecie ze strony Polski i Węgier dla budżetu oraz Funduszu Odbudowy, co wiąże się z rozporządzeniem uzależniającym wypłatę środków unijnych od przestrzegania rządów prawa.


Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii
19 listopada 2020

Czy mamy powody do patrzenia z niepokojem na finanse samorządowe? Jakie są źródła finansowania samorządu oraz które z nich są teraz zagrożone? Jakie konsekwencje na jakość życia może mieć pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów? Rozmowa z prof. Pawłem Swianiewiczem.


Sukces czy porażka zdalnego nauczania?
12 listopada 2020

Jak poradzili sobie nauczyciele w sytuacji pandemii? Dlaczego podstawa programowa wymaga zmiany? Rozmowa z dr hab. Martą Zahorską o rozdźwięku w ocenie zdalnego nauczania między MEN a światem rzeczywistym.


Jak rozwiązać kryzys po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego
5 listopada 2020

Prof. Płatek ma propozycję prawnego rozwiązania kryzysu, do którego doszło po orzeczeniu TK Julii Przyłębskiej 22 października, delegalizującym aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Istotą tego rozwiązania jest oddzielenie kwestii zakazu aborcji od penalizacji, czyli ścigania za złamanie zakazu w ramach postępowań karnych. Rozmowa Edwina Bendyka z prof. Moniką Płatek.


Co oznacza rozstrzygnięcie Trybunału w sprawie aborcji
29 października 2020

Jakie jest wyjście z tej sytuacji dla kobiet w ciąży z uszkodzonym płodem? Jaka jest możliwość wycofania się z sytuacji, w której się znaleźliśmy? Rozmowa z Anną Rakowską-Trelą.


Czy powiązanie unijnych funduszy z praworządnością ma sens
22 października 2020

Bruksela pracuje nad mechanizmem, który ma powiązać wypłatę unijnych pieniędzy z przestrzeganiem zasady praworządności. Czy powstanie skuteczny mechanizm? Rozmowa z Piotrem Burasem.