11.02.2021

Protest mediów – list poparcia i solidarności

Niezależne media podjęły akcję solidarnego protestu #mediabezwyboru. 10 lutego 2021 roku czytelników, słuchaczy i widzów powitały czarne ekrany i komunikaty wyjaśniające dlaczego nie mają dostępu do wiadomości i programów. Powodem tej bezprecedensowej akcji jest projekt ustawy wprowadzającej nową daninę publiczną zwaną „składką od reklamy”.

Nowa opłata ma obciążyć nadawców reklam i – wbrew zapowiedziom rządu – będzie najbardziej dotkliwa nie dla największych, międzynarodowych platform medialnych, ale dla wydawców mediów działających w Polsce. Wpływy z reklam są ważnym,  dla wielu mediów najważniejszym, sposobem finansowania misji i podstawą ich niezależności. Ich opodatkowanie dla znaczącej części instytucji medialnych oznacza obniżenie rentowności poniżej progu opłacalności, dla wszystkich będzie dodatkowym obciążeniem, nałożonym w sytuacji kryzysu wywołanego przez pandemię Covid-19. To właśnie podczas takich kryzysów w pełni ujawnia się rola i znaczenie niezależnych mediów. Przeciwstawiając się naciskom ze strony władzy politycznej i grup interesu, dostarczają  informację, upowszechniają wiedzę i tworzą forum racjonalnej debaty publicznej w przestrzeni komunikacji społecznej coraz bardziej nasyconej dezinformacją, propagandą i mową nienawiści. Niezależnie media pełnią także fundamentalną rolę w systemie społecznej kontroli organów władzy, instytucji publicznych i innych uczestników życia publicznego.

Niezależnie media, podobnie jak niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, są podstawą demokratycznego ładu. Osłabianie ich kondycji materialnej decyzjami administracyjnymi, politycznymi lub za pomocą niesprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych to atak na ich niezależność, a tym samym zamach na demokratyczny porządek. Fundacja im. Stefana Batorego od początku istnienia realizuje misję wspierania demokracji. Przez wiele lat wspieraliśmy rozwój wolnych, niezależnych mediów i odpowiedzialnego, rzetelnego dziennikarstwa. Dlatego sprzeciwiamy się rządowemu projektowi osłabienia niezależności mediów w Polsce, popieramy cel protestu i solidaryzujemy się z podejmującymi go instytucjami medialnymi.

Andrzej Rychard Edwin Bendyk
Przewodniczący Rady

Fundacji im. Stefana Batorego

Prezes

Fundacji im. Stefana Batorego