Kraj
18.08.2020

Sprawozdanie Fundacji Batorego za 2019 rok

Publikujemy przyjęte przez Radę Fundacji Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019 oraz Sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem sprawozdania dla organizacji pożytku publicznego i zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

– Sprawozdanie Fundacji Batorego za rok 2019
– Pełne sprawozdanie finansowe Fundacji Batorego za rok 2019
– Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji Batorego za rok 2019 zamieszczone w internetowej bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego.

Przedstawiamy źródła finansowania działalności Fundacji w 2019 roku: