Fundusze
powierzone

O funduszach

Administrujemy funduszami powierzonymi nam przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem Fundacji.

Fundusze powierzone mogą mieć charakter funduszy wieczystych lub okresowych. W przypadku funduszu wieczystego przekazane środki stanowią nienaruszalny kapitał, który jest inwestowany, a na działania wskazane przez darczyńcę przeznaczane są dochody z inwestycji. Fundusze okresowe zasilane są środkami przekazywanymi przez fundatora/ów w uzgodnionych z Fundacją terminach, darowiznami rodziny i przyjaciół funduszu i wpłatami 1% podatku.

W ramach funduszu powierzonego darczyńca może wspierać wybrany program Fundacji, projekty skierowane do konkretnej społeczności lokalnej (w przypadku firmy np. na terenie jej działania, w przypadku darczyńcy prywatnego – w rejonie Polski, z którym czuje się związany) lub do wybranej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne). Może też wskazać konkretne cele (np. ufundować nagrodę czy stypendia dla młodzieży).

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć któryś z prowadzonych przez nas funduszy powierzonych o przekazanie darowizny na konto Fundacji:  74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem nazwy funduszu.