Fundusze
powierzone

O funduszach

Administrujemy funduszami powierzonymi nam przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem Fundacji.

Fundusze powierzone mogą mieć charakter funduszy wieczystych lub okresowych. W przypadku funduszu wieczystego przekazane środki stanowią nienaruszalny kapitał, który jest inwestowany, a na działania wskazane przez darczyńcę przeznaczane są dochody z inwestycji. Fundusze okresowe zasilane są środkami przekazywanymi przez fundatora/ów w uzgodnionych z Fundacją terminach, darowiznami rodziny i przyjaciół funduszu i wpłatami 1% podatku.

W ramach funduszu powierzonego darczyńca może wspierać wybrany program Fundacji, projekty skierowane do konkretnej społeczności lokalnej (w przypadku firmy np. na terenie jej działania, w przypadku darczyńcy prywatnego – w rejonie Polski, z którym czuje się związany) lub do wybranej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne). Może też wskazać konkretne cele (np. ufundować nagrodę czy stypendia dla młodzieży).