29.06.2023

Oświadczenie przewodniczącego Rady oraz prezesa Zarządu Fundacji Batorego dotyczące zagrożenia dla wolności i niezależności mediów

Wolność i niezależność mediów to jeden z filarów zdrowej demokracji. Znaczenie tego oczywistego stwierdzenia odkrywamy z pełną mocą wówczas, gdy ich wolność i niezależność są zagrożone przez działania władzy. Z takim zagrożeniem mamy do czynienia w Polsce, co potwierdziły informacje przekazane przez redaktorów naczelnych Onetu i Wirtualnej Polski.

Dowiedzieliśmy się, że dostali oni propozycje zatrudnienia w swoich redakcjach na wysokim stanowisku osób związanych z obecnym rządem, by mogły przedstawiać stanowisko obozu władzy.

Zdecydowany sprzeciw budzi nie tylko propozycja wprowadzenia do niezależnych redakcji „komisarzy politycznych”. Niedopuszczalna jest wizja mediów wyłaniająca się zza takiej propozycji. Zakłada ona, że redakcje i dziennikarze powinni być częścią systemu rządzenia oraz działać w sprzężeniu z ośrodkami władzy politycznej służąc jej interesom.

Jest to wizja sprzeczna z zasadami systemu demokratycznego i obowiązującym porządkiem prawnym. Konstytucja Polski w art. 14 stwierdza jednoznacznie, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i środków przekazu”, a inne jej przepisy zakazują cenzury prewencyjnej, zapewniając obywatelom i obywatelkom dostęp do informacji oraz wyrażania własnych poglądów.

W Polskim porządku konstytucyjnym nie ma zatem miejsca na ręczne sterowanie pracą mediów przez przedstawicieli jakiegokolwiek szczebla władzy lub partii politycznej. Niestety, opisane przez redaktorów naczelnych Onetu i Wirtualnej Polski działania to nie jedyne próby ograniczania wolności mediów przez władze polityczne. „Lex TVN”, działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zastraszanie redakcji pozwami i postępowaniami sądowymi to inne przykłady działań ingerujących w niezależność mediów, a tym samym naruszających zasady demokratycznego państwa prawa.

W odpowiedzi na te ingerencje redaktorki i redaktorzy naczelni polskich mediów opublikowali oświadczenie, w którym zadeklarowali, że nie zrezygnują z przywiązania do zasad dziennikarskich i będą razem solidarnie „walczyć o utrzymanie wolnych oraz niezależnych mediów jako fundamentu demokratycznego społeczeństwa, chroniąc prawo obywateli do dostępu do wiarygodnych informacji”.

Przyjmujemy to stanowisko z najwyższym uznaniem i deklarujemy pełne poparcie dla walki z próbami ograniczenia wolności oraz niezależności mediów.

 

Andrzej Rychard, przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego

Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego