Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Kwartalny raport Obywatelskiego Forum Legislacji

Prezentujemy kolejny raport z obserwacji procesu legislacyjnego wybranych projektów ustaw.


Otwarta Europa

Raport Mołdawska success story. Reżim bezwizowy z UE rok po wprowadzeniu

Prezentujemy raport, przygotowany przez naszych ekspertów we współpracy z Instytutem Polityki Światowej, wiodącym ukraińskim think-tankiem.
Publikacja w języku angielskim.

Otwarta Europa

Relacja z debaty na temat reform w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie

Zachęcamy do obejrzenia relacji z debaty publicznej, która odbyła się 28 kwietnia 2015 w Fundacji, z udziałem: Victora Chirila (Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej, Mołdawia), Vano Chkhikvadze (Gruzińska Fundacja Społeczeństwa Otwartego) i Hennadija Maksaka (Poleska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Regionalnych, Ukraina).

Irena Herbst odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Irena Herbst, członkini Zarządu Fundacji, została odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu. Gratulujemy!

Otwarta Europa

Na drodze do ruchu bezwizowego - Ukraina i Gruzja

Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze, pojawiło się wiele głosów europejskich polityków o możliwości przyznania Gruzji i Ukrainie ruchu bezwizowego z UE. Tbilisi jak i Kijów w szybkim tempie starają się wprowadzić ostatnie wymagane reformy. Zachęcamy do lektury policy paper - tym razem analizujemy problematykę migracji.
Ukraina [PDF 630 KB] Gruzja [PDF 689 KB]

Debaty

Relacja z debaty o Izraelu

Polecamy relację wideo dyskusji Izrael w zmieniającym się otoczeniu: nowi wrogowie, nowi przyjaciele? /Changing environment of Israel: New Enemies and New Friends z udziałem prof. Shloma Avineriego, wybitnego izraelskiego politologa i filozofa polityki. 

Masz Głos, Masz Wybór

List do Premier Ewy Kopacz

Chcesz zmian w samorządzie? Twoja organizacja popiera nasze postulaty dotyczące demokratyzacji samorządu? Jeśli tak - to wypełnij formularz. Postulaty zostaną w najbliższym czasie przekazane Premier Ewie Kopacz oraz Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Kancelarii Prezydenta.

Masz Głos, Masz Wybór

Nowelizacja prawa wyborczego - list otwarty

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Nadzwyczajną prac nad nowelizacją prawa wyborczego, Fundacja oraz działający przy niej zespół ekspertów przekazali Prezesowi Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach list otwarty w sprawie potrzeby zmiany art. 79 Kodeksu wyborczego.

Debaty

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym

Wideorelacja z debaty wokół publikacji Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna jest już dostępna na naszych stronach.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX przeprowadziliśmy społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku.

Wywiad z Miachiłem Fiszmanem

W najnowszym numerze Nowej Europy Wschodniej ukazał się wywiad Krzysztofa Mrozka z Michaiłem Fiszmanem – redaktorem naczelnym „Slon.ru”. Michaił Fiszman gościł w Fundacji na posiedzenie Klubu PL_RU poświęconemu miastom i ruchom miejskim.

Fundusze Powierzone

Nowy Fundusz Powierzony im. Wandy i Jadwigi Chruściel

7 maja przy Fundacji rozpoczął działalność Fundusz Stypendialny im. Wandy i Jadwigi Chruściel. Fundusz będzie wypłacał stypendia dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej.

Otwarta Europa

Relacja z rozmowy Nowi i starzy wrogowie Rosjan

Są już dostępne relacje wideo i audio dyskusji, z udziałem Iryny Czeczel, Michaiła Fiszmana, Aleksandra Kyniewa, Iwana Preobrażeńskiego, Marka Simona i Denisa Wołkowa.


Obywatele dla Demokracji

Podręcznik "Zakładki"

Opublikowaliśmy nowe narzędzie do edukacji antydyskryminacyjnej - podręcznik Rady Europy "Zakładki".

Debaty

Polskie Dylematy

O przemianach po 1989 roku, roli rewizjonistów i protestach w Marcu’68, powstawaniu opozycji demokratycznej, „Solidarności” i samoorganizowaniu się społeczeństwa poza strukturami władzy można dowiedzieć się z naszej publikacji Polskie Dylematy. W 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia. Polecamy! 

List do Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego RE przeciwko łamaniu praw człowieka w Azerbejdżanie

 "Jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w Azerbejdżanie?" (...) "Nie podzielamy Pana wiary w gotowość władz azerskich do zapewnienia sprawiedliwego procesu Rasula Jafarova na etapie apelacji. " - wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica,​ wystosowaliśmy list do Tadeusza Iwińskiego, Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

więcej list

Odpowiedzialne Państwo

Konferencja nt korupcji - relacja

Dostępny jest już zapis dźwiękowy konferencji towarzyszącej raportowi Monitoring wdrażania w Polsce konwencji ONZ przeciwko korupcji. Polecamy!
raport: wersja polska
[PDF 604 KB] wersja angielska [628 KB]

więcej zapis konferencji

Otwarta Europa

Gruzja i Ukraina na drodze do ruchu bezwizowego

Prezentujemy kolejne podsumowanie postępów Gruzji i Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE przez szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Odpowiedzialne Państwo

Kwartalny raport Obywatelskiego Forum Legislacji

"Nie ma jednego, stosowanego przez wszystkie ministerstwa sposobu odpowiedzi na otrzymane uwagi, ani formy 'raportu z konsultacji'... Nie ma zwyczaju rzetelnego informowania opinii publicznej o zawieszeniu prac nad projektami ustaw" - Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny, kwartalny raport z monitoringu prac nad wybranymi dokumentami rządowymi.

Debaty

Wybory: wiarygodność i sprawność

Polecamy publikację poświęconą najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014.

Do góry