Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Nabór do programów stypendialnych "Szansa" i "Słonik"

Do 8 września można składać wnioski o stypendia Fundacji Elbląg w programach „Szansa” i „Słonik” na rok szkolny 2017/2018. Programy skierowane są do osób z Elbląga i okolic. Stypendia dofinansowaliśmy ramach programu Równe Szanse. 

Odpowiedzialne Państwo

Opinia Ekspertów Prawnych nt projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Zespół Ekspertów Prawnych w opinii przesłanej do Sejmu uznał projekt za sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawnego zawartymi w Konstytucji RP [Informacja prasowa], O Zespole

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektowanych zmian w ustroju sądów powszechnych

W ocenie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego projekt

ustawy podporządkowuje sądy powszechne władzy wykonawczej, naruszając

trójpodział władzy i osłabiając niezależność sędziowską. 

Otwarta Europa

Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości - analiza

W sytuacji, gdy łatwiej uzyskać unijne wsparcie na działania prodemokratyczne na Białorusi czy Ukrainie niż w dowolnym kraju UE, potrzebujemy europejskiej polityki wartości. Przedstawiamy analizę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Normatywne imperium w kryzysie - czas na politykę wartości.

Odpowiedzialne Państwo

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych do Prezydenta RP o powstrzymanie wejścia w życie ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych

W wysłanym w nocy apelu Zespół Ekspertów stwierdza, że ustawy te ingerują w fundamentalne wartości konstytucyjne i podważają zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Do apelu dołączono opinie o ustawach o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych.

Otwarta Europa

W zwarciu: polityka europejska rządu PiS

Do kluczowych

problemów polskiej polityki europejskiej i zagranicznej rządu PiS

należą ideologizacja oraz brak spójności. Przedstawiamy raport W zwarciu: polityka europejska rządu PiS.

Masz Głos, Masz Wybór

Opozycja – co może i dlaczego jest potrzebna?

Dlaczego demokracje potrzebują opozycji

parlamentarnej i jakimi uprawnieniami dysponuje ona w Polsce oraz w innych krajach europejskich? Przedstawiamy ekspertyzę dr. Pawła Marczewskiego i dr hab. Dawida Sześciło.  

Do góry