Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

1 procent

Dziękujemy za wpłaty 1%!

forumIdei

Debata „Zapomniany konflikt? UE a wojna w Donbasie”

Wspólnie z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie zapraszamy na debatę, w czasie której zastanowimy się, jaka może być odpowiedź Unii na kryzys na Ukrainie i jak kształtować stosunki z Rosją, gdy jedność Zachodu bywa podważana. Spotkanie odbędzie się 26 września w godz. 16.00-18.00 przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

forumIdei

Kto nie może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej. Czy ograniczenia są zgodne z Konstytucją?

W związku z pojawiającymi się interpretacjami przepisu Kodeksu wyborczego, dotyczącego zakazu bycia członkiem obwodowych komisji wyborczych dla osób spokrewnionych z kandydatami startującymi w wyborach, przedstawiamy ekspertyzę dr. hab. Adama Krzywonia.

forumIdei

Reset i kontynuacja. Polityka rządu PiS wobec Białorusi

Publikujemy komentarz Krzysztofa Mrozka z forumIdei Fundacji Batorego dotyczący prowadzonej przez rząd PiS polityki normalizacji w relacjach z Białorusią. Autor analizuje sukcesy, np. rosnącą wymianę handlową i postęp w kwestii polityki pamięci i nauczania języka polskiego, a także błędy - w tym brak koordynacji w polityce zagranicznej, objawiający się m.in. istnieniem dwóch zespołów parlamentarnych zajmujących się Białorusią.

#ObserwujemyWybory

Poradnik dla obserwatorów społecznych. Wybory samorządowe 2018

Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku po raz pierwszy polskie organizacje społeczne będą mogły oddelegować do lokali wyborczych swoich obserwatorów. W poradniku wyjaśniamy dlaczego warto skorzystać z możliwości obserwowania procesu wyborczego, jak zorganizować akcję obserwacyjną i jak zostać obserwatorem. 

forumIdei

Polska szkoła reform

Publikujemy analizę dr. Przemysława Sadury (IS UW) dotyczącą problemów z wdrażanymi w Polsce reformami edukacyjnymi. Autor przedstawia wszystkie reformy edukacyjne przeprowadzone w czasach PRL i III RP oraz analizuje przyczyny niepowodzeń. 

Zespół Ekspertów Prawnych

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie sytuacji prawnej sędziów Sądu Najwyższego

Przedstawiamy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych dotyczące kwestii konstytucyjności oraz skutków prawnych ustaw przenoszących w stan spoczynku urzędujących sędziów SN oraz skracających kadencję Pierwszego Prezesa SN oraz powielanych w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących prawnej oceny tych działań.

forumIdei

Legislacja bez dialogu

Obywatelskie Forum Legislacji przedstawiło raport dotyczący jakości procesu legislacyjnego z okresu 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku. Największe zaniepokojenie ekspertów budzi nieprzywiązywanie wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych. Ważne ustawy są często zgłaszane jako projekty poselskie lub inicjatywy prezydenckie, co pozwala uchwalać je bez konsultacji, opiniowania i bez oceny skutków regulacji.

forumIdei

Analiza "Dlaczego Trybunał Sprawiedliwości UE jest instytucją właściwą do oceny naruszenia przepisów ustawy o SN"

Publikujemy analizę ekspertów prawnych: dr Piotra Bogdanowicza i dr. Macieja Taborowskiego, którzy dowodzą, że przepisy ustawy o SN mogą zagrozić zasadzie nieusuwalności sędziów, a tym samym naruszyć art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, a także art. 47 Karty Praw podstawowych UE i dowodzą, że Trybunał Sprawiedliwości UE byłby instytucją właściwą do oceny tej sprawy.
Tekst w jęz. angielskim.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowiska publiczne jako łup polityczny

Przedstawiamy ekspertyzę poświęconą zmianom personalnym w administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa w czasach rządu Beaty Szydło. Analiza, poza szczegółowym omówieniem sposobów dokonywania zmian kadrowych, obejmuje także rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed wymianą kadr po wyborach.

➡ forumIdei/Europa

Unia Europejskich wartości?

Raport Joanny Koniecznej-Sałamatin pokazuje, w jakim stopniu popieranie Unii Europejskiej wiąże się ze światopoglądem i wyznawanymi wartościami. W oparciu o badania European Values Survey autorka stawia tezę, że stopień zaufania Polaków do UE mocniej warunkują kwestie aksjologiczne, a nie pozycja w strukturze społecznej.

forumIdei

Odpowiedzialność prawna podmiotów zbiorowych wg PiS

Grzegorz Makowski analizuje projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także argumentuje dlaczego - jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnej postaci - może stać się narzędziem do ścigania niewygodnych firm i organizacji społecznych.

Szukamy asystenta / asystentki

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby na stanowisko asystenta/tki w programie eksperckim.

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Zapraszamy na wysłuchanie obywatelskie

Zapraszamy pracowników, pracodawców, obywateli, czyli wszystkich, którzy uważają, że ktoś, kto reaguje na nadużycia i łamanie prawa w miejscu pracy powinien być chroniony przez prawo - do udziału w wysłuchaniu Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów, które odbędzie się 22 września, o godz. 10.30 na Uniwersytecie Warszawskim w Sali A Auditorium Maximum.

Zespół Ekspertów Prawnych

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

Zespół Ekspertów Prawnych przedstawił stanowisko, w którym stwierdza, że procedura wyboru sędziów Sądu Najwyższego jest procedurą nieważną, bowiem inicjujące ją obwieszczenie Prezydenta RP z 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w SN nie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów.

Akcja Masz Głos

Rusza nabór do akcji Masz Głos

Zapraszamy organizacje, instytucje i grupy aktywnych obywateli do wzięcia udziału w akcji Masz Głos - ogólnopolskiej akcji budującej dialog między społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Nabór trwa do 23 września. W tym roku akcja rozpocznie się od przygotowania gmin na nadchodzące wybory. Więcej informacji o zasadach akcji oraz formularz zapisu znajduje się na stronie www.maszglos.pl.

forumIdei

Publikacja "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku"

Prezentujemy publikację prof. Stanisławy Golinowskiej "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku" ukazującą, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.

O programie

Jak zostać samorządowcem?

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

#ObserwujemyWybory

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów samorządowych. Przedstawiamy analizę poświęconą obsadzaniu tych stanowisk oraz prawom i obowiązkom członków komisji wyborczych.

Do góry