Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Obywatele dla Demokracji

Projekty tematyczne – wyniki I etapu

Zakończył się I etap ostatniego konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostały zaproszone 362 organizacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie grupy ekspertów ds, sygnalistów

"Polskie prawo nie chroni tzw. sygnalistów (whistleblowers) - osób, które w dobrej wierze informują o zagrożeniach dla interesu społecznego, w tym życia ludzkiego i zdrowia." - w związku z wybuchem metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła publikujemy Stanowisko Grupy ekspertów ds. sygnalistów przy Fundacji Batorego.

Apel organizacji pozarządowych w sprawie rosyjskiego Memoriału

"Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka - także w trakcie militarnych agresji - czyni Memoriał sumieniem nie tylko Rosji". Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi podpisaliśmy apel do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, w związku z zagrożeniem rozwiązania Memoriału przez rosyjskie władze.

więcej Apel

Odpowiedzialne Państwo

Samorządowe Unie Personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych.

Polecamy raport, oparty na analizie 9 tys. oświadczeń majątkowych radnych, który opisuje, w jakie role społeczno-zawodowe angażują się radni oraz jaki ma to wpływ na funkcjonowanie całych wspólnot samorządowych.

artykuły

Nagroda im. Beaty Pawlak 2014

Polecamy relacje wideo z uroczystości wręczenia Nagrody oraz z debaty Dialog – nadal możliwy? z udziałem nominowanych autorów: Aleksandry Gumowskiej, Mateusza Janiszewskiego, Michał Książka, Adama Lacha oraz Katarzyny Dybowskiej i Tomasza Stawiszyńskiego.

Jubileusz Forum Darczyńców

10 lat temu rozpoczęło działalność, także z naszej inicjatywy Forum Darczyńców w Polsce. Forum powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Zrzesza obecnie 24 fundacje i stowarzyszenia.

Obywatele dla Demokracji

Nowy portal poświęcony przeciwdziałaniu mowie nienawiści

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK uruchomiło portal www.niehejtuje.com, w ramach projektu: Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie.

Obywatele dla Demokracji

Polska bez hejtu - panel dyskusyjny.

Uczestniczyliśmy w dyskusji o mowie nienawiści, kampanii No Hate Speech i promowaniu praw człowieka, zorganizowanej przez Radę Europy w ramach warszawskiego spotkania OBWE.

Obywatele dla Demokracji

Jak angażować zwolenników i zwolenniczki w działania miejskich organizacji strażniczych?

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska rozpoczęła prace nad kampaniami angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast.

Odpowiedzialne Państwo

Jakość i otwartość procesu legislacyjnego

Zapraszamy 2 grudnia o godz. 10:00 na prezentację raportu Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, opartego na analizie sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw procedowanym w 2012 roku.

więcej Program konferencji

ECFR Warszawa

Koniec militarnego zaangażowania? Polska i europejska perspektywa liberalnego interwencjonizmu

Zapraszamy na dyskusję poświęconą zaangażowaniu militarnemu UE w świecie, która odbędzie się 5 grudnia o godz. 11:30 w Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Udział wezmą: Nick Witney (ECFR Senior Policy Fellow), Sylvie Kauffmann („Le Monde” ) oraz Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski).

Odpowiedzialne Państwo

Konflikt interesów w administracji rządowej

Polecamy raport z badań na temat zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w administracji centralnej.

więcej raport

Obywatele dla Demokracji

Wyniki pierwszego etapu 3. edycji konkursu na projekty tematyczne

Zakończył się I etap III edycji konkursu na projekty tematyczne. W internetowym systemie zarejestrowano 2380 wniosków wstępnych, a łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 447 310 169 zł.

Otwarta Europa

It's Georgia's Time - policy paper

Polecamy opracowanie przygotowane wraz z gruzińską Fundacją Społeczeństwa Otwartego, zawierające analizę postępów Gruzji na drodze do liberalizacji wizowej z UE i rekomendacje. Tekst w języku angielskim.

Otwarta Europa

Granica w czasie kryzysu. Euromajdan a wnioski na przyszłość.

Zachęcamy do lektury publikacji i obejrzenia relacji z konferencji poświęconej raportowi z funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej podczas rewolucji na Ukrainie.

prof. Jacek Kochanowicz 1946-2014

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odszedł prof. Jacek Kochanowicz, wybitny historyk ekonomii i wieloletni członek zarządu Fundacji. Bliskim składamy wyrazy głębokiego wspólczucia.
Rada, Zarząd i Zespół Fundacji Batorego.

więcej Marcin Król o Profesorze

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

977 organizacji pozarządowych z Europy, w tym 353 z Polski, zaapelowało dziś do najważniejszych instytucji UE o podjęcie kroków w związku z antydemokratycznymi działaniami rządu na Węgrzech.
#ListMeToo

Obywatele dla Demokracji

Bezdomne zwierzęta-monitoring gmin

Ruszył projekt poświęcony patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Monitorowane będą sposoby wywiązywania się gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt. Ponadto zostanie wypracowany model przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie.Projekt realizowany przez Fundację Argos z partnerami.

Do góry