Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

forumIdei

Ukryta prywatyzacja w polskiej edukacji – skala i zagrożenia

Rodziny wydają znaczące kwoty na korepretycje uzupełniające braki systemu edukacji publicznej, o ile mogą sobie na te wydatki pozwolić, pisze Paweł Marczewski. Publikujemy komunikat z badania na temat prywatyzacji polskiej edukacji.

forumIdei

Konferencja "W jakim kraju chcemy żyć?"

17-18 września zapraszamy na konferencję, na której zastanowimy się nad całościową wizją rozwoju naszego państwa. Jak mógłby wyglądać „plan dla Polski”, który zwiększałby szanse na dobrą jakość życia. Wskażemy konkretne rozwiązania w takich kluczowych sferach, jak edukacja, zdrowie, ochrona środowiska i równowaga władz.

Demokracja w Działaniu

Obywatelska obserwacja wyborów

Fundacja Odpowiedzialna Polityka, w ramach akcji "Obserwatorzy w działaniu" przygotowuje materiały oraz webinaria dla osób, które chcą zostać społecznym obserwatorem wyborów parlamentarnych.

➡ forumIdei/Blog

Europejski watchdog bierze pod lupę wybory w Polsce

Zofia Lutkiewicz analizuje dlaczego decyzja ODIHR (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy OBWE) o wysłaniu do Polski Misji Oceny Wyborów może zostać odebrana jako wyraz zaniepokojenia stanem demokracji w Polsce.

forumIdei

Pytania do komitetów wyborczych

Obywatelskie Forum Legislacji, podobnie jak przed wyborami w 2015, skierowało do pięciu komitetów wyborczych, które mają największe szanse na zarejestrowanie list wyborczych na terenie całego kraju, pytania ich wizję właściwego zorganizowania procesu stanowienia prawa. Na odpowiedzi czekamy do 15 września.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji

Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce.

forumIdei

Odpowiedzi komitetów wyborczych

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji zadali komitetom wyborczym pytania o ich wizję właściwego zorganizowania procesu stanowienia prawa. Jako pierwszy odpowiedział Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, posługujący się logiem „Lewica”. Zbiorcze omówienie wszystkich otrzymanych odpowiedzi zamieścimy w pierwszych dniach października.

forumIdei

Ochrona zdrowia - czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?

Analiza Dawida Sześciły wskazuje źródła kryzysu polskiej służby zdrowia - źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Jako remedium autor rekomenduje decentralizację - uczynienie z samorządów odpowiedzialnego przed obywatelem gospodarza wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Dowodzi konieczności podniesienia poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat i wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.

➡ forumIdei/Blog

Kogo w tych wyborach obchodzi ochrona zdrowia?

Temat ochrony zdrowia jest obecny już w kampanii wyborczej poszczególnych komitetów. Dawid Sześciło wskazuje problemy systemu opieki zdrowotnej i komentuje propozycje najważniejszych sił politycznych na poprawę jakości ochrony zdrowia.

Masz Głos Masz Wybór

Rusza nabór do akcji Masz Głos

Do końca września czekamy na zgłoszenia od organizacji społecznych, grup nieformalnych i instytucji publicznych, które chcą wziąć udział w akcji Masz Głos, która buduje dialog między organizacjami a samorządem i wspiera lokalną aktywność obywatelską.
formularz rejestracyjny

forumIdei

Bez prawa i bezpieczeństwa. Polska w nowym świecie

Publikujemy analizę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz poświęconą nowym uwarunkowaniom bezpieczeństwa Polski w zmieniającym się świecie.

Do góry