Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Demokracja w Działaniu

Nowe dotacje instytucjonalne

W drugim konkursie dotacyjnym dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa przyznaliśmy 29 dotacji na kwotę ponad 2,8 miliona złotych. Wnioski o dotacje w kolejnym tegorocznym konkursie przyjmujemy od 16 sierpnia do 16 września.

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport "Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017"

Publikujemy raport Zespołu Ekspertów Prawnych przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi.

forumIdei

Komentarz Grzegorza Makowskiego nt. nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Prawo i Sprawiedliwość deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje jednak, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.

forumIdei

Publikacja "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku"

Prezentujemy publikację prof. Stanisławy Golinowskiej "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku" ukazującą, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.

forumIdei

Poselski projekt zmiany ordynacji do PE jest niezgodny z wiążącymi Polskę przepisami prawa europejskiego

Przedstawiamy ekspertyzę prof. Bartłomieja Michalaka wskazującą, iż zaproponowane 21 czerwca przez PiS zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów. Gdyby wybory do Europarlamentu odbyły się w 2014 roku na zasadach proponowanych w projekcie posłów PiS, 63% głosów zdobytych przez dwie największe partie przełożyłoby się na 92,4% mandatów.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zostać samorządowcem?

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

forumIdei

Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?

Publikujemy opracowanie Marty Jaroszewicz i Ołeny Małynowskiej "Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?". Autorki opisują przyczyny, skalę i skutki wynikające z migracji zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy.

#ObserwujemyWybory

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów samorządowych. Przedstawiamy analizę poświęconą obsadzaniu tych stanowisk oraz prawom i obowiązkom członków komisji wyborczych.

forumIdei

Polityka bezpieczeństwa Polski

#ObserwujemyWybory

Obywatelski monitoring wyborów - mężowie zaufania i obserwatorzy

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej "Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy".

Demokracja w Działaniu

Raport „Jak pracują zwierzęta w służbach mundurowych?”

Fundacja Czarna Owca Pana Kota objęła półrocznym monitoringiem 235 jednostek Policji, Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, straży miejskich, zakładów karnych oraz aresztów śledczych. Na podstawie zebranych danych Fundacja przygotowała pierwszy w Polsce raport poświęcony sytuacji zwierząt pracujących w służbach mundurowych. Raport powstał dzięki wsparciu z naszego programu Demokracja w Działaniu. 

➡ Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Stypendia dla przyszłych informatyków

Do 31 lipca trwa nabór w Funduszu Grupy Pracuj. O stypendia (700 zł/mies.) starać się mogą maturzyści i maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych na wybranych uczelniach w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznainiu, Reszowie, Warszawie i Wrocławiu.

forumIdei

Przepis obniżający wiek przejścia w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji

Ekspert forumIdei Fundacji Batorego - prof. Piotr Uziębło uważa, że przepis ten narusza ochronę praw nabytych, zasadę niedziałania prawa wstecz oraz zasadę ochrony interesów w toku. Przekonuje, że dopuszczalne byłoby obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku, ale w stosunku do sędziów SN wybieranych już na mocy nowych przepisów, lub pozostawienie obecnym sędziom możliwości wyboru: przejście w stan spoczynku wraz z ukończeniem 65. rż lub 70. rż.

forumIdei

Legislacja bez dialogu

Obywatelskie Forum Legislacji przedstawiło raport dotyczący jakości procesu legislacyjnego z okresu 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku. Największe zaniepokojenie ekspertów budzi nieprzywiązywanie wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych. Ważne ustawy są często zgłaszane jako projekty poselskie lub inicjatywy prezydenckie, co pozwala uchwalać je bez konsultacji, opiniowania i bez oceny skutków regulacji.

Oświadczenia

Organizacje społeczne w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Wraz z blisko 50 organizacjami obywatelskimi wydaliśmy stanowisko w sprawie kolejnego ataku Mariusza Muszyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

forumIdei

Analiza "Dlaczego Trybunał Sprawiedliwości UE jest instytucją właściwą do oceny naruszenia przepisów ustawy o SN"

Publikujemy analizę ekspertów prawnych: dr Piotra Bogdanowicza i dr. Macieja Taborowskiego, którzy dowodzą, że przepisy ustawy o SN mogą zagrozić zasadzie nieusuwalności sędziów, a tym samym naruszyć art. 2 i art. 19 ust. 1 Traktatu o UE, a także art. 47 Karty Praw podstawowych UE i dowodzą, że Trybunał Sprawiedliwości UE byłby instytucją właściwą do oceny tej sprawy.
Tekst w jęz. angielskim.

Oświadczenia

List polskich organizacji do MSZ i PZPN

Zwracamy się z apelem do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza oraz Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN, aby wsparli działania międzynarodowe na rzecz uwolnienia Ojuba Titijewa, Olega Sencowa oraz wszystkich pozostałych osób aresztowanych lub skazanych z powodów politycznych przez Federację Rosyjską.

#SaveOlegSentsov

forumIdei

Po co nam dzisiaj Unia?

Przedstawiamy publikację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa, którzy przekonują, że warto zastanowić się nie tylko nad tym ile Polski chcemy w Unii Europejskiej, ale także nad tym ile i dlaczego potrzebujemy Unii w Polsce.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowiska publiczne jako łup polityczny

Przedstawiamy ekspertyzę poświęconą zmianom personalnym w administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa w czasach rządu Beaty Szydło. Analiza, poza szczegółowym omówieniem sposobów dokonywania zmian kadrowych, obejmuje także rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed wymianą kadr po wyborach.

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport Zespołu Ekspertów Prawnych

Raport wskazuje najważniejsze zagrożenia dla praw i wolności obywateli, które wynikają ze zmian legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018. Opisane nowe regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pokazują spójną i przemyślaną strategię niszczenia fundamentów demokratycznego państwa prawa.

Do góry