Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Fundusze Powierzone

Nagroda im. Beaty Pawlak 2016

Laureatami 14 edycji prowadzonej przez Fundację Batorego Nagrody im. Beaty Pawlak zostali Jarosław Mikołajewski - za Wielki przypływ, wydawnictwo Dowody na Istnienie i Dariusz Rosiak - za Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan, Wydawnictwo Czarne. Laureatom serdecznie gratulujemy! Uroczystości wręczenia nagrody towarzyszyła debata "Kim dziś jest Inny" z udziałem autorów nominowanych książek.

Debaty

Od KOR-u do KOD-u. Triumf i kryzys demokracji.

20 września w ramach Społecznych obchodów 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję z udziałem: Jánosa Kisa (Węgry), Iwana Krastewa (Bułgaria), Jacques’a Rupnika (Czechy–Francja) oraz Karola Modzelewskiego, Jana Rokity, Aleksandra Smolara Karoliny Wigury i Mateusza Kijowskiego. Zapraszamy do obejrzenia wideo relacji. 

 

Odpowiedzialne Państwo

Raport z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa

Prezentujemy kolejny, ósmy już komunikat z obserwacji procesu tworzenia prawa, przygotowany przez działające przy Fundacji Batorego Obywatelskie Forum Legislacji. Raport obejmuje okres 16 maja - 10 września. W raporcie, członkowie OFL zwracają uwagę na znaczący wzrost, w stosunku do poprzedniego kwartału, poselskich projektów ustaw, które nie podlegają procedurze uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 

Demokracja w Działaniu

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Publikujemy listę organizacji, które otrzymały dotacje na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz ochronę praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji.

Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos 2016

W tym roku do Akcji Masz Głos organizowanej przez Fundację Batorego przystąpiło ponad 300 organizacji i grup nieformalnych, rad młodzieżowych, uniwersytetów trzeciego wieku, bibliotek, szkół i lokalnych mediów. We współpracy z mieszkańcami i władzami będą zmieniać swoje gminy na lepsze.

Masz Głos, Masz Wybór

Prezentacja raportu "Nieważne głosy, ważny problem."

5 października zespół ekspertów Fundacji  Batorego zaprezentował raport Nieważne głosy, ważny problem [PDF 1200 KB]. Raport wyjaśnia przyczyny pojawienia się dużej liczby głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw 2014 roku i przedstawia rekomendacje zmian organizacji kolejnych wyborów, które pozwolą uniknąć powtórzenia błędów.

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji i działaczy

Przyznaliśmy dotacje dla ośmiu organizacji prowadzących działania strażnicze w obszarze ochrony praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości. Dotacje przyznane zostały na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój instytucjonalny: poprawę zarządzania, komunikacji z odbiorcami działań, poszerzenie bazy wolontariuszy i pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców indywidualnych i biznesowych. Przekazaliśmy też dotację na stworzenie systemu pomocy prawnej dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na ataki przemocy motywowanej nienawiścią. 

Obywatele dla Demokracji

Fundusze EOG 2014-2020

Biuro Mechanizmów Finansowych EOG w Brukseli publikuje na stronach Funduszy EOG ostateczną wersję tzw. Niebieskiej Księgi [Blue Book], określającej priorytetowe obszary wsparcia Funduszy EOG w nowym okresie programowania (2014-20). Propozycje zawarte w Księdze były konsultowane  od maja do czerwca we wszystkich państwach, które korzystać mają z Funduszy. Podsumowanie konsultacji.

Odpowiedzialne Państwo

Petycja do Sejmu RP w sprawie konsultacji poselskich projektów ustaw

14 października Fundacja Batorego wystąpiła do Sejmu RP z petycją o przyjęcie przejrzystych zasad dotyczących prowadzenia przez Sejm konsultacji społecznych oraz upubliczniania dokumentów dotyczących procesu legislacyjnego.

Obywatele dla Demokracji

Polska przeciwko rasizmowi i przemocy!

15 pażdziernika manifestacja w Warszawie zakończyła kolejne obchody Dnia Solidarności z Uchodźcami. W tym roku pod hasłem „Polska przeciwko rasizmowi i przemocy” zorganizowano siedemdziesiąt dwa wydarzenia w dwudziestu ośmiu  miejscowościach w całej Polsce.

Otwarta Europa

Polska i Ukraina – budowanie współczesnej tożsamości

W dniach 10 -11 października na V Forum Polska-Ukraina, poświęconym kwestiom polityki tożsamości i pamięci, gościliśmy ukraińskich i polskich polityków, ekspertów, historyków i publicystów. Forum towarzyszyła publiczna konferencja Ukraina - budowanie współczesnej tożsamości.

Otwarta Europa

Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji

7 października podczas debaty eksperckiej w Fundacji Batorego zaprezentowaliśmy raport Jak uniknąć rozmów ponad naszymi głowami? Polska wobec Rosji w dobie konfrontacji autorstwa Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, dyrektorki programu Otwarta Europa  [PDF 190 KB]

Fundusze Powierzone

Nominowani do Nagrody im. Beaty Pawlak

Ogłaszamy listę nominowanych do tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak. Znaleźli się na niej Paweł Goźliński, Michał Książek,  Jarosław Mikołajewski, Dariusz Rosiak, Katarzyna Surmiak-Domańska, Ilona Wiśniewska i Jerzy B. Wójcik. Nazwisko Laureata poznamy podczas uroczystości w Fundacji Batorego w dniu 17 października 2016 (poniedziałek), o godz. 17.00. Wręczeniu Nagrody będzie towarzyszyła debata Kim dziś jest Inny z udziałem nominowanych autorów.

Obywatele dla Demokracji

"Temat: uchodźcy." Konkurs dla dziennikarzy

Wraz z Fundacją Instytut Reportażu zapraszamy dziennikarki i dziennikarzy, do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie - drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w Internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Kim są uchodźcy? Skąd przybywają? Dlaczego? Czego doświadczyli, tam, gdzie mieszkają i czego doświadczają w drodze? Jak ich witamy?  Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2017
Szczegóły konkursu:

Zapisz

Do góry