Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

forumIdei

Czy demokracja socjalna ma przyszłość?

Zapraszamy na debatę publiczną "Czy demokracja socjalna ma przyszłość?". Spotkanie odbędzie się 28 czerwca br. (czwartek), w godz. 15.00-17.30 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). Wprowadzenie do dyskusji wygłoszą Agnieszka Chłoń-Domińczak, Stanisława Golinowska, Jakub Sawulski oraz Jerzy Wilkin.

#ObserwujemyWybory

Społeczni obserwatorzy wyborów - wyjaśnienie PKW

Publikujemy odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej na nasze pytania odnośnie zapisów statutowych uprawniających stowarzyszenia i fundacje do wyznaczania społecznych obserwatorów do monitorowania przebiegu wyborów w komisjach wyborczych.

forumIdei

Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?

60% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy gminy, na sprawy kraju – 40%. Zwolennicy centralizacji stanowią tylko 8% badanych. Dla 32% wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne. Więcej w naszym raporcie "Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej".

forumIdei

Gdzie kończy się prawo - Upadek rządów prawa w Polsce – co można zrobić

Prezentujemy analizę Piotra Burasa z Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i Geralda Knausa z Europejskiej Inicjatywy na rzecz Stabilności w Berlinie "Gdzie kończy się prawo - Upadek rządów prawa w Polsce – co można zrobić" pokazującą konsekwencje wprowadzanych w Polsce zmian w wymiarze sprawiedliwości dla porządku prawnego w Polsce i UE. Autorzy apelują o zaskarżenia przez Komisję Europejską ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

forumIdei

Jak wygląda społeczny monitoring wyborów w innych krajach?

Ekspert Bartosz Wilk – przeanalizował dla nas metody monitorowania wyborów i kampanii wyborczych w Gruzji, Kosowie, Armenii, Mołdawii, Serbii, Grecji, Austrii, Bułgarii i Niemczech. Przykłady działań mogą być pomocne dla aktywistów i aktywistek chcących obserwować jesienne wybory w Polsce.

Zespół Ekspertów Prawnych

Stanowisko w sprawie manipulowania składem TK

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego wydał stanowisko, w którym zarzuca sędzi Julii Przyłębskiej bezprawne manipulowanie składami sędziowskimi Trybunału Konstytucyjnego motywowane chęcią wpłynięcia na treść rozstrzygnięć TK.

forumIdei

Relacja z debaty "Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie?"

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszej debaty poświęconej ocenie skuteczności polityki bezpieczeństwa Polski pod rządami PiS: "Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie?"

Otwarta Europa

Polityka bezpieczeństwa Polski

Otwarta Europa

Europa ma znaczenie!

Dołączyliśmy do "Frontu Europejskiego", ruchu społecznego na rzecz silnej Polski w Unii. Chcemy, by Polska była w sercu Europy. Uważamy, że członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski, a przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Chcemy, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym i pojawiała się obok flagi Polski. Zachęcamy do podpisania petycji o projekcie ustawy o fladze Unii Europejskiej: http://fronteuropejski.pl

#ObserwujemyWybory

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów samorządowych. Przedstawiamy analizę poświęconą obsadzaniu tych stanowisk oraz prawom i obowiązkom członków komisji wyborczych.

Zespół Ekspertów Prawnych

Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017

Rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK. Prezentujemy analizę Zespołu Ekspertów Prawnych. 

Oświadczenia

Protest przeciw zmianom w ustawie o zbiórkach publicznych

Organizacje społeczne zbierają podpisy pod apelem przeciwko rządowym planom nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, pozwalającym ministerstwu spraw wewnętrznych na uznaniowe i arbitralne zakazanie prowadzenia zbiórki i przeznaczenie zebranych środków darczyńców na inny cel.
#WybieramCoWspieram

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport Zespołu Ekspertów Prawnych

Raport wskazuje najważniejsze zagrożenia dla praw i wolności obywateli, które wynikają ze zmian legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018. Opisane nowe regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pokazują spójną i przemyślaną strategię niszczenia fundamentów demokratycznego państwa prawa.

forumIdei

Nowelizacja nowelizacji Kodeksu wyborczego - oceniamy projekt ustawy

Prezentujemy opinię prawną prof. Anny Rakowskiej-Treli o  propozycji kolejnych zmian znowelizowanej w styczniu br. ustawy o kodeksie wyborczym.

forumIdei

Komisja Europejska powinna podtrzymać skargę w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych

Publikujemy komentarz mec. Michała Wawrykiewicza o braku podstawy do wycofania przez Komisję Europejską skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przyjętej przez parlament ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Europo! Nie odpuszczaj!

Razem z grupą organizacji pozarządowych z Frontu Europejskiego złożyliśmy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej apel 120 organizacji obywatelskich i 16 tysięcy obywateli do Przewodniczącego KE o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

forumIdei

Konieczna jest pilna nowelizacja Kodeksu wyborczego

Prof. Uziębło przygotował opinię prawną, w której wyjaśnia, że błędy ustawodawcy i nieprzygotowanie władz publicznych do przeprowadzenia głosowania w zgodzie z obecnymi przepisami Kodeksu wyborczego nie są przesłankami do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Zaleca nowelę  prawa wyborczego oraz powierzenie organizacji wyborów władzom lokalnym.

Akcja Masz Głos

Nagrody „Super Samorząd 2018” rozdane!

Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super Samorząd 2018”. Przyznajemy tytuł „Super Samorządu” od siedmiu lat za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem.

forumIdei

Po co nam dzisiaj Unia?

Przedstawiamy publikację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa, którzy przekonują, że warto zastanowić się nie tylko nad tym ile Polski chcemy w Unii Europejskiej, ale także nad tym ile i dlaczego potrzebujemy Unii w Polsce.

Otwarta Europa

Europejski Instrument Wartości

19 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie funduszu, który wspierać ma organizacje obywatelskie działające na rzecz wzmacniania demokracji i praworządności w krajach unijnych. Apelowaliśmy o poparcie dla tego instrumentu finansowego i wysłanie listu do polskich europarlamentarzystów z prośbą o głosowanie ZA na stronie przygotowanej przez European Civic Forum
#MEGA #MakeEuropeGreatforAll

Odpowiedzialne Państwo

Stanowiska publiczne jako łup polityczny

Przedstawiamy ekspertyzę poświęconą zmianom personalnym w administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa w czasach rządu Beaty Szydło. Analiza, poza szczegółowym omówieniem sposobów dokonywania zmian kadrowych, obejmuje także rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed wymianą kadr po wyborach.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zostać samorządowcem?

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

#ObserwujemyWybory

Obywatelski monitoring wyborów - mężowie zaufania i obserwatorzy

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej "Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy".

#ObserwujemyWybory

Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach

Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności - pisze prof. Piotr Uziębło, ekspert Fundacji. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.

Spójna polityka wschodnia

Polityka wschodnia w chaosie

Co się stało z polską polityką wschodnią? Polska zrezygnowała z aktywnego kształtowania wspólnotowej strategii wobec Ukrainy, Rosji czy Białorusi, co doprowadziło m.in. do osłabienia pozycji Polski wobec wschodnich sąsiadów. Przedstawiamy analizę Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz.

Do góry