Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

1 procent

Rekordowy 1%

Do końca lipca z wpłat 1% podatku otrzymaliśmy 1 571 198,59 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali mam swój 1%  za wielki kredyt zaufania i ogromne wsparcie. Z otrzymanych środków wspierać będziemy organizacje i inicjatywy działające na rzecz większego udziału obywateli w życiu publicznym, naprawy instytucji demokratycznych i obrony państwa prawa.

Demokracja w Działaniu

Konferencja "Tworzymy pokój"

16 września, dzień po Międzynarodowym Dniu Demokracji, serdeczenie zapraszamy na konferencję na temat roli wiary i religii w demokracji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Muzeum Polin. Wydarzenie zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski powstało przy naszym wsparciu.

➡ forumIdei/Blog

Instytucje kultury psują się od głowy

Problemy w Muzeum Narodowym i POLIN to dobitny przykład chaosu wywołanego przez lekceważenie praw, reguł i zasad przez ministra kultury. Dają wgląd w mechanizmy podkopywania zaufania do instytucji państwa przez obecny rząd, pisze Piotr Kosiewski

Demokracja w Działaniu

One Billion Rising na Pol'and'Rock!

Fundacja Feminoteka pojechała w tym roku na Pol'and'Rock. Ich namiot codziennie odwiedzało kilka tysięcy osób. Wraz z uczestnikami festiwalu przeprowadzono akcję One Billion Rising, czyli warsztaty z przeciwprzemocowego tańca.

forumIdei

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie sytuacji w Sądzie Najwyższym

Zespół Ekspertów Prawnych apeluje do osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów SN w 2018 r., aby do czasu wydania orzeczenia przez TSUE oraz przez NSA, wstrzymały się od działalności orzeczniczej. 

Demokracja w Działaniu

Jak wygląda informatyzacja korespondencji pomiędzy urzędami?

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska przygotowała krótki raport na temat przepływu informacji i informatyzacji korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi.

➡ forumIdei/Blog

NIK o opieszałości w systemie obsługi cudzoziemców

Marta Jaroszewicz z forumIdei analizuje ostatni raportu pokontrolny NIKu z oceny przygotowania organów administracji państwowej do obsługi cudzoziemców i wskazuje na przyczyny słabej wydolności tego systemu.

Praca w Fundacji

Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby, interesującej się sprawami publicznymi: aktywnością obywatelską, uczestnictwem w wyborach, pracą samorządu; której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora/ki w programie organizującym akcje i kampanie społeczne.

Demokracja w Działaniu

Edukacja - to działa!

1 sierpnia obchodziliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. W ramch akcji #WięcejNiżPodstawa w kampanii Organizacje społeczne. To działa! powstał wywiad z uczestniczką powstania, panią Wandą Traczyk-Stawską - nauczycielką, harcerką, działaczką podziemia niepodległościowego.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji

Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce.

Masz Głos Masz Wybór

„Jaka jest Polska” – raport z sondażu społecznego

Prezentujemy raport podsumowujący badanie społeczne przeprowadzone w ramach kampanii Jesteśmy różni, jesteśmy Polską. Prof. Henryk Domański analizuje wyniki ogólnopolskiego sondażu "Sto pytań na 100-lecie niepodległości".

Do góry