Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Masz Głos, Masz Wybór

Publikacje związane z referendum 6 września 2015

Na naszych stronach udostępniliśmy Poradnik Referendalny [PDF 654 KB] i Kalendarz Referendalny [PDF 258 KB], które w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zasady i daty związane z wrześniowym referendum.

Masz Głos, Masz Wybór

Zainspiruj się Inicjatywą Lokalną!

W tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór ponad 300 grup z całej Polski działa między innymi na rzecz wprowadzenia przez gminy budżetu obywatelskiego lub poprawy jego funkcjonowania. Oto przykład takiego działania.

Masz Głos, Masz Wybór

Zmiany w Kodeksie wyborczym - czy wystarcząjące?

"Należy spojrzeć na proces głosowania okiem wyborców a nie prawników. Po wyborach parlamentarnych nastąpi dwuletnia przerwa w elekcji. Koniecznie należy wykorzystać ten czas na realne zmiany w prawie i praktyce wyborczej" - takie głosy dominowały podczas spotkania 21 lipca ekspertów Fundacji i dziennikarzy, poświęconego nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Fundusze Powierzone

Nabór na stypendia do Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Do 31 lipca przyjmujemy wnioski na stypendia na rok szkolny 2015/2016. O stypndia ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I - III roku studiów dziennych w polskich uczelniach państwowych. Wnioski o stypendia należy przesyłać na adres: chrusciel@batory.org.pl.

Odpowiedzialne Państwo

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

7 lipca podczas spotkania grupy konsultacyjnej przygotowującej Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych węgierscy partnerzy  projektu z budapesztańskiego Ośrodka Badań nad Korupcją zaprezentowali wstępne obliczenia ryzyk korupcyjnych dla Polski. Wynika z nich m.in., że w Polsce aż w 45% przetargów występuje tylko jeden oferent, jest to najwyższa wartość tego wskaźnika  wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Prezentacja [PDF 1,86 MB]

Obywatele dla Demokracji

Festiwal w Budapeszcie

Podczas Festiwalu NGO w Budapeszcie (25-26 czerwca), w którym uczestniczyło około stu organizacji realizujących na Węgrzech projekty finansowane z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG  Stowarzyszenie Stop Klatka i Stowarzyszenie Brzozowskiego zaprezentowały swoje projekty: Głos kobiet się liczy i Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, finansowane w programie Obywatele dla Demokracji.

Otwarta Europa

Newsletter Visa-free Europe

Najnowszy, czerwcowy numer newslettera koordynowanej przez nas Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie - już dostępny, zamieszczamy w nim informacje w jęz. angielskim o postępach w procesie wprowadzania ułatwień wizowych i liberalizacji wizowej pomiędzy UE a jej wschodnimi sąsiadami. Aby otrzymywać newsletter drogą mailową, prosimy o wysłanie wiadomości na adres: contact@visa-free-europe.eu [PDF 164 KB]

Otwarta Europa

Polityka UE wobec Białorusi

30 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie eksperckie nt. polityki UE wobec Białorusi w perspektywie krótko i długoterminowej. W spotkaniu udział wzięli: Adam Eberhardt (OSW), Paweł Kazanecki (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), Wojciech Konończuk (OSW), Bartłomiej Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Katarzyna Rybka-Iwańska i Wojciech Zajączkowski (MSZ), Łukasz Byrski i Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego).

Odpowiedzialne Państwo

Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

Podczas zorganizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konferencji na temat Wytycznych oceny wpływu i konsultacji publicznych w procesie tworzenia dobrego prawa - [program PDF 315 KB], przedstawiliśmy wnioski płynące z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa, prowadzonej przez nas od roku w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji.

Otwarta Europa

Rekomendacje dotyczące zmian w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa

W ramach trwających do 30 czerwca konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wraz z warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta przygotowaliśmy rekomendacje dotyczące modyfikacji koncepcji Partnerstwa Wschodniego [PDF 315 KB wersja angielska] . Rekomendacje dyskutowane były podczas spotkania 25 czerwca z udziałem przedstawicieli ambasad Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii i Ukrainy, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ekspertów z New Eastern Europe i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Debaty

Bunt młodych w III RP. Perspektywy polityczne

15 czerwca o kondycji, tożsamości, wyzwaniach i wyborach młodych ludzi w Polsce rozmawiali w Fundacji działacze, publicyści i badacze młodego pokolenia: Monika Bartoszewicz, Michał Bilewicz, Paweł Dobrowolski, Leszek Jażdżewski, Sebastian Kaleta, Dominika Kasprowicz, Michał Łuczewski, Krzysztof Mazur, Jan Sowa, Michał Syska i Karolina Wigura. Na naszych stronach zamieszczamy streszczenie [PDF 325 KB]  oraz  zapis wideo dyskusji, a także linki do tekstów, jakie ukazały się w mediach.

Otwarta Europa

Wysłuchanie publiczne na temat „pakietu wizowego” w Parlamencie Europejskim

17 czerwca zaprezentowaliśmy na forum Parlamentu Europejskiego, ocenę propozycji Komisji Europejskiej zmian w przepisach regulujących wydawanie wiz obywatelom m.in. Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Stanowisko ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Wraz z organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia. [PDF 481 KB].

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Biuletyn ArkA

Udostępniamy pełen zbiór polskojęzycznej wersji kwartalnika ArKA poświęconego przeciwdziałaniu uzależnieniom. Pismo wydawane jest od 1992 roku, początkowo przez działającą przy Fundacji Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień, a następnie przez Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Masz Głos, Masz Wybór

Jednomandatowe okręgi wyborcze

W związku z toczącą się dyskusją o jednomandatowych okręgach wyborczych, zachęcamy do lektury analiz ekspertów Fundacji: dr. Adama Gendźwiłła - o tym jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku [PDF 1,4 KB] oraz dwóch rozdziałów z publikacji Obywatele i wybory [PDF 1,9 MB],  podsumowującej cykl spotkań eksperckich prowadzonych w Fundacji w 2013 roku: Systemy wyborcze - jak wpływają na frekwencję? (str. 21) dr. Dawida Sześciły i Obywatele i wybory - w świetle światowych badań komparatystycznych autorstwa prof. Radosława Markowskiego (str. 99). 

Otwarta Europa

Europe Lab – warsztaty dla młodych profesjonalistów

W ramach  Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja (23-25 lipca), współorganizowaliśmy Forum Młodych Profesjonalistów „Europe Lab” na Litwie. W kilkudniowym wydarzeniu,  wzięło udział około 100 osób z Rosji, państw Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. Niemal 20 z nich uczestniczyło w prowadzonym przez nas warsztacie poświęconym współpracy transgranicznej, kwestiom migracyjnym i wizowym.

Obywatele dla Demokracji

Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych

Do 17 sierpnia trwają zapisy na Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych, które odbędzie się w Warszawie 25-26 września 2015 roku. W gronie 80 organizacji pozarządowych z całej Europy będzie można podyskutować o problemach związanych z kontrolą obywatelską oraz o narzędziach działania watchdogów. Spotkanie organizowane jest przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Odpowiedzialne Państwo

Dyskusja ekspercka o finansowaniu partii politycznych

Podczas dyskusji zorganizowanej 15 lipca przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK pokazywaliśmy jak finansowanie partii z budżetu państwa  wpłynęło na ograniczenie korupcji i wywieranie wpływu grup interesu na decyzje podejmowane przez zwycięskie partie.  Więcej na ten temat w raporcie Jak walczyć z korupcją [PDF] (str. 52-57), podsumowującym monitoringi finansowania kampanii wyborczych w latach 2005-2009.

Obywatele dla Demokracji

Dom bez hejtu na Przystanku Woodstock

Od 29 lipca do 1 sierpnia na Przystanku Woodstock organizujemy strefę bez nienawiści , w której kilkanaście organizacji prowadzących projekty antydyskryminacyjne prowadzić będzie warsztaty, konkursy,  gry i happeningi, a także udzielać porad, jak skutecznie przeciwstawić się nienawiści.

Masz Głos, Masz Wybór

Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Awaria systemu informatycznego, opóźnione podanie wyników, wysoki odsetek głosów nieważnych – te i inne problemy związane z ostatnimi wyborami samorządowymi analizują, przedstawiając jednocześnie rekomendacje ich rozwiązań eksperci zajmujący się problematyką wyborczą: Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek. [PDF 1,28 MB] [EPUB 2,11 MB]

Odpowiedzialne Państwo

Prezentacja wniosków z oceny wdrażania konwencji antykorupcyjnej na forum ONZ

1-5 czerwca na spotkaniu Grupy ds. Wdrażania Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji w Wiedniu, prezentowaliśmy polskie doświadczenia związane z oceną wdrażania konwencji w Polsce, prowadzoną przez nas w latach 2012-2013. W spotkaniu uczestniczyli członkowie międzynarodowej koalicji obywatelskiej na rzecz efektywnej realizacji konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC Civil Society Coalition) oraz ponad sto delegacji państw sygnatariuszy konwencji. Omówienie i materiały ze spotkania w jęz. angielskim.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Stowarzyszenie Promo-LEX we współpracy z Fundacja Batorego prowadziło monitoring finansowania kampanii wyborczych podczas wyborów parlamentarnych 2014 i samorządowych w 2015 roku. Opracowano dostwosowaną do lokalnych warunków meteodologię monitoringu, przeszkolono obserwatorów, sporzadzono szereg analiz i raportów dotyczących prawa wyborczego w Mołdawii i jego zastosowania. Został również przygotowany przewodnik dla mołdawskich instytucjach kontrolnych.

Obywatele dla Demokracji

Warsztaty na temat zagadnień przekrojowych

25 czerwca, 2 i 6 lipca przedstawiciele 48 organizacji prowadzących projekty finansowane w programie Obywatele dla Demokracji uczestniczyli w zorganizowanych przez nas warsztatach pokazujących sposoby stosowania w działaniach organizacji zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia. program [PDF 311 KB].

ECFR Warszawa

ECFR think tankiem roku

ECFR otrzymał nagrodę najlepszego think tanku roku 2015 w dziedzinie spraw międzynarodowych w konkursie Prospect Think Tank Awards.  ECFR, którego warszawskie biuro funkcjonuje przy Fundacji Batorego, wyróżniono za „...szybką i zdecydowaną reakcję na kryzys rosyjsko-ukraiński.

więcej O nagrodzie więcej

Debaty

Próba diagnozy roku wyborczego - spotkanie eksperckie

15 czerwca podczas zorganizowanej w Fundacji dyskusji eksperckiej grono politologów, socjologów, psychologów społecznych i komentatorów życia politycznego zastanawiało się nad tym, co było przyczyną tak dużej popularności haseł antysystemowych w kampanii prezydenckiej i jak wyniki wyborów prezydenckich przełożą się na wyniki jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu. Polecamy omówienie debaty [PDF 329 KB] i komentarz Edwina Bendyka na jego blogu.

Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos, Masz Wybór. Działanie miesiąca - poprawiaj lokalne instytucje

W tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór ponad 300 grup z całej Polski działa m. in. na rzecz poprawy lokalnych instytucji. Zainspiruj się!

Odpowiedzialne Państwo

Finansowanie partii politycznych

Podczas zorganizowanej 24 czerwca w ramach Forum Debaty Publicznej dyskusji eksperckiej o finansowaniu działalności politycznej w Polsce przedstawiliśmy argumenty na rzecz utrzymania finansowania partii politycznych z budżetu państwa jako najlepiej zabezpieczającym tę sferę działalności publicznej przed korupcją i niejawnymi wpływami grup interesu. Argumenty za finansowaniem partii ze środków publicznych przedstawiliśmy w wydanej w 2010 roku publikacji Jak walczyć z korupcją [PDF 381 KB] (str. 52-57), podsumowującej m.in. wyniki prowadzonych przez nas monitoringów finansowania kampanii wyborczych w Polsce.

Debaty

Referenda: co one oznaczają dla demokracji?

Polecamy omówienie [PDF 293 KB] oraz relacje wideo i audio dyskusji o tym czy referenda są szansą czy zagrożeniem dla polskiej demokracji oraz czy i jak należy zmienić obowiązujace prawo. Spotkanie odbyło się 15 czerwca 2015 w gronie politologów, socjologów, prawników i dziennikarzy.

Obywatele dla Demokracji

Zrównoważone zamówienia publiczne w Polsce - raport

Polskie zamówienia publiczne wciąż w niewielkim stopniu uwzględniają kryteria społeczne i środowiskowe. W 2012 roku zielone zamówienia wyniosły jedynie 12%, a społeczne - niecałe 3%. Dlaczego tak sie dzieje? Próba odpowiedzi w nowym raporcie Fundacji Kupuj odpowiedzialnie. Raport [PDF 4,19 MB]

Odpowiedzialne Państwo

Wyniki badania uwzględnione w Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Na konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, przedstawił nową wersję Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, która uwzględnia wyniki ewaluacji tego systemu przeprowadzonej  przez Fundację w trzech instytucjach publicznych w latach 2011-2013. Efektem ewaluacji jest poradnik Przeciwdziałanie korupcji w praktyce [PDF 5,49 MB] prezentujący zasady poprawnego wprowadzania systemów zabezpieczających przed korupcją.

więcej Poradnik

Do góry