Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Dziękujemy za 1%

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali nam 1% podatku. Otrzymaliśmy w tym roku 325 819,46 zł. Cieszymy się, że obdarzyliście nas zaufaniem i razem z nami wspieracie demokrację w Polsce.

Otwarta Europa

VII Forum Polska-Ukraina

Zapraszamy na debatę "Kryzys polsko-ukraiński a Partnerstwo Wschodnie" - 29 listopada 2017 r.

Odpowiedzialne Państwo

Opinia o projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Złożyliśmy w KPRM opinię do projektu ustawy o jawności życia publicznego przedstawionej opinii publicznej 24 października 2017 r. Wynik "konsultacji społecznych" już w poniedziałek.

Odpowiedzialne Państwo

Uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie ochrony sygnalistów

Uwagi Fundacji Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Instytutu Spraw Publicznych, które złożylismy na ręce min. Kamińskiego.

Masz Głos, Masz Wybór

Jaki system wyborczy dla Polski? - ankieta dla ekspertów zajmujących się problematyką wyborczą

Rozpoczynamy usystematyzowaną dyskusję na temat zmian w prawie wyborczym. Zebrane poglądy ekspertów pozwolą przygotować tezy do dyskusji nad kierunkami zmian i wypracować koncepcję prawa wyborczego w Polsce służącego obywatelom, a nie tylko konkretnym ugrupowaniom politycznym.

Demokracja w Działaniu

Zapraszamy do składania wniosków

Zapraszamy organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości i odpowiedzialności w funkcjonowaniu instytucji publicznych do składania wniosków o wsparcie swoich działań. Wnioski przyjmowane będą od 15 stycznia do 15 lutego 2018 r.

Debaty

„Społeczeństwo otwarte i jego dzisiejsi wrogowie”

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty z udziałem Michaela Ignatieffa, rektora Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, która odbyła się 6 października 2017 r.

Fundusze Powierzone

Nagroda im. Beaty Pawlak 2017

Laureatami tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak na najlepszą publikację na temat innych kultur, religii i cywilizacji zostali Krzysztof Kopczyński i Anna Sajewicz za książkę Dybuk. Opowieść o nieważności świata (Agora, Warszawa 2017). Rozstrzygnięty został także konkurs Stowarzyszenia Filmowego „Dziki Bez” dla początkujących autorów na reportaż o spotkaniu kultur. Nagrodzono Aleksandrę Gałkę za tekst Wysłałaś naszą córkę do piekła.

Debaty

Społeczeństwo otwarte i jego dzisiejsi wrogowie

Zapraszamy do wysłuchania debaty publicznej z udziałem Michael Ignatieffa, rektora Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (Central European University) w Budapeszcie, która odbyła się 6 października w siedzibie Fundacji. [STREAMING]

Otwarta Europa

A normative crisis: the need to protect democratic values in Europe

Jak sprawić, by

mechanizmy finansowe UE wspierały wspólne wartości? Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Zaproszenie dla dziennikarzy

Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacje pozarządowe zapraszają na spotkanie w sprawie prezydenckich propozycji zmian ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Masz Głos, Masz Wybór

Co dalej z samorządem?

Opracowanie prof. Pawła Swianiewicza analizujące program Platformy Obywatelskiej skierowany do samorządów lokalnych: "Polska samorządna". Autor dowodzi, że samorządy potrzebują większej swobody, większych środków oraz poszerzenia odpowiedzialności za zadania publiczne.

Odpowiedzialne Państwo

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wg propozycji min. Kamińskiego – LOBBING

Projekt w kształcie proponowanym przez Kancelarię RM pod pretekstem kontrolowania lobbingu ograniczy obywatelom i organizacjom społecznym możliwość zgłaszania opinii w procesie stanowienia prawa oraz narusza prawo do prywatności, prawo do swobody wypowiedzi i prawo do petycji.

Odpowiedzialne Państwo

Najważniejsze problemy wynikające z projektu ustawy o "jawności" życia publicznego

Przedstawiamy podsumowanie i omówienie najważniejszych problemów wynikających z propozycji ustawy przedstawionej przez ministra Mariusza Kamińskiego.

Odpowiedzialne Państwo

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wg propozycji min. Kamińskiego – SYGNALIŚCI

Projekt ustawy przedstawiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie dotyczącym uregulowania statusu sygnalistów ma charakter represyjny i jest sprzeczny z ideą sygnalizowania.

Odpowiedzialne Państwo

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wg propozycji min. Kamińskiego – STANOWIENIE PRAWA

Proponowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przepisy dotyczące jawności w procesie stanowienia prawa nie rozwiązują istniejących problemów.

Odpowiedzialne Państwo

Pakt Uczciwości

Zapraszamy na nową stronę internetową Paktu Uczciwości! Czym jest Pakt? To prowadzony w 11 krajach UE projekt, który ma pomóc chronić fundusze europejskie, wydawane w ramach zamówień publicznych przed nadużyciami. Od 2016 roku jesteśmy partnerem społecznym tego projektu prowadzonego przez European Commission i Transparency International.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zmieniać prawo wyborcze. Doświadczenia porównawcze - ekspertyza

Jak pracować nad zmianą prawa wyborczego tak, aby zyskało społeczne poparcie a przede wszystkim było stworzone dla obywateli, nie polityków? Przedstawiamy ekspertyzę dr.hab. Bartłomieja Michalaka.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowiska ekspertów prawnych ws.prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji przedstawia opinie na temat prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym [PDF] i Krajowej Radzie Sądownictwa [PDF].

Masz Głos, Masz Wybór

Oświadczenie zespołu ekspertów w sprawie wzoru kart do głosowania

W związku z opublikowaniem przez Państwową Komisję Wyborczą raportu z wynikami konsultacji w sprawie wyglądu kart do głosowania eksperci Fundacji przygotowali oświadczenie, w którym odnoszą się do metod konsultacji oraz przedstawiają ryzyka wiążące się z użyciem kart wyborczych-książeczek w zbliżających się wyborach samorządowych.

Do góry