Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Równe Szanse

Dziękujemy za 1%

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku dochodowego!  Z wpłat 1% otrzymaliśmy w tym roku
385 196,27 zł
. Środki te przeznaczymy na lokalne programy stypendialne dla młodzieży szkolnej z małych miejscowości, dzięki którym tysiąc młodych osób rozwija dziś swoje talenty i umiejętności.

15 października - Dzień Solidarności z Uchodźcami

Zachęcamy do zaangażowania się w obchody Dnia Solidarności z Uchodżźcami - 15 października zorganizuj spotkanie, działania artystyczne, dyskusję, wykład, wystawę, happening, pokaz filmów, zbiórkę pieniędzy i darów. Wyślij wiadomość o dołączeniu do akcji i planowanych działaniach na adres: uchodzcymilewidziani@gmail.com.

Odpowiedzialne Państwo

Odznaczenia za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

30 września minister gospodarki Janusz Piechociński odznaczył Odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej osoby, zaangażowane w proces doskonalenia jakości polskiego prawa. Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, w tym pracownicy Fundacji Batorego  - Grażyna Kopińska i Grzegorz Makowski.

Apel do premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców

Wraz innymi organizacjami pozarządowymi przekazaliśmy Premier RP postulaty związane z podjęciem debaty i konkretnych działań dotyczących integracji grup cudzoziemek i cudzoziemców w naszym kraju.

Otwarta Europa

Piesze przejścia graniczne. Diagnoza, argumenty, rekomendacje

Zachęcamy do lektury opracowania, które zawiera rekomendacje dotyczące upowszechnienia i usprawnienia możliwości pieszego przekraczania granicy. [PDF 368 KB]


Obywatele dla Demokracji

#StopMowieNienawiści

Mamy problem z mową nienawiści. Według sondażu Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego prawie 2/3 polskiej młodzieży zetknęło się z nią w Internecie. Fundacja Batorego rozpoczęła kampanię przeciwko mowie nienawiści.
Spot #StopMowieNienawiści, www.stopmowienienawisci.pl

Apel o solidarność Europy wobec kryzysu uchodźczego

Publikujemy List otwarty z Europy Środkowej skierowany do rządów i opinii publicznej w naszym regionie. Apel ten, wzywający do solidarności Europy wobec kryzysu uchodźczego i  okazania pomocy uciekającym przed wojną, podpisany został przez polityków, intelektualistów artystów i działaczy pozarządowych z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. List opublikowały „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, oraz wiodące dzienniki i portale w krajach unijnych. List wraz z sygnatariuszami wersja polska [PDF 234 KB], angielska [PDF 234 KB], wersja czeska [PDF 234 KB], wersja estońska [PDF 234 KB], wersja francuska [PDF 234 KB], wersja litewska [PDF 234 KB], wersja łotewska [PDF 234 KB], wersja niemiecka [PDF 234 KB], wersja słowacka [PDF 234 KB], wersja węgierska [PDF 234 KB].

Obywatele dla Demokracji

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

16 września w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie zgromadziło blisko 400 uczestników z całej Polski.

Masz Głos, Masz Wybór

Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko.

Odpowiedzialne Państwo

Quiz online o konflikcie interesów

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy potrafią zachować się w sytuacji konfliktu interesów, zachęcamy do rozwiązania quizu, który na 10 praktycznych przykładach pokazuje dylematy, z jakimi może się spotkać urzędnik zatrudniony w administracji publicznej. Quiz adresowany jest do pracowników administracji centralnej i samorządowej, słuchaczy i wykładowców studiów administracyjnych oraz osób planujących karierę urzędnika. Pozwala na przetestowanie wiedzy i znajomości zasad etycznych związanych z pracą w administracji publicznej.  

Masz Głos, Masz Wybór

Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Awaria systemu informatycznego, opóźnione podanie wyników, wysoki odsetek głosów nieważnych – te i inne problemy związane z ostatnimi wyborami samorządowymi analizują, przedstawiając jednocześnie rekomendacje ich rozwiązań eksperci zajmujący się problematyką wyborczą: Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek. [PDF 1,28 MB] [EPUB 2,11 MB]

Odpowiedzialne Państwo

Prezentacja wniosków z oceny wdrażania konwencji antykorupcyjnej na forum ONZ

1-5 czerwca na spotkaniu Grupy ds. Wdrażania Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji w Wiedniu, prezentowaliśmy polskie doświadczenia związane z oceną wdrażania konwencji w Polsce, prowadzoną przez nas w latach 2012-2013. W spotkaniu uczestniczyli członkowie międzynarodowej koalicji obywatelskiej na rzecz efektywnej realizacji konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC Civil Society Coalition) oraz ponad sto delegacji państw sygnatariuszy konwencji. Omówienie i materiały ze spotkania w jęz. angielskim.

Otwarta Europa

Na Białorusi bez zmian?

W przededniu wyborów prezydenckich na Białorusi zapraszamy na debatę publiczną poświęconą m.in. ocenie nastrojów społecznych i sytuacji gospodarczej w tym kraju. Spotkanie odbędzie się 8 października 2015 w godzinach 17:00-19:00.

Masz Głos, Masz Wybór

Relacja z konferencji Obywatele w Samorządzie

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z konferencji Obywatele w samorządzie, poświęconej demokratyzacji samorządów lokalnych, która odbyła się w Fundacji 28 września.

Masz Głos, Masz Wybór

Jakie zmiany w Samorządzie są realne? Deklaracje komitetów wyborczych

Przedstawiamy podsumowanie odpowiedzi komitetów wyborczych na ankietę dotyczącą zagadnień związanych z przyszłością samorządu terytorialnego, przygotowaną przez koalicję Obywatele w Samorządzie. [PDF 483 KB]

Otwarta Europa

Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy

W najnowszym Tygodniku Powszechnym ukazał się dodatek Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Ukrainy, towarzyszący konferencji Fundacji Batorego Polityka bezpieczeństwa Ukrainy. Znalazły się w nim m.in. rozmowa Andrzeja Brzezieckiego z Aleksander Smolarem Unia – tak, „międzymorze” – nie, tekst Pawła Kowala Kompleks Zosi Samosi oraz odpowiedzi ukraińskich polityków i ekspertów na pytanie: jak zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie. Wydanie dodatku jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej.

Odszedł Abdulcadir Gabeire Farah

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w tragicznych okolicznościach zginął Abdulcadir Gabeire Farah, prezes Fundacja dla Somalii, były członek Zarządu Grupy Zagranica. Wyrazy współczucia przekazujemy Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Abdulcadira z Fundacji dla Somalii.

Obywatele dla Demokracji

Forum Organizacji Strażniczych

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego, zorganizowało w tym roku w Warszawie Watchdog Forum. Forum było niepowtarzalną okazją, by podyskutować z organizacjami z innych krajów o problemach związanych z kontrolą obywatelską oraz narzędziach działania watchdogów.

Otwarta Europa

Polityka wschodnia – pytania do komitetów wyborczych

Jakie powinny być priorytety polskiej polityki wschodniej? Czy inicjatywa Partnerstwa Wschodniego powinna zostać utrzymana? Zaostrzyć czy znieść sankcje wobec Rosji? – między innymi o odpowiedź na te pytania poprosiliśmy komitety wyborcze startujące w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Odpowiedzialne Państwo

Pytania do komitetów wyborczych o wizję procesu legislacyjnego

Obywatelskie Forum Legislacji wysłało do 8 komitetów wyborczych, które mają największe szanse na zarejestrowanie list wyborczych na terenie całego kraju – pytanie o ich wizję organizacji procesu legislacyjnego w Polsce, w szczególności o sposób unormowania konsultacji publicznych. Na konferencji w połowie października przedstawimy otrzymane odpowiedzi.

Fundusze Powierzone

Stypendia Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Kapituła Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel na posiedzeniu 26 sierpnia podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2015/2016 wszystkim kandydatom i kandydatkom, którzy złożyli wnioski stypendialne i którzy spełnili warunki Regulaminu (średnia ocen: 4,8 w gimnazjum oraz 4,5 w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach dziennych).

Odpowiedzialne Państwo

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

7 lipca podczas spotkania grupy konsultacyjnej przygotowującej Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych węgierscy partnerzy  projektu z budapesztańskiego Ośrodka Badań nad Korupcją zaprezentowali wstępne obliczenia ryzyk korupcyjnych dla Polski. Wynika z nich m.in., że w Polsce aż w 45% przetargów występuje tylko jeden oferent, jest to najwyższa wartość tego wskaźnika  wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Prezentacja [PDF 1,86 MB]

Obywatele dla Demokracji

Festiwal w Budapeszcie

Podczas Festiwalu NGO w Budapeszcie (25-26 czerwca), w którym uczestniczyło około stu organizacji realizujących na Węgrzech projekty finansowane z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG  Stowarzyszenie Stop Klatka i Stowarzyszenie Brzozowskiego zaprezentowały swoje projekty: Głos kobiet się liczy i Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, finansowane w programie Obywatele dla Demokracji.

Otwarta Europa

Polityka UE wobec Białorusi

30 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie eksperckie nt. polityki UE wobec Białorusi w perspektywie krótko i długoterminowej. W spotkaniu udział wzięli: Adam Eberhardt (OSW), Paweł Kazanecki (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), Wojciech Konończuk (OSW), Bartłomiej Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Katarzyna Rybka-Iwańska i Wojciech Zajączkowski (MSZ), Łukasz Byrski i Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego).

Do góry