Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Otwarta Europa

Make Russia great again: czy kryzys Zachodu opłaca się Rosji?

Zapraszamy na debatę Make Russia great again: czy kryzys Zachodu opłaca się Rosji?, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie Fundacji Batorego.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zaprojektować kartę do głosowania?

20 marca PKW zaprezentowała nowy wzór karty do głosowania. Jest on lepszy od dotychczasowego. Czy jednak właśnie tak powinna wyglądać karta, która ostatecznie trafi do rąk wyborców w 2018 roku? Współpracujący z nami eksperci przygotowali inną propozycję. Przekazaliśmy ją PKW.

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Publikujemy stanowisko organizacji pozarządowych - sygnatariuszy apelu do Prezydenta RP z grudnia ub.r. - w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego kontrowersyjne przepisy nowelizacji ustawy o zgromadzeniach za zgodne z Konstytucją.

Otwarta Europa

Powstała Grupa Polsko-Ukraińskiego Dialogu

20 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu, skupiającej przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów  zaangażowanych we współpracę między oboma krajami. Celem Grupy, utworzonej z inicjatywy Fundacji Batorego i kijowskiej Fundacji Odrodzenie, jest formułowanie propozycji konstruktywnych rozwiązań problemów pojawiających się w relacjach między Polską a Ukrainą.

Obywatele dla Demokracji

Podsumowanie programu

131 milionów złotych przeznaczonych na dotacje, 617 zrealizowanych projektów, 667 organizacji pozarządowych wspartych w programie w latach 2013-2016. O efektach programu informujemy na stronie poznaj.ngofund.

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze

Zapraszamy organizacje pozarządowe zajmujące się kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym na działania strażnicze. Wnioski przyjmujemy do 31 marca 2017.

Fundusze Powierzone

Dotacje dla chórów amatorskich

Zapraszamy organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nie muzyczne) oraz domy kultury i parafie, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim do składania wniosków w konkursie Funduszu im. Staszka Jonczyka Śpiewaj. Wnioski przyjmujemy do 1 maja 2017.

Obywatele dla Demokracji

Konferencja zamykająca program Obywatele dla Demokracji

21 marca w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG w latach 2013-2016.

Odpowiedzialne Państwo

Pakty Uczciwości

Rozpoczęliśmy realizację polskiej części międzynarodowego projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II, w ramach którego we współpracy z PKP PKL i MR monitorujemy przebieg postępowania przetargowego dotyczącego inwestycji o wartości 0,5 mld zł pod kątem dochowania standardów przejrzystości, uczciwości i rzetelności w realizacji zamówienia publicznego.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak rozwiązać problem metropolii? ekspertyza

Prezentujemy ekspertyzę dr hab. Marty Lackowskiej nt. projektu PiS o powołaniu metropolii warszawskiej. Autorka opisuje doświadczenia w zarządzaniu metropolitalnym innych państw europejskich, analizuje wady projektu PiS, a także zaniechania politycznych poprzedników. 

Otwarta Europa

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Polityka UE wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w znacznym stopniu zdefiniuje zasady i warunki na jakich zostanie zbudowany nowy europejski ład bezpieczeństwa, piszą w swoim najnowszym raporcie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Piotr Buras.
[wersja polska] [wersja angielska]

Obywatele dla Demokracji

Mowa nienawiści, mowa pogardy - prezentacja raportu

Polecamy raport Mowa nienawiści, mowa pogardy, przedstawiający wyniki najnowszych badań stosunku młodzieży i dorosłych do zjawiska przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Zapraszamy do wysłuchania nagrania z konferencji w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prezentującej raport.

 

Otwarta Europa

Przygotujcie się na nową Europę

Polecamy komentarz Piotra Burasa, szefa Warszawskiego Biura ECFR, Przygotujcie się na nową Europę, pokazujący nowy kontekst stosunków polsko-niemieckich w zmieniającej się Unii Europejskiej. Tekst ukazał się w związku z lutową wizytą w Polsce Angeli Merkel.
[wersja polska] [wersja angielska]

Masz Głos, Masz Wybór

Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?

O potrzebie przywrócenia zaufania obywateli do uczciwych wyborów w kontekście proponowanych zmian w ordynacji wyborczej mówi na portalu NGO.PL Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór.

Otwarta Europa

Raport: Polacy wobec UE:koniec konsensusu

Polecamy raport zespołu ekspertów Fundacji Batorego Polacy wobec EU: koniec konsensusu na temat stosunku Polaków do EU i większej integracji ekonomicznej i politycznej wspólnoty europejskiej.
[wersja polska] [wersja angielska]

Odpowiedzialne Państwo

Decyzja Sejmowej Komisji do Spraw Petycji

23 lutego Sejmowa Komisja do Spraw Petycji przekazała  do rozpatrzenia  Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych wniesioną przez nas petycję o wprowadzenie do Regulaminu Sejmu przepisu określającego zasady prowadzenia  konsultacji poselskich projektów ustaw.

Odpowiedzialne Państwo

W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z konferencji W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych, prezentującej sposoby zapobiegania nadużyciom i korupcji przy realizacji zamówień publicznych.

Odpowiedzialne Państwo

Barometr Ryzyka Nadużyć

Polecamy Barometr Ryzyka Nadużyć internetowe narzędzie pozwalające wykrywać zagrożenia korupcyjne w zamówieniach publicznych prowadzonych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Do góry