Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

1% dla Fundacji Batorego

Gorąco zachęcamy do wpłat 1% podatku dochodowego na program Równe Szanse. Dzięki Wam, co roku 1000 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin może na równi z innymi kształcić się i rozwijać swoje talenty.
Program i formularze PIT-online

więcej Więcej o programie

Otwarta Europa

Przełom czy bezwład? Reformy w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie

Wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta serdecznie zapraszamy na debatę 28 kwietnia 2015 (wtorek), godz. 17:00-19:00, w której uczestniczyć będą eksperci specjalizujący się w problemach krajów Partnerstwa Wschodniego.

Masz Głos, Masz Wybór

List do Premier Ewy Kopacz

Chcesz zmian w samorządzie? Twoja organizacja popiera nasze postulaty dotyczące demokratyzacji samorządu? Jeśli tak - to wypełnij formularz. Postulaty zostaną w najbliższym czasie przekazane Premier Ewie Kopacz oraz Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Kancelarii Prezydenta.

Masz Głos, Masz Wybór

Nowelizacja prawa wyborczego - list otwarty

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Nadzwyczajną prac nad nowelizacją prawa wyborczego, Fundacja oraz działający przy niej zespół ekspertów przekazali Prezesowi Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach list otwarty w sprawie potrzeby zmiany art. 79 Kodeksu wyborczego.

Debaty

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym

Wideorelacja z debaty wokół publikacji Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna jest już dostępna na naszych stronach.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX przeprowadziliśmy społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku.

Debaty

Wybory: wiarygodność i sprawność

Polecamy publikację poświęconą najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014.

List do Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego RE przeciwko łamaniu praw człowieka w Azerbejdżanie

 "Jakie działania zamierza Pan podjąć w związku z represjami, które spotykają działaczy pozarządowych w Azerbejdżanie?" (...) "Nie podzielamy Pana wiary w gotowość władz azerskich do zapewnienia sprawiedliwego procesu Rasula Jafarova na etapie apelacji. " - wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica,​ wystosowaliśmy list do Tadeusza Iwańskiego, Sprawozdawcy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

więcej list

Odpowiedzialne Państwo

Petycja do partii politycznych w sprawie ujawnienia przed wyborami informacji o otrzymanych w trakcie kampanii darowiznach

Razem z Siecią Obywatelską Watchdog Polska, Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i Instytutem Spraw Publicznych zachęcamy do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej. 

więcej Podpisz petycję do partii politycznych

Odpowiedzialne Państwo

Konferencja nt korupcji - relacja

Dostępny jest już zapis dźwiękowy konferencji towarzyszącej raportowi Monitoring wdrażania w Polsce konwencji ONZ przeciwko korupcji. Polecamy!
raport: wersja polska
[PDF 604 KB] wersja angielska [628 KB]

więcej zapis konferencji

Otwarta Europa

Gruzja i Ukraina na drodze do ruchu bezwizowego

Prezentujemy kolejne podsumowanie postępów Gruzji i Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE przez szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Odpowiedzialne Państwo

Kwartalny raport Obywatelskiego Forum Legislacji

"Nie ma jednego, stosowanego przez wszystkie ministerstwa sposobu odpowiedzi na otrzymane uwagi, ani formy 'raportu z konsultacji'... Nie ma zwyczaju rzetelnego informowania opinii publicznej o zawieszeniu prac nad projektami ustaw" - Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny, kwartalny raport z monitoringu prac nad wybranymi dokumentami rządowymi.

Odpowiedzialne Państwo

Rządowy proces legislacyjny

Zachęcamy do lektury policy brief na temat rezultatów badania sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i przygotowania Oceny Skutków Regulacji projektów ustaw przygotowanych przez rząd w 2012 roku.

Do góry