Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Odpowiedzialne Państwo

Prezentacja badania Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

Podczas zorganizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konferencji na temat Wytycznych oceny wpływu i konsultacji publicznych w procesie tworzenia dobrego prawa - program [PDF 315 KB], przedstawiliśmy wnioski płynące z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa, prowadzonej przez nas od roku w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji.

Otwarta Europa

Rekomendacje dotyczące zmian w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP)

W ramach trwających do 30 czerwca konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wraz z warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta przygotowaliśmy rekomendacje [PDF 245 KB wersja angielska] dotyczące modyfikacji koncepcji Partnerstwa Wschodniego. Rekomendacje autorstwa Grzegorza Gromadzkiego (Fundacja Batorego) oraz Bastiana Sendhardta (Fundacja Eberta) dyskutowane były podczas spotkania eksperckiego 25 czerwca z udziałem przedstawicieli ambasad Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii i Ukrainy, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ekspertów z New Eastern Europe i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Debaty

Bunt młodych w III RP. Perspektywy polityczne

15 czerwca o kondycji, tożsamości, wyzwaniach i wyborach młodych ludzi w Polsce rozmawiali w Fundacji działacze, publicyści i badacze młodego pokolenia: Monika Bartoszewicz, Michał Bilewicz, Paweł Dobrowolski, Leszek Jażdżewski, Sebastian Kaleta, Dominika Kasprowicz, Michał Łuczewski, Krzysztof Mazur, Jan Sowa, Michał Syska i Karolina Wigura. Na naszych stronach zamieszczamy streszczenie dyskusji [PDF 325 KB]  oraz  zapis wideo dyskusji, a także linki do tekstów, jakie ukazały się w mediach.

Otwarta Europa

Wysłuchanie publiczne na temat „pakietu wizowego” w Parlamencie Europejskim

Zaprezentowaliśmy na forum Parlamentu Europejskiego, ocenę propozycji Komisji Europejskiej zmian w przepisach regulujących wydawanie wiz obywatelom m.in. Gruzji, Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Stanowisko ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Wraz z organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia. [PDF 481 KB].

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Biuletyn ArkA

Udostępniamy pełen zbiór polskojęzycznej wersji kwartalnika ArKA poświęconego przeciwdziałaniu uzależnieniom. Pismo wydawane jest od 1992 roku, początkowo przez działającą przy Fundacji Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień, a następnie przez Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Masz Głos, Masz Wybór

Jednomandatowe okręgi wyborcze

W związku z toczącą się dyskusją o jednomandatowych okręgach wyborczych, zachęcamy do lektury analiz ekspertów Fundacji: dr. Adama Gendźwiłła - o tym jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku [PDF 1,4 KB] oraz dwóch rozdziałów z publikacji Obywatele i wybory,  podsumowującej cykl spotkań eksperckich prowadzonych w Fundacji w 2013 roku - Systemy wyborcze - jak wpływają na frekwencję? dr. Dawida Sześciły i Obywatele i wybory - w świetle światowych badań komparatystycznych autorstwa prof. Radosława Markowskiego (str. 99). [PDF 1,9 MB]

Odpowiedzialne Państwo

Wyniki badania uwzględnione w Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Na konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, przedstawił nową wersję Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, która uwzględnia wyniki ewalucji tego systemu przeprowadzonej  przez Fundację w trzech instytucjach publicznych w latach 2011-2013  więcej. Efektem ewaluacji jest poradnik Przeciwdziałanie korupcji w praktyce [PDF 5,49 MB] prezentujący zasady poprawnego wprowadzania systemów zabezpieczających przed korupcją.

więcej Poradnik

Masz Głos, Masz Wybór

Więcej demokracji w samorządzie

"Uspołecznić budżet" - Dariusz Kraszewski, koordynator budżetu partycypacyjnego w programie Masz Głos Masz Wybór zabiera głos w toczącej się na ngo.pl dyskusji o tym, jak zdemokratyzować samorząd.

Masz Głos, Masz Wybór

Krótki przewodnik po referendum

W związku z zapowiedzianym na 6 września ogólnopolskim referendum przedstawiamy analizę regulacji prawnych dotyczących organizacji referendów krajowych i lokalnych.

Masz Głos, Masz Wybór

Wybory samorządowe pod lupą ekspertów

Karty z wyborów samorządowych 16 listopada 2014 zostaną przebadane przez ekspertów. Dzięki współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych współpracujący z nami badacze uzyskają dostęp do materiałów z 1000 obwodów wyborczych.

Obywatele dla Demokracji

Podręcznik "Zakładki"

Opublikowaliśmy nowe narzędzie do edukacji antydyskryminacyjnej - podręcznik Rady Europy "Zakładki".

Otwarta Europa

Polityka UE wobec Białorusi

30 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie eksperckie nt. polityki UE wobec Białorusi w perspektywie krótko i długoterminowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Adam Eberhardt (OSW), Paweł Kazanecki (ECD), Wojciech Konończuk (OSW), Bartłomiej Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Katarzyna Rybka-Iwańska i Wojciech Zajączkowski (MSZ), Łukasz Byrski i Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego).

Debaty

Próba diagnozy roku wyborczego - spotkanie eksperckie

Polecamy omówienie dyskusji Co się stało? Co się stanie? Próba diagnozy roku wyborczego (na półmetku), która odbyła się w gronie politologów, socjologów, psychologów społecznych i dziennikarzy.

Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos, Masz Wybór. Działanie miesiąca - dostępni radni

W tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór ponad 300 grup z całej Polski działa m. in. na rzecz zwiększenia dostępności radnych. Zainspiruj się!

Odpowiedzialne Państwo

Finansowanie partii politycznych

Podczas zorganizowanej 24 czerwca w ramach Forum Debaty Publicznej dyskusji eksperckiej o finansowaniu działalności politycznej w Polsce przedstawiliśmy argumenty na rzecz utrzymania finansowania partii politycznych z budżetu państwa jako najlepiej zabezpieczającym tę sferę działalności publicznej przed korupcją i niejawnymi wpływami grup interesu. Argumenty za finansowaniem partii ze środków publicznych przedstawiliśmy w wydanej w 2010 roku publikacji Jak walczyć z korupcją (str. 52-57), podsumowującej m.in. wyniki prowadzonych przez nas monitoringów finansowania kampanii wyborczych w Polsce.

Debaty

Referenda: co one oznaczają dla demokracji?

Polecamy omówienie oraz relacje wideo i audio dyskusji o referendach, która odbyła się 15 czerwca 2015 w gronie politologów, socjologów, prawników i dziennikarzy.

Obywatele dla Demokracji

Zrównoważone zakupy publiczne w Polsce - raport

Polskie zamówienia publiczne wciąż w niewielkim stopniu uwzględniają kryteria społeczne i środowiskowe. W 2012 roku zielone zamówienia wyniosły jedynie 12%, a społeczne - niecałe 3%. Dlaczego tak sie dzieje? Próba odpowiedzi w nowym raporcie Fundacji Kupuj odpowiedzialnie.

więcej raport

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Stowarzyszenie Promo-LEX monitoruje wybory w Mołdawii, korzystając z wypracowanej wspólnie z Fundacją metodologii. Do tej pory opublikowano 3 raporty cząstkowe z obserwacji I tury oraz analizę prawną poświęconą prawu wyborczemu.

Debaty

Co się stało? Co się stanie?

Polecamy tekst Edwina Bendyka o zorganizowanej przez nas 15 czerwca debacie eksperckiej z udziałem socjologów, politologów, polityków i komentatorów życia politycznego Co się stało? Co się stanie? Próba diagnozy roku wyborczego.

Fundusze Powierzone

Nabór na stypendia do Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, przypominamy i zapraszamy uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej, którzy kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na I - III roku studiów dziennych w polskich uczelniach państwowych, do aplikowania o stypendium Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel. Wnioski o stypendia należy przesyłać na adres:  chrusciel@batory.org.pl  w terminie do 31 lipca 2015 roku.

Odpowiedzialne Państwo

Czy możliwy jest przejrzysty lobbing? - raport

Prezentujemy raport o regulacji prawnych i praktyce prowadzenia działalności lobbingowej w Polsce, przygotowany przez program Odpowiedzialne Państwo w ramach współpracy partnerskiej z Transparency International. Raport jest częścią projektu TI Lifiting the Lid on Lobbying realizowanego w 19 innych krajach Unii.

więcej raport

Masz Głos, Masz Wybór

Dołącz do akcji Masz Głos, Masz Wybór

Zachęcamy do włączenia sie do akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015  - dołączyły już 343 grupy i organizacje z całej Polski. Będą spotykać się, debatować, zmieniać, ulepszać, współdecydować. Nabór trwa.  

więcej Dołącz do akcji

Do góry