Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Obywatele dla Demokracji

Jak angażować zwolenników i zwolenniczki w działania miejskich organizacji strażniczych?

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska rozpoczęła prace nad kampaniami angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast.

Aresztowania opozycjonistów w Azerbejdżanie - oświadczenie Grupy Zagranica

Prezentujemy stanowisko organizacji pozarządowych zrzeszonych w Grupie Zagranica ws. represji wobec obrońców praw człowieka i więźniów politycznych z Azerbejdżanu.

więcej Oświadczenie

Otwarta Europa

Wyzwania Ukrainy

Polecamy relacje wideo i omówienia spotkania Wyzwania Ukrainy z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Mirosława Czecha, Wiktora Czumaka, Tarasa Kaczki, Iryny Kłymenko, Ihora Koliuszki, Ołeksandry Kużel, Ołeha Medwediewa, Andrija Szewczenki i Marcina Święcickiego.

Otwarta Europa

Relacja z debaty: Ukraina 2014. Wybory.

Polecamy relacje wideo i omówienia spotkania Ukraina 2014. Wybory, z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Kostii Bondarenki, Woło- dymyra Fesenki i Ołeksandra Suszki.

Otwarta Europa

Relacja ze spotkania z Serhijem Żadanem

Polecamy relację wideo i omówienie spotkania z wybitnym ukraińskim pisarzem: Ukraina w stanie resetu. O majdanie, antymajdanie i kraju, który potrzebuje zmian.

Obywatele dla Demokracji

Mowa nienawiści w Polsce 2014

Najczęściej stykamy się z mową nienawiści w Internecie i najmocniej uderza ona w mniejszości homoseksualne, które w ostatnich latach zastąpiły w tej niechlubnej statystyce mniejszość żydowską – podają wyniki badania zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW .

więcej Raport

Obywatele dla Demokracji

Zaproszenie do składania wniosków

Od 1 września zapraszamy do składania wniosków w trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2014.

Obywatele dla Demokracji

Wyniki 2. edycji konkursu projektów tematycznych

W drugim etapie konkursu na projekty tematyczne przyznano 197 dotacji na łączną kwotę 43 317 606 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 48 300 zł, finansowanych z naszych środków.

Obywatele dla Demokracji

Bezdomne zwierzęta-monitoring gmin

Ruszył projekt poświęcony patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Monitorowane będą sposoby wywiązywania się gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt. Ponadto zostanie wypracowany model przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie.Projekt realizowany przez Fundację Argos z partnerami.

Obywatele dla Demokracji

www.mowanienawisci.info

Zapraszamy na stronę poświęconą mowie nienawiści i związanym z tym problemom. Znajdzecie tam definicje, akty prawne oraz inicjatywy na rzecz zmian legislacyjnych, dostępne publikacje, materiały edukacyjne oraz kontakty do organizacji zajmujących się tą tematyką.

więcej www.mowanienawisci.info

Masz Głos, Masz Wybór

Poradnik kandydata/kandydatki w wyborach samorządowych

Wybory samorządowe w listopadzie - zachęcamy do lektury zwłaszcza ewentualnych kandydatów/tki małych, lokalnych komitetów wyborczych, które nie mogą skorzystać ze wsparcia partyjnych ekspertów i doradców.

Apel o zaangażowanie UE w Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów

Europejskie organizacje obywatelskie podpisały się pod apelem do nowego przywództwa UE o mocniejsze zaangażowanie instytucji unijnych, a nawet przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów.

Do góry