Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Masz Głos, Masz Wybór

Super Samorząd 2015

Dobiega końca tegoroczna edycja akcji Masz Głos, Masz Wybór. 30 maja podczas dorocznej gali, która w tym roku odbędzie się na Zamku Królewskim, po raz czwarty przyznana zostanie nagroda Super Samorząd 2015 za najlepszą współpracę mieszkańców i władz samorządowych na rzecz lokalnej wspólnoty. Na stronie akcji prezentujemy listę 18 nominowanych. więcej

Obywatele dla Demokracji

Ulica Antakia - platforma edukacyjna o uchodźstwie

Stowarzyszenie "Nomada” wraz z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu, przygotowały szereg działań edukacyjnych, które uwrażliwić mają Polaków na problem uchodźstwa. Powstały informatory o pracy z uchodźcami dla służb medycznych, pracowników pomocy społecznej i nauczycieli oraz multimedialna platforma ulicaantakia.com, która pozwala prześledzić losy syryjskich uchodźców uciekających przed trawiącymi ich kraj konfliktami zbrojnymi.

Obywatele dla Demokracji

Bezpłatne poradnictwo dla bezdomnych

Dzięki specjalnym punktom poradniczym dla osób bezdomnych, uruchomionych w 10 miejscowościach, w których działają regionalne koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, z wyspecjalizowanego poradnictwa i pomocy rzecznika ds. bezdomnych skorzystały 693 osoby. Rzecznicy udzielili bezdomnym 729 porad, w 187 przypadkach pomagali im w załatwianiu spraw administracyjnych i bytowych w kontaktach z publicznymi instytucjami. więcej

Obywatele dla Demokracji

Ocalić od zapomnienia

Fundacja Ośrodka KARTA uruchomiła bezpłatny program komputerowy Otwarty System Archiwizacji (OSA). OSA pozwala na opisanie i udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców cennych archiwaliów, dziejów lokalnych, historii życia codziennego i opowieści zwykłych ludzi. Z programu mogą korzystać organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea, instytucje, kolekcjonerzy i osoby prywatne. więcej

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko OFL w sprawie propozycji zmian w Regulaminie pracy Rady Ministrów

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji negatywnie oceniają propozycję Rady Ministrów zmian w Regulaminie pracy Rady Ministrów więcej. Zwracają szczególną uwagę na rezygnację z przygotowywania założeń do projektów ustaw oraz testu regulacyjnego. Rząd zrezygnował z konsultowania projektu, w związku z tym członkowie OFL opublikowali stanowisko [PDF 134 KB], które zostało wysłane do ministra Henryka Kowalczyka Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Masz Głos, Masz Wybór

Systemy wyborcze - jakie wartości?

30 marca 2016 w Fundacji odbyła się ekspercka debata poświęcona problemom polskiego systemu wyborczego. Przedstawiciele środowisk akademickich oraz think tanków podkreślali, że sam wybór ordynacji wyborczej to kwestia wtórna. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad optymalnym dla Polski modelem reprezentacji. Prezentujemy relacje ze spotkania oraz wypowiedzi niektórych uczestników i uczestniczek.

Masz Głos, Masz Wybór

„Najbardziej cieszę się, że mogłam Was poznać” - podsumowujemy spotkania regionalne

O plonach nie zapominaj, w marcu siać zaczynaj – tym przysłowiem akcja Masz Głos, Masz Wybór zachęcała do udziału w marcowych szkoleniach regionalnych. Podczas spotkań lokalne aktywistki i aktywiści szkolili się, poznawali i wymieniali doświadczeniami, aby jeszcze lepiej działać w swoich miejscowościach.

Odpowiedzialne Państwo

VI komunikat z obserwacji praktyki prowadzenia procesu legislacyjnego

Po ukonstytuowaniu się rządu premier Beaty Szydło zaszła poważna zmiana w sposobie tworzenia prawa - aktywność legislacyjna przeniosła się do Sejmu, dominującą cechą procesu stał się pośpiech, a konsultacje publiczne uległy zdecydowanemu ograniczeniu - Obywatelskie Forum Legislacji publikuje kolejny komunikat z obserwacji praktyki prowadzenia procesu legislacyjnego.

Obywatele dla Demokracji

Mowa nienawiści - podręczniki dla polityków i dziennikarzy

Jak pisać w sposób, który nie dyskryminuje? Jak politycy mogą wpływać na język używany w przestrzeni publicznej? Jakie są prawne instrumenty ochrony przed mową nienawiści? Na te pytania odpowiadają Interkulturalni PL w podręcznikach dla polityków i dziennikarzy. Obie publikacje dostępne są w formie elektronicznej: dla polityków: więcej i dla dziennikarzy: więcej

Obywatele dla Demokracji

„Życie – moja samodzielna rola”

Terapia i reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez profesjonalne działania teatralne - Stowarzyszenie „Razem” z Rybnika kończy niezwykły projekt. Uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w warsztatach teatralnych, a następnie sami zostali instruktorami dla osób pełnosprawnych. Zwieńczeniem będzie przedstawienie osób pełno- i niepełnosprawnych zaprezentowane na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej.

Odpowiedzialne Państwo

Spotkanie OFL z Pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania

4 lutego przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji spotkali się z Pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Członkowie Forum wyrazili zaniepokojenie sposobem prowadzenia konsultacji publicznych projektów ustaw.

Debaty

Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja?

Zapraszamy na debatę publiczną Jakich mediów publicznych potrzebuje polska demokracja? Spotkanie odbędzie się 10 maja, w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a). Dyskusję otworzą wypowiedzi: Krzysztofa Czabańskiego (wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego) i Jana Dworaka (przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).

Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

Na stronie obserwatoriumdemokracji.pl, rejestrującej reakcje organizacji pozarządowych na wprowadzane przez parlament i administrację rządową zmiany prawne, zamieściliśmy kolejne stanowiska i opinie dotyczące sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, tzw. ustawy inwigilacyjnej i ustawy antyterrorystycznej, zmian w ustawach oświatowych, projektu zakazu aborcji oraz projektów ustaw o mediach narodowych. Zapraszamy do śledzenia strony i nadsyłania swoich opinii.

Odpowiedzialne Państwo

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

5 kwietnia w Fundacji odbyła się konferencja, podczas której prototyp Barometru Ryzyka Nadużyć – narzędzia opracowanego wspólnie z portalem Zamówienia 2.0, służącego obywatelom, instytucjom zamawiającym i oferentom do oceny prawidłowości  przebiegu zamówień publicznych. Ponadto wraz ekspertami dyskutowaliśmy o najnowszych zmianach w prawie zamówień publicznych.

Otwarta Europa

Relacja z debaty "Rosyjski zwrot na prawo"

Zachęcamy do obejrzenia relacji z otwartego spotkania, poświęconego deklarowanemu przez Kreml zwrotowi ku wartościom konserwatywnym. W dyskusji wzięli udział Aleksiej Czadajew, Artiom Magun, Jekaterina Kuzniecowa, Iwan Preobrażeński i Maria Sniegowaja.

Odpowiedzialne Państwo

Rada ds Cyfryzacji za działaniami na rzecz Otwartego Rządu

Rada do spraw Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji podjęła 12 kwietnia 2016 uchwałę, rekomendującą Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowaniem Krajowego Planu Działania i kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership). 

Masz Głos, Masz Wybór

Co to znaczy dobry samorząd?

21 marca 2016 odbyło się w Fundacji spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych władz oraz ekspertek i ekspertów nt. dobrego samorządu.

Masz Głos, Masz Wybór

Między środkami publicznymi a wpłatami od obywateli, czyli jak finansować partie polityczne?

Polecamy opracowanie Jarosława Zbieranka na temat proponowanych ostatnio przez kluby parlamentarne Nowoczesna i Kukiz’15, zmian w polskim systemie finansowania partii politycznych. [PDF 334 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

„To próba zmiany ustroju konstytucyjnego RP, określonego w ustawie zasadniczej, a sposób tworzenia Nowelizacji to zaprzeczenie rzetelnego procesu tworzenia prawa” – działający przy Fundacji im. Stefana Batorego Zespół Ekspertów Prawnych przedstawił stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Otwarta Europa

Polityka bezpieczeństwa Ukrainy

Polecamy publikację poświęconą polityce obronnej oraz zagranicznej Polski i Ukrainy, a także bezpieczeństwu gospodarczemu, energetycznemu i informacyjnemu. wersja polska [PDF 286 KB], wersja ukraińska [305 KB].

Odpowiedzialne Państwo

Co ze Strategią Sprawne Państwo i Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji?

Koalicja na rzecz Otwartych Rządów przesłała do premier Beaty Szydło list z pytaniem o stan realizacji oraz przyszłość Strategii Sprawne Państwo 2020 i oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19. [PDF 234 KB]

Do góry