Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Masz Głos Masz Wybór

Głosując masz wpływ na rzeczy ważne w Twojej okolicy!

„Twój głos ma moc. Użyj jej!” – pod tym hasłem wraz z koalicją organizacji pozarządowych rozpoczynamy kampanię profrekwencyjną, w której zachęcamy obywateli i obywatelki do udziału w tegorocznych wyborach samorządowych.

Organizacje społeczne wychodzą z cienia i mówią „To działa!”

W Polsce działa 100 tysięcy organizacji społecznych, czyli fundacji i stowarzyszeń. Organizacje społeczne działają wszędzie – w szkole, na boisku, w teatrze, na ulicy. Nie każdy to wie. W kampanii opowiadamy o tym, co robią organizacje, jak codzienną pracą zmieniają rzeczywistość – mówi Dorota Setniewska ze Stowarzyszenia Klon Jawor, jednej z kilkudziesięciu organizacji zaangażowanych w kampanię "Organizacje społeczne. To działa!".

blogIdei

Grzegorz Makowski: Patrzmy władzy na ręce. Mamy do tego narzędzia.

Często narzekamy, że instytucje publiczne marnują pieniądze podatników, ustawiają przetargi, planują inwestycje pod znajomych polityków i urzędników. Korupcja i marnotrawstwo często są tajemnicą poliszynela - dopóki na światło dzienne nie wydobędzie ich jakiś dziennikarz.

Konkurs Funduszu Civitates dla organizacji społecznych

Fundusz Civitates ogłosił konkurs na działania poświęcone wyzwaniom, szansom i zagrożeniom dla społeczeństwa obywatelskiego i demokracji związanych z komunikacją i (dez)informacją w mediach społecznościowych. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Fundusz Civitates na rzecz demokracji i solidarności w Europie to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Batorego oraz kilkunastu innych fundacji z Europy i USA, którego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

➡ forumIdei/Europa

Apel europejskich organizacji pozarządowych o ambitniejszy Program Prawa i Wartości

Program "Prawa i Wartości", negocjowany obecnie przez unijne instytucje, mógłby stać się skutecznym środkiem promowania europejskich wartości. Jednak w obecnej formie miałby on bardzo ograniczoną skuteczność. Dlatego 154 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich wzywa decydentów UE do uczynienia programu "Prawa i Wartości" bardziej ambitnym poprzez zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszy.

Oświadczenia

Uwagi do projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wraz z Forum Darczyńców w Polsce przedstawiliśmy uwagi do projektów rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W stanowisku opowiadamy się za utrzymaniem obydwu rozporządzeń w obecnie obowiązującym kształcie i ograniczeniem ingerencji w ich treść wyłącznie do koniecznych zmian kompetencyjnych.

➡ forumIdei/Europa

Unia Europejskich wartości?

Raport Joanny Koniecznej-Sałamatin pokazuje, w jakim stopniu popieranie Unii Europejskiej wiąże się ze światopoglądem i wyznawanymi wartościami. W oparciu o badania European Values Survey autorka stawia tezę, że stopień zaufania Polaków do UE mocniej warunkują kwestie aksjologiczne, a nie pozycja w strukturze społecznej.

forumIdei

Reset i kontynuacja. Polityka rządu PiS wobec Białorusi

Publikujemy komentarz Krzysztofa Mrozka z forumIdei Fundacji Batorego dotyczący prowadzonej przez rząd PiS polityki normalizacji w relacjach z Białorusią. Autor analizuje sukcesy, np. rosnącą wymianę handlową i postęp w kwestii polityki pamięci i nauczania języka polskiego, a także błędy - w tym brak koordynacji w polityce zagranicznej, objawiający się m.in. istnieniem dwóch zespołów parlamentarnych zajmujących się Białorusią.

Zespół Ekspertów Prawnych

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie procedury wyboru sędziów do Sądu Najwyższego

Zespół Ekspertów Prawnych przedstawił stanowisko, w którym stwierdza, że procedura wyboru sędziów Sądu Najwyższego jest procedurą nieważną, bowiem inicjujące ją obwieszczenie Prezydenta RP z 24 maja 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w SN nie zostało podpisane przez Prezesa Rady Ministrów.

O Masz Głos Masz Wybór

Jak zostać samorządowcem?

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

blogIdei

Joanna Załuska: Czy wybory mogą być sfałszowane?

Wybory w Polsce trudno sfałszować. Komisje wyborcze składają się z przedstawicieli komitetów wyborczych, komitety mogą wystawiać mężów zaufania. Po raz pierwszy w lokalach wyborczych pojawią się społeczni obserwatorzy. Dużo bardziej martwię się o liczbę nieważnych głosów i o to jak komisje poradzą sobie z interpretacją nowych przepisów dotyczących robienia dopisków na kartach do głosowania.

blogIdei

Paweł Marczewski: Polskie matki nie chcą żłobków? Dlaczego państwo musi dbać o jakość i dostępność opieki na dziećmi.

Niedawno ukazał się raport fundacji Ordo Iuris pt. "Opieka nad dziećmi do 3. roku życia w Polsce i na świecie". Dane z raportu pokazują, że 85% polskich matek dzieci w wieku 4-36 miesięcy najchętniej powierzyłoby opiekę na dziećmi opiekunce spośród najbliższej rodziny lub przyjaciół, a 52% matek w ogóle nie chce posyłać dzieci do żłobka. Twierdzenie, że większość polskich matek nie chce korzystać z instytucjonalnej opieki, to jednak spore nadużycie.

➡ forumIdei/Demokracja

Kto i jak zagłosuje w wyborach samorządowych?

Badania pokazują, że aż 81 proc. osób uprawnionych do głosowania planuje wziąć udział w wyborach samorządowych, ale eksperci szacują, że frekwencja wyborcza wyniesie 49 proc. Aż 76 proc. osób deklarujących, że pójdzie do urn jest przekonanych, że udział w wyborach jest obowiązkiem każdego Polaka. Publikujemy analizy przedwyborcze naszych ekspertów: Jarosława Flisa, Adama Gendźwiłła i Marty Żerkowskiej-Balas.

➡ Fundusz im. Beaty Pawlak

Ewa Wanat laureatką tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak

Ewa Wanat została nagrodzona za książkę "Deutsche nasz. Reportaże berlińskie". Książka mówi o tym, jak to się stało, że Niemcy są jednym z najbardziej otwartych społeczeństw Europy. Autorka pisze o przenikaniu się kultur, o uczeniu się otwartości, o świecie różnorodności etnicznej i religijnej skłaniającym do oswajania obcości, ale też o konfliktach i zagrożeniach, z jakimi mierzą się Niemcy.

Masz Głos Masz Wybór

10 powodów, dla których warto iść na wybory

21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy tego dnia osoby, które będą nas reprezentowały przez 5 lat. Jednak to nie jedyny powód, dla którego warto pójść na wybory. Przedstawiamy 10 najważniejszych powodów, dla których warto skorzystać z prawa wyborczego i przekonać się, że „Twój głos ma moc”.

➡ Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Stypendia dla przyszłych informatyków

W nowym roku akademickim 2018/2019 ze wsparcia z Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj skorzysta trzynastu studentów pierwszego roku na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami na uczelniach publicznych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Życzymy powodzenia!

forumIdei

Odpowiedzialność prawna podmiotów zbiorowych wg PiS

Grzegorz Makowski analizuje projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a także argumentuje dlaczego - jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnej postaci - może stać się narzędziem do ścigania niewygodnych firm i organizacji społecznych.

Monitoring wyborów

Poradnik dla obserwatorów społecznych. Wybory samorządowe 2018

Podczas wyborów samorządowych w 2018 roku po raz pierwszy polskie organizacje społeczne będą mogły oddelegować do lokali wyborczych swoich obserwatorów. W poradniku wyjaśniamy dlaczego warto skorzystać z możliwości obserwowania procesu wyborczego, jak zorganizować akcję obserwacyjną i jak zostać obserwatorem. 

1 procent

Dziękujemy za wpłaty 1%!

akcja Obserwujemy Wybory - monitoring

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów samorządowych. Przedstawiamy analizę poświęconą obsadzaniu tych stanowisk oraz prawom i obowiązkom członków komisji wyborczych.

Do góry