Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Europa i świat w obronie węgierskich organizacji pozarządowych

80 prywatnych fundacji i instytucji filantropijnych z Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym Fundacja im. Stefana Batorego wydało wspólne oświadczenie wyrażające sprzeciw wobec kolejnej próby ograniczania przez rząd Orbana swobody funkcjonowania organizacji pozarządowych na Węgrzech.

Masz Głos, Masz Wybór

Reprezentanci i (nie)reprezentowani - relacja z seminarium

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z seminarium Reprezentanci i (nie)reprezentowani. Dyskusja z udziałem ekspertów i aktywistów dotyczyła wyników badań Jarosława Flisa i Adama Gendźwiłła opublikowanych w raporcie Przedstawiciele i rywale. Samorządowe reguły wyboru. Autorzy wskazali na wiele wad systemu, który w zbyt małym stopniu szanuje głosy wyborców.

Otwarta Europa

Debata - Sąsiedztwo UE i Rosji: wspólne czy sporne? Przykład Ukrainy

21 kwietnia odbyła się debata publiczna pt: Sąsiedztwo UE i Rosji: wspólne czy sporne? Przykład Ukrainy, wydarzenie towarzyszące cyklicznemu spotkaniu Sieci Ekspertów UE i Rosji ds. polityki zagranicznej. Paneliści dyskutowali o tym jak geopolityczna konkurencja pomiędzy Rosją a UE wpływa na rozwój wydarzeń na Ukrainie i czy zakończenie konfliktu w Donbasie jest realistyczne.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego ocenia konstytucyjność przepisów proponowanych przez rząd w nowelizacji ustawy o KRS.

20-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

W kwietniu mija 20 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To dobry moment, aby przypomnieć znaczenie ustawy zasadniczej. To w niej zapisane są nasze prawa i wolności, zasady demokratycznego państwa prawa oraz wartości, do których szczególnie teraz warto się odwołać. Zachęcamy by wspierać z nami demokrację w Polsce i pobierać tekst Konstytucji RP z naszej strony: www.1procent.batory.org.pl.

Masz Głos, Masz Wybór

Partie polityczne a jakość polskiej demokracji - raport

Polacy nie mają zaufania do partii. W naszym kraju wyjątkowo niski jest odsetek członkostwa w partiach, jak również - utrzymującą się od lat - bardzo duża liczba obywateli, którzy nie czują się reprezentowani przez żadne ugrupowanie. Jaka jest tego przyczyna i jak przeciwdziałać tej sytuacji? Jak sprawić, by Polacy czuli się reprezentowani przez polityków? Zapraszamy do lektury raportu dra Pawła Marczewskiego Partie polityczne a jakość polskiej demokracji.

Otwarta Europa

Powstała Grupa Polsko-Ukraińskiego Dialogu

20 marca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu, skupiającej przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów  zaangażowanych we współpracę między oboma krajami. Celem Grupy, utworzonej z inicjatywy Fundacji Batorego i kijowskiej Fundacji Odrodzenie, jest formułowanie propozycji konstruktywnych rozwiązań problemów pojawiających się w relacjach między Polską a Ukrainą.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego

Publikujemy stanowisko organizacji pozarządowych - sygnatariuszy apelu do Prezydenta RP z grudnia ub.r. - w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego kontrowersyjne przepisy nowelizacji ustawy o zgromadzeniach za zgodne z Konstytucją.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zaprojektować kartę do głosowania?

20 marca PKW zaprezentowała nowy wzór karty do głosowania. Jest on lepszy od dotychczasowego. Czy jednak właśnie tak powinna wyglądać karta, która ostatecznie trafi do rąk wyborców w 2018 roku? Współpracujący z nami eksperci przygotowali inną propozycję. Przekazaliśmy ją PKW.

Odpowiedzialne Państwo

Pakty Uczciwości

Rozpoczęliśmy realizację polskiej części międzynarodowego projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II, w ramach którego we współpracy z PKP PKL i MR monitorujemy przebieg postępowania przetargowego dotyczącego inwestycji o wartości 0,5 mld zł pod kątem dochowania standardów przejrzystości, uczciwości i rzetelności w realizacji zamówienia publicznego.

Otwarta Europa

Nowi obywatele czy intruzi? Ukraińscy migranci w Polsce

Zapraszamy na  debatę  Nowi obywatele czy intruzi? Ukraińscy migranci w Polsce. Spotkanie odbędzie się 10 maja 2017 w godz. 16.00-18.00, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia jest Związek Ukraińców w Polsce.

Debaty

Problemy z naszym państwem

Zapraszamy na debatę publiczną Problemy z naszym państwem. Spotkanie odbędzie się 9 maja 2017, w godzinach godz. 11.00-14.00 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza). Dyskusję otworzą wypowiedzi: Michała Boniego, Włodzimierza Cimoszewicza, Ludwika Dorna, Rafała Matyi, Bartłomieja Sienkiewicza i Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Spotkanie poprowadzi Anna Materska-Sosnowska, członkini zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Otwarta Europa

Spotkanie Sieci Ekspertów UE i Rosji ds. polityki zagranicznej

W dniach 20-21 kwietnia współorganizowaliśmy wraz z Rosyjską Radą Spraw Międzynarodowych i Delegacją UE w Federacji Rosyjskiej spotkanie Sieci Ekspertów UE i Rosji ds. polityki zagranicznej, które dotyczyło polityki Rosji i Unii Europejskiej wobec krajów Partnerstwa Wschodniego.

 

Masz Głos, Masz Wybór

Jakich zmian potrzebują partie? Rekomendacje

Aż 35% Polaków nie czuje się reprezentowanymi przez żadną z partii. Tylko 1% obywateli należy do jakiegoś ugrupowania. Z problemem braku zaufania do partii zmaga się wiele demokratycznych społeczeństw. Jednak u nas idzie on w parze z niewielkim zaangażowaniem obywateli w partyjną działalność. Eksperci Fundacji im. Stefana Batorego opracowali zestaw rekomendacji Jakich zmian potrzebują partie?

Fundusze Powierzone

Dotacje dla chórów amatorskich

Zapraszamy organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (nie muzyczne) oraz domy kultury i parafie, które prowadzą amatorskie zespoły chóralne w województwie mazowieckim do składania wniosków w konkursie Funduszu im. Staszka Jonczyka Śpiewaj. Wnioski przyjmujemy do 1 maja 2017.

Obywatele dla Demokracji

Oświadczenie ws. programu Obywatele dla Demokracji

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat programu Obywatele dla Demokracji, upowszechnianymi  w stanowisku powstałym z  inicjatywy utworzonej 19 lutego br. Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, zrzeszającej kilkanaście organizacji określających się jako konserwatywno-prawicowe, oświadczamy

Obywatele dla Demokracji

Podsumowanie programu

131 milionów złotych przeznaczonych na dotacje, 617 zrealizowanych projektów, 667 organizacji pozarządowych wspartych w programie w latach 2013-2016. O efektach programu informujemy na stronie poznaj.ngofund i w broszurze podsumowującej rezultaty programu.

Masz Głos, Masz Wybór

Przedstawiciele i rywale – samorządowe reguły wyboru - raport

Przedstawiamy raport Jarosława Flisa i Adama Gendźwiłła nt. stosowania w wyborach samorządowych ordynacji proporcjonalnej. Autorzy wskazują na wady obecnego systemu, przede wszystkim zbyt dużą liczbę głosów zmarnowanych czyli oddanych na kandydatów, którzy nie dostają mandatów. Prezentacja raportu odbyła się podczas seminarium Reprezentanci i (nie)reprezentowani z udziałem ekspertów, polityków i przedstawicieli organizacji.

Otwarta Europa

(Nie)porozumienie mińskie a europejski porządek bezpieczeństwa

Polityka UE wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w znacznym stopniu zdefiniuje zasady i warunki na jakich zostanie zbudowany nowy europejski ład bezpieczeństwa, piszą w swoim najnowszym raporcie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Piotr Buras.
[wersja polska] [wersja angielska]

Do góry