Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

1% dla Fundacji Batorego

Gorąco zachęcamy do wpłat 1% podatku dochodowego na program Równe Szanse. Dzięki Wam, co roku 1000 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin może na równi z innymi kształcić się i rozwijać swoje talenty.
Program i formularze PIT-online

więcej Więcej o programie

Odpowiedzialne Państwo

Kwartalny raport Obywatelskiego Forum Legislacji

"Nie ma jednego, stosowanego przez wszystkie ministerstwa sposobu odpowiedzi na otrzymane uwagi, ani formy 'raportu z konsultacji'... Nie ma zwyczaju rzetelnego informowania opinii publicznej o zawieszeniu prac nad projektami ustaw" - Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny, kwartalny raport z monitoringu prac nad wybranymi dokumentami rządowymi.

Masz Głos, Masz Wybór

Nagrody Super Samorząd 2014 przyznane!

Znamy już laureatów nagrody Super Samorząd 2014 - w Pałacu Prezydenckim uhonorowano sześć organizacji za najskuteczniej przeprowadzone działania służące ułatwieniu mieszkańcom świadomego udziału w wyborach samorządowych.

Obywatele dla Demokracji

Projekty tematyczne – wyniki III edycji

W ostatniej edycji konkursu na projekty tematyczne przyznanych zostało 176 dotacji na łączną kwotę 36 596 163 zł. 19 organizacji otrzymało ze środków Fundacji Batorego dotacje uzupełniające na kwotę 64 732 zł przeznaczone na pokrycie wkładu własnego.

Odpowiedzialne Państwo

Rządowy proces legislacyjny

Zachęcamy do lektury policy brief na temat rezultatów badania sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i przygotowania Oceny Skutków Regulacji projektów ustaw przygotowanych przez rząd w 2012 roku.

Debaty

Wybory: wiarygodność i sprawność

Polecamy publikację poświęconą najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014.

Dla Białorusi / Для Беларусі

Nabór uczestników wizyty studyjnej w Polsce wśród NGO-sów na Białorusi

Do 12 marca przyjmowane są zgłoszenia organizacji białoruskich na wizytę studyjną w Polsce, której tematem będzie aktywizacja obywatelska / Да 12 сакавіка прымаюцца заяўкі ад беларускіх арганізацый на ўдзел унавучальным візіце ў Польшчу. Тэма візіта - грамадзянская актыўнасць.

więcej падача заявак / zgłoszenia

Otwarta Europa

Gruzja i Ukraina na drodze do ruchu bezwizowego

Prezentujemy podsumowanie postępów Gruzji i Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE przez szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Odpowiedzialne Państwo

Polska polityka antykorupcyjna a wymogi Konwencji Narodów Zjednoczonych

Prezentujemy raport z analizy wdrożenia wybranych przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji do polskiego systemu prawnego.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX przeprowadziliśmy społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku.

Otwarta Europa

Indeks Liberalizacji Wizowej Krajów PW

W lutowej edycji Indeksu Liberalizacji Wizowej prezentujemy  najnowszą ocenę postępu krajów Partnerstwa Wschodniego na drodze do wprowadzenia ruchu bezwizowego z UE . Analiza obejmuje dane za okres listopad 2014-styczeń 2015.

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie grupy ekspertów ds. sygnalistów

"Polskie prawo nie chroni tzw. sygnalistów (whistleblowers) - osób, które w dobrej wierze informują o zagrożeniach dla interesu społecznego, w tym życia ludzkiego i zdrowia." - w związku z wybuchem metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła publikujemy Stanowisko Grupy ekspertów ds. sygnalistów przy Fundacji Batorego.

Do góry