Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Referendum 6 września 2015

Referendum 6 września – sens zmian ustrojowych

31 sierpnia 2015 (po­nie­dzia­łek), w godz. 10.00-16.00 za­pra­sza­my do oglą­dania trans­misji on-line kon­feren­cji, podczas której zostaną przedstawione opinie na temat pytań poddanych pod referendum. Na spotkaniu przedyskutowane będą również możliwe scenariusze rozwoju sytuacji politycznej po referendum oraz konsekwencje ewentualnych zmian wprowadzonych w jego wyniku.

Seminarium eksperckie „Piesze przejścia graniczne 2016"

W Fundacji odbyło się zamknięte, eksperckie seminarium "Piesze przejścia graniczne 2016", podczas którego zaprezentowaliśmy rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonowania wschodniej granicy RP.

Referendum 6 września 2015

Co zmieni zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika?

W ramach kampanii informacyjnej przed Referendum 6 września zachęcamy do lektury opracowania poświęconego trzeciemu pytaniu o wprowadzeniu zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika [PDF 190 KB]

Masz Głos, Masz Wybór

Lepsze instytucje i lepsza biblioteka publiczna!

W tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór ponad 300 grup z całej Polski działa między innymi na rzecz ulepszenia instytucji publicznych. Oto przykład. Zainspiruj się!

Obywatele dla Demokracji

Masz HIV? Co takiego zrobiłaś?

Prawdziwym wyzwaniem, przed którym stają osoby zakażone HIV, jest alienacja, której doświadczają, kiedy przyznają się do choroby. Poprzez kampanię „Hivokryzja. Wyleczmy się.” chcemy zmienić to zachowanie. Celem projektu,  realizowanego przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia jest wyleczenie ludzi z hipokryzji wobec osób zakażonych wirusem HIV.

Obywatele dla Demokracji

Nagroda dla Fundacja Humanity in Action

Fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona prestiżową Nagrodą Międzykulturową 2015 - austriackiego Federalnego Ministerstwa Europy, Integracji i Spraw Międzynarodowych za projekt "Kongres Strefa Inter@kcji" w kategorii "Aktualne wydarzenie". Do konkursu zgłoszono setki projektów z 31 krajów, a HIA Polska jest jedyną nagrodzoną organizacją z Polski. Projekt jest realizowany w programie Obywatele dla Demokracji.

Otwarta Europa

Europe Lab – warsztaty dla młodych profesjonalistów

W ramach  Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja (23-25 lipca), współorganizowaliśmy Forum Młodych Profesjonalistów „Europe Lab” na Litwie. W kilkudniowym wydarzeniu,  wzięło udział około 100 osób z Rosji, państw Europy Wschodniej i Unii Europejskiej. Niemal 20 z nich uczestniczyło w prowadzonym przez nas warsztacie poświęconym współpracy transgranicznej, kwestiom migracyjnym i wizowym.

Obywatele dla Demokracji

Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych

Do 17 sierpnia trwają zapisy na Międzynarodowe Forum Organizacji Strażniczych, które odbędzie się w Warszawie 25-26 września 2015 roku. W gronie 80 organizacji pozarządowych z całej Europy będzie można podyskutować o problemach związanych z kontrolą obywatelską oraz o narzędziach działania watchdogów. Spotkanie organizowane jest przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Masz Głos, Masz Wybór

Zmiany w Kodeksie wyborczym - czy wystarcząjące?

"Należy spojrzeć na proces głosowania okiem wyborców a nie prawników. Po wyborach parlamentarnych nastąpi dwuletnia przerwa w elekcji. Koniecznie należy wykorzystać ten czas na realne zmiany w prawie i praktyce wyborczej" - takie głosy dominowały podczas spotkania 21 lipca ekspertów Fundacji i dziennikarzy, poświęconego nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Odpowiedzialne Państwo

O konflikcie intersów w administracji publicznej

30 czerwca na seminarium w Brukseli dla przedstawicieli instytucji unijnych,dyplomatów,dziennikarzy i urzędników KE prezentowaliśmy wnioski ze Społecznego monitoringu konfliktu interesów w administracji publicznej, międzynarodowego projektu realizowanego we współpracy z pięcioma organizacjami z krajów Partnerstwa Wschodniego przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Masz Głos, Masz Wybór

Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Awaria systemu informatycznego, opóźnione podanie wyników, wysoki odsetek głosów nieważnych – te i inne problemy związane z ostatnimi wyborami samorządowymi analizują, przedstawiając jednocześnie rekomendacje ich rozwiązań eksperci zajmujący się problematyką wyborczą: Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek. [PDF 1,28 MB] [EPUB 2,11 MB]

Odpowiedzialne Państwo

Prezentacja wniosków z oceny wdrażania konwencji antykorupcyjnej na forum ONZ

1-5 czerwca na spotkaniu Grupy ds. Wdrażania Konwencji ONZ Przeciwko Korupcji w Wiedniu, prezentowaliśmy polskie doświadczenia związane z oceną wdrażania konwencji w Polsce, prowadzoną przez nas w latach 2012-2013. W spotkaniu uczestniczyli członkowie międzynarodowej koalicji obywatelskiej na rzecz efektywnej realizacji konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC Civil Society Coalition) oraz ponad sto delegacji państw sygnatariuszy konwencji. Omówienie i materiały ze spotkania w jęz. angielskim.

Otwarta Europa

Polityka UE wobec Białorusi

30 czerwca zorganizowaliśmy spotkanie eksperckie nt. polityki UE wobec Białorusi w perspektywie krótko i długoterminowej. W spotkaniu udział wzięli: Adam Eberhardt (OSW), Paweł Kazanecki (Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne), Wojciech Konończuk (OSW), Bartłomiej Nowak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), Danuta Przywara (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Katarzyna Rybka-Iwańska i Wojciech Zajączkowski (MSZ), Łukasz Byrski i Grzegorz Gromadzki (Fundacja Batorego).

Odpowiedzialne Państwo

Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw

Podczas zorganizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konferencji na temat Wytycznych oceny wpływu i konsultacji publicznych w procesie tworzenia dobrego prawa - [program PDF 315 KB], przedstawiliśmy wnioski płynące z obserwacji rządowego procesu tworzenia prawa, prowadzonej przez nas od roku w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji.

Otwarta Europa

Rekomendacje dotyczące zmian w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa

W ramach trwających do 30 czerwca konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wraz z warszawskim biurem Fundacji im. Friedricha Eberta przygotowaliśmy rekomendacje dotyczące modyfikacji koncepcji Partnerstwa Wschodniego [PDF 315 KB wersja angielska] . Rekomendacje dyskutowane były podczas spotkania 25 czerwca z udziałem przedstawicieli ambasad Gruzji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii i Ukrainy, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz ekspertów z New Eastern Europe i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Równe Szanse

Dziękujemy za 1%

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku dochodowego!  Z wpłat 1% otrzymaliśmy w tym roku
385 196,27 zł
. Środki te przeznaczymy na lokalne programy stypendialne dla młodzieży szkolnej z małych miejscowości, dzięki którym tysiąc młodych osób rozwija dziś swoje talenty i umiejętności.

ECFR Warszawa

Polityka UE wobec Białorusi: czas na kolejny reset?

Serdecznie zapraszamy na dyskusję poświęconą perspektywie relacji UE i Białorusi w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej w regionie, która odbędzie się 7 września w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wezmą: Anna Maria Dyner (Analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), Jörg Forbrig (Transatlantic Fellow, Dyrektor, Fund for Belarus Democracy, German Marshall Fund of the United States, Berlin) oraz Yaraslau Kryvoi (Dyrektor, Ostrogorski Centre; redaktor naczelny „Belarus Digest”).

więcej ECFR_dyskusja

Masz Głos, Masz Wybór

Archiwa stanęły otworem

Dzięki trwającym dziewięć miesięcy wysiłkom, eksperci Fundacji Batorego rozpoczęli dziś badanie kart wyborczych z zeszłorocznych wyborów samorządowych. Dlaczego tyle głosów okazało się nieważnych? Jaki był „efekt książeczki”? Wstępny raport planujemy opublikować już jesienią.

Referendum 6 września 2015

Finansowanie partii politycznych w Polsce – czy i jakie zmiany?

W ramach kampanii informacyjnej przed Referendum 6 września zachęcamy do lektury opracowania poświęconego drugiemu pytaniu o finansowanie partii politycznych. [PDF 246 KB].

Odpowiedzialne Państwo

Quiz online o konflikcie interesów

Wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy potrafią zachować się w sytuacji konfliktu interesów, zachęcamy do rozwiązania quizu, który na 10 praktycznych przykładach pokazuje dylematy, z jakimi może się spotkać urzędnik zatrudniony w administracji publicznej. Quiz adresowany jest do pracowników administracji centralnej i samorządowej, słuchaczy i wykładowców studiów administracyjnych oraz osób planujących karierę urzędnika. Pozwala na przetestowanie wiedzy i znajomości zasad etycznych związanych z pracą w administracji publicznej.  

Referendum 6 września 2015

Kampania informacyjna "Niech to będzie Twoja decyzja"

Publikacją dotyczącą pierwszego pytania w referendum Czy JOW-y uzdrowią polską scenę polityczną [PDF 823 KB] rozpoczęliśmy kampanię informacyjną, której celem jest ułatwienie obywatelkom i obywatelom podjęcia świadomej decyzji o uczestnictwie w referendum 6 września 2015.

Referendum 6 września 2015

Poradnik i kalendarz referendalny

Przypominamy, że do 24 sierpnia należy zgłosić w urzędzie gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, a do 19 sierpnia zamiar głosowania w placówce dyplomatycznej. O tym, kto, gdzie i jak może głosować w referendum, oraz co i kiedy należy zrobić, aby skorzystać z ułatwień wyborczych w Poradniku Referendalnym [PDF 654 KB] i Kalendarzu Referendalnym [PDF 258 KB].

  

Masz Głos, Masz Wybór

Zainspiruj się Inicjatywą Lokalną!

W tegorocznej akcji Masz Głos, Masz Wybór ponad 300 grup z całej Polski działa między innymi na rzecz wprowadzenia przez gminy budżetu obywatelskiego lub poprawy jego funkcjonowania. Oto przykład takiego działania.

Odpowiedzialne Państwo

Dyskusja ekspercka o finansowaniu partii politycznych

Podczas dyskusji zorganizowanej 15 lipca przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK pokazywaliśmy jak finansowanie partii z budżetu państwa  wpłynęło na ograniczenie korupcji i wywieranie wpływu grup interesu na decyzje podejmowane przez zwycięskie partie.  Więcej na ten temat w raporcie Jak walczyć z korupcją [PDF] (str. 52-57), podsumowującym monitoringi finansowania kampanii wyborczych w latach 2005-2009.

Odpowiedzialne Państwo

Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych

7 lipca podczas spotkania grupy konsultacyjnej przygotowującej Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych węgierscy partnerzy  projektu z budapesztańskiego Ośrodka Badań nad Korupcją zaprezentowali wstępne obliczenia ryzyk korupcyjnych dla Polski. Wynika z nich m.in., że w Polsce aż w 45% przetargów występuje tylko jeden oferent, jest to najwyższa wartość tego wskaźnika  wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Prezentacja [PDF 1,86 MB]

Obywatele dla Demokracji

Festiwal w Budapeszcie

Podczas Festiwalu NGO w Budapeszcie (25-26 czerwca), w którym uczestniczyło około stu organizacji realizujących na Węgrzech projekty finansowane z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG  Stowarzyszenie Stop Klatka i Stowarzyszenie Brzozowskiego zaprezentowały swoje projekty: Głos kobiet się liczy i Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna, finansowane w programie Obywatele dla Demokracji.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Stowarzyszenie Promo-LEX we współpracy z Fundacja Batorego prowadziło monitoring finansowania kampanii wyborczych podczas wyborów parlamentarnych 2014 i samorządowych w 2015 roku. Opracowano dostwosowaną do lokalnych warunków meteodologię monitoringu, przeszkolono obserwatorów, sporzadzono szereg analiz i raportów dotyczących prawa wyborczego w Mołdawii i jego zastosowania. Został również przygotowany przewodnik dla mołdawskich instytucjach kontrolnych.

Obywatele dla Demokracji

Warsztaty na temat zagadnień przekrojowych

25 czerwca, 2 i 6 lipca przedstawiciele 48 organizacji prowadzących projekty finansowane w programie Obywatele dla Demokracji uczestniczyli w zorganizowanych przez nas warsztatach pokazujących sposoby stosowania w działaniach organizacji zasad zrównoważonego rozwoju, równych szans i dobrego rządzenia. program [PDF 311 KB].

ECFR Warszawa

ECFR think tankiem roku

ECFR otrzymał nagrodę najlepszego think tanku roku 2015 w dziedzinie spraw międzynarodowych w konkursie Prospect Think Tank Awards.  ECFR, którego warszawskie biuro funkcjonuje przy Fundacji Batorego, wyróżniono za „...szybką i zdecydowaną reakcję na kryzys rosyjsko-ukraiński.

więcej O nagrodzie więcej

Debaty

Próba diagnozy roku wyborczego - spotkanie eksperckie

15 czerwca podczas zorganizowanej w Fundacji dyskusji eksperckiej grono politologów, socjologów, psychologów społecznych i komentatorów życia politycznego zastanawiało się nad tym, co było przyczyną tak dużej popularności haseł antysystemowych w kampanii prezydenckiej i jak wyniki wyborów prezydenckich przełożą się na wyniki jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu. Polecamy omówienie debaty [PDF 329 KB] i komentarz Edwina Bendyka na jego blogu.

Do góry