Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Fundusze Powierzone

Nominowani do Nagrody im. Beaty Pawlak

Ogłaszamy listę nominowanych do tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak. Znaleźli się na niej Paweł Goźliński, Michał Książek,  Jarosław Mikołajewski, Dariusz Rosiak, Katarzyna Surmiak-Domańska, Ilona Wiśniewska i Jerzy B. Wójcik. Nazwisko Laureata poznamy podczas uroczystości w Fundacji Batorego w dniu 17 października 2016 (poniedziałek), o godz. 17.00. Wręczeniu Nagrody będzie towarzyszyła debata Kim dziś jest Inny z udziałem nominowanych autorów.

Oświadczenie Fundacji Batorego

Oświadczenie Fundacji Batorego w sprawie finansowania kampanii informacyjno-profrekwencyjnej przed eurowyborami w 2014 roku Zagłosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak Ty!

Odpowiedzialne Państwo

List do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

W związku z podpisaniem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i wpłynięciem do TK wniosków o zbadanie jej konstytucyjności, Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego, przesłał na ręce Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego swoje stanowisko, zapowiadając, że w przypadku rozstrzygnięcia przez Trybunał o rozpoznaniu sprawy na rozprawie, Fundacja Batorego wystąpi z opinią amicus curiae i umocuje swojego przedstawiciela do przedstawienia tej opinii na rozprawie. Stanowisko [PDF 257 KB]

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji i działaczy

Przyznaliśmy dotacje dla ośmiu organizacji prowadzących działania strażnicze w obszarze ochrony praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości. Dotacje przyznane zostały na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój instytucjonalny: poprawę zarządzania, komunikacji z odbiorcami działań, poszerzenie bazy wolontariuszy i pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców indywidualnych i biznesowych. Przekazaliśmy też dotację na stworzenie systemu pomocy prawnej dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na ataki przemocy motywowanej nienawiścią. 

Obywatele dla Demokracji

Plaże dostępne dla wszystkich

Fundacja Machina Fotografika z Krakowa w partnerstwie z urzędami miast Gdyni i Krynicy Morskiej, przeprowadziła w dziesięciu nadmorskich gminach konsultacje nt. dostępności plaż dla osób z niepełnosprawnościami. W wyniku konsultacji przygotowano rekomendacje dotyczące modernizacji architektonicznych wybranych wejść na plaże. Powstało 10 klubów doradczych, które współpracować będą z władzami w realizacji planów modernizacyjnych. więcej [PDF 332 KB]

Odpowiedzialne Państwo

List do Przewodniczącego Komitetu Stałego RM w sprawie zmiany praktyk legislacyjnych

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, zaniepokojeni zmianami w praktyce tworzenia aktów prawnych, w liście [PDF 144 KB] z 11 lipca 2016 do Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów,  proszą o rozmowę na temat wprowadzanych zmian. Odwołują się do obietnic złożonych przez Komitet Wyborczy PiS oraz wskazują na brak reakcji ze strony rządu na Komunikaty i Stanowiska przedstawiane przez nich w ostatnich miesiącach.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego ocenia projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przegłosowany 7 lipca przez większość sejmową. Zdaniem ekspertów ustawa narusza Konstytucję RP, dając rządzącym możliwość ingerencji w pracę sądu konstytucyjnego. Jej przyjęcie oznacza poważne naruszenie zasady rządów prawa i trójpodziału władz i godzi w podstawowe gwarancje ochrony praw i wolności obywatelskich.  Stanowisko wersja polska [PDF 178 KB], wersja angielska [PDF 164 KB]

Otwarta Europa

Monitoring polityki zagranicznej rządu

10 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego odbyła się debata publiczna "Polityka europejska rządu PiS" z udziałem Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie związane było z wydaniem przez Fundację pierwszego z serii raportów z monitoringu polskiej polityki zagranicznej pod tytułem "Jaka zmiana? Założenia i perspektywy polityki zagranicznej rządu PiS" [PDF 196 KB]. Polecamy relację wideo z debaty. [relacja wideo]

List organizacji obywatelskich do Sędziów

Wraz z 11 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania prawa i praworządności, poszanowania i ochrony praw człowieka, zaapelowaliśmy do uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Sędziów o ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. [PDF 98 KB]

List otwarty Grupy Zagranica do Ministra Spraw Zagranicznych

Fundacja Batorego wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi w Grupie Zagranica wysłały do MSZ oficjalny protest w sprawie braku konsultacji społecznych "Programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2017". List [PDF 445 KB]

Odpowiedzialne Państwo

Monitoring kandydatów do ważnych organów państwowych

W ramach monitoringu kandydatów do ważnych organów państwowych wspólnie z Fundacją Ośrodka Karta prowadziliśmy obserwacje wyboru członków Kolegium i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W lipcu, wraz z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, obserwujemy proces wyłaniania członków Rady Mediów Narodowych i KRRiTV. Sylwetki kandydatów oraz informacje z przebiegu procesu wyboru, w tym relacje z wysłuchań w komisjach sejmowych i senackich, w których uczestniczymy, zamieszamy na stronie monitoringkandydatow.org.pl.

Odpowiedzialne Państwo

Apel do Prezydenta o niepodpisywanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

W związku z zakończeniem przez Parlament prac nad ustawą z 7 lipca 2016 roku o Trybunale Konstytucyjnym członkowie działającego przy Fundacji Batorego Zespołu Ekspertów Prawnych zaapelowali do Prezydenta RP o odmowę podpisania jej  lub o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Apel [PDF 134 KB]

Obywatele dla Demokracji

Po Moc do konsultanta

Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy przeprowadziło cyk szkoleń dla personelu instytucji pieczy zastępczej, motywujących ich do pracy z rodzinami biologicznymi przebywających w placówce podopiecznych na rzecz powrotu dzieci do domów rodzinnych. W efekcie szkoleń opracowany został poradnik dla wychowawców o metodach pracy z dziećmi i rodziną. 

Otwarta Europa

Ukraina. Nowy rząd, stare wyzwania?

Polecamy nagranie pierwszej sesji debaty, z udziałem Leszka Balcerowicza, przedstawiciela prezydenta Petro Poroszenki w Radzie Ministrów Ukrainy i wiceprzewodniczącego powołanej przez niego międzynarodowej rady doradczej ds. reform na Ukrainie. Debata odbyła się w siedzibie Fundacji 27 czerwca

Odpowiedzialne Państwo

Monitoring konkursu na stanowsko Prezesa IPN

W ramach monitoringu kandydatów do ważnych instytucji państwowych, wspólnie z Fundacją Ośrodek Karta, prowadzimy obserwację procesu wyboru Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na stronie www.monitoringkandydatow.org.pl będziemy zamieszcza informacje o karierze zawodowej, kompetencjach i poglądach kandydatów na tę funkcję. Na stronie dostępne są również informacje o kandydatach do niedawno wybranego Kolegium IPN.

Obywatele dla Demokracji

"Temat: uchodźcy." Konkurs dla dziennikarzy

Wraz z Fundacją Instytut Reportażu zapraszamy dziennikarki i dziennikarzy, do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie - drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w Internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Kim są uchodźcy? Skąd przybywają? Dlaczego? Czego doświadczyli, tam, gdzie mieszkają i czego doświadczają w drodze? Jak ich witamy?  Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2017
Szczegóły konkursu:

Zapisz

Do góry