Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Dla Białorusi / Для Беларусі

Dotacje dla białoruskich organizacji obywatelskich

Udzielamy dotacji i wspieramy inicjatywy obywatelskie podejmowane przez białoruskie organizacje społeczne służące budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Akcja Masz Głos

Aktywni mieszkańcy

Przedstawiciele Piekarskiej Grupy Inicjatyw, organizacji uczestniczącej w naszej Akcji Masz Głos, wezmą udział w pracach zespołu ds. budżetu obywatelskiego w Piekarach. To dobry przykład na zwiększanie udziału mieszkańców w życiu miasta. Więcej o inicjatywach uczestników akcji można znaleźć na www.maszglos.pl

Pakty uczciwości

Pociągi pod specjalnym nadzorem

Zapraszamy na spotkanie 21 lutego w UM Częstochowy, na którym chcemy zachęcić do wspólnego przyglądania się przebudowie linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. To inwestycja o wartości około 500 mln. zł objęta Paktem Uczciwości, czyli specjalnym społecznym nadzorem. Fundacja Batorego jest wybranym przez Komisję Europejską monitorem społecznym działań w Polsce.

Oświadczenia

Organizacje pozarządowe apelują do ministra spraw wewnętrznych

Fundacja Batorego jest jednym z sygnatariuszy apelu o pozostawienie bez zmian ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Masz Głos, Masz Wybór

Kompetencje samorządu w nowej ustawie

Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy, zmieniła również sytuację w samorządach. Czy nowe przepisy zwiększą udział obywateli w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym? Przedstawiamy ekspertyzę dr Dawida Sześciły - eksperta Fundacji Batorego: "Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku".

Oświadczenia

Deklaracja solidarności z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech

Propozycje ustaw przedłożone 13 lutego przez rząd Parlamentowi węgierskiemu ograniczają możliwości funkcjonowania organizacji obywatelskich i naruszają zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony prawa do wolności zrzeszania się, słowa i przemieszczania się. Organizacje obywatelskie z innych państw wzywają węgierski parlament do odrzucenia ustaw i umożliwienie działania organizacjom oraz obrońcom praw człowieka.

Forum Polska-Ukraina

W obronie relacji polsko-ukraińskich

Oświadczenie polskich członków Grupy Polsko-Ukraińskiego Dialogu, którzy ostrzegają przed możliwymi fatalnymi konsekwencjami nowelizacji ustawy o IPN dla stosunków pomiędzy naszymi narodami i państwami. Oświadczenie jest dostępne w dwóch wersjach językowych i zostanie przesłane także mediom ukraińskim.

Akcja Masz Głos

Fundusz sołecki w praktyce

Polecamy podręcznik przygotowany przez zespół akcji Masz Głos „Fundusz sołecki w praktyce”. To miniporadnik dla mieszkańców sołectw, który rozwieje wątpliwości i przeprowadzi przez proces tworzenia funduszu sołeckiego.

Masz Głos, Masz Wybór

Komisarze wyborczy w nowej ordynacji

Nowa ordynacja wprowadza duże zmiany we wszystkich sferach związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów, a nowe regulacje budzą wiele obaw, m.in. ze względu na niejasne procedury wyboru szefa KBW, 100 komisarzy wyborczych oraz kilku tysięcy osób wchodzących w skład Korpusu Urzędników Wyborczych. Przedstawiamy analizę przepisów dotyczących kompetencji i powoływania komisarzy wyborczych.

Masz Głos, Masz Wybór

Recydywa centralizmu?

Analiza dr Dawida Sześciły poświęcona zmianom polityki państwa wobec samorządu terytorialnego po 2015 roku. Ekspert Fundacji stara się ustalić, do jakiego stopnia obawy o przyszłość polskiego samorządu są uzasadnione i na ile grozi nam
tytułowa recydywa centralizmu. 

Do góry