Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Demokracja w Działaniu

Stosunek Polek i Polaków do mniejszości ukraińskiej w Polsce

Polecamy drugi raport Związku Ukraińców w Polsce "Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu" przedstawiający stosunek Polek, Polaków i polskich władz publicznych do mniejszości ukraińskiej w Polsce w okresie styczeń 2018-maj 2019 [PDF]. 

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Nowelizacja Kodeksu Karnego poprawiana na kolanie i bez prawa do krytyki

Grażyna Kopińska z forumIdei komentuje zapowiadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozew sądowy przeciwko grupie naukowców za opinie na temat projektu ustawy przedstawione w trakcie prac nad nim.

forumIdei

Trzecia fala samorządności

Polecamy raport eksperta Fundacji dr. hab. Dawida Sześciło "Polska samorządów", przedstawiający propozycje stworzenia zdecentralizowanego samorządowego państwa dobrobytu, opierającego się na współpracy samorządu lokalnego i władz centralnych, samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.

Masz Głos Masz Wybór

Monitoring "Wiadomości" TVP

Publikujemy raport z monitoringu głównego programu informacyjnego TVP. Sprawdziliśmy, jak telewizja publiczna w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego przestrzegała audycyjnych wymogów pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności komunikatów. Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Dziennikarskim.

30 lat Fundacji Batorego

W tym roku obchodzimy 30 lat działania. Choć Fundacja zarejestrowana została w maju 1988, to w pełni mogła rozwinąć swoją działalność po 4 czerwca 1989 roku. Co robiliśmy przez te 3 dekady przeczytacie w "Trzy dekady Fundacji Batorego".

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Nasze społeczeństwo nie traktuje sygnalistów jako swoich sprzymierzeńców

Marcin Waszak z forumIdei komentuje wyniki ogólnopolskich badań na temat społecznej percepcji sygnalistów w Polsce.

forumIdei

Nie poddawajmy polityki wschodniej

Przedstawiamy analizę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz dotyczącą polskiej polityki wschodniej. Autorka stawia pytanie czy Warszawa woli być w regionie obserwatorem, czy też chce wrócić do ambitnej strategii wobec wschodnioeuropejskich sąsiadów.

forumIdei

Polityka opieki nad małym dzieckiem: usługi edukacyjno-opiekuńcze a instrumenty pieniężne

Przedstawiamy raport dr Doroty Szelewy poświęcony polskiej polityce rodzinnej. Ekspertka analizuje oczekiwania rodziców oraz podejmuje próbę ewaluacji różnych instrumentów polityki rodzinnej

Do góry