Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Wspieraj nas

1% dla Fundacji Batorego

#ObserwujemyWybory

Obywatelski monitoring wyborów - mężowie zaufania i obserwatorzy

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej "Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy".

Zespół Ekspertów Prawnych

Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017

Rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK. Prezentuejmy analizę Zespołu Ekspertów Prawnych. 

Oświadczenia

Protest przeciw zmianom w ustawie o zbiórkach publicznych

Organizacje społeczne zbierają podpisy pod apelem przeciwko rządowym planom nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, pozwalającym ministerstwu spraw wewnętrznych na uznaniowe i arbitralne zakazanie prowadzenia zbiórki i przeznaczenie zebranych środków darczyńców na inny cel.
#WybieramCoWspieram

Spójna polityka wschodnia

Polityka wschodnia w chaosie

Co się stało z polską polityką wschodnią? Polska zrezygnowała z aktywnego kształtowania wspólnotowej strategii wobec Ukrainy, Rosji czy Białorusi, co doprowadziło m.in. do osłabienia pozycji Polski wobec wschodnich sąsiadów. Przedstawiamy analizę Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz.

#ObserwujemyWybory

Urzędnicy wyborczy – kompetencje, zadania oraz sposób powoływania

Przygotowaniami do wyborów i referendów w gminach zajmie się od 5.500 do 5.900 członków Korpusu Urzędników Wyborczych. Osoby te – zgodnie z ustawą – mają być powołane na swoje stanowiska do 2 maja 2018 r., jednak z ich znalezieniem mogą być problemy. Przedstawiamy analizę kompetencji i zadań oraz wymogów stawianych kandydatom na urzędnika wyborczego.

Dla Białorusi / Для Беларусі

Dotacje dla białoruskich organizacji obywatelskich

Udzielamy dotacji i wspieramy inicjatywy obywatelskie podejmowane przez białoruskie organizacje społeczne służące budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.

Oświadczenia

Deklaracja solidarności z organizacjami pozarządowymi i obrońcami praw człowieka na Węgrzech

Propozycje ustaw przedłożone 13 lutego przez rząd Parlamentowi węgierskiemu ograniczają możliwości funkcjonowania organizacji obywatelskich i naruszają zobowiązania międzynarodowe w zakresie ochrony prawa do wolności zrzeszania się, słowa i przemieszczania się. Organizacje obywatelskie z innych państw wzywają węgierski parlament do odrzucenia ustaw.

Akcja Masz Głos

Fundusz sołecki w praktyce

Polecamy podręcznik przygotowany przez zespół akcji Masz Głos „Fundusz sołecki w praktyce”. To miniporadnik dla mieszkańców sołectw, który rozwieje wątpliwości i przeprowadzi przez proces tworzenia funduszu sołeckiego.

Wsparcie i ochrona sygnalistów

Seminarium "Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje"

Zapraszamy na seminarium, podczas którego dyskutować będziemy o obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów. Spojrzymy na projekt obywatelski i rządowe propozycje z perspektywy standardów międzynarodowych i rozwiązań z krajów, w których przepisy chroniące sygnalistów już zostały przyjęte. Omówimy m.in. przykłady regulacji ustawowych wprowadzone w Szwecji, Holandii i na Słowacji oraz działania na rzecz ich przyjęcia w Polsce.

O Fundacji

Szukamy pracowników

Akcja Masz Głos oraz program debat i konferencji poszukują pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

#ObserwujemyWybory

Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach

Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności - pisze prof. Piotr Uziębło, ekspert Fundacji. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.

Oświadczenia

Prawda i pojednanie

Przed nami rocznica wydarzeń Marca ‘68, kiedy to tysiące Polaków żydowskiego pochodzenia zostało zmuszonych do wyjazdu z Polski. W tych dniach chcemy dać świadectwo prawdy i solidarności ze wszystkimi Polakami żydowskiego pochodzenia wypędzonymi z Polski i ich potomkami. Dlatego dajemy wyraz sprzeciwowi wobec antysemityzmu oraz wyraz solidarności z ofiarami i ich potomkami.

Monitoring procesu stanowienia prawa i Obywatelskie Forum Legislacji

List Rzecznika Praw Obywatelskich

Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji otrzymali podziękowanie od Rzecznika Praw Obywatelskich za przygotowanie X Komunikatu o jakości procesu legislacyjnego. „Ta zwięzła i rzetelna analiza (..) ma niepodważalne znaczenie prawne” - stwierdza RPO. Dziękujemy!

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport Zespołu Ekspertów Prawnych

Raport wskazuje najważniejsze zagrożenia dla praw i wolności obywateli, które wynikają ze zmian legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018. Opisane nowe regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pokazują spójną i przemyślaną strategię niszczenia fundamentów demokratycznego państwa prawa.

Odpowiedzialne Państwo

Odejście od rządów prawa na Węgrzech to ostrzeżenie dla Polski i dla całej Unii Europejskiej

Polska spada z 29. na 36. miejsce w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji opublikowanym dziś przez Transparency International. W rankingu obniżono również o 9 pozycji lokatę Węgier, które znalazły się w tym roku na 66. miejscu.

Akcja Masz Głos

Aktywni mieszkańcy

Przedstawiciele Piekarskiej Grupy Inicjatyw, organizacji uczestniczącej w naszej Akcji Masz Głos, wezmą udział w pracach zespołu ds. budżetu obywatelskiego w Piekarach. To dobry przykład na zwiększanie udziału mieszkańców w życiu miasta. Więcej o inicjatywach uczestników akcji można znaleźć na www.maszglos.pl

Do góry