Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

1% podatku dochodowego

Dziękujemy za 1%!

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wpłacili 1% podatku dochodowego na program Równe Szanse. Zebraliśmy 304 923 zł.  Dzięki Wam, co roku 1000 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin może na równi z innymi kształcić się i rozwijać swoje talenty. Zachęcamy do wpłat darowizn.

więcej Wpłaty on-line

VII Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych zakończone!

Strefa bez Nienawiści a w niej m.in. Żywa Biblioteka i warsztaty antydyskryminacyjne; konkurs Masz Głos Masz Wybór oraz zdjęcia i filmy z hasłem „Idę na wybory”; akcja Obywatele dla Demokracji – Polska nabiera kolorów, panel dyskusyjny  „Kandydować czy nie kandydować. Dylematy organizacji pozarządowych przed wyborami samorządowymi”, to tylko niektóre z wielu działań, które prowadziliśmy podczas VII OFIP. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Obywatele dla Demokracji

Jak angażować zwolenników i zwolenniczki w działania miejskich organizacji strażniczych?

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska rozpoczęła prace nad kampaniami angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast.

Obywatele dla Demokracji

Wyniki 2. edycji konkursu projektów tematycznych

W drugim etapie konkursu na projekty tematyczne przyznano 197 dotacji na łączną kwotę 43 317 606 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 48 300 zł, finansowanych z naszych środków.

Obywatele dla Demokracji

Bezdomne zwierzęta-monitoring gmin

Ruszył projekt poświęcony patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Monitorowane będą sposoby wywiązywania się gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt. Ponadto zostanie wypracowany model przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie.Projekt realizowany przez Fundację Argos z partnerami.

Otwarta Europa

Relacja ze spotkania z Serhijem Żadanem

Polecamy relację wideo i omówienie spotkania z wybitnym ukraińskim pisarzem: Ukraina w stanie resetu. O majdanie, antymajdanie i kraju, który potrzebuje zmian.

Fundusze Powierzone

Nagroda im. Beaty Pawlak

Ogłaszamy listę nominowanych do tegorocznej Nagrody im. Beaty Pawlak. Znaleźli się na niej: Aleksandra Gumowska, Mateusz Janiszewski, Michał Książek, Adam Lach, Małgorzata Rejmer i Ela Sidi. Nazwisko laureata/laureatki poznamy podczas uroczystości 13 października 2014 o godz. 17.00. Wręczeniu Nagrody będzie towarzyszyła debata Dialog – nadal możliwy? z udziałem nominowanych autorów.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

977 organizacji pozarządowych z Europy, w tym 353 z Polski, zaapelowało dziś do najważniejszych instytucji UE o podjęcie kroków w związku z antydemokratycznymi działaniami rządu na Węgrzech.
#ListMeToo

Obywatele dla Demokracji

Zaproszenie do składania wniosków

Zapraszamy do składania wniosków w trzeciej edycji konkursu na projekty tematyczne. Termin zgłoszeń upływa 15 października 2014.

Aresztowania opozycjonistów w Azerbejdżanie - oświadczenie Grupy Zagranica

Prezentujemy stanowisko organizacji pozarządowych zrzeszonych w Grupie Zagranica ws. represji wobec obrońców praw człowieka i więźniów politycznych z Azerbejdżanu.

więcej Oświadczenie

Otwarta Europa

Relacja z debaty: Ukraina 2014. Wybory.

Polecamy relacje wideo i omówienia spotkania Ukraina 2014. Wybory, z udziałem Bogumiły Berdychowskiej, Kostii Bondarenki, Woło- dymyra Fesenki i Ołeksandra Suszki.

Apel o zaangażowanie UE w Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów

Europejskie organizacje obywatelskie podpisały się pod apelem do nowego przywództwa UE o mocniejsze zaangażowanie instytucji unijnych, a nawet przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów.

Do góry