Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Dla Białorusi / Для Беларусі

Dzień Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi

Debata, pokaz filmu, wystawa, koncert - te i inne wydarzenia bądą towarzyszyły obchodom Dnia Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi. Zapraszamy od 28 lipca-5 sierpnia.

więcej Program

Apel o zaangażowanie UE w Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów

Europejskie organizacje obywatelskie podpisały się pod apelem do nowego przywództwa UE o mocniejsze zaangażowanie instytucji unijnych, a nawet przystąpienie do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów.

Obywatele dla Demokracji

www.mowanienawisci.info

Zapraszamy na stronę poświęconą mowie nienawiści i związanym z tym problemom. Znajdzecie tam definicje, akty prawne oraz inicjatywy na rzecz zmian legislacyjnych, dostępne publikacje, materiały edukacyjne oraz kontakty do organizacji zajmujących się tą tematyką.

więcej www.mowanienawisci.info

Obywatele dla Demokracji

Mowa nienawiści w Polsce 2014

Najczęściej stykamy się z mową nienawiści w Internecie i najmocniej uderza ona w mniejszości homoseksualne, które w ostatnich latach zastąpiły w tej niechlubnej statystyce mniejszość żydowską – podają wyniki badania zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW .

więcej Raport

Obywatele dla Demokracji

Konkurs Design Hate Away! rozstrzygnięty

Spośród 500 prac, które nadeszły na konkurs, Jury zdecydowało przyznać dwie równorzędne drugie nagrody oraz trzy wyróżnienia. Nagroda pierwsza nie została przyznana.

Obywatele dla Demokracji

Projekty tematyczne: wyniki I etapu

Zakończył się I etap konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostały zaproszone 422 organizacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Masz Głos, Masz Wybór

Partycypacja obywatelska w zarządzaniu gminą

Polecamy publikację dr. Dawida Sześciły na temat zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu gminą.

Otwarta Europa

Misja Ekspercka na wybory na Ukrainie

Publikujemy tekst  Ukraińskie media podczas wyborów prezydenckich 2014, autorstwa Piotra Andrusieczki, polskiego uczestnika międzynarodowej misji eskperckiej Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów.

Europejskie Fundacje solidarne z Ukrainą

Publikujemy oświadczenie Europejskiego Forum Fundacji na temat sytuacji na Ukrainie.

Odpowiedzialne Państwo

Obserwatorium obywatelskie

Z rządowego programu antykorupcyjnego znikają zapisy dotyczące analizy sytuacji sygnalistów. Tymczasem w krajach które mają aspiracje wejścia do Unii Europejskiej, kwestia zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej sygnalistom jest priorytetem. Nad regulacją ustawową w tej sprawie pracuje od pewnego czasu Serbia. Polecamy tekst Grzegorza Makowskiego.

Wyniki konkursu dotacyjnego „25 lat wolności”

Publikujemy listę organizacji, które otrzymały dotacje w konkursie 25 lat wolności. Otrzymaliśmy 330 wniosków - 50 z nich otrzyma dofinansowanie.

Masz Głos, Masz Wybór

Poradnik kandydata/kandydatki w wyborach samorządowych

Wybory samorządowe w listopadzie - zachęcamy do lektury zwłaszcza ewentualnych kandydatów/tki małych, lokalnych komitetów wyborczych, które nie mogą skorzystać ze wsparcia partyjnych ekspertów i doradców.

Otwarta Europa

Relacja ze spotkania z Serhijem Żadanem

Polecamy relację wideo i omówienie spotkania z wybitnym ukraińskim pisarzem: Ukraina w stanie resetu. O majdanie, antymajdanie i kraju, który potrzebuje zmian.

25 lat Fundacji Batorego

Pierwsze spotkanie z Fundacją? Jedna, najważniejsza rzecz, którą zrobiliśmy przez 25 lat? Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu.

Odznaczenia dla pracowników Fundacji

Ewa Chałasińska, Grażyna Fiszer-Rutkowska, Jacek Kochanowicz, Piotr Kosiewski, Justyna Niewodniczańska-Blinowska,  Sylwia Sobiepan, Jadwiga Stachurska, Alina Wasilewska, Jacek Wojnarowski i Joanna Załuska otrzymali odznaczenia państwowe, jako osoby zasłużone w działalności na rzecz przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 5 czerwca z okazji Dnia Wolności odznaczono także Hannę Suchocką, Olgę Krzyżanowską i prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Gratulujemy!
List od Prezydenta RP

Obywatele dla Demokracji

Mowa nienawiści w Polsce 2014: problem prawny, społeczny, zjawisko medialne?

Zapraszamy na konferencję, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki najnowszego badania dotyczącego postaw i akceptacji dla mowy nienawiści wśród dorosłych i młodzieży. 12 czerwca 2014 (czwartek) w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Obywatele dla Demokracji

Aktywni dla siebie - aktywni dla innych

Projekt realizowany przez  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ma na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych.

Obywatele dla Demokracji

Zaproszenie do udziału w projekcie

Stowarzyszenie 61 wraz z Akcją Konin zapraszają organizacje do udziału w projekcie Parlament i samorząd – przyglądamy się. Skorzystajcie z naszych metod. Organizacjom zostanie udostępnione, przystosowane do ich potrzeb, narzędzie do zbierania danych, a także zapewnione niezbędne wsparcie merytoryczne, techniczne i promocyjne.

Ewa Kulik-Bielińska została - jako dyrektorka Fundacji Batorego - Prezeską Europejskiego Centrum Fundacji (EFC), zrzeszającego ponad 200 największych fundacji europejskich, a także z USA, Kanady i Afryki i Ameryki Pd. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku i pierwszą w 25-letniej historii tej organizacji prezeską z Europy Środkowo-Wschodniej.

Obywatele dla Demokracji

Zaprojektujmy miejsca przyjazne seniorom

Ruszył konkurs na partnerstwa złożone z jednostek samorządu terytorialnego i rad seniorów. Konkurs ogranizuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach projektu Zoom na rady seniorów.

Równe Szanse

Dziękujemy za 1%!

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali w tym roku 1% podatku dochodowego na program Równe Szanse. Dzięki Wam, co roku 1000 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin może na równi z innymi kształcić się i rozwijać swoje talenty.

Do góry