Wpłaty online zł


Newsletter



Aktualności

Dotacje

Fundusz Aktywni Obywatele - zapraszamy do konsultacji

Rozpoczynamy konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele – programu dla organizacji pozarządowych finansowanego ze środków EOG. Serdecznie zapraszamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i pomysłami, jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Jak uzupełnić może istniejące instrumenty wsparcia. Wasze opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

➡ forumIdei/Debaty

Zapraszamy na debatę „Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?”

19 grudnia zapraszamy na debatę poświęconą polskiej polityce wobec Rosji. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w swojej najnowszej analizie stawia tezę, że Polska nie prowadzi dziś żadnej polityki wobec Rosji zastępując ją bezrefleksyjnym radykalizmem. Takiego stanu rzeczy nie kontestuje także opozycja, która obawia się prorosyjskiego zwrotu - podjęcia przez władzę skierowanej przeciwko Zachodowi współpracy z Kremlem. W debacie wezmą także udział Włodzimierz Cimoszewicz (były premier i minister spraw zagranicznych) i Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński).

Masz Głos Masz Wybór

Podsumowanie akcji "Obserwujemy Wybory"

Zaprezentowaliśmy raport prof. Jacka Hamana "Wybory samorządowe 2018" zawierający szereg wniosków i rekomendacji dotyczących organizacji wyborów, m.in. powrót do jednej komisji pracującej w obwodzie, udoskonalenie systemu szkolenia członków komisji i odejście od przezroczystych urn. W spotkaniu podsumowującym tegoroczną akcję udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych organizujących obserwację wyborów oraz Państwowej Komisji Wyborczej. 

➡ forumIdei/Blog

Marcin Waszak: Bój o sygnalistów

Przyspieszyły prace nad projektem unijnej dyrektywy, która pomoże osobom posiadającym informacje o nadużyciach w miejscu pracy przełamać strach przed ich ujawnieniem. Tymczasem Polska nadal znajduje się w ogonie krajów członkowskich UE pod względem standardów ochrony sygnalistów (ang. whistleblowers).

➡ forumIdei/Obywatele

Polityczni obywatele. Organizacje społeczne wobec presji rządzących

Przedstawiamy publikację Pawła Marczewskiego na temat polityczności organizacji społecznych w Polsce. Badania pokazują, że organizacjom społecznym ufa większość Polaków. Według autora, organizacje obywatelskie powinny zredefiniować swoje rozumienie polityczności i uświadomić sobie, że oznacza ona działanie na rzecz pluralistycznie pojętego interesu społecznego.

Demokracja w Działaniu

Organizacje społeczne wychodzą z cienia i mówią „To działa!”

W Polsce działa 100 tysięcy organizacji społecznych, czyli fundacji i stowarzyszeń. Kilkadziesiąt z nich - w tym nasza Fundacja - zaangażowało się w kampanię "Organizacje społeczne. To działa!". Opowiadamy w niej o tym, co organizacje robią i jak codzienną pracą zmieniają rzeczywistość. W wideo- i fotoreportażach pokazujemy zarówno osoby pracujące w organizacjach społecznych, jak i ludzi, do których adresowane są ich działania.

Świąteczna przesyłka

Do naszych darczyńców i przyjaciół wysłaliśmy właśnie życzenia świąteczne oraz informację o naszych publikacjach, które z tej okazji przygotowaliśmy w formie e-booków: „Problemy z naszym państwem” – zbiór tekstów o osiągnięciach i porażkach państwa polskiego od lat 90. po okres rządów Platformy Obywatelskiej i PiS-u oraz „Polskie dylematy” – opracowanie, które powstało w 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia. Informacje o przesyłce oraz publikacje w formatach epub, mobi i pdf można znaleźć tu. Zachęcamy do przekazania darowizny na nasze działania.

➡ forumIdei/Blog

Dawid Sześciło: Prezydenckie centra usług społecznych, czyli nowe szaty recentralizacji

Nowoczesna polityka społeczna w samorządzie to nie tylko pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy osobistej, ale także dobra edukacja, polityka mieszkaniowa czy ochrona zdrowia, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Rozstrzygnięcie WSA w sprawie skargi Ordo Iuris

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na Fundację Batorego, uznając ją za bezzasadną. Ordo Iuris domagał się od nas udostępnienia wszystkich dokumentów związanych z realizacją programu Obywatele Dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG (https://eeagrants.org/), mimo iż wszystkie informacje na temat programu dostępne są na stronie programu Obywatele Dla Demokracji: www.ngofund.org.pl.

Demokracja w Działaniu

Kto dba o czystość w szpitalach? Raport

Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a przyjrzał się outsourcingowi usług niemedycznych w 32 szpitalach publicznych. Skoncentrował się na warunkach zatrudniania pracowników firm zewnętrznych, głównie zajmujących się utrzymaniem czystości. Wnioski nie napawają optymizmem. Pracownice z 22 firm zewnętrznych otrzymują wynagrodzenia równe pensji minimalnej, nie przysługują im także żadne dodatkowe świadczenia, które występują w szpitalach zatrudniających salowe bezpośrednio.

Demokracja w Działaniu

Krakowski Alarm Smogowy publikuje Raport o kontroli palenisk domowych

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy oraz Polski Alarm Smogowy sprawdziły, jak wygląda kontrola domowych kotłów i pieców w 106 gminach w województwach łódzkim, małopolskim, śląskim i mazowieckim. Badania pokazały, że 20 lat po wprowadzeniu w Polsce zakazu spalania śmieci w 80 proc. gmin nadal nie ma sprawnie działającego mechanizmu kontroli. Raport powstał dzięki dotacji z naszego programu Demokracja w Działaniu.

Do góry