Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

1 procent

1% dla Fundacji Batorego


➡ forumIdei/Państwo prawa

Jakiej służby cywilnej nam potrzeba?

Publikujemy analizę Grzegorza Makowskiego dotyczącą stanu służby cywilnej w Polsce oraz zakresu i kierunku niezbędnych reform. Zdaniem eksperta słuzba cywilna nie nadąża za standardami funkcjonowania swoich zachodnich odpowiedników oraz jest zbyt podatna na bezpośrednie wpływy partyjne.

➡ forumIdei/Blog

Marzena Płudowska: Czas powrócić do dyskusji nad ustawą o fundacjach politycznych

W kontekście pomysłów finansowania zaplecza eksperckiego partii z działalności deweloperskiej przypominamy analizę "Finanse polskich partii", opisującą źródła środków publicznych na działalność partii i klubów parlamentarnych. W rekomendacjach postulujemy m.in. tworzenie fundacji politycznych i finansowanie ich z jawnych i kontrolowanych źródeł. 

Akcja Masz Głos

Webinarium o wyborach do rad dzielnic i osiedli

25 lutego zapraszamy na webianrium akcji Masz Głos, które poświęcone będzie wyborom do rad dzielnic i osiedli, czyli jednostek pomocniczych w gminach miejskich. Grzegorz Wójkowski, prezes Stow. Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES opowie jaka jest ich rola, jakie zadania realizują i jak można je wzmocnić.

Demokracja w Działaniu

Nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska dzięki dotacji z programu Demokracja w Działaniu rozpoczyna nabór do kolejnej edycji Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Będzie to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany.

Oświadczenia

Oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji zawartych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa

Zarząd Fundacji Batorego wyraża stanowczy sprzeciw wobec  nieuzasadnionych prób  dyskredytowania organizatorów, panelistów i uczestników konferencji  „Jak przywrócić rządy prawa”, która odbyła się 14-15 stycznia w siedzibie Fundacji

➡ forumIdei/Demokracja

Apel w związku z nowelizacją prawa wyborczego

W związku z projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego (druk nr 3163) zwróciliśmy się do posłów z apelem o przywrócenie jednej komisji przeprowadzającej głosowanie i liczenie głosów we wszystkich typach wyborów – również w wyborach samorządowych.

Masz Głos Masz Wybór

Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji wyborów

Prezentujemy raport z akcji obserwacyjnej wyborów samorządowych 2018. Ponad 600 obserwatorów zebrało dane z 233 losowo wybranych lokali wyborczych w całej Polsce. Fałszerstw nie stwierdzono, jednak odnotowano wiele przypadków nieprawidłowości. Konieczne są zmiany, które zapobiegną problemom w przyszłości. Wnioski z badania i rekomendacje zmian w raporcie zebarno w raporcie prof. Jacka Hamana.

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Dlaczego rządzący nie chcą konsultować swoich ustaw?

Ekspertka forumIdei omawia etapy tworzenia rządowego projektu ustawy, w których mogą uczestniczyć obywatele i organizacje oraz analizuje, jak rządzący traktują konsultacje publiczne. 

➡ forumIdei/Państwo prawa

Skrywane projekty ustaw - XII Komunikat Obywatelskiego Forum Legislacji

Publikujemy kolejny raport Obywatelskiego Forum Legislacji oceniający  jakość procesu stanowienia prawa w trzecim roku rządów PiS.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Apelujemy o ochronę sygnalistów

Wspólnie z 74 europejskimi organizacjami apelujemy do Rady UE o zmianę przepisów w projekcie dyrektywy unijnej o ochronie sygnalistów tak, by dawała im możliwość wyboru sposobu zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy.

forumIdei

Oferta pracy w forumIdei

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby, interesującej się stosunkami społecznymi i polityką międzynarodową, która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora/ki w programie eksperckim.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Seminarium: Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?

Zapraszamy do dyskusji o transparentności w zamówieniach publicznych. 22 lutego w gronie decydentów, zamawiających, wykonawców i zagranicznych ekspertów porozmawiamy o standardach przejrzystości i zmianach zapowiadanych w projekcie nowego prawa zamówień publicznych.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Konferencja „Jak przywrócić państwo prawa?” 14-15.01.2019

Prezentujemy relację z konferencji „Jak przywrócić państwo prawa?”, podczas której w gronie prawników, konstytucjonalistów, akademików i praktyków prawa zastanawialiśmy się, jak w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie TK, KRS, SN oraz sądownictwa powszechnego.

➡ forumIdei/Debaty

Debata forumIdei Polska w Unii - pasażer na gapę czy współprowadzący?

Prezentujemy zapis debaty "Polska w Unii - pasażer na gapę czy współprowadzący?" z 17 stycznia br z udziałem byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Do góry