Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Masz Głos Masz Wybór

Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską! Kampania społeczna na 100-lecie niepodległości

Czym Polki i Polacy różnią się od siebie, a co ich łączy? Co sądzimy o żołnierzach wyklętych? A węgiel? To polska duma, czy może polski problem? Prawdziwa miłość zdarza się tylko raz, czy też może częściej? Kampanią Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską zapraszamy do wspólnej zabawy i refleksji na podsumowanie jubileuszowego roku. Rozwiąż quiz 100 pytań i porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami innych Polaków zebranymi w reprezentatywnym badaniu.

Jurku, jesteśmy z Tobą! List organizacji społecznych do Jurka Owsiaka

Wspólnie z organizacjami społecznymi kierujemy do Jurka Owsiaka list z wyrazami solidarności i wsparcia. "Musimy i możemy zrobić więcej, by cała Polska bardziej przypominała Gdańsk z marzeń i ostatnich słów Prezydenta Pawła Adamowicza: by była wolna i solidarna, tworzyła i dzieliła się dobrem, była wolna od nienawiści i przemocy. By Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała – razem z Nim i razem z Tobą – do końca świata i jeden dzień dłużej."

➡ forumIdei/Państwo prawa

Konferencja „Jak przywrócić państwo prawa?”

14-15 stycznia w siedzibie Fundacji odbyła się konferencja „Jak przywrócić państwo prawa?”. Przedstawiliśmy konstruktywne propozycje wyjścia z kryzysu ustrojowego, w którym się znajdujemy i zastanawialismy się w jaki sposób, skutecznie i w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie głównych organów państwa, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego. Wykład otwierający pt. „Populizm i rządy demokratyczne” wygłosił prof. Samuel Issacharoff.

➡ forumIdei/Obywatele

Polska sprawiedliwa komunikacyjnie

Prezentujemy opracowanie prof. Tomasza Komornickiego "Polska sprawiedliwa komunikacyjnie". Bez łatwo dostępnego transportu dobrej jakości nie sposób skorzystać z usług publicznych gwarantujących właściwy poziom życia, a czasem pozwalających wydobyć się z biedy lub choroby. Zaskakująco często jednak wykluczenie transportowe jest pomijane w dyskusjach o przyczynach nierówności społecznych i sposobach przeciwdziałania im. Niniejsza publikacja jest próbą wypełnienia tej luki.

Masz Głos Masz Wybór

Wybory samorządowe 2018. Raport z obserwacji wyborów

Prezentujemy raport z akcji obserwacyjnej wyborów samorządowych 2018. Ponad 600 obserwatorów zebrało dane z 233 losowo wybranych lokali wyborczych w całej Polsce. Fałszerstw nie stwierdzono, jednak odnotowano wiele przypadków nieprawidłowości. Konieczne są zmiany, które zapobiegną problemom w przyszłości. Wnioski z badania i rekomendacje zmian w raporcie zebarno w raporcie prof. Jacka Hamana.

Dotacje

Stop mowie nienawiści - materiały dla nauczycieli

W wielu szkołach w Polsce odbędą się lekcje poświęcone zwalczaniu mowy nienawiści. Polecamy materiały dla edukatorów i nauczycieli przygotowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG, którego byliśmy operatorem. Znajdują się tu filmy, scenariusze lekcji i opisy akcji przeciwko mowie nienawiści.

➡ forumIdei/Debaty

Debata: Polska w Unii – pasażer na gapę czy współprowadzący?

Zapraszamy na debatę forumIdei Fundacji Batorego „Polska w Unii – pasażer na gapę czy współprowadzący?” z udziałem ministra Radosława Sikorskiego, która odbędzie się 17 stycznia. Uważamy, że czas wyjść poza czarno-białą dyskusję o Polexicie. Pytanie nie brzmi dzisiaj: czy Polska ma być w Unii, ale raczej jaka Polska, w jakiej Unii? Zastanowimy się czy Polska potrzebuje Unii obronnej, czy realne są marzenia o Unii bardziej solidarnej społecznie i czy Polska jest dla Unii ważna i jakie realne instrumenty mamy, aby wpływać na kształt Wspólnoty.

➡ forumIdei/Blog

Grzegorz Makowski: Drakońskie kary dla firm i organizacji społecznych

Pod koniec grudnia rząd przyjął projekt ustawy „o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw”. O projekcie ustawy pisałem już w sierpniu 2018 r., niedługo po tym jak jego pierwsza wersja pojawiła się na stronach Rządowego Centrum Legislacji . W końcówce roku prace nad nim bardzo przyśpieszyły i wygląda na to, że Ministerstwo Sprawiedliwości (autor przedłożenia) jest bardzo zdeterminowane, żeby doprowadzić do uchwalenia tej ustawy.

Aktywni Obywatele

Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

8 stycznia zamknęliśmy etap zbierania uwag i pomysłów dotyczących Funduszu Aktywni Obywatele poprzez ankiety on-line. Wstępne wyniki konsultacji zostaną zaprezentowane w trakcie głównego spotkania konsultacyjnego - 17 stycznia w Warszawie. Weźmie w nim udział ok. 70 osób ze zróżnicowanych organizacji społecznych, a także z samorządów i administracji publicznej. Przed nami także mniejsze spotkania tematyczne dla organizacji działających w obszarach wsparcia Funduszu.

➡ forumIdei/Europa

Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki?

Przedstawiamy publikację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na temat polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej, wydanej przez forumIdei Fundacji Batorego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekonuje, że w czasach, kiedy niemal wszystko stało się przedmiotem sporu, o jednej kwestii nie dyskutuje się w Polsce wcale: o polityce wobec Rosji. Ta sytuacja, z różnych powodów, odpowiada zarówno rządowi, jak i opozycji.

Do góry