Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

1% dla Fundacji Batorego

Gorąco zachęcamy do wpłat 1% podatku dochodowego na program Równe Szanse. Dzięki Wam, co roku 1000 zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin może na równi z innymi kształcić się i rozwijać swoje talenty.
Program i formularze PIT-online

więcej Więcej o programie

Odpowiedzialne Państwo

Konferencja nt korupcji - relacja

Dostępny jest już zapis dźwiękowy konferencji towarzyszącej raportowi Monitoring wdrażania w Polsce konwencji ONZ przeciwko korupcji. Polecamy!
raport: wersja polska
[PDF 604 KB] wersja angielska [628 KB]

więcej zapis konferencji

Otwarta Europa

Gruzja i Ukraina na drodze do ruchu bezwizowego

Prezentujemy kolejne podsumowanie postępów Gruzji i Ukrainy na drodze do liberalizacji wizowej z UE przez szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze.

Odpowiedzialne Państwo

Kwartalny raport Obywatelskiego Forum Legislacji

"Nie ma jednego, stosowanego przez wszystkie ministerstwa sposobu odpowiedzi na otrzymane uwagi, ani formy 'raportu z konsultacji'... Nie ma zwyczaju rzetelnego informowania opinii publicznej o zawieszeniu prac nad projektami ustaw" - Obywatelskie Forum Legislacji opublikowało kolejny, kwartalny raport z monitoringu prac nad wybranymi dokumentami rządowymi.

Odpowiedzialne Państwo

Rządowy proces legislacyjny

Zachęcamy do lektury policy brief na temat rezultatów badania sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i przygotowania Oceny Skutków Regulacji projektów ustaw przygotowanych przez rząd w 2012 roku.

ECFR Warszawa

Asia’s Pandora Box

Serdecznie zapraszamy 20 kwietnia o godz. 11:00 na dyskusję poświęconą wyzwaniom stojącym przed relacjami na linii Europa-Azja. Udział wezmą: Chung-in Moon (Yonsei University, Seoul), Yoshihide Soeya (Keio University, Tokio), Angela Stanzel (ECFR) oraz Andrzej Olechowski (Członek Rady ECFR).

Masz Głos, Masz Wybór

Nowelizacja prawa wyborczego - list otwarty

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Nadzwyczajną prac nad nowelizacją prawa wyborczego, Fundacja oraz działający przy niej zespół ekspertów przekazali Prezesowi Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach list otwarty w sprawie potrzeby zmiany art. 79 Kodeksu wyborczego.

Debaty

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym

Wideorelacja z debaty wokół publikacji Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna jest już dostępna na naszych stronach.

Otwarta Europa

Monitoring wyborów w Mołdawii

Wraz z mołdawskim Stowarzyszeniem Promo-LEX przeprowadziliśmy społeczny monitoring finansowania kampanii wyborczej podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii w 2014 roku.

Debaty

Wybory: wiarygodność i sprawność

Polecamy publikację poświęconą najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014.

Do góry