Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Masz Głos, Masz Wybór

Wyniki badania kart wyborczych

Zapraszamy do obejrzenia relacji na żywo ze spotkania z mediami, podczas którego zaprezentujemy wstępne wyniki badania kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014. Relacja będzie dostępna w dniu 1 grudnia od godz.11:00.

Obywatele dla Demokracji

Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem

5 i 6 listopada odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy w ramach projektu Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją SYNAPSIS. Celem warsztatów było zapoznanie pracowników bibliotek z niepełnosprawnością, jaką jest autyzm tak, aby przygotować ich i ułatwić w przyszłości obsługę osób z autyzmem.

Obywatele dla Demokracji

Organizacje wobec samorządu

Lokalny samorząd to wciąż najważniejszy partner organizacji pozarządowych. W 2014 roku 43% organizacji otrzymało od niego dotację, a 39% uczestniczyło w konsultacjach. Niewielka jest natomiast wiedza organizacji na temat Rad Działalności Pożytku Publicznego, które miały być łącznikiem pomiędzy nimi a samorządem. Prezentujemy kolejną część badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015.

Obywatele dla Demokracji

Webinarium 10 sposobów na promocję organizacji w internecie

Jakie są sposoby na marketing w internecie? Jak optymalizować stronę internetową? Jak zweryfikować skuteczność działań organizacji, czy warto współpracować z agencją, co warto robić samemu? Z tymi i innymi radami można było zapoznać się na webinarium zorganizowanym przez ngo.pl. Obejrzyj film z nagraniem.

Obywatele dla Demokracji

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

25 listopada rozpoczyna się Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, koordynowana w Polsce przez fundację Autonomia. W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku zwrócono szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami.

Otwarta Europa

Nowy numer newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie

W najnowszym wydaniu newslettera Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie piszemy m.in. o determinacji prezydenta Ukrainy PetroPoroszenki by niezwłocznie przyjąć reformy wymagane do zniesienia wiz doUE i planach rosyjskiej branży turystycznej wprowadzenia ruchu bezwizowego dla niektórych krajów UE. Prezentujemy także wynikinajnowszej edycji Indeksu Liberalizacji Wizowej Krajów PartnerstwaWschodniego.

Otwarta Europa

Warsztaty „Unborder Your Way” na Litwie

Na zaproszenie członka Koalicji na rzecz Ruchu Bezwizowego w Europie, białorusko-litewskiej organizacji BY Watch, prowadziliśmy w Jowaryszkach warsztaty „Bariery dla mobilności – wizy”, podczas których zaprezentowaliśmy problematykę reżimów wizowych, ułatwień w wydawaniu wiz i liberalizacji wizowej. W szkoleniu zorganizowanym przy wsparciu programu Erasmus+ wzięło udział 25 osób, między innymi z: Polski, Litwy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Francji.

Debaty

Kościół wobec demokracji: granice akceptacji i odmowy

Na naszej stronie dostępna już relacja z debaty z udziałem Pawła Lisickiego (redaktor naczelny „Do Rzeczy”), Dominiki Kozłowskiej (redaktor naczelna „Znaku”), Zbigniewa Nosowskiego (redaktor naczelny „Więzi”) oraz Stanisława Obirka (Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego).

Otwarta Europa

Relacje UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą

Zachęcamy do obejrzenia relacji z debaty Cierpliwość na wyczerpaniu - relacje UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Debacie towarzyszyła prezentacja raportu Eastern Partnership Revisited. Associated Countries in Focus [PDF 654 KB], w którym poddano analizie stan obecny i przyszłość relacji Unii Europejskiej z trzema krajami, które w 2014 roku podpisały umowy stowarzyszeniowe. 

więcej Relacja wideo

Masz Głos, Masz Wybór

Ulepszamy budżet obywatelski - Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Zaczęło się od czytania zagranicznych artykułów. Potem można już było obserwować pierwsze polskie przykłady. Trzy lata temu udało im się zarazić swoim pomysłem władze i dokonać w mieście prawdziwej demokratycznej rewolucji. Przeczytaj o tym, w jaki sposób grupa zapaleńców wprowadziła w Olsztynie budżet obywatelski i jak walczy o jego dalszą demokratyzację!

Odpowiedzialne Państwo

Odznaczenia za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

30 września minister gospodarki Janusz Piechociński odznaczył Odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej osoby, zaangażowane w proces doskonalenia jakości polskiego prawa. Wśród odznaczonych znaleźli się członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji, w tym pracownicy Fundacji Batorego  - Grażyna Kopińska i Grzegorz Makowski.

Otwarta Europa

Piesze przejścia graniczne. Diagnoza, argumenty, rekomendacje

Zachęcamy do lektury opracowania, które zawiera rekomendacje dotyczące upowszechnienia i usprawnienia możliwości pieszego przekraczania granicy. [PDF 368 KB]


Apel o solidarność Europy wobec kryzysu uchodźczego

Publikujemy List otwarty z Europy Środkowej skierowany do rządów i opinii publicznej w naszym regionie. Apel ten, wzywający do solidarności Europy wobec kryzysu uchodźczego i  okazania pomocy uciekającym przed wojną, podpisany został przez polityków, intelektualistów artystów i działaczy pozarządowych z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. List opublikowały „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, oraz wiodące dzienniki i portale w krajach unijnych. List wraz z sygnatariuszami wersja polska [PDF 234 KB], angielska [PDF 234 KB], wersja czeska [PDF 234 KB], wersja estońska [PDF 234 KB], wersja francuska [PDF 234 KB], wersja litewska [PDF 234 KB], wersja łotewska [PDF 234 KB], wersja niemiecka [PDF 234 KB], wersja słowacka [PDF 234 KB], wersja węgierska [PDF 234 KB].

Masz Głos, Masz Wybór

Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko.

Masz Głos, Masz Wybór

Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014

Awaria systemu informatycznego, opóźnione podanie wyników, wysoki odsetek głosów nieważnych – te i inne problemy związane z ostatnimi wyborami samorządowymi analizują, przedstawiając jednocześnie rekomendacje ich rozwiązań eksperci zajmujący się problematyką wyborczą: Jarosław Flis, Anna Frydrych, Adam Gendźwiłł, Bartłomiej Michalak, Jakub Rutkowski, Andrzej Rychard i Jarosław Zbieranek. [PDF 1,28 MB] [EPUB 2,11 MB]

ECFR Warszawa

Europa w stanie wojny - debata

Serdecznie zapraszamy na debatę publiczną Jaka polityka wobec Syrii i Państwa Islamskiego po zamachach w Paryżu?, z udziałem Jean- Pierre'a Filiu (Profesor Sciences Po, Paryż, Juliena Barnes-Dacey'a (Senior Policy Fellow, ECFR Londyn)  i Eleny Suponinej (Rosyjski Instytut Studiów Strategicznych, Moskwa). Spotkanie odbedzie się 7 grudnia w godzinach 15.00-16.45 w Fundacji, przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Fundusze Powierzone

Nagroda im. Beaty Pawlak 2015

Po raz trzynasty została wręczona Nagroda im. Beaty Pawlak, dziennikarki, ofiary zamachu na Bali w 2002 roku. Jej tegorocznym laureatem został Konrad Piskała za Dryland (Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014).

Masz Głos, Masz Wybór

Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa naprawia Park Miejski

Wciąż jest w Polsce wiele miejsc, w których zdecydowanie nie chce się być. Takimi właśnie miejscami zajmują się uczestnicy Masz Głos, Masz Wybór biorący udział w działaniu Przestrzeń dla ludzi. Członkowie i członkinie Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa za swój cel obrali rewitalizację miejskiego parku.

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie w sprawie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym

Obywatelskie Forum Legislacji wyraża zaniepokojenie zmianami ustawowymi podważającymi autorytet Trybunału Konstytucyjnego. [PDF 234 KB]

Masz Głos, Masz Wybór

Rok po wyborach samorządowych: sprawdzamy!

Wszyscy z ciekawością obserwujemy nowe władze. Przy okazji warto przypomnieć sobie o tych, których wybrałyśmy i wybraliśmy rok temu – w wyborach samorządowych. W listopadzie 2014 ich twarze patrzyły na nas ze słupów ogłoszeniowych i billboardów. Czy teraz nadal łatwo je zobaczyć? Czy mieszkańcy i mieszkanki mogą ich odwiedzać na dyżurach? Czy łatwo jest się z nimi umówić? Sprawdź, jak jest w twojej gminie!

Odpowiedzialne Państwo

Konferencja państw-stron konwencji ONZ przeciwko korupcji

W dniach 2-8 listopada uczestniczyliśmy w ramach międzynarodowej inicjatywy UNCAC Civil Society Coalition, w konferencji, podczas której blisko 180 delegacji z całego świata rozważało zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji, jak np. problemu odzyskiwania majątków pochodzących z przestępstwa, czy zagrożenia korupcją w sektorze zamówień publicznych.

Debaty

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym

W najnowszym numerze „Przeglądu Politycznego” (2015, nr 132) ukazały się obszerne fragmenty debaty poświęconej zmianom zachodzącym w polskim społeczeństwie, o wpływie, jaki mają na społeczeństwo procesy globalizacyjne, nowe technologie, przemiany kulturowe i obyczajowe. Na ten temat dyskutowali: Edwin Bendyk, Henryk Domański, Mirosława MarodyKrystyna Skarżyńska i Szymon Wróbel.

Odpowiedzialne Państwo

Czekając na otwarte rządy

Wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowaliśmy 15 października konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania przedstawiliśmy raport z monitoringu Obywatelska kontrola otwartości rządu. [PDF 1,39 MB], a przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały swoje listy ogólnopolskie, przedstawiły propozycje na rzecz poprawy jakości rządzenia.

Odpowiedzialne Państwo

Organizacje pozarządowe i obywatele w rządowym procesie tworzenia prawa

Zachęcamy do lektury tekstu Dawida Sobczyńskiego na temat udziału organizacji pozarządowych i obywateli w rządowym procesie tworzenia prawa w wybranych krajach europejskich.  [PDF 507 KB]

Masz Głos, Masz Wybór

Relacja z konferencji Obywatele w Samorządzie

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z konferencji Obywatele w samorządzie, poświęconej demokratyzacji samorządów lokalnych, która odbyła się w Fundacji 28 września.

Apel do premier Ewy Kopacz w sprawie uchodźców

Wraz innymi organizacjami pozarządowymi przekazaliśmy Premier RP postulaty związane z podjęciem debaty i konkretnych działań dotyczących integracji grup cudzoziemek i cudzoziemców w naszym kraju.

Obywatele dla Demokracji

#StopMowieNienawiści

Mamy problem z mową nienawiści. Według sondażu Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego prawie 2/3 polskiej młodzieży zetknęło się z nią w Internecie. Fundacja Batorego rozpoczęła kampanię przeciwko mowie nienawiści.
Spot #StopMowieNienawiści, www.stopmowienienawisci.pl

Obywatele dla Demokracji

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

16 września w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie zgromadziło blisko 400 uczestników z całej Polski.

Fundusze Powierzone

Stypendia Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel

Kapituła Funduszu im. Wandy i Jadwigi Chruściel na posiedzeniu 26 sierpnia podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2015/2016 wszystkim kandydatom i kandydatkom, którzy złożyli wnioski stypendialne i którzy spełnili warunki Regulaminu (średnia ocen: 4,8 w gimnazjum oraz 4,5 w szkołach ponadgimnazjalnych i na studiach dziennych).

Do góry