Newsletter


Wpłaty online zł

Aktualności

Apel polskich organizacji pozarządowych w sprawie pomocy Ukrainie

W przededniu wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, polskie organizacje pozarządowe wyrażają solidarność z demokratycznymi aspiracjami obywateli Ukrainy i apelują o większe zaangażowanie polskiego rządu, prywatnych instytucji i obywateli w obliczu wyzwań, z jakimi mierzą się dziś nasi sąsiedzi.

Otwarta Europa

Seminarium eksperckie Czas Gruzji

Polecamy relację wideo z seminarium eksperckiego Czas Gruzji podczas którego został zaprezentowany raport It’s Georgia’s time.

Obywatele dla Demokracji

Projekty tematyczne – wyniki I etapu

Zakończył się I etap ostatniego konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostały zaproszone 362 organizacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Odpowiedzialne Państwo

Oświadczenie grupy ekspertów ds. sygnalistów

"Polskie prawo nie chroni tzw. sygnalistów (whistleblowers) - osób, które w dobrej wierze informują o zagrożeniach dla interesu społecznego, w tym życia ludzkiego i zdrowia." - w związku z wybuchem metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła publikujemy Stanowisko Grupy ekspertów ds. sygnalistów przy Fundacji Batorego.

Odpowiedzialne Państwo

Konflikt interesów w administracji rządowej

Polecamy raport z badań na temat zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w administracji centralnej.

więcej raport

Obywatele dla Demokracji

Wyniki pierwszego etapu 3. edycji konkursu na projekty tematyczne

Zakończył się I etap III edycji konkursu na projekty tematyczne. W internetowym systemie zarejestrowano 2380 wniosków wstępnych, a łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 447 310 169 zł.

Obywatele dla Demokracji

Nowy portal poświęcony przeciwdziałaniu mowie nienawiści

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK uruchomiło portal www.niehejtuje.com, w ramach projektu: Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

977 organizacji pozarządowych z Europy, w tym 353 z Polski, zaapelowało dziś do najważniejszych instytucji UE o podjęcie kroków w związku z antydemokratycznymi działaniami rządu na Węgrzech.
#ListMeToo

Konferencja - Szkoła bez dyskryminacji - bezpieczna szkoła

W Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, przypadający 10 grudnia, ponad 80 nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych z całej Polski spotkało się w Warszawie na konferencji Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła.

Debaty

Wybory 2014 – czego się dowiedzieliśmy?

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo debaty z udziałem Jarosława Flisa, Macieja Gduli, Anny Materskiej-Sosnowskiej i Rafała Matyi.

Odpowiedzialne Państwo

Jakość i otwartość procesu legislacyjnego

Opublikowaliśmy raport Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, opartego na analizie sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw procedowanym w 2012 roku. 
więcej: raport

Apel organizacji pozarządowych w sprawie rosyjskiego Memoriału

"Uważamy, że i praca nad pamięcią historyczną, i obrona praw człowieka - także w trakcie militarnych agresji - czyni Memoriał sumieniem nie tylko Rosji". Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi podpisaliśmy apel do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej, w związku z zagrożeniem rozwiązania Memoriału przez rosyjskie władze.

więcej Apel

Odpowiedzialne Państwo

Samorządowe Unie Personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych.

Polecamy raport, oparty na analizie 9 tys. oświadczeń majątkowych radnych, który opisuje, w jakie role społeczno-zawodowe angażują się radni oraz jaki ma to wpływ na funkcjonowanie całych wspólnot samorządowych.

Jubileusz Forum Darczyńców

10 lat temu rozpoczęło działalność, także z naszej inicjatywy Forum Darczyńców w Polsce. Forum powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Zrzesza obecnie 24 fundacje i stowarzyszenia.

Obywatele dla Demokracji

Polska bez hejtu - panel dyskusyjny.

Uczestniczyliśmy w dyskusji o mowie nienawiści, kampanii No Hate Speech i promowaniu praw człowieka, zorganizowanej przez Radę Europy w ramach warszawskiego spotkania OBWE.

Obywatele dla Demokracji

Jak angażować zwolenników i zwolenniczki w działania miejskich organizacji strażniczych?

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska rozpoczęła prace nad kampaniami angażowania zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji strażniczych na poziomie miast.

Do góry