Newsletter


Wpłaty online złAktualności

Odpowiedzialne Państwo

Decyzja Sejmowej Komisji do Spraw Petycji

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrywała petycję Fundacji Batorego, w której wnosimy o przyjęcie w Regulaminie Sejmu zasad prowadzenia  konsultacji poselskich i komisyjnych projektów ustaw.

Masz Głos, Masz Wybór

Jakie zmiany w ordynacji wyborczej są naprawdę potrzebne?

O potrzebie przywrócenia zaufania obywateli do uczciwych wyborów w kontekście proponowanych zmian w ordynacji wyborczej mówi na portalu NGO.PL Joanna Załuska, dyrektorka programu Masz Głos Masz Wybór. Zapraszamy do lektury całego tekstu.

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze

Zapraszamy organizacje pozarządowe zajmujące się kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym na działania strażnicze. Wnioski przyjmujemy do 31 marca 2017.

Odpowiedzialne Państwo

Konferencja - W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych.

1 marca o godz. 10:00 zapraszamy na konferencję W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych. Na spotkaniu przedyskutujemy problemy związane z ryzykiem nadużyć rynku zamówień publicznych i zaprezentujemy dwa nowatorskie narzędzia pozwalające na monitorowanie rynku zamówień publicznych.

Masz Głos, Masz Wybór

Limit kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów niezgodny z Konstytucją.

Prezentujemy ekspertyzę prof. Huberta Izdebskiego nt. zgodności z Konstytucją propozycji wprowadzenia ograniczenia kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Odpowiedzialne Państwo

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych w sprawie ostatnich zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego ocenia konstytucyjność przepisów wprowadzonych ustawami o TK z listopada i grudnia ub.r. oraz skutki tych decyzji dla porządku prawnego w Polsce.

Do góry