Wpłaty online zł


NewsletterAktualności

Akcja Masz Głos

Nagrody „Super Samorząd 2018” rozdane!

Dziś na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Super Samorząd 2018”. Przyznajemy tytuł „Super Samorządu” od siedmiu lat za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną a samorządem.

Dziękujemy za 1%

Dziękujemy wszystkim, którzy uwzględnili naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za rok 2017. Państwa pomoc traktujemy jako wyraz zaufania i wsparcia dla naszych działań. Dziękujemy przyjaciołom Fundacji, którzy publicznie zachęcali do przekazania 1% podatku: Agnieszce Holland, Agnieszce Graff, Adamowi Gendźwiłłowi oraz Marcinowi Matczakowi. Dziękujemy również za udostępnianie i „lajkowanie” naszych postów i filmów dotyczących kampanii 1% na portalach społecznościowych. Pod koniec sierpnia 2018 poinformujemy o tym, ile udało się zebrać środków na dotacje dla organizacji obywatelskich działających na rzecz ochrony naszych praw, demokracji i państwa prawa. Zachęcamy do dalszego wspierania Fundacji i przekazania darowizny.

Dotacje dla koalicji NGO Funduszu Civitates

Fundusz Civitates na rzecz solidarności i demokracji w Europie, utworzony z inicjatywy Fundacji Batorego przez szesnaście instytucji filantropijnych z Europy i USA, zaprasza koalicje organizacji pozarządowych do składania wniosków na inicjatywy mające na celu solidarne przeciwdziałanie kurczącej się przestrzeni aktywności obywatelskiej w krajach unijnych i EFTA.

forumIdei

Po co nam dzisiaj Unia?

Przedstawiamy publikację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Piotra Burasa, którzy przekonują, że warto zastanowić się nie tylko nad tym ile Polski chcemy w Unii Europejskiej, ale także nad tym ile i dlaczego potrzebujemy Unii w Polsce.

Otwarta Europa

Europejski Instrument Wartości

19 kwietnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie funduszu, który wspierać ma organizacje obywatelskie działające na rzecz wzmacniania demokracji i praworządności w krajach unijnych. Apelowaliśmy o poparcie dla tego instrumentu finansowego i wysłanie listu do polskich europarlamentarzystów z prośbą o głosowanie ZA na stronie przygotowanej przez European Civic Forum
#MEGA #MakeEuropeGreatforAll

Odpowiedzialne Państwo

Stanowiska publiczne jako łup polityczny

Przedstawiamy ekspertyzę poświęconą zmianom personalnym w administracji państwowej i spółkach Skarbu Państwa w czasach rządu Beaty Szydło. Analiza, poza szczegółowym omówieniem sposobów dokonywania zmian kadrowych, obejmuje także rekomendacje dotyczące tego, jak na przyszłość zabezpieczyć się przed wymianą kadr po wyborach.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zostać samorządowcem?

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

#ObserwujemyWybory

Obywatelski monitoring wyborów - mężowie zaufania i obserwatorzy

Nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadziła nową funkcję: obserwatora społecznego. Uprawnienia, jakie mu przysługują oraz sposób powoływania na to stanowisko omawiamy w analizie eksperckiej "Udział obywateli w monitorowaniu wyborów: mężowie zaufania oraz społeczni i międzynarodowi obserwatorzy".

#ObserwujemyWybory

Analiza zagrożeń związanych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach

Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności - pisze prof. Piotr Uziębło, ekspert Fundacji. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji.

Spójna polityka wschodnia

Polityka wschodnia w chaosie

Co się stało z polską polityką wschodnią? Polska zrezygnowała z aktywnego kształtowania wspólnotowej strategii wobec Ukrainy, Rosji czy Białorusi, co doprowadziło m.in. do osłabienia pozycji Polski wobec wschodnich sąsiadów. Przedstawiamy analizę Katarzyny Pełczyńskiej Nałęcz.

Zespół Ekspertów Prawnych

Stanowisko w sprawie manipulowania składem TK

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego wydał stanowisko, w którym zarzuca sędzi Julii Przyłębskiej bezprawne manipulowanie składami sędziowskimi Trybunału Konstytucyjnego motywowane chęcią wpłynięcia na treść rozstrzygnięć TK.

➡ Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka

Nabór wniosków o stypendia

Fot. Oskar BłaszkowskiDo 1 czerwca czekamy na wnioski o stypendia na rok akademicki 2018/2019 w Funduszu „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z małych miejscowości i niezamożnych środowisk, którzy chcą podjąć studia na państwowych uczelniach wyższych.

Odpowiedzialne Państwo

Konsultacje obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów

W czasie seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje" Fundacja Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych zaprezentowały pełny tekst obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów i zaprosiły do konsultacji jej przepisów. Komentarze, uwagi i propozycje można zgłaszać do 21 maja pod adresem: http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/.

forumIdei

Relacja z debaty "Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie?"

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszej debaty poświęconej ocenie skuteczności polityki bezpieczeństwa Polski pod rządami PiS: "Polska samotna w (nie)bezpieczeństwie?"

Otwarta Europa

Polityka bezpieczeństwa Polski

Otwarta Europa

Europa ma znaczenie!

Dołączyliśmy do "Frontu Europejskiego", ruchu społecznego na rzecz silnej Polski w Unii. Chcemy, by Polska była w sercu Europy. Uważamy, że członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski, a przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Chcemy, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym i pojawiała się obok flagi Polski. Zachęcamy do podpisania petycji o projekcie ustawy o fladze Unii Europejskiej: http://fronteuropejski.pl

#ObserwujemyWybory

Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

Aż pół miliona obywateli powinno zasiąść w obwodowych komisjach wyborczych w czasie zbliżających się wyborów samorządowych. Przedstawiamy analizę poświęconą obsadzaniu tych stanowisk oraz prawom i obowiązkom członków komisji wyborczych.

Zespół Ekspertów Prawnych

Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017

Rok 2017 r. był jednym z najgorszych w historii funkcjonowania TK, zarówno jeśli chodzi o liczbę nowych spraw, które wpłynęły do TK, jak również pod względem liczby orzeczeń wydanych przez TK. Prezentujemy analizę Zespołu Ekspertów Prawnych. 

Oświadczenia

Protest przeciw zmianom w ustawie o zbiórkach publicznych

Organizacje społeczne zbierają podpisy pod apelem przeciwko rządowym planom nowelizacji ustawy o zbiórkach publicznych, pozwalającym ministerstwu spraw wewnętrznych na uznaniowe i arbitralne zakazanie prowadzenia zbiórki i przeznaczenie zebranych środków darczyńców na inny cel.
#WybieramCoWspieram

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport Zespołu Ekspertów Prawnych

Raport wskazuje najważniejsze zagrożenia dla praw i wolności obywateli, które wynikają ze zmian legislacyjnych w obrębie władzy sądowniczej w Polsce w latach 2015-2018. Opisane nowe regulacje prawne dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pokazują spójną i przemyślaną strategię niszczenia fundamentów demokratycznego państwa prawa.

Do góry