Newsletter


Wpłaty online złAktualności

Odpowiedzialne Państwo

Debata nad konstytucyjnym ustrojem Polski

Zapraszamy na konferencję Jaki Trybunał? Debata nad konstytucyjnym ustrojem Polski i obecną sytuacją Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia , w godz. 10.30-13.00, w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza.

Równe Szanse

Dotacje instytucjonalne

W związku z planowanym zakończeniem funkcjonującego w Fundacji od 15 lat programu Równe Szanse, organizacje uczestniczące w programie otrzymały ofertę dotacji instytucjonalnych, przeznaczonych na prowadzenie lokalnych programów stypendialnych, po zakończeniu finansowania Fundacji. Z oferty skorzystało 31 organizacji.

Masz Głos, Masz Wybór

Nowa odsłona akcji Masz Głos

Ponad 300 organizacji i grup nieformalnych, rad młodzieżowych, uniwersytetów trzeciego wieku, bibliotek, szkół i lokalnych mediów włączyło się do naszej tegorocznej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Wraz z mieszkańcami i  lokalnym samorządem będą prowadzić działania na rzecz poprawy funkcjonowania swoich społeczności.


Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania strażnicze i zwiększenie bezpieczeństwa organizacji i działaczy

Przyznaliśmy dotacje dla ośmiu organizacji prowadzących działania strażnicze w obszarze ochrony praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości. Dotacje przyznane zostały na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój instytucjonalny: poprawę zarządzania, komunikacji z odbiorcami działań, poszerzenie bazy wolontariuszy i pozyskiwanie środków finansowych od darczyńców indywidualnych i biznesowych. Przekazaliśmy też dotację na stworzenie systemu pomocy prawnej dla organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na ataki przemocy motywowanej nienawiścią. 

Stanowisko ws. „konsultacji społecznych” organizowanych przez PKW

Po spotkaniu „Dialog dla wyborów” zorganizowanym przez PKW 29 listopada, eksperci Fundacji Batorego zajmujący się badaniem kart wyborczych z wyborów samorządowych 2014 roku, apelują o jak najszybsze rozpczęcie prac nad nowymi wzorami kart do głosowania.

Równe Szanse

Dotacje na stypendia w roku szkolnym 2016/2017

678 uczniów szkół średnich i gimnazjalnych z niezamożnych środowisk otrzymuje w tym roku szkolnym stypendia wyrównujące szanse edukacyjne. Wypłata stypendiów możliwa jest dzięki  dotacjom Fundacji Batorego w wysokości 460 500 zł oraz funduszom zebranym lokalnie przez  33 organizacje pozarządowe uczestniczące w programie Równe Szanse.

Otwarta Europa

Dyplomacja romantyczna

W listopadowym numerze "Polityki” (45/2016) dyrektor programu Otwarta Europa, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, analizuje siedem mitów nt. naszych i unijnych relacji z Rosją, które paraliżują polską politykę wobec wschodniego sąsiada. Całość artykułu dostępna w wersji online.

Obywatele dla Demokracji

"Temat: uchodźcy." Konkurs dla dziennikarzy

Wraz z Fundacją Instytut Reportażu zapraszamy dziennikarki i dziennikarzy, do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze materiały dziennikarskie - drukowane, emitowane w radiu, telewizji oraz publikowane w Internecie w 2016 roku – dotyczące problematyki uchodźców. Kim są uchodźcy? Skąd przybywają? Dlaczego? Czego doświadczyli, tam, gdzie mieszkają i czego doświadczają w drodze? Jak ich witamy?  Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2017
Szczegóły konkursu:

Zapisz

Do góry