29.10.2021

Apel o wprowadzenie kryterium klimatycznego jako obowiązkowego elementu Oceny Skutków Regulacji

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Apel o wprowadzenie kryterium klimatycznego
 jako obowiązkowego elementu
Oceny Skutków Regulacji (OSR)

 

Szanowny Panie Premierze,

31 października rozpoczyna się Szczyt Klimatyczny w Glasgow. Celem Szczytu jest zapewnienie, że wszystkie państwa, będące stronami Konwencji Klimatycznej ONZ przedstawią nowe zobowiązania pozwalające na osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej w połowie stulecia oraz zaktualizowane przez wszystkie strony Konwencji Klimatycznej ONZ plany redukcji emisji do roku 2030. Pan, Panie Premierze, w imieniu Polski, wraz z innymi Szefami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, nie tylko zobowiązał się do osiągnięcia europejskiej neutralności klimatycznej, do 2050 roku, ale również podjął Pan decyzję zobowiązującą Unię Europejską do redukcji emisji o 55% do 2030 roku. Szczegółowe zobowiązania do 2030 roku, dla poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski, wynikające z podziału zobowiązań pomiędzy państwami członkowskimi UE, są jeszcze przedmiotem dyskusji na poziomie eksperckim. Mamy wszyscy świadomość, że realizacja tego ambitnego celu będzie stanowiła dla nas wszystkich bardzo poważne wyzwanie zarówno na poziomie politycznym, ale również na poziomie społecznym i gospodarczym. Nie czekając na ostateczne decyzje jakie mają zapaść co do podziału zobowiązań poszczególnych państw członkowskich UE, powinniśmy już dziś przygotowywać Polskę do realizacji podjętych zobowiązań.

W związku z powyższym, w przededniu COP26 w Glasgow, zwracamy się z apelem o wprowadzenie kryterium klimatycznego jako obowiązkowego elementu Oceny Skutków Regulacji (OSR).

Obecnie funkcjonujący formularz zawierający Ocenę Skutków Regulacji, w części dotyczącej wpływu projektowanej regulacji na Środowisko naturalne, powinien zostać uzupełniony o ocenę, w jaki sposób dany projekt regulacji wpłynie na realizację celów redukcji emisji do 2030 roku i celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pozwoli to nam uniknąć decyzji, które mogą utrudnić realizację podjętych zobowiązań. Wymóg przeprowadzenia podobnej oceny skutków regulacji powinien dotyczyć wszystkich procedowanych projektów aktów prawnych, w tym poselskich projektów ustaw. Liczymy, że wprowadzi Pan odpowiednie zmiany proceduralne w odniesieniu do rządowych projektów aktów prawnych oraz zainicjuje Pan, Panie Premierze, propozycję stosownych zmian w Regulaminie Sejmu.

Zmiany należy zrealizować bezzwłocznie. Nie wiążą się z istotnym obciążeniem dla budżetu państwa, a mogą pozwolić na uniknięcie kosztownych błędów w przyszłości. Od szeregu lat Polska jest jednym z najaktywniejszych uczestników polityki klimatycznej prowadzonej na forum ONZ. Dość przypomnieć szczyty klimatyczne w Poznaniu (2008), Warszawie (2013) czy ostatnio, zgodnie z Pana decyzją w 2018 roku, w Katowicach.

Złożenie deklaracji dotyczącej wprowadzenia kryterium klimatycznego jako obowiązkowego elementu Oceny Skutków Regulacji (OSR) do polskiego procesu stanowienia prawa, w przeddzień COP26 w Glasgow, może stanowić bardzo dobry wkład do globalnej dyskusji na temat sposobów realizacji ambitnej polityki klimatycznej na forum ONZ. Potwierdzą również deklarowaną przez rząd gotowość Polski do wkroczenia na ścieżkę zielonej transformacji.

 

Z poważaniem,

Fundacja Client Earth Prawnicy dla Ziemi

Fundacja Climate Strategies Poland

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

Greenpeace Polska

Instytut Zielonej Gospodarki

Koalicja Klimatyczna

Konfederacja Lewiatan

Polska Rada Biznesu

Polski Alarm Smogowy

WWF Polska

 

Do pobrania:
Apel do p M.Morawieckiego – klimatyczny wymiar OSR – wersja PDF
Klimatyczne kryterium OSR – informacja pras0wa