Kraj
28.06.2021

prof. Zbigniew Pełczyński (1925-2021)

Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie znalazł się w Wielkiej Brytanii, wykładał filozofię polityczną na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Był inicjatorem programu stypendialnego na Uniwersytecie Oksfordzkim, z którego skorzystały setki młodych Polek i Polaków.

Związany przez lata z Fundacją Batorego, którą pomagał zakładać. Pomysłodawca i założyciel Szkoły Liderów, kształtującej elity polityczne i gospodarcze kraju. Absolwenci i absolwentki szkoły, funkcjonującej do 1995 roku jako program Fundacji Batorego, zasiadają w Parlamencie Europejskim oraz parlamencie krajowym, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych, a także kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach na całym świecie.


fot.: https://twitter.com/ZAPelczynski