Publikacje

cover
Po eskalacji w Donbasie: wnioski na następny kryzys
 • Szymon Ananicz
Analiza poświęcona kwietniowej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i wnioskom, jakie z tego kryzysu powinien wyciągnąć Zachód
program: forumIdei
cover
Herstoria. Kobiety Białorusi jako podmiot polityczny
 • Aksana Łuckaja
Analiza sytuacji kobiet w Białorusi i ich roli w protestach 2020 roku.
program: forumIdei
cover
Samorząd w Polskim Ładzie: zapomniany czy celowo pominięty?
 • Dawid Sześciło
Autor przekonuje w analizie, że samorząd po Polskim Ładzie można będzie opisać jako agenta administracji rządowej uzależnionego w większości od uznaniowych transferów finansowych z budżetu centralnego i pozbawionego kluczowych instrumentów realizowania samodzielnej polityki przykrojonej do lokalnych czy regionalnych potrzeb.
program: forumIdei
cover
Młodzi 2020 – w poszukiwaniu tożsamości
 • Michał Boni
Raport o czynnikach kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polek i Polaków
program: forumIdei
cover
The Central Government Fund for Local Investments III – patterns taking hold
 • Jarosław Flis
 • i inni
program: forumIdei
cover
Central Government Fund for Local Investments: a needs-based or a politics-based scheme?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
In the allocation of funds from the Central Government Fund for Local Investments (CGFLI), the local authority’s political affiliation seems to have been more important its real financial or investment needs. The CGFLI was particularly generous to local authorities in Prime Minister Mateusz Morawiecki’s constituency, it finds.
program: forumIdei
cover
Język protestu i nowe trendy w społeczeństwie białoruskim w latach 2020–2021
 • Wolha Dawydzik
Analiza symboliki białoruskich protestów 2020 roku.
program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III – utrwalane wzory
 • Paweł Swianiewicz
 • i inni
Opracowanie jest uzupełnieniem wcześniejszego, poświęconego sposobowi dystrybucji środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały rozdysponowane w grudniu 2020 roku.
program: forumIdei
cover
Nowy rozdział. Transformacja Unii Europejskiej a Polska
 • Piotr Buras
 • i inni
Unia Europejska weszła w fazę głębokiej transformacji. Zmianie ulegają jej mechanizmy polityczne i instytucjonalne, funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz strategia na arenie globalnej. Raport o nowym rozdziale w integracji UE.
cover
Obajtekgate czy już Obajtekland?
 • Grzegorz Makowski
Afera Obajtka okazuje skalę patologii życia publicznego nie tylko w wymiarze majątkowym, związanym bezpośrednio z osobą prezesa Orlenu, ale przede wszystkim z perspektywy skali powiązań polityczno-biznesowych, które przedstawia, oraz zaniechań instytucji odpowiedzialnych za dbanie o jakość życia publicznego.
program: forumIdei
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Jarosław Gwizdak
 • i inni
Analiza wpływu ustawodawstwa antykryzysowego okresu pandemii na wymiar sprawiedliwości oraz możliwość realizacji praw i swobód obywatelskich.
program: forumIdei
cover
Rosja jest przyjaciółką, lecz większą przyjaciółką jest demokracja
 • Piotr Rudkouski
 • i inni
Analiza systemu wartości, z jakim Białorusini wkroczyli na drogę walki o demokrację oraz tego, w jaki sposób ta walka wpływa na dalszą ewolucję ich aksjologii i tożsamości narodowej.
program: forumIdei
cover
Język rewolucji
Przedstawiamy zbiór komentarzy socjolożek i socjologów, literaturoznawczyń i literaturoznawców, badaczek i badaczy kultury współczesnej oraz artystek i artystów na temat języka protestów z pierwszymi próbami ich interpretacji.
program: forumIdei
cover
Polska i Trójmorze po Trumpie: szansa na nowe otwarcie?
 • Adam Balcer
Adam Balcer o szansach i wyzwaniach, jakie dla inicjatywy Trójmorza oznacza zmiana administracji prezydenckiej w USA.
program: forumIdei
cover
O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020
 • Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński analizuje język protestów, które wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 roku orzeczenia zaostrzającego przepis antyaborcyjne.
program: forumIdei
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: każdemu według potrzeb czy według barw politycznych?
 • Dawid Sześciło
 • i inni
W oparciu o skrajnie nieprzejrzystą procedurę i arbitralne przesłanki oceny, pieniądze z drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych podzielono według podziału samorządów na „nasze” i „wasze”, a najbardziej widocznym kryterium ich podziału okazuje się polityczna barwa poszczególnych samorządów.
program: forumIdei