Publikacje

cover
Polish Legislation during the Pandemic vs. Corruption
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
cover
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału
 • Jarosław Flis
 • i inni
Autorzy poddali analizie podział środków z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z analizy wynika, że podczas gdy średnia wysokość dotacji dla całego kraju to 83 zł na mieszkańca, to w gminach kierowanych przez włodarzy z PiS średnia dotacja wynosi 250 zł, zaś w gminach kierowanych przez włodarzy z bloku senackiego jest 10-krotnie niższa.
program: forumIdei
cover
Defence of the Rule of Law after the European Union Summit: Compromise and What Next
 • Piotr Buras
 • i inni
The compromise made at the European Union summit in December 2020 does not end the battle to protect the rule of law in the EU. We present possible further initiatives for EU institutions, civil society organisations, European parties and member states.
cover
Obrona rządów prawa po szczycie Unii Europejskiej: kompromis i co dalej
 • Piotr Buras
 • i inni
Kompromis zawarty podczas szczytu Unii Europejskiej w grudniu 2020 roku nie kończy batalii o ochronę rządów prawa w UE. Przedstawiamy możliwości dalszych działań dla instytucji unijnych, organizacji społecznych, partii europejskich i państw członkowskich.
cover
Białoruskojęzyczni – na fali i bez kompleksów
 • Wincuk Wiaczorka
Wincuk Wiaczorka o odrodzeniu się języka białoruskiego podczas rewolucji 2020 roku i o tym, dlaczego „Mury” lepiej się śpiewa po białorusku niż po rosyjsku, o nowej heraldyce białoruskich społeczności dzielnicowych, o wykładach podwórkowych i o tym, że „bez języka białoruskiego nie masz ani brandu, ani trendu!”.
program: forumIdei
cover
Zamykające się okno możliwości: Polska i nowa koncepcja strategiczna NATO
 • Marek Madej
Dojrzewa nowa koncepcja strategiczna NATO. Kończy się okres, w którym kontekst geopolityczny służył kluczowemu dla Polski wzmacnianiu wschodniej flanki. Czego powinniśmy się spodziewać, a o co starać?
program: forumIdei
cover
Laying the groundwork for “grand corruption”
 • Grzegorz Makowski
Due to the degradation of the separation of powers and of the rule of law in Poland the risk of corruption increases. In the study we describe in detail the causes of this threat and present the way out.
program: forumIdei
cover
Polityka i pandemia Czas sprawdzania (testowania) i rozliczania władzy
 • Krystyna Skarżyńska
Psychologiczno-społeczna analiza percepcji, emocji i postaw Polaków wobec dwóch powiązanych w społecznej świadomości zjawisk - procesów politycznych i pandemii COVID-19.
program: forumIdei
cover
Pakt uczciwości. Społeczny monitoring zamówień publicznych
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Pakty uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE, etap II”, finansowanego przez Komisję Europejską
cover
Spór o weto i pięć mitów propagandy rządowej
 • Piotr Buras
 • i inni
Obalamy pięć głównych mitów rozpowszechnianych przez polityków PiS w sporze o unijny budżet i mechanizm jego warunkowości.
program: forumIdei
cover
Tarcze antykryzysowe – dokończenie budowy państwa PiS-u?
 • Grzegorz Makowski
 • i inni
Tak zwane "tarcze antykryzysowe" podnoszą też ryzyko korupcji. Jest ono związane m.in. wynikającym z nich ograniczaniem dostępu do informacji publicznej, wyłączaniem odpowiedzialności karnej polityków i urzędników i dalszym osłabieniem administracji publicznej.
program: forumIdei
cover
Narodziny białoruskiej wspólnoty obywatelskiej i rola organizacji społecznych
 • Stanisława Gusakowa
Takiej fali solidarności obywatelskiej na Białorusi nigdy nie było. Tysiące ludzi na codziennych protestach, dziesiątki tysięcy na ulicach w weekendy i setki wspólnot podwórkowych. Co się dzieje ze wspólnotą obywatelską na Białorusi? I jaką rolę odgrywają tam organizacje non-profit?
cover
Wpływ ustawodawstwa pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Aleksander Nelicki
Wydaje się, że epizodyczne ustawodawstwo skierowane wprost na działalność samorządów, w tym na ich finanse, miało mniejszy wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w pierwszej połowie 2020 roku niż recesja wywołana pandemią i lockdownem - wynika z analizy forumIdei autorstwa dr Aleksandra Nelickiego.
program: forumIdei
cover
Biden’s victory: the consequences for Poland
 • Piotr Buras
Joe Biden’s victory in the 2020 presidential election in the United States is good news for Europe and Poland. However, even if it is followed by attempts to create a new transatlantic partnership, rebuilding this alliance will entail many difficult decisions.
cover
Finanse samorządu w dobie pandemii
 • Paweł Swianiewicz
 • i inni
O stanie finansów samorządów w dobie pandemii oraz co można zrobić, aby poprawić ich sytuację - pisze prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska w analizie "Finanse samorządu terytorialnego w dobie pandemii".
program: forumIdei
cover
Stosunki polsko-ukraińskie: ku nowemu „strategicznemu partnerstwu”?
 • Andrzej Szeptycki
Październikowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie mogłaby stać się początkiem nowej odsłony „strategicznego partnerstwa” Polski i Ukrainy. Na przeszkodzie temu stanąć mogą wciąż dzielące oba państwa kwestie pamięci historyczne oraz braku wyrazistych, długofalowych celów politycznych, wokół których mogłyby się one zjednoczyć.
program: forumIdei