Aktywni Obywatele aktywność obywatelska
08.09.2022

Szukamy koordynatora/ki ds. finansów w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Poszukujemy energicznej, sumiennej, dobrze zorganizowanej osoby interesującej się finansowymi aspektami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe w programie dotacyjnym wspierającym organizacje społeczne w Polsce. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/ki ds. finansów w wymiarze pełnego lub części etatu w trybie stacjonarnym, hybrydowym lub zdalnym.

Do zadań kandydata/kandydatki należeć będzie bieżąca obsługa programu dotacyjnego, w tym:

 • udzielanie informacji i porad grantobiorcom na temat kwestii finansowych i wykorzystania dotacji,
 • sprawdzanie poprawności modyfikacji budżetów projektów zgłoszonych przez grantobiorców w trakcie realizacji projektów,
 • sprawdzanie poprawności okresowych i końcowych sprawozdań finansowych składanych przez grantobiorców,
 • prowadzenie monitoringu finansowego projektów,
 • zapobieganie potencjalnym nieprawidłowościom w wykorzystaniu dotacji i reagowanie na niezgodne z umową wykorzystanie środków, współpraca z audytorem.

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office (w tym szczególnie Microsoft Excel) oraz systemu Office 365,
 • znajomość prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy przy zarządzaniu dotacjami (sprawozdawczość, rozliczanie, administracja),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Od kandydatów/ek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami,
 • kreatywności, elastyczności i zaangażowania,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, życzliwego podejścia do grantobiorców,
 • gotowości do częstych wyjazdów służbowych na wizyty monitoringowe w Polsce.

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego lub części etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą (forma zatrudnienia – do uzgodnienia stron: umowa o pracę, umowa-zlecenie, samozatrudnienie),
 • możliwość pracy stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej,
 • wynagrodzenie 5500-6500 zł brutto za pełen etat (uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia),
 • możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych umiejętności, współpracy z wysoce zmotywowanymi i zaangażowanymi osobami,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 2 listopada 2022

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja – Aktywni Obywatele”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 29 września.

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją społeczną wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach swojej działalności Fundacja udziela dotacji organizacjom i inicjatywom obywatelskim, prowadzi działania rzecznicze i eksperckie, organizuje akcje i kampanie społeczne. Więcej o Fundacji: www.batory.org.pl.