Bez kategorii
28.04.2022

Poszukujemy koordynatora/ki projektów w Warszawskim Biurze ECFR

Warszawskie Biuro ECFR szuka aktywnej, dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby interesującej się polityką zewnętrzną UE, posiadającej umiejętności koordynacji projektów z udziałem wielu podmiotów polskich i zagranicznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja.  

Do zadań koordynatora/ki będzie należała bieżąca koordynacja pracy Warszawskiego Biura ECFR, w tym: 

  • Współpraca w  przygotowaniu i realizacji strategii i planu działań Biura 
  • Koordynacja projektów prowadzonych przez Biuro: organizacja spotkań, seminariów eksperckich i wydarzeń publicznych, promocja publikacji  
  • Prowadzenie działań informacyjnych i rzeczniczych, budowa i utrzymywanie relacji z partnerami w Polsce i zagranicą, koordynacja działań medialnych  
  • Prowadzenie komunikacji na stronie www i w kanałach społecznościowych 
  • Współpraca z centralą i biurami ECFR  
  • Wsparcie i koordynacja działań fundraisingowych 
  • Prowadzenie codziennych procesów administracyjnych i finansowych Biura 
  • Zarządzanie pracą praktykantów i stażystów. 

Wymagania, doświadczenie, kwalifikacje 

  • Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie (preferowane kierunki studiów: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia) 
  • Wysokie umiejętności organizacyjne, zdolność do terminowego prowadzenia kilku projektów jednocześnie  
  • Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole 
  • Dobra znajomość mediów społecznościowych 
  • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (poziom C1) 

Mile widziane: 

  • Znajomość środowiska Office 365, CiviCRM i WordPress 
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, szczególnie w międzynarodowym środowisku, z wysokim tempem pracy i w bieżącej koordynacji z wieloma partnerami  
  • Doświadczenie w prowadzenie spraw administracyjno-biurowych
  • Doświadczenie w działaniach rzeczniczych i komunikacyjnych.

Od kandydatów/ek oczekujemy: 

  • dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami 
  • elastyczności i zaangażowania w rozwiązywaniu problemów 
  • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, współpracy z partnerami i podwykonawcami
  • samodzielnego myślenia.  

Oferujemy: 

  • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą 
  • stymulujące środowisko pracy w innowacyjnym, paneuropejskim think tanku 
  • możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z wysoce zmotywowanymi i zaangażowanymi osobami z całej Europy 
  • otwartą kulturę pracy, w której doceniane są osiągnięcia pracowników 
  • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać mailowo na adres: [email protected]  

W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja-ECFR”. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2022. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną po 23 maja 2022.  

Uwaga: Warszawskie Biuro ECFR  funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Podmiotem zatrudniającym pracowniczki i pracowników Biura jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

ECFR (European Council on Foreign Relations) jest think-tankiem mającym na celu prowadzenie badań i promowanie w całej Europie opartej na faktach debaty o rozwoju spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskiej polityki zewnętrznej. ECFR posiada biura w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie, Sofii i Warszawie. www.ecfr.eu