Programy dotacyjne

Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny

W maju 2021 uruchomiliśmy Fundusz oferujący wsparcie lokalnym grupom nieformalnym działającym na rzecz ochrony klimatu. Fundusz skierowany jest do młodych aktywistek i aktywistów klimatycznych, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości.

Działacie na rzecz ochrony klimatu? Chcecie się przeciwstawiać procesom, które niszczą klimat, doprowadzając do nieodwracalnych i groźnych dla przyszłych pokoleń zmian? Chcecie wywierać presję na decydentów, by podjęli działania? A może chcecie podjąć lokalną inicjatywę na rzecz ochrony przyrody, docierać do sprawdzonych informacji, obalać mity, dyskutować o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach katastrofy klimatycznej?

Tworzycie grupę co najmniej trzyosobową? Jest wśród Was osoba, która ma ukończone osiemnaście lat? Ten Fundusz jest dla Was! Możecie  złożyć wniosek o dotację w wysokości do 1000 zł na działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu,
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian,
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Z dotacji sfinansować możecie np. przejazdy, opłaty za internet, telefon, koszty materiałów biurowych, plastycznych, produkcji materiałów audiowizualnych, licencji etc.).

Okres wydatkowania dotacji: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

[Formularz wniosku]

Opiszcie co chcecie zrobić, jak i z kim. Wasz wniosek rozpatrzy komisja konkursowa złożona z innych aktywistów i aktywistek oraz przedstawicieli i przedstawicielek Fundacji Batorego. Jeśli otrzymacie dotację podpiszemy z Wami umowę dotacyjną i umówimy się na przesłanie krótkiego sprawozdania z przeprowadzonych działań.

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

  • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny”
  • online na naszej stronie.

W sprawie podpisania umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: [email protected], tel. +48 22 526 02 00

Extinction Rebellion, Warszawa
Organizacja wystawy „Ostatnia scena” poświęconej katastrofie ekologicznej w Teatrze Studio w Warszawie w dniach 15 października – 4 listopada 2021 roku.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,Białystok,
Organizacja strajku klimatycznego w Białymstoku 24 września 2021 roku.
1000 zł

Media i Komunikacja Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Produkcja materiału wideo „Być aktywistą” zachęcającego młode osoby do dołączenia do ruchu XR.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Toruń,
Działania rzecznicze w Toruniu,  tak by priorytetem działań władz miasta stało się przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz działania edukacyjne wśród mieszkańców Torunia na temat kryzysu klimatycznego.
1000 zł

Zasadź Przyszłość, Katowice
Działania informacyjne na temat bioróżnorodności w śląskich miastach.
510 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Upowszechnianie wiedzy o katastrofie klimatycznej wśród uczestników festiwalu kultury alternatywnej SLOT Art w Lubiążu.
1000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja w Bydgoszczy wydarzeń uświadamiających zagrożenie katastrofą klimatyczną (wykład, dyskusja, warsztaty artystyczne, marsz, performens)
1000 zł

Extinction Rebellion, Bydgoszcz
Organizacja szkolenia dla aktywistów XR, informującego o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i przygotowującego do bezpiecznego i efektywnego działania na rzecz jego ochrony.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Dolny Śląsk, Wrocław
Zjazd grup lokalnych MSK z województwa dolnośląskiego i Opola w dniach 17-18 lipca 2021 w okolicach Wrocławia.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Poznań
Zbieranie podpisów pod petycją dla edukacji klimatycznej w Poznaniu w czasie wakacyjnych akcji i wydarzeń.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Opole
Organizacja spotkania networkingowego dla osób działających w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym z całej Polski w Turawie koła Opola.
1000 zł

Extinction Rebellion, Opole
Organizacja kampanii na rzecz wprowadzenia alarmu klimatycznego dla miasta Opole
1000 zł

Extinction Rebellion, Kraków
Organizacja w Krakowie  wystawy plakatów  “Martwa natura” znanych obrazów pozbawionych elementów roślinnych, zwierzęcych, a także ludzi.
1000 zł

Extinction Rebellion, Poznań
Organizacja cyklu spotkań i wykładów na temat katastrofy klimatycznej „Nie mamy dobrych wieści – i co z tym zrobić?”.
1000 zł

Grupa Klimatyczny Projekt, Żyrardów
Organizacja w Żyrardowie happeningu o zagrożeniu dla środowiska pt: „Mniej drzew, więcej plastiku”.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Poznań
Organizacja strajku klimatycznego w Poznaniu.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Wrocław
Organizacja strajku klimatycznego 24 września we Wrocławiu.
1000 zł

Extinction Rebellion, Lublin
Organizacja akcji informacyjnych i performatywnych na temat katastrofy klimatycznej wśród mieszkańców Lublina.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Szczecin
Organizacja strajku klimatycznego w Szczecinie.
1000 zł

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Opole
Prowadzenie działań informujących o katastrofie klimatycznej na ulicach Opola, ulotki, wlepki, promocja działań w mediach społecznościowych.
1000 zł