Bez kategorii polityka zagraniczna
06.12.2023

Warszawskie Biuro ECFR czeka na nowego Dyrektora/kę

Szukamy zaangażowanej i przedsiębiorczej osoby specjalizującej się w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na stanowisko Dyrektora/ki Warszawskiego Biura ECFR i starszego/ej analityka/czki ds. politycznych. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 grudnia.

Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations – ECFR) zajmuje się prowadzeniem badań i animowaniem rzeczowej europejskiej debaty o sprawach międzynarodowych oraz promowaniem spójnej, skutecznej, opartej na wartościach polityki zagranicznej zjednoczonej Europy. ECFR posiada przedstawicielstwa w Berlinie, Londynie, Madrycie, Paryżu, Rzymie i Sofii i Warszawie (więcej: www.ecfr.eu).

Zadaniem Warszawskiego Biura ECFR jest rozwijanie działalności ECFR w Polsce, włączanie ECFR w polską debatę polityczną i tworzenie warunków do uwzględnienia polskiej perspektywy w debacie europejskiej.

Warszawskie Biuro ECFR funkcjonuje w Polsce jako program afiliowany przy Fundacji im. Stefana Batorego. Dyrektor/ka Biura oprócz prowadzenia działań w ramach sieci ECFR będzie realizował/a projekty w ramach umowy partnerskiej ECFR z Fundacją Batorego.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie: prowadzenie działalności Warszawskiego Biura ECFR, zarządzanie kilkuosobowym zespołem pracowników, współpraca z polskimi członkami Rady ECFR, nadzór nad budżetem
 • Prace analityczne i badawcze: analizowanie, pisanie i doradzanie w kluczowych kwestiach związanych z rolą Polski w Europie i polityce zagranicznej UE, informowanie innych biur i programów ECFR o polskich perspektywach oraz przyczynianie się do ogólnej pracy politycznej ECFR w swoich obszarach specjalizacji, udział w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach
 • Promocja i rzecznictwo: budowa sieci kontaktów z ekspertami z Polski i z zagranicy, politykami, mediami, przedstawicielami władz i opinii publicznej, przygotowanie i prowadzenie działań rzeczniczych, organizacja spotkań, dyskusji i seminariów, publikacje i wystąpienia w mediach, pozyskiwanie funduszy na działalność
 • Fundraising: kierowanie działaniami ECFR w zakresie pozyskiwania funduszy w Polsce w celu osiągnięcia pełnej stabilności finansowej Biura i wniesienia wkładu w zasoby sieci ECFR.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, studia europejskie lub inne pokrewne dziedziny)
 • Bardzo dobra znajomość sytuacji politycznej i społecznej w Polsce, rozeznanie w środowisku ekspertów spraw międzynarodowych (politologów, analityków, doradców) w Polsce, krajach Europy Wschodniej i UE
 • Znajomość problematyki dotyczącej polityki unijnej, dobra orientacja w kwestiach o istotnym znaczeniu dla Polski, szczególnie w kontekście polityki wschodniej
 • Wiedza z zakresu tworzenia polityk polskiej i unijnej (mile widziane doświadczenie w strukturach unijnych lub rządowych, w europejskich lub polskich think tankach)
 • Przedsiębiorczość, kreatywność i dynamizm (mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami, pracy samodzielnej lub zespołowej związanej z proponowanym zakresem obowiązków)
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, znakomite posługiwanie się językami polskim i angielskim w mowie i w piśmie.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą
 • Stymulujące środowisko pracy w innowacyjnym, paneuropejskim think tanku
 • Możliwość rozwoju zawodowego i współpracy z wysoce zmotywowanymi i zaangażowanymi osobami z całej Europy
 • Otwartą kulturę pracy, w której doceniane są osiągnięcia pracowników
 • Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Termin podjęcia pracy: styczeń 2024 roku

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prosimy przesyłać za pomocą formularza na stronie ECFR: https://ecfr.jacando.io/career/job/59bd3fb4424cb99b1d4d95da

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia 2023 roku. Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 14, 15 i 18 grudnia 2023 r.

Uwaga: Podmiotem zatrudniającym pracowników Biura ECFR jest Fundacja im. Stefana Batorego.