Masz Głos, Masz Wybór

O Masz Głos, Masz Wybór

Celem programu jest zwiększenie zainteresowania obywateli sprawami ich lokalnych społeczności i zachęcenie do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach powszechnych.

Organizujemy ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne. Prowadzimy działania na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej i poprawy jakości wyborów oraz zapewnienia rzetelnej i bezstronnej informacji o wyborach i kandydatach. Pomagamy organizacjom społecznym i grupom lokalnym w podejmowaniu działań służących integracji wspólnot wokół rozwiązywania lokalnych problemów, budowie dialogu i współpracy z władzami samorządowymi oraz zwiększania udziału mieszkańców i mieszkanek w decyzjach dotyczących rozwoju ich społeczności. Prowadzimy obserwacje przebiegu kampanii wyborczych i przebiegu głosowania.

maszglos@batory.org.pl

Anna Wawrzyniak
tel. 22 536 02 04

Alicja Zaczek-Żmijewska
tel. 22 536 02 62

Joanna Załuska
tel. 22 536 02 76