08.08.2023

Oświadczenie przewodniczącego Rady oraz prezesa Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Warszawa, 8 sierpnia 2023

 

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października 2023 roku. Decyzja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zamknęła dyskusje o kalendarzu wyborczym i dała sygnał do oficjalnej kampanii politycznej, która nieoficjalnie trwa już od wielu miesięcy.

W państwie demokratycznym wolne i powszechne wybory to święto demokracji, kiedy uprawnieni do głosowania obywatele i obywatelki decydują o tym, kto będzie sprawował władzę w ich imieniu, i jednocześnie odnawiają legitymację dla demokratycznego systemu politycznego.

W Polsce najbliższe wybory będą miały szczególne znaczenie. Ich stawką będzie nie tylko wybór przyszłego parlamentu i rządu, ale przyszłość ustroju demokratycznego w naszym kraju. Ich wynik zdecyduje o możliwości przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz naprawy instytucji demokratycznego państwa prawa, systematycznie demontowanych przez obóz polityczny sprawujący władzę od ośmiu lat.

Udział w wyborach to nie tylko najważniejsze z obywatelskich praw, to także obywatelska powinność. Każdy głos ma znaczenie, każda karta do głosowania wrzucona do urny będzie miała wpływ na przyszłość. Gorąco zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu. Zachęcamy także do jak największego zaangażowania w działania okołowyborcze w roli społecznych obserwatorów i osób zaufania oraz w inne formy aktywności podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i partie polityczne na rzecz wyborczej mobilizacji. To najlepszy sposób, jeśli chcemy rozwiać podnoszone wątpliwości czy wybory będą uczciwe, a ich wynik nie zostanie sfałszowany.

Wybory to nie tylko moment głosowania, to także kampania wyborcza, która powinna służyć dostarczeniu wyborcom informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, jakich polityków i jakie ugrupowanie polityczne poprą. Niestety, ze względu na m.in. nierówny dostęp ugrupowań politycznych do utrzymywanych z naszych podatków mediów publicznych oraz mediów kontrolowanych przez spółki Skarbu Państwa, wyborcy będą mieli nierówny dostęp do informacji o kandydatach i ich programach politycznych oraz możliwości uczestniczenia w politycznej debacie. Nierówność tę mogą próbować niwelować media niezależne od władzy, działające na poziomie krajowym, lokalnym i regionalnym, co pokazuje znaczenie istnienia wolnych mediów dla funkcjonowania demokracji.

Niezależne organizacje obywatelskie, niezależne media i aktywni obywatele będą mieć istotny wpływ na jakość procesu wyborczego. O jego przebiegu decydują Kodeks wyborczy oraz inne przepisy prawa określające działanie Centralnego Rejestru Wyborców, zasady tworzenia komisji wyborczych oraz sposób liczenia głosów, ustalania i przekazywania wyników. Znajomość mechanizmów procesu wyborczego i jego kalendarza to najlepszy sposób na efektywny obywatelski udział w wyborach. Dlatego Zespół Ekspertów Wyborczych Fundacji im. Stefana Batorego systematycznie będzie dostarczać informacje oraz pogłębione komentarze o kolejnych kluczowych momentach i etapach procesu wyborczego oraz kampanii wyborczej, a Fundacja angażować się będzie w inicjatywy na rzecz wyborczej mobilizacji.

Oświadczenie w wersji PDF

 

Andrzej Rychard, przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego

Edwin Bendyk, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego