Bez kategorii
14.04.2022

Poszukujemy koordynatora/ki w programie dotacyjnym

Poszukujemy sumiennej, dobrze zorganizowanej odpowiedzialnej osoby interesującej się kwestiami obrony praw człowieka, równych szans i integracji, znającej środowisko organizacji pozarządowych prowadzących działania w tym obszarze.

Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę na stanowisku koordynatora/rki w programie dotacyjnym wspierającym działania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przyznającym nagrody i stypendia.

Do zadań kandydata/ki należeć będzie:

 • udział w przygotowaniu reguł i procedury przyznawania wsparcia,
 • informowanie o możliwościach i warunkach otrzymania dotacji i stypendiów,
 • utrzymywanie kontaktu z wnioskodawcami, przyjmowanie wniosków,
 • współpraca przy organizacji procesu oceny wniosków, prowadzeniu dokumentacji wnioskowej, przygotowywanie umów o dotacje i stypendia oraz poleceń płatności,
 • utrzymywanie kontaktu z grantobiorcami i stypendystami, monitorowanie realizacji wspieranych działań,
 • analiza i ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji działań oraz wykorzystania dotacji,
 • prowadzenie dokumentacji wspieranych projektów, podsumowywanie ich realizacji i osiągniętych rezultatów,
 • przygotowanie ofert współpracy dla darczyńców i kontakt z darczyńcami.

Wymagane doświadczenie/kwalifikacje:

 • znajomość problematyki praw człowieka, równych szans, orientacja w środowisku organizacji działających w tym obszarze,
 • doświadczenie w pracy zawodowej lub wolontariacie w organizacjach społecznych, grupach nieformalnych, instytucjach publicznych, szczególnie zajmujących się ww. problematyką,
 • wykształcenie magisterskie lub licencjackie,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office oraz systemu Office 365.

Mile widziane:

 • doświadczenie w działaniach na rzecz wsparcia migrantów, cudzoziemców,
 • doświadczenie w działalności grantodawczej (ocenie wniosków, monitoringu projektów) lub współpracy przy prowadzeniu programów stypendialnych,
 • doświadczenie w pracy z bazami danych.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy, rzetelności, terminowości i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej, umiejętności pracy w zespole, harmonijnej współpracy z partnerami i podwykonawcami,
 • zdolności samodzielnego rozwiązywania problemów i otwartości na pomysły innych.

Oferujemy

 • zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w trybie pracy hybrydowej (2 dni w biurze w Warszawie) w podmiocie o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności w Polsce i zagranicą,
 • wynagrodzenie 5000 zł – 6000 zł brutto (uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia),
 • możliwość rozwoju zawodowego i udziału w ciekawych inicjatywach,
 • możliwość korzystania z pakietu medycznego, ubezpieczenia grupowego, kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Termin podjęcia pracy – do uzgodnienia stron, nie później niż 1 czerwca 2022.

Zgłoszenia: CV z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz list motywacyjny prosimy przesyłać mailowo na adres:  [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Rekrutacja”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 kwietnia 2022. Wybrane osoby poprosimy o wykonanie zadania rekrutacyjnego oraz zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.