27.04.2020

Opinia prawna w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych

W związku z wnioskiem Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców wysłanym w dniu 24 kwietnia 2020 r. do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przedstawiamy opinię prawną przygotowaną przez dr Tomasza Zalasińskiego z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Do dnia wejścia w życie Ustawy o wyborze Prezydenta, która nie została jeszcze zaopiniowana przez Senat, Poczta Polska nie ma podstaw prawnych do zwrócenia się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wnioskiem o przekazanie na ten cel danych ze spisu wyborców w trybie art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wniosek złożony przez Pocztę Polską należy zatem uznać za przedwczesny. Nie wywołuje on skutków prawnych przewidzianych w art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., w tym przede wszystkim nie  nakłada obowiązku przekazania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spisu wyborców w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Wniosku.

Decyzja Prezesa RM z dnia 16 kwietnia 2020 r. nie może stanowić podstawy dla realizacji zadań operatora wyznaczonego w trybie art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., gdyż została wydana przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

Wniosek Poczty Polskiej powinien zostać rozpoznany przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sposób właściwy dla wniosku o dostęp do informacji publicznej. Istnieją podstawy prawne do odmowy udzielenia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych oraz ochronę danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych, RODO).

Opinia prawna w sprawie charakteru prawnego wniosku Poczty Polskiej SA o udostępnienie danych ze spisu wyborców – dr. Tomasz Zalasiński


Więcej informacji:

Szymon Osowski: [email protected], 605 360 190
Wojciech Klicki: [email protected], 692 777 781
Dominika Bychawska-Siniarska: [email protected], 609 475 303
Joanna Załuska: [email protected], tel. 22 536 02 76