Fundusze
powierzone

Fundacja im. Stefana Batorego administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. Fundusze te przeznaczane są na wspieranie działań leżących w polu zainteresowania darczyńcy i zgodnych ze statutem Fundacji.

Fundusze powierzone mogą mieć charakter funduszy wieczystych lub okresowych. W przypadku funduszu wieczystego przekazane środki stanowią nienaruszalny kapitał, który jest inwestowany, a na działania wskazane przez darczyńcę przeznaczane są dochody z inwestycji. Fundusze okresowe zasilane są środkami przekazywanymi przez fundatora/ów w uzgodnionych z Fundacją terminach, darowiznami rodziny i przyjaciół funduszu i wpłatami 1% podatku.

W ramach funduszu powierzonego darczyńca może wspierać wybrany program Fundacji, projekty skierowane do konkretnej społeczności lokalnej (w przypadku firmy np. na terenie jej działania, w przypadku darczyńcy prywatnego – w rejonie Polski, z którym czuje się związany) lub do wybranej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, kobiety, osoby starsze, osoby niepełnosprawne). Może też wskazać konkretne cele (np. ufundować nagrodę czy stypendia dla młodzieży).

  • Fundusz im. Beaty Pawlak – doroczna nagroda dla autora publikacji (książki lub artykułu) na temat innych kultur, religii i cywilizacji.
  • Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – stypendia dla studentów pierwszego roku warszawskich uczelni państwowych, rekomendowanych przez organizacje uczestniczące w programie Programie Równe Szanse i przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.
  • Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj” – dotacje na wspieranie amatorskiego ruchu chóralnego.
  • Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel – stypendia dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół im. gen. Antoniego Chruściela w Gniewczynie Łańcuckiej.
  • Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – stypendia dla uczniów z niezamożnych rodzin z Wadowic i Nowego Sącza.
  • Fundusz Małgorzaty Szejnert – dotacje na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz na ochronę zdrowia i pomoc dla osób niepełnosprawnych.
  • Fundusz Rodziny Gavellów – dotacje dla organizacji prowadzących lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i z mniejszych miejscowości w województwie świętokrzyskim.  
  • Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – stypendia dla maturzystów i studentów dziennych studiów licencjackich lub magisterskich polskich uczelni państwowych, rekomendowanych przez organizacje uczestniczące w programie Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne.
  • Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj  – stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów dziennych w państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.