O nas

Rada i Zarząd

Rada Fundacji

prof. Marcin Król

Przewodniczący, historyk idei

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie

Jan Krzysztof Bielecki

Ekonomista

Przewodniczący Rady Partnerów EY Polska

Agnieszka Holland

Reżyserka, scenarzystka

Prezydent Polskiej Akademii Filmowej

Helena Łuczywo

Redaktorka

Współzałożycielka Gazety Wyborczej

Marcin Matczak

Prawnik

Profesor w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Andrzej Olechowski

Ekonomista

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A.

Andrzej Rychard

Socjolog

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Olga Tokarczuk

Pisarka

Laureatka literackiej Nagrody Nobla w 2018

Henryk Woźniakowski

Wydawca

Prezes Zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak

Zarząd Fundacji

Aleksander Smolar

Politolog, publicysta

zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) w Wiedniu; członek International Forum Research Council w Waszyngtonie; członek Rady Dyrektorów Institute for Human Sciences przy Boston University; w latach 1989-1990 - doradca ds. politycznych premiera Tadeusza Mazowieckiego, w latach 1992-1993 - doradca ds. polityki zagranicznej premier Hanny Suchockiej. Prezes Fundacji Batorego od 1990 roku.

Członkowie

Mikołaj Cześnik

Socjolog, politolog

Profesor Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Członek zespołu badawczego Polskiego Generalnego Studium Wyborczego.

Anna Materska-Sosnowska

Politolożka

Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

Edwin Bendyk

Dziennikarz

Kierownik Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas oraz Centrum Nauk Społecznych PAN. Publicysta w tygodniku "Polityka".