Kronika

➡ Fundusz im. Staszka Jonczyka „Śpiewaj”

Dotacje dla amatorskich chórów z woj. mazowieckiego

2019-07-03

Kapituła Funduszu im. Staszka Jonczyka już po raz 7. przyznała dotacje dla amatorskich chórów  z woj. mazowieckiego. Dotacje otrzymały cztery chóry: Chór Kohezja, Zalesiańskie Towarzystwo Śpiewacze, Chór Tra le nuvole oraz Chór Voces Gaudii.

forumIdei

Czy ordynacja wyborcza zachęca do budowania sojuszy

2019-07-03

Publikujemy analizę dr.hab. Jarosława Flisa, eksperta forumIdei ds. wyborów pokazującą konsekwencje przydziału mandatów w wyborach powszechnych metodą d'Hondta dla partii, koalicji i małych ugrupowań.

forumIdei

Zespół Ekspertów Prawnych o zmianach w Kodeksie karnym

2019-07-02

Publikujemy stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych na temat uchwalonych przez parlament w czerwcu br. zmian w Kodeksie karnym wprowadzających rozwiązania sprzeczne z normami prawnymi wynikającymi z wiążących Polskę traktatów międzynarodowych oraz niezgodnego z Konstytucją trybu ich uchwalenia.

Oświadczenia

W obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

2019-07-01

Wraz z 43 organizacjami społecznymi protestujemy przeciwko bezpardonowym, oszczerczym atakom przedstawicieli władz i mediów publicznych na rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara w związku z wykonywaniem przez niego jego konstytucyjnych obowiązków.

➡ forumIdei/Blog

Marta Jaroszewicz, Krzysztof Mrozek: Przemyśl wobec kryzysu idei pogranicza

2019-06-28

O relacjach polsko-ukraińskich na terenach przygranicznych piszą na blogu Marta Jaroszewicz i Krzysztof Mrozek z forumIdei Fundacji Batorego.

Przeciwdziałanie Uzależnieniom

Nowy numer magazynu ARKA

2019-06-28

Polecamy najnowszy numeru magazynu ARKA poświęcony profilaktyce i walce z uzależnieniami wydawany od 1992 roku przez Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Demokracja w Działaniu

Stosunek Polek i Polaków do mniejszości ukraińskiej w Polsce

2019-06-24

Polecamy drugi raport Związku Ukraińców w Polsce "Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu" przedstawiający stosunek Polek, Polaków i polskich władz publicznych do mniejszości ukraińskiej w Polsce w okresie styczeń 2018-maj 2019 [PDF]. 

30 lat Fundacji Batorego

2019-06-16

W tym roku obchodzimy 30 lat działania. Choć Fundacja zarejestrowana została w maju 1988, to w pełni mogła rozwinąć swoją działalność po 4 czerwca 1989 roku. Co robiliśmy przez te 3 dekady przeczytacie w "Trzy dekady Fundacji Batorego".

➡ forumIdei/Blog

Grażyna Kopińska: Nowelizacja Kodeksu Karnego poprawiana na kolanie i bez prawa do krytyki

2019-06-21

Grażyna Kopińska z forumIdei komentuje zapowiadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pozew sądowy przeciwko grupie naukowców za opinie na temat projektu ustawy przedstawione w trakcie prac nad nim.

➡ forumIdei/Debaty

Europejskie wartości - konserwatywne, progresywne czy wspólne?

2019-06-11

Zapraszamy na debatę, która odbędzie się w naszej siedzibie 17 czerwca 2019, w godz. 16.00-18.00. Dyskutować będziemy na temat istoty podstawowych wartości europejskich takich jak wolność, równość, państwo prawa czy demokracja oraz w jaki sposób instytucje UE mogą ich bronić.

Do góry