Kronika

Odpowiedzialne Państwo

Opinia prawna dot. konstytucyjności prezydenckiego projektu zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

2017-11-24

Opinię przygotował radca prawny, dr Tomasz Zalasiński z Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego

Odpowiedzialne Państwo

Przedstawiamy obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

2017-11-23

W ramach drugiej rundy konsultacji poświęconych ustawie o jawności życia publicznego przesłaliśmy do KPRM roboczą wersję obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

Masz Głos, Masz Wybór

Stanowisko ekspertów Fundacji w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

2017-11-23

Zespół ekspertów krytycznie ocenia zmiany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Odpowiedzialne Państwo

Zapraszamy na debatę „Dialog w procesie tworzenia prawa”

2017-11-22

Na debatę zaprasza Obywatelskie Forum Legislacji działające przy Fundacji Batorego.

Otwarta Europa

Polecamy zapis wideo debaty "Polska, Węgry, Rosja. Wspólny mianownik?"

2017-11-22

Debata odbyła się 7 listopada 2017 r. w siedzibie Fundacji. Uczestników dyskusji zapytaliśmy o ich ocenę zmian zachodzących w Polsce, na Węgrzech i w Rosji.

28 organizacji pozarządowych wzywa do wstrzymania prac nad ustawami o KRS i SN

2017-11-21

"Jeśli zabraknie niezależnych sądów powszechnych, to nic nie stanie na przeszkodzie, by w przyszłości bez posiadania wystarczającej większości, ograniczone zostały prawa i wolności obywatelskie zapisane w Konstytucji" - czytamy we wspólnym apelu. 

Otwarta Europa

VII Forum Polska-Ukraina

2017-11-14

Zapraszamy na debatę "Kryzys polsko-ukraiński a Partnerstwo Wschodnie" - 29 listopada 2017 r.

Masz Głos, Masz Wybór

Co dalej z samorządem?

2017-11-09

Opracowanie prof. Pawła Swianiewicza analizujące program Platformy Obywatelskiej skierowany do samorządów lokalnych: "Polska samorządna". Autor dowodzi, że samorządy potrzebują większej swobody, większych środków oraz poszerzenia odpowiedzialności za zadania publiczne.

Odpowiedzialne Państwo

Opinia o projekcie ustawy o jawności życia publicznego

2017-11-03

Złożyliśmy w KPRM opinię do projektu ustawy o jawności życia publicznego przedstawionej opinii publicznej 24 października 2017 r. Wynik "konsultacji społecznych" już w poniedziałek.

Odpowiedzialne Państwo

Projekt ustawy o jawności życia publicznego wg propozycji min. Kamińskiego – LOBBING

2017-10-31

Projekt w kształcie proponowanym przez Kancelarię RM pod pretekstem kontrolowania lobbingu ograniczy obywatelom i organizacjom społecznym możliwość zgłaszania opinii w procesie stanowienia prawa oraz narusza prawo do prywatności, prawo do swobody wypowiedzi i prawo do petycji.

<< < 1 2 3 4 5 6 88 89 90 >>
Do góry