Kronika

Zespół Ekspertów Prawnych

Raport "Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017"

2018-07-16

Publikujemy raport Zespołu Ekspertów Prawnych przedstawiający funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2017: spadek liczby rozpatrywanych spraw i wydawanych orzeczeń oraz manipulowanie składami orzekającymi.

➡ Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj

Stypendia dla przyszłych informatyków

2018-07-16

Do 31 lipca trwa nabór w Funduszu Grupy Pracuj. O stypendia (700 zł/mies.) starać się mogą maturzyści i maturzystki, którzy dostali się na I rok studiów informatycznych na wybranych uczelniach w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznainiu, Reszowie, Warszawie i Wrocławiu.

forumIdei

Komentarz Grzegorza Makowskiego nt. nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

2018-07-13

Prawo i Sprawiedliwość deklarowało przed wyborami, że zadba o zwiększenie „jawności procesu ustawodawczego prawa na etapie prac parlamentarnych”. Historia zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej pokazuje jednak, że w rzeczywistości działania obecnej władzy nie tylko nie wzmacniają państwa, ale prowadzą do jego stopniowego demontażu.

Fundusze Powierzone

Zapraszamy na koncert Funduszu Śpiewaj!

2018-07-10

We wtorek, 17 lipca o godz. 19.00 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy Al. Solidarności 76A w Warszawie odbędzie się koncert z cyklu Śpiewaj przez cały rok! - "Arie i Duety. Jakub Józef Orliński i Jego Przyjaciele." Wystąpią Jakub Józef Orliński i Dagmara Barna z towarzyszeniem klawesynu i instrumentów smyczkowych. Wstęp wolny. Po koncercie zbierane będą datki na Fundusz Śpiewaj im. Staszka Jonczyka.

forumIdei

Przepis obniżający wiek przejścia w stan spoczynku Sędziów Sądu Najwyższego jest niezgodny z zasadą prawidłowej legislacji

2018-07-10

Ekspert forumIdei Fundacji Batorego - prof. Piotr Uziębło uważa, że przepis ten narusza ochronę praw nabytych, zasadę niedziałania prawa wstecz oraz zasadę ochrony interesów w toku. Przekonuje, że dopuszczalne byłoby obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku, ale w stosunku do sędziów SN wybieranych już na mocy nowych przepisów, lub pozostawienie obecnym sędziom możliwości wyboru: przejście w stan spoczynku wraz z ukończeniem 65. rż lub 70. rż.

forumIdei

Publikacja "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku"

2018-06-28

Prezentujemy publikację prof. Stanisławy Golinowskiej "Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku" ukazującą, jak europejskie państwa dobrobytu dostosowywały się do sytuacji po kryzysie i jak na tym tle prezentuje się polska polityka społeczna. Wnioski są alarmujące - wzrost świadczeń pieniężnych przy jednoczesnym zaniedbywaniu równego dostępu do dobrej jakości usług publicznych grozi Polsce regresem cywilizacyjnym.

forumIdei

Legislacja bez dialogu

2018-07-05

Obywatelskie Forum Legislacji przedstawiło raport dotyczący jakości procesu legislacyjnego z okresu 16 listopada 2017 do 15 maja 2018 roku. Największe zaniepokojenie ekspertów budzi nieprzywiązywanie wagi do rzetelnego konsultowania pomysłów legislacyjnych. Ważne ustawy są często zgłaszane jako projekty poselskie lub inicjatywy prezydenckie, co pozwala uchwalać je bez konsultacji, opiniowania i bez oceny skutków regulacji.

forumIdei

Poselski projekt zmiany ordynacji do PE jest niezgodny z wiążącymi Polskę przepisami prawa europejskiego

2018-07-03

Przedstawiamy ekspertyzę prof. Bartłomieja Michalaka wskazującą, iż zaproponowane 21 czerwca przez PiS zmiany zasad wyborów do PE doprowadziłby do nieproporcjonalnego podziału mandatów między komitety wyborcze, łamiąc tym samym zasadę proporcjonalności wyborów. Gdyby wybory do Europarlamentu odbyły się w 2014 roku na zasadach proponowanych w projekcie posłów PiS, 63% głosów zdobytych przez dwie największe partie przełożyłoby się na 92,4% mandatów.

Oświadczenia

Organizacje społeczne w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

2018-07-02

Wraz z blisko 50 organizacjami obywatelskimi wydaliśmy stanowisko w sprawie kolejnego ataku Mariusza Muszyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Masz Głos, Masz Wybór

Jak zostać samorządowcem?

2018-04-04

Opublikowaliśmy "Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku", który ma pomóc w przygotowaniu się do nadchodzących wyborów samorządowych lokalnym działaczom i działaczkom. Eksperci Fundacji podpowiadają kto jest uprawniony do kandydowania, jak założyć komitet wyborczy i jak prowadzić kampanię.

<< < 1 2 3 4 5 6 98 99 100 >>
Do góry