Kronika

1 procent

Rekordowy 1%

2019-08-05

Do końca lipca z wpłat 1% podatku otrzymaliśmy 1 571 198,59 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali mam swój 1%  za wielki kredyt zaufania i ogromne wsparcie. Z otrzymanych środków wspierać będziemy organizacje i inicjatywy działające na rzecz większego udziału obywateli w życiu publicznym, naprawy instytucji demokratycznych i obrony państwa prawa.

➡ forumIdei/Blog

NIK o opieszałości w systemie obsługi cudzoziemców

2019-08-13

Marta Jaroszewicz z forumIdei analizuje ostatni raportu pokontrolny NIKu z oceny przygotowania organów administracji państwowej do obsługi cudzoziemców i wskazuje na przyczyny słabej wydolności tego systemu.

Demokracja w Działaniu

Konferencja "Tworzymy pokój"

2019-08-13

16 września, dzień po Międzynarodowym Dniu Demokracji, serdeczenie zapraszamy na konferencję na temat roli wiary i religii w demokracji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Muzeum Polin. Wydarzenie zorganizowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski powstało przy naszym wsparciu.

Praca w Fundacji

Oferta pracy dla koordynatora/koordynatorki

2019-08-12

Poszukujemy solidnej, odpowiedzialnej osoby, interesującej się sprawami publicznymi: aktywnością obywatelską, uczestnictwem w wyborach, pracą samorządu; której bliska jest misja i wartości Fundacji Batorego i która chce zdobywać doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora/ki w programie organizującym akcje i kampanie społeczne.

➡ forumIdei/Blog

Instytucje kultury psują się od głowy

2019-08-09

Problemy w Muzeum Narodowym i POLIN to dobitny przykład chaosu wywołanego przez lekceważenie praw, reguł i zasad przez ministra kultury. Dają wgląd w mechanizmy podkopywania zaufania do instytucji państwa przez obecny rząd, pisze Piotr Kosiewski

Demokracja w Działaniu

Edukacja - to działa!

2019-08-08

1 sierpnia obchodziliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. W ramch akcji #WięcejNiżPodstawa w kampanii Organizacje społeczne. To działa! powstał wywiad z uczestniczką powstania, panią Wandą Traczyk-Stawską - nauczycielką, harcerką, działaczką podziemia niepodległościowego.

➡ forumIdei/Blog

Poza prawem i obyczajem

2019-08-02

Opisując korupcję mówi się, że ryba psuje się od głowy. To psucie naprawdę się dzieje – od przechwycenia Trybunału Konstytucyjnego, sądów, prokuratury, służby cywilnej, na rodzinnych lotach marszałka sejmu rządowym samolotem skończywszy. Grzegorz Makowski komentuje ostatnie nadużycia władzy w polskiej polityce.

Demokracja w Działaniu

One Billion Rising na Pol'and'Rock!

2019-08-08

Fundacja Feminoteka pojechała w tym roku na Pol'and'Rock. Ich namiot codziennie odwiedzało kilka tysięcy osób. Wraz z uczestnikami festiwalu przeprowadzono akcję One Billion Rising, czyli warsztaty z przeciwprzemocowego tańca.

➡ forumIdei/Blog

Samorządowe uchwały anty-LGBT. Są podstawy do ich zaskarżenia

2019-07-31

Dawid Sześciło pisze, dlaczego nielegalne są samorządowe uchwały anty-LGBT i dlaczego mieszkańcy powinni mieć prawo do samodzielnego wszczynania sądowej kontroli nad tego typu działaniami władz terytorialnych.

➡ forumIdei/Państwo prawa

Stan praworządności w Polsce. Wyzwania dla instytucji unijnych w nowej kadencji

2019-07-25

Prawnicy z inicjatywy #WolneSądy referują aktualny stan postępowań w Radzie UE i TSUE, których przedmiotem są zarzuty dotyczące naruszenia praworządności w Polsce.

<< < 1 2 3 4 5 6 119 120 121 >>
Do góry