Kronika

Debaty

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym.

2015-10-30

W najnowszym numerze „Przeglądu Politycznego” (2015, nr 132) ukazały się obszerne fragmenty debaty poświęconej zmianom zachodzącym w polskim społeczeństwie, o wpływie, jaki mają na społeczeństwo procesy globalizacyjne, nowe technologie, przemiany kulturowe i obyczajowe. Na ten temat dyskutowali: Edwin Bendyk, Henryk Domański, Mirosława MarodyKrystyna Skarżyńska i Szymon Wróbel.

Debaty

Kościół wobec demokracji: granice akceptacji i odmowy

2015-10-28

Na naszej stronie dostępna już relacja z debaty z udziałem Pawła Lisickiego (redaktor naczelny „Do Rzeczy”), Dominiki Kozłowskiej (redaktor naczelna „Znaku”), Zbigniewa Nosowskiego (redaktor naczelny „Więzi”) oraz Stanisława Obirka (Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego).

O Masz Głos Masz Wybór

Co motywuje Polaków do głosowania?

2015-10-20

Polecamy dwa opracowania dotyczące uczestnictwa Polaków w wyborach a także motywów, którymi kierują się podejmując decyzje wyborcze. [PDF 286 KB] [PDF 217 KB]

O Masz Głos Masz Wybór

Oświadczenie.

2015-10-23

Publikujemy oświadczenie, w związku z artykułem, który ukazał się  w Gazecie Wyborczej w dniu 22 października 2015 pt. „Fałszerstw nie było”.

Otwarta Europa

Komitety wyborcze o polskiej polityce wschodniej.

2015-10-22

Prezentujemy wyniki ankiety dot. poglądów komitetów wyborczych na sprawy polityki wschodniej. Publikujemy także wszystkie otrzymane od komitetów wyborczych ankiety (6) oraz nagranie spotkania z dnia 12 października.

Odpowiedzialne Państwo

Czekając na otwarte rządy

2015-10-06

Wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowaliśmy 15 października konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania przedstawiliśmy raport z monitoringu Obywatelska kontrola otwartości rządu. [PDF 1,39 MB], a przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały swoje listy ogólnopolskie, przedstawiły propozycje na rzecz poprawy jakości rządzenia.

O Masz Głos Masz Wybór

Oświadczenie zespołu badającego karty wyborcze z Wyborów Samorządowych 2014

2015-10-20

"Zwracamy uwagę, na potrzebę dotarcia do obywateli i obywatelek z informacją o tym, jak oddać głos w nadchodzących wyborach tak, aby był on uznany za ważny. (...) Apelujemy również do członków obwodowych komisji wyborczych, o zachowanie szczególnej staranności: przy instruowaniu wyborców, liczeniu głosów, ocenie ich ważności oraz porządkowaniu kart do głosowania zgodnie z wytycznymi PKW" - zespół ekspertów oraz archiwistów analizujących karty z wyborów samorządowych 2014 publikuje Oświadczenie w przededniu wyborów parlamentarnych. [PDF 134 KB]

Otwarta Europa

Gospodarka Rosji w czasach kryzysu

2015-10-15

Zapraszamy na debatę publiczną: Gospodarka Rosji w czasach kryzysu w dniu 20 października 2015 (wtorek), w godz. 11.00-13.00 z udziałem: Denisa Burakowa, Pawła Kazarina, Jekateriny Romanowej i Denisa Wołkowa

Obywatele dla Demokracji

Nabór wniosków na projekty dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców

2015-10-19

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza grupy (koalicje) organizacji pozarządowych do składania wniosków na krótkoterminowe projekty dotyczące przygotowania do integracji nowych grup uchodźców. Rejestracja organizacji, które w partnerstwie z innymi organizacjami, planują złożenie wniosku odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków, dostępnego na stronie www.ngofund.org.pl/projekty-uchodzcze/ w terminie od 19 października do 10 listopada 2015 (do godziny 12.00 w południe).

O Masz Głos Masz Wybór

Zainspiruj się!

2015-10-16

Przeczytaj, co nowego dzieje się u innych uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór. Nad czym pracują uczestniczki i uczestnicy z zachodniopomorskiego Świdwina? Dokąd kieruje drogowskaz samodzielnie postawiony przez mieszkanki i mieszkańców Gdyni? Gdzie mieszka idealny sąsiad? W jaki sposób w Biedrusku czołgiem ulepsza się instytucje kultury?

Do góry