forumIdei

Debaty

Organizujemy konferencje, spotkania i seminaria wokół zagadnień i problemów, nad którymi pracują zespoły eksperckie i analitycy forumIdei. Prowadzimy dyskusje i interdyscyplinarne spotkania poświęcone refleksji nad współczesnymi wyzwaniami dla Polski, Europy i świata, prezentujemy nowe trendy, zjawiska i idee. Staramy się pogłębić dyskusje toczące się w polskiej przestrzeni publicznej oraz wprowadzić do debaty publicznej nowe wątki i tematy.

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy osoby wywodzące się z różnorodnych środowisk, o różnych wrażliwościach, poglądach, sympatiach politycznych i przekonaniach ideowych – w przeświadczeniu, że niezależna przestrzeń spotkań, wymiany myśli i idei przedstawicieli świata polityki, nauki, działaczy społecznych, intelektualistów, ludzi mediów jest warunkiem niezbędnym funkcjonowania zdrowej silnej demokracji.