Dotacje

Dotacje na wsparcie demokracji

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz tworzenia i upowszechniania rekomendacji i postulatów społeczeństwa obywatelskiego służących wzmocnieniu demokracji w obszarach takich jak ochrona praworządności i niezależności wymiaru sprawiedliwości, uczciwości i integralności procesu wyborczego, wolności i odpowiedzialność mediów, praw kobiet, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, naprawy systemu edukacji.

Dotacje w wysokości uzależnionej od potrzeb i planów działania przekazujemy wyłącznie zaproszonym imiennie organizacjom społecznym.

Dotacje w 2023

Fundacja More in Common Polska, Warszawa
Prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia demokracji, obywatelskiej kultury dialogu i budowy społeczeństw odpornych na zagrożenia wynikające z polaryzacji politycznej i podziałów społecznych: realizacja pogłębionych badań poszukujących przyczyn konfliktów i podziałów; dostarczanie wiedzy organizacjom społecznym na temat postaw i opinii różnorodnych grup społecznych wobec kluczowych wyzwań teraźniejszości; formułowanie praktycznych rekomendacji odnośnie działań na rzecz zachowania i budowy spójności społecznej. Dotacja instytucjonalna na lata 2023-2025. 300 000 zł (w roku 2023 wypłacona I rata w wysokości 100 000 zł)

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Warszawa
Organizacja Gali Nagrody Local Press 2022 i dofinasowanie nagrody w kategorii dziennikarstwo śledcze i interwencyjne.
21 000 zł

 

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]