Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 wspieramy mieszkanki i mieszkańców w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia i budowaniu współpracy z władzami samorządowymi. Co roku zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, szkoły, uniwersytety trzeciego wieku, społeczne portale informacyjne z całej Polski, oferując im pomoc w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, integrowaniu lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy i spraw ważnych dla miejscowej społeczności. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi. Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd.

W edycji 2023 akcji Masz Głos uczestniczą 183 organizacje społeczne i grupy nieformalne z całej Polski.

Więcej o akcji na stronie: www.maszglos.pl