Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 wspieramy mieszkanki i mieszkańców w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia i budowaniu współpracy z władzami samorządowymi. Co roku zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, lokalne gazety i portale informacyjne z całej Polski, oferując im pomoc w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, integrowaniu lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy i spraw ważnych dla miejscowej społeczności. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi. Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd.

W 2020 roku do akcji przystąpiły 383 grupy z 233 gmin. 254 z nich uczestniczyło w niej po raz pierwszy. W akcji wzięło udział do tej pory ponad 2600 grup z ok. 700 gmin z całej Polski.

Więcej o akcji na stronie: www.maszglos.pl