Masz Głos, Masz Wybór

Akcja Masz Głos

W akcji Masz Głos od 2006 wspieramy mieszkanki i mieszkańców w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia i budowaniu współpracy z władzami samorządowymi. Co roku zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, rady młodzieżowe, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku, lokalne gazety i portale informacyjne z całej Polski, oferując im pomoc w pobudzaniu aktywności obywatelskiej, integrowaniu lokalnych wspólnot wokół rozwiązywania problemów gminy i spraw ważnych dla miejscowej społeczności. Działania prowadzimy we współpracy z organizacjami partnerskimi. Najlepsze praktyki wyróżniamy nagrodą Super Samorząd.

W edycji 2019/2020 biorą udział 383 grupy z całej Polski, w tym ponad 254 po raz pierwszy. Reprezentują 233 gmin. Od początku w akcji wzięło udział ponad 2600 uczestniczek i uczestników z ponad 700 gmin z całej Polski. Oznacza to, że akcja Masz Głos wzmocniła zmiany w 1/3 kraju i jest rozpoznawalnym przedsięwzięciem we wszystkich województwach.

W 2019 roku w ramach akcji Masz Głos ruszyła Akademia Samorządowa – projekt wsparcia dla działaczy lokalnych, który zostali samorządowcami i chcą być skuteczni w swojej roli. Skierowana jest przede wszystkim do byłych uczestników akcji Masz Głos, którzy w wyborach samorządowych z 2018 dostali się do władz lokalnych i są radnymi, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

Więcej o akcji na stronie: www.maszglos.pl