forumIdei

Argumenty
Argumenty to biuletyn forumIdei Fundacji Batorego przeznaczony dla parlamentarzystów, samorządowców, członków rządu, doradców politycznych i urzędników państwowych. Co dwa tygodnie przygotowujemy zwięzłą analizę wybranego zagadnienia politycznego, gospodarczego lub społecznego. Rozkładamy problem na czynniki pierwsze, przedstawiamy fakty i jasne argumenty na rzecz konkretnych rozwiązań. Wszystko to na podstawie badań i raportów opracowywanych od lat przez ekspertów Fundacji oraz innych uznanych analiz.

Argumenty #17
Program pomocy dla gmin popegeerowskich. Realne wsparcie czy fundusz dla „swoich”?
08.11.2022

Rząd dwukrotnie uruchamiał fundusze na pomoc gminom popegeerowskim. W 2021 r. rozdysponowano 300 mln złotych. Rok później, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, około 4 miliardy złotych, z czego dla gmin przeznaczono 3,3 miliarda. Gdzie trafiły pieniądze z tej drugiej puli i czy zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem? Niepokojących odpowiedzi dostarcza analiza prof. Pawła Swianiewicza „Program Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich: realne czy pozorne wsparcie?”. To kolejne potwierdzenie metody działania władzy centralnej, która programy pomocy samorządom wykorzystuje częściowo do celów partyjnych.

więcej


Argumenty #16
Integracja cudzoziemców? Bez usług publicznych ani rusz
24.10.2022

Polacy od czasu rosyjskiej inwazji udzielają Ukraińcom pomocy w rozmaitej formie i, jak pokazują sondaże, są gotowi robić to dalej. Jeśli nie chcemy, aby sytuacja się zmieniła choćby wskutek pogorszenia sytuacji gospodarczej i nastrojów społecznych powinniśmy zwrócić uwagę na dostępność usług publicznych, pisze dr Paweł Marczewski w najnowszej analizie pt. „Jak kolejki zabijają solidarność”.

więcej


Argumenty #15
Niezależne sądy a uczciwość wyborów
11.10.2022

Bezpodstawne kwestionowanie uczciwości wyborów przez aktorów politycznych niezadowolonych z ich wyniku to bardzo poważne zagrożenie dla demokracji. Niestety, niewykluczone, że partia rządząca w Polsce zdecyduje się na taki krok. A podważana przez nią od lat niezależność sądownictwa może być w tym pomocna. O wynikających z tego niebezpieczeństwach mówi najnowsza analiza Fundacji Batorego: Zmiany w sądownictwie a uczciwość procesu wyborczego.

więcej


Argumenty #14
Ustawa o ochronie ludności, czyli zmiana ustroju poza konstytucją
28.09.2022

Przed skutkami wprowadzenia ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej ostrzegają konstytucjonaliści, samorządowcy, organizacje pozarządowe i specjaliści z zakresu obrony cywilnej. Na początku września opublikowano nową wersję ustawy. Na stronach Fundacji Batorego jej treść analizuje prof. Hubert Izdebski. I ostrzega: mimo drobnych poprawek nowe prawo to wciąż próba przekształcenia ustroju z pominięciem Konstytucji podjęta przez obóz rządzący, który nie ma legitymizacji politycznej do dokonywania takiej zmiany.

więcej


Argumenty #13
Finansowanie polityki poza kontrolą
13.09.2022

Reguły finansowania kampanii wyborczych oraz partii politycznych w ogóle powinny zostać zmienione, a ich egzekwowanie poprawione. Obecne przepisy nie tylko dają niektórym ugrupowaniom nieuczciwą przewagę. Istniejące w nich luki stwarzają podmiotom zewnętrznym, w tym reżimom autorytarnym, możliwość ingerowania w proces polityczny, co stanowi potencjalnie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, ostrzega dr Marcin Walecki w opracowaniu przygotowanym dla Fundacji im. Stefana Batorego.

więcej


Argumenty #12
Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?
30.08.2022

Jak odbudować instytucje państwa skompromitowane lub zwasalizowane przez działania polityczne w ciągu ostatnich sześciu lat? Przywrócenie powagi i legitymizacji Trybunałowi Konstytucyjnemu ma kluczowe znaczenie dla realizacji tego celu. Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego wydał oświadczenie ws. potrzeby zmiany podstaw prawnych funkcjonowania TK oraz przygotował projekt konkretnej ustawy. Oto jej kluczowe elementy.

więcej


Argumenty #11
Opieka nad osobami starszymi. Potężne wyzwanie, które dotyczy nas wszystkich
16.08.2022

Polskie społeczeństwo szybko się starzeje, co sprawia, że model opieki nad osobami starszymi wymaga natychmiastowej reformy. Problem ma wymiar ponadpokoleniowy. Dotyczy nie tylko „jakości życia i godności osób starszych, ale również jakości życia młodszych pokoleń, które muszą uzyskać silne systemowe wsparcie, by podołać rosnącym obowiązkom opiekuńczym”, piszą autorzy raportu W stronę sprawiedliwej troski. Opieka nad osobami starszymi w Polsce. I proponują konkretne rozwiązania.

więcej


Argumenty #10
Okręgi wyborcze do poprawy
2.08.2022

W pierwszym po przerwie wakacyjnej wydaniu „Argumentów” wracamy do tematu korekty demograficznej, czyli pilnej potrzeby zmiany wielkości okręgów w wyborach do Sejmu wynikającej ze zmiany liczby mieszkańców tych okręgów. Socjolog, dr hab. Jacek Haman, pokazuje, że obecnie na niektóre okręgi przypada zbyt wiele mandatów poselskich, a na inne zbyt mało. Skutek jest taki, że waga głosu Polaków w różnych częściach kraju jest coraz bardziej nierówna – w niektórych miejscach kartka wyborcza wrzucona do urny znaczy więcej niż w innych.

więcej


Argumenty #9
„Gościnna Polska”, czyli jak pomóc uchodźcom z Ukrainy i… sobie
5.07.2022

W ciągu zaledwie kilku lat Polska przeszła z pozycji kraju homogenicznego etnicznie do kraju z jedną z najwyższych populacji uchodźców i osób ubiegających się o azyl na świecie. Pod koniec marca 2022 r. dziennik „Financial Times” szacował, że Polska w ciągu zaledwie kilku tygodni awansowała pod tym względem z miejsca 101 na… czwarte. Wyprzedzały nas jedynie Turcja, Kolumbia i Stany Zjednoczone. Integracja ogromnej liczby uchodźców będzie ogromnym wyzwaniem dla państwa. Jak nie popełnić błędów państw zachodnich, a jednocześnie jakie pozytywne wnioski wyciągnąć z ich doświadczeń? O tym mówi raport „Gościnna Polska” przygotowany przez Fundację WiseEuropa przy wsparciu Fundacji Batorego.

więcej


Argumenty #8
Jak nie zmieniać terminu wyborów samorządowych
21.06.2022

Według doniesień medialnych Prawo i Sprawiedliwość planuje przesunięcie terminu wyborów samorządowych. Ryszard Terlecki, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, oznajmił, że „projekt ustawy o przełożeniu wyborów samorządowych jest już gotowy” i „lada chwila trafi do Sejmu”. Ma się to stać jeszcze w czerwcu, a ustawa będzie procedowana jako „projekt poselski”. Taki tryb postępowania może wzbudzić wśród obywateli wątpliwości co do uczciwości wyborów.

więcej


Argumenty #7
Dlaczego nowa propozycja reformy sądownictwa doprowadzi do katastrofy
7.06.2022

Komisja Europejska zaakceptowała przedstawiony przez Polskę Krajowy Plan Odbudowy. Do wypłaty środków droga wciąż pozostaje daleka. Ustawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wciąż nie została uchwalona, niewiadomą pozostaje także proces realizacji jej zapisów. Ponadto, w międzyczasie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowych regulacji, po uchwaleniu których spór z instytucjami UE może wybuchnąć z nową siłą.

więcej


Argumenty #6
Zmiana ordynacji wyborczej, czyli wielkie plany i nieprzewidziane skutki
23.05.2022

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się informacje o planowanych przez Jarosława Kaczyńskiego zmianach ordynacji wyborczej. Według doniesień medialnych lider PiS powrócił do podnoszonego już w 2019 pomysłu zwiększenia liczby okręgów w wyborach do Sejmu. Kto na tym skorzysta?

więcej


Argumenty #5
Burza na horyzoncie
10.05.2022

W debacie publicznej regularnie powraca temat skrócenia kadencji Parlamentu. Ale nawet jeśli do tego nie dojdzie, regulaminowy termin wyborów – zarówno samorządowych jak i parlamentarnych – jest bardzo bliski. Do jesieni 2023 roku pozostaje mało czasu na wprowadzenie zmian, bez których wszystkich organizatorów procesu wyborczego czekają poważne problemy. Grożą nam m.in. nadużycia w finansowaniu kampanii oraz zaprzeczenie konstytucyjnej zasadzie równości wyborów sejmowych.

więcej


Argumenty #4
Propozycje zmian w konstytucji? Niepotrzebne i groźne
25.04.2022

Proponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany w Konstytucji RP nie powinny wejść w życie. Zespół Ekspertów Prawny Fundacji im. Stefana Batorego ocenia je jako „niepotrzebne i szkodliwe dla bezpieczeństwa finansowego państwa oraz jego obywateli”. Nowe regulacje są nieprecyzyjne i stwarzają szerokie pole do nadużyć. Prześledźmy je po kolei.

więcej


Argumenty #3
Centralizacja czy decentralizacja: jak poprawić odporność Polski?

Samorządy znalazły się na pierwszej linii walki z poważnymi kryzysami – najpierw pandemią, a obecnie napływem uchodźców z Ukrainy. Oba te wyzwania pokazują, że w sytuacji zagrożenia lepiej sprawdza się władza nie scentralizowana, lecz współpracująca na różnych poziomach. Potwierdzają to także obecne doświadczenia Ukrainy. Niestety, polskie władze wolą na kryzys reagować centralizacją zarządzania.

więcej


Argumenty #2
Czy Ukraina powinna być w Unii Europejskiej?
29.03.2022

Już w czwartym dniu po rosyjskiej napaści na Ukrainę, 28 lutego, prezydent Wołodymyr Zełeński podpisał wniosek o przyjęcie kraju do Unii Europejskiej. Podobne wnioski złożyły władze Mołdawii i Gruzji, również obawiające się rosyjskiej agresji. Jaką formę współpracy Unia może i powinna zaproponować Ukrainie?

więcej


Argumenty #1
Wojna w Ukrainie a praworządność w Polsce
18.03.2022

W świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy przekonują, że instytucje unijne powinny zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy i uruchomić przepływ środków przeznaczonych na pomoc polskiej gospodarce. Tak, instytucje unijne powinny pomóc. Ale nie kosztem praworządności.

więcej

 

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]