Dotacje

O dotacjach

Wspieramy organizacje społeczne prowadzące działania na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej, w tym w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pomagamy organizacjom stojącym na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zajmującym się ochroną praw człowieka oraz równości wszystkich obywateli i obywatelek wobec prawa, kontrolą przejrzystości i odpowiedzialności władz i instytucji publicznych, przeciwdziałającym dyskryminacji i wykluczeniu grup mniejszościowych, słabszych i narażonych na marginalizację.

Przekazywane przez nas dotacje przeznaczyć można na finansowanie działalności podstawowej organizacji, na działania projektowe oraz na wzmocnienie i rozwój organizacji.

Programy dotacyjne kierujemy do organizacji polskich i organizacji białoruskich (program Dla Białorusi).

Dotacje przyznajemy w trybie otwartych konkursów dotacyjnych (program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy), a także w trybie pozakonkursowym (Fundusz Praw Kobiet, Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny, Fundusz Pomocy Pomagającym).

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]