forumIdei

Europa

Działamy na rzecz dobrej i skutecznej polityki zagranicznej Polski oraz jej silnej pozycji w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Analizujemy działania rządu polskiego i politykę zagraniczną innych krajów, Proponujemy rozwiązania służące dobrym relacjom z naszymi wschodnimi sąsiadami oraz wzmocnieniu naszej roli i uczestnictwa w polityce wspólnoty europejskiej. W sytuacji, gdy w Polsce oraz w niektórych państwach członkowskich UE nasila się kryzys demokracji i narasta eurosceptycyzm, kładziemy duży nacisk na proponowanie polityk związanych z obroną Unii jako wspólnoty wartości.

Definiujemy wyzwania i przedstawiamy możliwe działania polskiego państwa w relacjach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Prowadzimy dialog obywatelski i ekspercki z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wraz z kijowską Fundacją Odrodzenie organizujemy cykliczne spotkania polityków, ekspertów i działaczy pozarządowych w ramach Forum Polska-Ukraina. Uczestniczymy w różnych formatach dialogu UE-Rosja, w tym w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

Wraz z ukraińskimi partnerami Europa bez barier i Fundacja Odrodzenie sprawdzamy funkcjonowanie granicy polsko-ukraińskiej oraz jej wpływ na społeczności zamieszkujące tereny przygraniczne. Przedstawiamy rozwiązania, które mogą pomoc w poprawie funkcjonowaniu granicy, szczególnie dla społeczności lokalnych po jej obu stronach. Wyniki badań i nasze rekomendacje zawarte w raporcie “Granica nowoczesnego sąsiedztwa” [PDF] prezentujemy na spotkaniach organizowanych z przedstawicielami władz, administracji publicznej, służb odpowiedzialnych za jej utrzymanie i bezpieczeństwo, z władzami samorządowymi i mieszkańcami w regionach przygranicznych oraz na spotkaniach poświęconych polskiej polityce wschodniej.