forumIdei

Europa

Działamy na rzecz dobrej i skutecznej polityki zagranicznej Polski oraz jej silnej pozycji w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Analizujemy działania rządu polskiego i politykę zagraniczną innych krajów. Proponujemy rozwiązania służące dobrym relacjom z naszymi wschodnimi sąsiadami oraz wzmocnieniu naszej roli i uczestnictwa w polityce wspólnoty europejskiej. W sytuacji, gdy w Polsce oraz w niektórych państwach członkowskich UE nasila się kryzys demokracji i narasta eurosceptycyzm, kładziemy duży nacisk na proponowanie polityk związanych z obroną Unii jako wspólnoty wartości.

Definiujemy wyzwania i przedstawiamy możliwe działania polskiego państwa w relacjach z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Prowadzimy dialog obywatelski i ekspercki z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wraz z kijowską Fundacją Odrodzenie organizujemy cykliczne spotkania polityków, ekspertów i działaczy pozarządowych w ramach Forum Polska-Ukraina. Uczestniczymy w różnych formatach dialogu UE-Rosja, w tym w Forum Społeczeństwa Obywatelskiego UE-Rosja i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego

Od chwili rosyjskiej agresji na Ukrainę jesteśmy solidarni z Ukraińcami i Ukrainkami i działamy na rzecz europejskiej solidarności z ich walką o wolność. Oddajemy głos mieszkankom i mieszkańcom Ukrainy w cyklu debat „Ukraina mówi” organizowanym wspólnie z tygodnikiem „Polityka”. Rozmawiamy w nim z ukraińskimi ekspertami i ekspertkami, publicystkami i publicystami oraz ludźmi kultury. Publikujemy także analizy i komentarze poświęcone ukraińskiemu państwu, jego miejscu w świecie i Europie po wojnie oraz odpowiednim formom wsparcia dla tych obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce.