blogIdei

Grzegorz Makowski
21.09.2023

Jedno z pytań kontrowersyjnego referendum, które partia rządząca postanowiła zorganizować wraz z wyborami w październiku 2023 roku, brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Niezależnie od sensowności tego pytania, prowokuje ono do bardziej ogólnej refleksji nad tym, czym w ogóle są przedsiębiorstwa państwowe, czy ich potrzebujemy, jakie jest ich miejsce w gospodarce i w polityce oraz jakie wiążą się ryzyka z istnieniem tego rodzaju podmiotów.

Krzysztof Izdebski
01.09.2023

Sejm wybrał na swoim ostatnim posiedzeniu skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Oznacza to, że jeszcze przed wyborami może ona rozpocząć swoje prace. Pytanie tylko czy to opóźnienie nie pokrzyżuje planów Prawa i Sprawiedliwości i nie chodzi tu wcale o faktyczne poszukiwanie powiązań polskich polityków z rosyjską maszyną wpływów. Komisja była od początku pomyślana jako młot na opozycję wykuty na potrzeby kampanii wyborczej.

Michał Matlak
28.08.2023

Polski rząd zapomniał, że ukraiński czarnoziem to nie tylko element twórczości polskich romantyków, ale realność, którą trzeba wziąć pod uwagę, jeśli myśli się o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Spór Polski z Ukrainą o eksport ukraińskich produktów rolnych jak w soczewce pokazuje wpływ myślenia populistycznego na polską politykę zagraniczną i szerzej – politykę europejską.

Tomasz Chłoń
11.08.2023

Bandytami straszą nas dyktatorzy Putin i Łukaszenka. W ślad za nimi czynią to unisono premierzy polskiego rządu. Skutkiem jest erozja przestrzeni publicznej, w której ci mordercy cieszą się „reklamą” mitycznych najeźdźców, podczas gdy w istocie mogą być zagrożeniem dla pojedynczych ludzi w Polsce, ale nie dla bezpieczeństwa Polski.

Dawid Sześciło
26.07.2023

Przyjęta właśnie przez Sejm nowelizacja ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) ma do tej instytucji, po stronie samorządowej, wprowadzić organizacje bardziej przychylne władzy. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) oraz Związek Samorządów Polskich (ZSP) mają tam trafić mimo, że OPOS skupia samorządy z zaledwie kilku regionów, a do ZSP nie należy nawet 10 proc. wszystkich gmin i powiatów. OPOS nie jest zresztą nawet organizacją (stowarzyszeniem samorządów). To wyłącznie parasolowe porozumienie kilku stowarzyszeń regionalnych.