blogIdei

Andrzej Zybała
13.10.2020

Koalicja rządząca zrekonstruowała swój rząd. Zasięg zmian jest duży, a konsekwencje mogą być poważne. Widać więcej ryzyk niż szans na lepsze funkcjonowanie władzy centralnej. Rekonstrukcja wygląda bardziej na bawienie się urzędami, czy żonglowanie nimi niż ich formowanie zgodnie z wiedzą o działaniu instytucji państwa. Koalicja nie posiada dorobku intelektualnego w tym zakresie.

Szymon Ananicz
09.10.2020

W świetle międzynarodowych standardów tym, co odróżnia prawdziwego rzecznika praw obywatelskich od kogoś, kto pełni tę funkcję tylko nominalnie, jest przede wszystkim niezależność od władzy. Dziś stawką jest nie tylko to, kto obejmie urząd po Adamie Bodnarze – choć to bardzo ważne – ale również to, czy instytucja RPO zachowa swoją niezależność, a zatem czy będzie w stanie realizować powierzoną jej misję ochrony naszych praw.

Paweł Zerka
28.09.2020

Rządy Francji i Polski toczą spór o wartości i politykę zagraniczną. Ale obie strony mogą spróbować odbudować relacje wzajemne. Lutowa wizyta Macrona nie mogła skorygować rozbieżności między Paryżem a Warszawą w głównych punktach unijnej agendy – od klimatu, przez integrację obronną, po politykę wobec Rosji.

Jacek Kozłowski, Robert Sobiech
16.09.2020

Spory o przyszły kształt koalicji rządzącej i powyborcze rozliczenia dokonujące się w partiach opozycji skutecznie odwracają uwagę od demontażu kolejnej instytucji systemu demokratycznego. Tym razem chodzi o służbę cywilną.

Grzegorz Makowski
29.08.2020

12 sierpnia, w środku sezonu urlopowego, gdy Polacy odpoczywali od pandemii i polityki wpłynął do sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 539). Projekt bez konsultacji społecznych zdążył w ledwie dwa dni przejść pierwsze czytanie i dyskusję w komisjach.