blogIdei

Krzysztof Izdebski
05.07.2024

W ostatnich miesiącach na jaw wychodzi coraz więcej przykładów wykorzystywania zasobów publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej.

Krzysztof Katkowski
27.06.2024

Dla wielu ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego mogą być odczytane jako symbol upadku albo zwycięstwa – jak kto woli. Przede wszystkim doszło do pierwszej od wielu lat wygranej ugrupowania Donalda Tuska (o 0,9%) nad ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Po drugie – odnotowano zaskakująco wysoki (choć nie w kontekście europejskim) wynik skrajnej prawicy w postaci Konfederacji. Wreszcie – niższa o 33,75% frekwencja od tej najwyższej, z 15 października 2023, kiedy siłom tzw. demokratycznej opozycji udało się odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach rządów.

Krzysztof Izdebski
22.05.2024

Finansowanie kampanii wyborczych w Polsce jest nieprzejrzyste. Szczególnie jest to widoczne w kontekście prowadzenia agitacji w mediach społecznościowych. Fundacja Batorego po raz kolejny prowadzi analizę kampanii na największych platformach internetowych i w dalszym ciągu nie wiadomo, ile tak naprawdę politycy na nie wydają.

Adam August Michalik
13.05.2024

Bez względu na kraj, region czy półkulę świata wiele osób polityką interesuje się już od najmłodszych lat. Ta fascynacja nierzadko znajduje ujście w aktywnym zaangażowaniu w działalność polityczną. Dziś ciężko znaleźć partię, która nie miałaby swojej młodzieżowej odpowiedniczki, mimo iż nie istnieje żadne prawo, które nakładałoby na nie obowiązek tworzenia owych struktur. Już sam ten fakt jest godny wyróżnienia. Praktyka bowiem pokazuje, że gdy organizacje polityczne nie są do czegoś prawnie zobligowane, to w zdecydowanej większości po prostu tego nie robią. Mowa tu choćby o parytecie płci czy suwaku na listach wyborczych.

Zofia Szweda-Lewandowska
25.04.2024

„Aktywny Rodzic” to nazwa programu zawierającego pakiet rozwiązań ukierunkowanych na wspieranie aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy, odpowiadający na lukę w systemie wsparcia pomiędzy zakończeniem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego a rozpoczęciem opieki przedszkolnej dla dzieci powyżej 3. roku życia. Projekt ustawy wprowadzającej program pojawił się na początku kwietnia i od razu wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Proponowane rozwiązanie składa się z trzech komponentów: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku, aktywnie w domu. Trzy komponenty odzwierciedlają trzy różne wybory w zakresie opieki nad dzieckiem, jakie podejmują rodzice.