blogIdei

Ryszard Łuczyn
26.03.2021

Od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i wywołanej przezeń erupcji społecznego gniewu minęło już kilka miesięcy. Wściekłość widoczna na ulicach miast i – co ważniejsze – miasteczek oraz radykalny spadek notowań PiS opóźnił publikację orzeczenia o ponad kwartał, ale jej nie powstrzymał. Mobilizacja społeczeństwa nie może trwać w nieskończoność.

Edwin Bendyk
19.03.2021

Krajowy Plan Odbudowy oraz Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce będą kluczowymi dokumentami określającymi sposób wydatkowania gigantycznych środków finansowych z unijnego Funduszu Odbudowy oraz nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.

Adam Gendźwiłł
12.03.2021

Senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju to istotny głos w sprawie systemu programowania i zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Pojawiła się konkretna propozycja legislacyjna – i to w ważnym momencie, w przededniu nowej perspektywy budżetowej, w okresie negocjacji Umowy Partnerstwa, konsultacji największych programów operacyjnych i przed uruchomieniem bezprecedensowych funduszy na wsparcie gospodarek UE po pandemii.

Dominika Kozłowska
26.02.2021

Czy po wydarzeniach ostatnich miesięcy, kiedy to katoliccy hierarchowie poparli podjęte przez polityków Zjednoczonej Prawicy działania zmierzające do wprowadzenia praktycznego zakazu aborcji, Kościół może nadal być uznawany za społeczny autorytet? Ostatnie protesty przynajmniej po części skierowane były przeciwko Kościołowi, który w obliczu społecznego konfliktu wywołanego przez sprawujący władzę obóz, stanął wyraźnie po jego stronie.

Timothy Garton Ash
19.02.2021

Wystarczy spędzić kilka minut w księgarni, aby zobaczyć, że nie brakuje tam analiz kryzysu liberalizmu w obliczu populizmu i autorytaryzmu. Brakuje natomiast recepty jego odnowy, zapanowania, umownie mówiąc: „nowego liberalizmu”.