blogIdei

Krzysztof Izdebski
22.03.2024

Polki i Polacy mają okazję obserwować przebieg aż trzech komisji śledczych. Są one, przynajmniej jak na razie, jednym z bardziej widocznych przykładów próby rozliczenia afer poprzednich władz. Przepisy nadają komisjom daleko idące uprawnienia, które pozwalają posłom wcielić się w rolę prokuratorów i sędziów. Czy jednak – patrząc również na dotychczasowe doświadczenia – możemy się spodziewać, że prawda ujrzy światło dzienne, a winni poniosą konsekwencje?

Krzysztof Izdebski
08.03.2024

Najważniejsze jest, by Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją podstawową rolę – chronił prawa i wolności obywateli i obywatelek. Do tego nie wystarczy wyłącznie „przywrócenie” praworządności. Trzeba go od nowa zaprojektować. Temu służą społeczne projekty ustaw stworzone przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, które – w ramach większego pakietu – zostały 4 marca przekazane do parlamentu.

Stefan Sękowski
19.02.2024

W kolejnych przedsiębiorstwach nadzorowanych przez Skarb Państwa działa miotła wymieniająca rady nadzorcze, powoli następują też zmiany w zarządach. Tyle, że jakoś nie widać tych czytelnych kryteriów, które obiecywały Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

Krzysztof Izdebski
13.02.2024

Zjawisko rozwoju nowych technologii nie już tylko tematem niszowym, którym zajmuje się garstka ekspertów i ekspertek. Wpływ narzędzi cyfrowych jest wyraźny w zasadzie w każdym przejawie działalności państwa i społeczeństwa. W edukacji, ochronie zdrowia i środowiska, ekonomii i gospodarce czy w wymiarze sprawiedliwości. Z tego powodu należy rozważać to zjawisko z punktu widzenia polityk publicznych i synchronizować działania władz w zakresie przewidywania i planowania wpływu technologii na państwo.

Grzegorz Makowski
29.01.2024

Jak zwraca uwagę Transparency International dwie trzecie spośród 180 państw objętych badaniem uzyskało wynik poniżej 50 punktów, co wskazuje na to, że mają one poważny problem z korupcją. To oznacza również, że około 80 proc. światowej populacji żyje w państwach podatnych na korupcję i towarzyszące jej negatywne skutki.