blogIdei

Anna R. Burzyńska
28.12.2021

Da się jednak owocnie połączyć oczekiwania kulturalnych konserwatystów i buntowników, wspieranie twórczości tradycyjnej, afirmującej obecny stan rzeczy, i aktywności artystycznej w każdym tego słowa znaczeniu alternatywnej. Zamiast tego rządzący Polską kierują się dziś strategią „gotowania żaby”, zgodnie z którą niechętnie toleruje się coraz biedniejsze i mniej liczne „kontrolowane enklawy sprzeciwu”.   

Krzysztof Izdebski
21.12.2021

Wobec bezprecedensowego wzrostu skali prowadzenia kampanii politycznych w internecie, istnieje pilna potrzeba regulacji przejrzystości tego zjawiska. Nie tylko pod kątem skutecznych mechanizmów wiedzy o źródłach finansowania, ale również w celu obrony obywateli przed manipulacją. Komisja Europejska właśnie zaproponowała przekrojowe przepisy w tym zakresie. To dobry pierwszy krok, ale jeszcze zbyt skromny.

Krzysztof Mazur
13.12.2021

Nie ma nadziei dla solidarności. I to pewnie jedna z przyczyn narastającego pesymizmu epoki. Pomału wszyscy stajemy się doomerami, ulegamy apokaliptycznym nastrojom, czekając na zbliżającą się katastrofę, nie tylko klimatyczną.

Paweł Swianiewicz
10.12.2021

Kryzys ekonomiczny wywołany przez pandemię dotknął również samorządy. W odpowiedzi na trudności finansowe tną inwestycje lub zadłużają się. Gminy najmocniej dotknięte trudnościami nie mają natomiast co liczyć na pomoc rządu – większość spośród tych miast, w których dochody własne spadały najszybciej, nie otrzymała w ogóle żadnego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Edwin Bendyk, Piotr Kosiewski
07.12.2021

MKiDN ma prawo kształtować politykę personalną w podległych sobie instytucjach kultury, ale nominowanie na dyrektora Zachęty osoby bez doświadczenia zarządczego i znaczących osiągnięć w przygotowywaniu wystaw nie gwarantuje zmiany na lepsze. Gwarancją rozwoju tej wzorcotwórczej instytucji kultury polskiej byłby konkurs na stanowisko dyrektorskie, przeprowadzony w sposób wiarygodny i przejrzysty, najlepiej z międzynarodowym udziałem.